Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Dell EMC Systems Management dla urządzeń sieciowych

Summary: Narzędzie do rozwiązywania problemów z Dell EMC można zebrać więcej informacji o niemożności znalezienia urządzenia sieciowego (na przykład: Dell EMC serwery, klienci lub wszelkie inne zasoby sieciowe) w konsoli zarządzania, takie jak OpenManage Essentials lub OpenManage Enterprise. Ponadto może ona pomóc w ustaleniu głównej przyczyny problemów z wykrywaniem urządzeń zdalnych. Uruchom test specyficzny dla protokołu dla urządzenia zdalnego i sprawdź wyniki. Program zawiera także narzędzia do: Konfiguracja poczty e-mail, sprawdzanie dostępności portów, uruchamianie polecenia na zdalnym polu, wysyłanie i odsłuchiwanie SNMP pułapki i sprawdzanie stanu gwarancji. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Narzędzie rozwiązywania problemów firmy Dell — informacje

Za pomocą tego narzędzia można zebrać dodatkowe informacje o awariach i problemach z wykrywaniem urządzeń sieciowych (np. serwerów Dell, klientów lub wszelkich innych zasobów sieciowych). Narzędzie ma również możliwość weryfikowania adresów e-mail, ustawień SMTP i sprawdzania dostępności portów, uruchamiania poleceń na zdalnym urządzeniu, wysyłania i nasłuchiwania pułapek SNMP, sprawdzania stanu gwarancji, weryfikacji problemów z łącznością z udziałem sieciowym i kontrolerem iDRAC podczas wdrażania plików. Narzędzie może debugować problemy podczas aktualizacji systemu w paśmie, wyszukać szczegółowe informacje o zadaniach iDRAC lub usunąć zadania iDRAC, a także zweryfikować adres IP utworzony w trakcie aktualizacji systemu poza pasmem. Narzędzie to jest opcjonalne i wymagane tylko do debugowania problemów. Narzędzie pomaga identyfikować problemy, aby można je było rozwiązać ręcznie.


Narzędzie rozwiązywania problemów firmy Dell — funkcje i korzyści

Narzędzie rozwiązywania problemów firmy Dell gromadzi informacje o problemach, które mogą wystąpić w centrum danych. Za pomocą tego narzędzia można zdiagnozować problemy związane z wykrywaniem, które mogą występować podczas nawiązywania połączenia z węzłami zarządzanymi przy użyciu różnych protokołów, takich jak SNMP, WMI, SSH, WS-Man i połączenia z macierzami dysków modułowych PowerVault. Narzędzie weryfikuje również określone ustawienia SMTP, nasłuchiwanie pułapek SNMP, przekazywanie pułapek SNMP i dostępność portów TCP/UDP. Można go używać do diagnozowania problemów, które mogą wystąpić podczas aktualizowania poprawek za pomocą metody wewnątrzpasmowej oraz do sprawdzania problemów z łącznością, które mogą wystąpić podczas wdrażania przy użyciu udziału sieciowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy i pliku Readme narzędzia.

Narzędzie Dell EMC narzędzia do rozwiązywania problemów w 3.4.8 v

Poniżej przedstawiono przykładowe przypadki użycia:

 • Uruchom narzędzie i wybierz protokół SNMP, określ ustawienia protokołu i podaj adres IP systemu zdalnego, kiedy nie można wykryć obsługiwanego urządzenia w programie OpenManage Essentials albo gdy urządzenie jest sklasyfikowane jako nieznane urządzenie podczas korzystania z protokołu SNMP. W przypadku serwerów Dell PowerEdge sprawdzenie, czy narzędzie zapewnia wersję administratora serwera w obszarze wyników, aby pomyślnie wykonać test (przy użyciu protokołu SNMP w celu wykrycia serwera w paśmie).
 • Weryfikacja możliwości pingowania zdalnego urządzenia (za pomocą protokołu ping/ICMP) oraz możliwość rozpoznawania nazwy hosta urządzenia ze stacji zarządzania (za pomocą protokołu rozpoznawania nazw).
 • Sprawdzanie, czy usługi Dell OpenManage Server Administrator są uruchomione na urządzeniu zdalnym (przy użyciu protokołu usług).
 • Sprawdzanie stanu gwarancji dowolnego serwera Dell (z użyciem kodu Service Tag).
 • Wykonanie polecenia w systemie zdalnym i weryfikacja jego wyniku.
 • Nasłuchiwanie przychodzących pułapek SNMP.
 • Przekazywanie pułapek testowych SNMP przy użyciu narzędzia.
 • Użycie narzędzia do sprawdzania ustawień SMTP w celu upewnienia się, że program OpenManage Essentials może pomyślnie uruchomić działanie alertów wiadomości e-mail.
 • Użycie narzędzia do sprawdzania dostępności portów lokalnych lub zdalnych.
 • Identyfikacja grup użytkowników aktywnego użytkownika.
 • Wyświetlanie i usuwanie oczekujących zadań aktualizacji systemu w kontrolerze iDRAC.
 • Sprawdzanie łączności z udziałem plików wdrażania.
SLN311059_en_US__1i_Systems Management_ Dell Rozwiązywanie problemów Tool2_N_V1
Rysunek 1: Test udziału sieciowego

SLN311059_en_US__2i_Systems Management_ Dell Rozwiązywanie problemów Tool1_N_V1
rysunek 2:  Konfiguracja ustawień ICMP

SLN311059_en_US__3i_Systems Management_ Dell Rozwiązywanie problemów Tool3_N_V1
rysunek 3: zadania iDRAC
 

Wymagania dotyczące instalacji:

Narzędzie rozwiązywania problemów firmy Dell to aplikacja 64-bitowa, która wymaga następujących elementów:
 • Obsługiwane systemy operacyjne
  • Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 i 2019 Standard i Datacenter Edition
  • Windows 7 (x64), 8 (x64), 8.1 (x64) i Windows 10 (x64)
 • Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub nowszej
 • Uprawnienia zapisu w folderze, w którym zainstalowano narzędzie do rozwiązywania problemów firmy Dell. Jest to wymagane w celu wykonania wymaganych testów i pomyślnego przedstawienia wyników
 • Do uruchomienia pliku wykonywalnego narzędzia wymagane są uprawnienia administratora
 • Obsługa jedynie protokołu IPv4
Należy przejrzeć plik Readme po zainstalowaniu narzędzia.

Filmy dotyczące narzędzia do rozwiązywania problemów:


Film z serwisu YouTube Filmy dotyczące narzędzia do rozwiązywania problemów:

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Product

Dell OpenManage Enterprise, OpenManage Essentials

Last Published Date

13 Sep 2022

Version

6

Article Type

Solution