Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Data Wipe

Summary: Lär dig driftsätta, hantera, säkra och virtualisera BYOD, Enterprise Client och Mobility-lösningar från experter och branschkollegor

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell Data Wipe är en funktion i Dell Enterprise klient-BIOS som våra kunder kan använda för att starta en datarensning av de interna lagringsenheterna i sina system. Detta gör att kunden effektivt kan genomföra en rensning i återanvändnings- eller omplaceringssyfte med hjälp av branschstandardiserade funktioner för datarensning som redan stöds av lagringsenheter från Dell.

Eftersom kunddata är en prioritet för Dell har vi utformat den här funktionen så att den ska vara så kompatibel som möjligt och med så liten risk som möjligt för oavsiktlig dataradering.

  • Stöder endast interna lagringsenheter: SATA HDD, SSD och eMMC beroende på vilka enhetstyper som stöds av systemet.
  • Använder godkända metoder av branschstandard när det kommer till datarensning, exempelvis säker radering för SATA och sanering för eMMC. Mer information finns i NIST Special Publication 800-88 Guidelines for Media Sanitization.
  • Endast tillgänglig för en fysiskt närvarande användare. Användaren måste vara fysiskt närvarande tills enhetsrensningen har påbörjats. (Kunder kan använda Dell vPro-tillägg för att utföra fjärrensningar, se Hantera Dells Business Client-system utombands med Intel AMT vPro för mer information om fjärrrensning.)
  • Alla interna enheter i systemet rensas. Det finns inget alternativ att endast rensa vissa lagringsenheter.

Dell Data Wipe-funktionen aktiveras i BIOS-inställningarna. När skärmbilden med Dells logotyp visas trycker du på F2 för att öppna BIOS-inställningarna.

Data Lattitude 9430
Bild 1: Data Lattitude 9430

I BIOS-inställningsprogrammet kan användaren välja "Wipe on Next Boot" från maintenance->Data Wipe för att starta datarensning för alla interna enheter efter omstarten.

BIOS ber användaren att bekräfta två gånger innan användaren kan avsluta inställningarna med alternativet "Wipe on Next Boot" valt för att säkerställa att användaren har för avsikt att radera alla lagringsenheter.

Data Wipe-åtgärd
Bild 2: Data Wipe-åtgärd

Som en extra säkerhetsåtgärd justerar BIOS standardvalet i den sista prompten för att ytterligare tvinga användaren att godkänna åtgärden.

Interna lagringsenheter
Bild 3: Interna lagringsenheter

När användaren har valt alternativet och bekräftat promptarna ska användaren avsluta BIOS-inställningarna för att tvinga fram en omstart av systemet och påbörja datarensningsprocessen.

Efter omstarten ber BIOS återigen om flera bekräftelser innan datarensningsinstruktionerna skickas till kundens lagringsenheter.

SLN312291_en_US__4i_img4_11943_DS_v1
Bild 4: Dell Security Manager

Användaren kan välja att avbryta enhetsrensningsprocessen när någon av dessa prompter visas. Detta medför att datarensningen inte kommer att utlösas. Processen måste initieras om från BIOS-inställningarna för att rensningsproceduren ska startas om, om så önskas.

Interna SATA-enheter
Bild 5: Interna SATA-enheter

En lyckad raderingsprocedur rapporteras i en grön dialogruta och meddelandet "Data Wipe Completed Successfully". Om det uppstår fel visas de i stället för dialogrutan för slutförd.
Starta om systemet och installera om operativsystemet.

Ytterligare information om datarensning finns i Dells kunskapsbasartikel Hur raderar jag data från hårddisken?

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Last Published Date

13 Dec 2022

Version

4

Article Type

Solution