Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter

Summary: V tomto článku je popsán doplněk Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter, jaká je nejnovější verze a sjednocené zdroje pro snadnou referenci.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN311238_en_US__1I_DellEMC and VMware Ready_dv_v1

Co je doplněk Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter?

Doplněk Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) je navržen tak, aby zjednodušil procesy správy v prostředí datového centra a pomohl vám využít nástroj VMware vCenter Server ke správně celé serverové infrastruktury – fyzické i virtuální.

 • Sledování inventáře hardwaru PowerEdge přímo v zobrazení hostitele a clusteru a řídicí panel OMIVV v nástroji vCenter.
 • Shromažďování systémových výstrah hardwaru pro konfigurovatelné akce v nástroji vCenter.
 • Správa firmwaru spolu s nástrojem vSphere Lifecycle Manager v systému vSphere 7.0 a novějším.
 • Nastavení základní konfigurace serveru a úrovně firmwaru pomocí aktualizací Cluster Aware Update pro clustery, které nejsou spravované nástrojem vSphere Lifecycle Manager vSphere, a vSAN.
 • Rychlé nasazení systému ESXi na nové servery PowerEdge a přidání do spravovaných systémů vCenter.

Doplněk OMIVV zahrnuje kromě integrace pro nástroj vCenter také práva na sadu Server Management Pack pro nástroj vRealize Operations Manager. Doplněk využívá integraci pro nástroj vCenter a poskytuje nové řídicí panely, doplňuje data nástroje vRealize Operations o mapování vztahů hardwaru a umožňuje tak lepší odstraňování problémů a kombinované protokoly.

 


Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter – nabízená hodnota

Přehled možností integrace pro správce systému VMware naleznete ve videu níže:


Video na YouTube: Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter (2:04)

Cause

Viz část Řešení.

Resolution


Začínáme

Po stažení doplňku Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter 5.4 získáte bezplatnou zkušební licenci pro 5 hostitelů na 90 dnů, se kterou produkt otestujete a zjistíte, zda splňuje vaše potřeby. Doporučujeme přečíst si nejnovější poznámky k verziprůvodce instalací, kde jsou uvedeny požadované součásti před zahájením instalace.


Nejnovější aktualizace

Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter v5.4 (nejnovější příručky)

 • Podpora pro vCenter nebo vSphere 7.0 U3
 • Podpora několika nových platforem, včetně platforem R750xs, R650xs, XR11 a XR12
 • Podpora provozního režimu paměti ve funkci Proactive HA
 • Verze profilu clusteru v uživatelském rozhraní OMIVV, která odpovídá aktualizované bitové kopii clusteru v nástroji vSphere Lifecycle Manager
 • Rozšíření northbound rozhraní API na skriptování funkcí uživatelského rozhraní (inventář hardwaru, informace o monitorování napájení a přístup k protokolům systémových událostí)
 

OpenManage Management Pack for vRealize Operations v2.1 (verze 2.1 ke stažení) (instalační příručka pro verzi 2.1)

 • Podpora pro OMIVV 4.3.1, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1 a 5.4
 • Podpora nástroje vRealize Operations Manager 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5
 • Podpora widgetů Celsius na řídicích panelech


Funkce doplňku Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter

Tabulka 1: Funkce
Funkce Popis
Aktualizace systému BIOS a firmwaru
 • Budete mít možnost naplánovat a nasadit balíčky aktualizace firmwaru pro servery PowerEdge přímo v nástroji vCenter, včetně nástroje vSphere Lifecycle Manager jako součásti vCenter 7.0.
   
 • Díky clusterům vSphere a vSAN, které podporují funkci VMware DRS, budete schopni implementovat aktualizace Cluster Aware Update, které nastaví hostitele do režimu údržby, provedou aktualizaci a před přechodem k dalšímu hostiteli jej opět uvedou do stavu online u clusterů nespravovaných nástrojem vSphere Lifecycle Manager.
Podrobný inventář hardwaru
 • Kompletní informace o serverech a šasi PowerEdge, které zahrnují informace o množství, typu dílu a slotu, pro komponenty s certifikací Dell EMC, například procesor, paměť, karty I/O, podrobnosti o ventilátoru/teplotě, místním úložišti a další.
Monitorování a výstrahy
 • Informace o hardwaru a výstrahy předávané do nástroje vCenter mají ovládací prvky, které umožňují nastavit ve vztahu k výstraze upozornění a manuální potvrzení nebo automatické události.
   
 • Podpora funkce VMware ProActive HA umožňuje dále využít zásady nástroje vCenter k automatizaci konkrétních událostí při ztrátě redundance hardwaru (vyžaduje doplněk OMIVV 4.0 nebo novější a nástroj vCenter 6.5 nebo novější).
   
 • Díky sadě OpenManage Management Pack for vRealize Operations (vyžaduje verzi 4.0 nebo novější) budou v nástroji vRealize Operations zobrazeny také hlavní výstrahy a stav systému.
Konfigurace hostitele a implementace softwaru ESXi
 • Můžete propojit hardwarové konfigurace a konkrétní bitové kopie ESXi tak, aby bylo po připojení k hostiteli PowerEdge možné rychle provést konfiguraci a nasazení a přidat hostitele do nástroje vCenter.
   
 • Díky serverům PowerEdge objednaným s aktivovaným serverem pro přidělování kapacity budete schopni automaticky zjišťovat hostitele v podobě holého fyzického zařízení při jeho přidání do sítě pro správu a rychle konfigurovat hardware, implementovat software ESXi a přidávat jej do nástroje vCenter.
Kompatibilita základních konfigurací pro systémy vSphere a vSAN
 • Pomocí profilů clusteru nastavíte základní konfigurace tak, aby byly sledovány proti spravovaným serverům v rámci konfigurace serveru, úrovní firmwaru nebo úrovní ovladačů, což vám pomůže udržovat úroveň firemní kompatibility nebo kompatibility podpory s nástrojem vSphere Lifecycle Manager i bez něj.
   
 • Základní konfigurace vSAN vyžadují OMIVV 4.2 nebo novější.
 • Základní konfigurace vSphere vyžadují OMIVV 5.0 nebo novější.
 • vSphere Lifecycle Manager (vCenter 7.0+) vyžaduje OMIVV 5.1 nebo novější.
Online informace o záruce
 • V nástroji vCenter máte k dispozici klíčové informace o podpoře pro vaše prostředí PowerEdge, včetně výrobního čísla, poskytovatele služeb, typu záruky a servisních dat na úrovni serveru, šasi a clusteru.


Tabulka 2: Matice verze doplňku OMIVV
Verze doplňku OMIVV Podpora systému vSphere Podpora nástroje vCenter Podpora klientů vSphere Podpora sady OM Management Pack for vROps
5.4 6.0 U3 – 7.0 U3 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 – 7.0 U3 HMTL5 2.1
5.3.1 6.0 U3 – 7.0 U2 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 – 7.0 U2 HMTL5 2.1
5.3 6.0 U3 – 7.0 U2 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 – 7.0 U2 HMTL5 2.1
5.2.1 6.0 U3 – 7.0 U1 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 – 7.0 U1 HMTL5 2.1
5.2 6.0 U3 – 7.0 U1 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 – 7.0 U1 HMTL5 2.1
5.1 6.0 U3 – 7.0 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3, 7.0 HMTL5 2.1
5.0 6.0 U3 – 6.7 U3 6.5 U2 – 6.5 U3, 6.7 – 6.7 U3 HMTL5 2.0
4.3.1 5.1 – 6.7 U1 6.0 U2 – 6.5 U2, 6.7 – 6.7 U1 Flex 1.2, 2.1


Tabulka 3: Matice verze OMMP for vROps
Verze sady OM Management Pack for vROps Podpora vROps Podpora verze doplňku OMIVV
2.1 8.0 – 8.5 4.3.1, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1, 5.4
2.0 6.7 – 7.5 5.0
1,2 6.5 – 7.0 4.2 – 4.3.1
1.1 6.5 – 6.6 4.1 – 4.2
1.0 6.3 – 6.5 4.0 – 4.1
 


Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter – soubory ke stažení

Tabulka 4: Soubory ke stažení OMIVV (nasazení OVF)
Aktuální verze Předchozí verze
5.4 4.3

(Nejnovější aktualizace RPM jsou automaticky detekovány, pokud je OMIVV online, jinak je naleznete na webu support.dell.com a nejnovější aktualizace jsou zde.)  
 

Sada OpenManage Management Pack for vRealize Operations – soubory ke stažení

Tabulka 5: Předchozí soubory ke stažení OMMP for vROps

Verze Požadavky doplňku OMIVV
2.1 4.3.1, 5.1 – 5.4
2.0 5.0
1.2 4.2 – 4.3.1
1.1 4.0 – 4.1
1.0 4.0 – 4.1

 

 Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter – příručky

Tabulka 6: Příručky a dokumenty
Nejnovější OMIVV Nejnovější OMMP for vROPs
5.4 2.1
 


Dokumenty White Paper

Zachování hardwarové kompatibility clusterů vSAN pomocí OMIVV
Proactive HA v doplňku OMIVV


Další zdroje

Videa k doplňku Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter

Pokyny k nastavení a instalaci

Směrné plány a aktualizace firmwaru

Obecné použití

Aktualizace doplňku OMIVV

Další odkazy

Article Properties


Affected Product

VMware ESXi, VMware vCenter Lifecycle Manager, VMware vCenter Server, VMware VSAN, VMware vSphere Client Plug-ins

Last Published Date

15 Nov 2022

Version

14

Article Type

Solution