Dell PowerEdge - iDRAC9 ve LifeCycle Controller Ağ IP'sini yapılandırma

Summary: iDRAC9 ve LifeCycle Controller 3'ün ilk yapılandırması. Dell Power Edge Sunucu kurulumunuzu hızlı bir şekilde yapabilmeniz için bir video ve adımlar içerir.

Article Content


Symptoms

Makale Özeti: Bu makalede uzaktan yönetim kartı IP adresi ve DRAC yapılandırması ve ardından web arabirimine bağlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Bu makalenin ikinci bölümünde, aynı zamanda başlatıldığında LifeCycle Controller'ın ağ ayarlarının nasıl yapılandırılacağı açıklanır.

 

SLN306877_en_US__1icon Not: Bu makale buradan ulaşılabilecek PowerEdge 14G başlangıç sayfasının parçasıdır. 


İçindekiler
 1. iDRAC9'u Yapılandırma
 2. iDRAC9'u LCD Üzerinden Yapılandırma (Video)
 3. LifeCycle Controller'ı (LCC) yapılandırma
 4. iDRAC Protokolü Bağlantı Noktaları

 

iDRAC9'u Yapılandırma 

Entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi (iDRAC), sistem yöneticilerini daha üretken hale getirmek ve Dell sistemlerinin genel kullanılabilirliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. iDRAC; sistem sorunları konusunda yöneticileri uyarır, uzaktan sistem yönetimi gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve sisteme fiziksel erişim gereksinimini azaltır.

1. iDRAC IP adresinin ayarlanması için seçenekler

İlk ağ ayarlarınızı, iDRAC ile iletişim kurulabilmesi için ağ altyapınıza göre yapılandırmanız gerekir. IP adresinizi aşağıdaki arabirimlerinden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz:

SLN306877_en_US__1icon Not: Blade sunucular söz konusu olduğunda ağ ayarlarını Kasa LCD paneli üzerinden yalnızca CMC'nin ilk yapılandırması sırasında yapılandırabilirsiniz. Kasa dağıtıldıktan sonra iDRAC'i Kasa LCD panelini kullanarak yeniden yapılandıramazsınız.


2. iDRAC IP'sinin "iDRAC Ayarı Yardımcı Program" kullanılarak ayarlanması (başlatılma sırasında F2)


Video: Dell EMC PowerEdge Sunucunuzun ilk kurulumunda iDRAC9'u yapılandırma

IP adresini ayarlayabilir veya 192.168.0.120 olan varsayılan iDRAC IP adresini kullanabilirsiniz. DHCP kurulumu veya iDRAC için statik IP dahil ilk ağ ayarlarını yapılandırma. Varsayılan olarak ayrılmış iDRAC ağ kartı devre dışıdır. iDRAC, ağ kartını LOM 1'de paylaşır (Anakartta LAN). Blade sunucuları söz konusu olduğunda iDRAC ağ arabirimi varsayılan olarak devre dışıdır.

 

SLN306877_en_US__1icon Not: Paylaşılan LOM kullanıyorsanız ağınız isteği aynı ağ bağlantı noktasına geri döndürmeyeceğinden iDRAC'a erişmek için ağ üzerinde başka bir sistem kullanmanız gerekir.

 

iDRAC IP'sini iDRAC ayarlar yardımcı programını kullanarak ayarlama örneği (başlatılma sırasında F2):

 1. Yönetilen sistemi açın.
 2. Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) esnasında <F2>'ye basın.

  SLN306877_en_US__4image(8980)

   
 3. System Setup Main Menu (Sistem Kurulumu Ana Menüsü) sayfasında iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) öğesine tıklayın. iDRAC Ayarları sayfası görüntülenir.

  SLN306877_en_US__5image(4201)

   
 4. öğesine tıklayın. Ağ sayfası görüntülenir.

  SLN306877_en_US__6image(4202)

   
 5. Ağ ayarlarını belirleyin. Enable NIC (NIC'yi Etkinleştir) bölümünün altından Enabled (Etkin) öğesini seçin.
  - Shared LOM (Paylaşılan LOM) (1, 2, 3 veya 4) anakarttaki NIC'lerden birini paylaşır
  - Dedicated NIC (Özel NIC), özel ağ arayüzünü kullanır

  SLN306877_en_US__7image(4203)

   
 6. Yerel yapılandırmaya bağlı olarak IPv4 veya IPv6 ağ ayarlarını yapın

  SLN306877_en_US__8image(4204)

   
 7. Back (Geri), Finish (Son) ve ardından Yes (Evet) öğesine tıklayın. Ağ bilgileri kaydedilir ve sistem yeniden başlatılır

  SLN306877_en_US__9image(13197)

  SLN306877_en_US__10image(13198)
   

iDRAC yapılandırması tamamlanmıştır. iDRAC Web Kullanıcı Arabirimine artık desteklenen herhangi bir tarayıcıdan erişilebilir (IE, Firefox, Chrome, Safari). Bu durumda, iDRAC "192.168.0.120" IP'sinde yanıt verir.
Bir erişim sorunu olması durumunda:

 • Ağ yapılandırmasına yanıt verilip verilmediğini kontrol etmek için iDRAC IP'sine ping yapın.
 • iDRAC ağ ayarlarında hangi LOM'nin (ağ kartı) seçilmiş olduğunu kontrol edin. LOM, sunucu ağ kartlarıyla paylaşılabilir veya özel iDRAC NIC'lerini kullanabilir.
Önemli: iDRAC IP adresini yapılandırdıktan sonra varsayılan kullanıcı adını ve parolayı değiştirdiğinizden emin olun.

iDRAC IP'si yapılandırıldıktan sonra desteklenen bir tarayıcıdan arayüze ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve parola kullanımı şu makalede açıklanmaktadır: iDRAC için varsayılan parola nedir? 

SLN306877_en_US__1icon Not: iDRAC ayarlarından, dizinde oturum açmayı (Microsoft AD veya LDAP) etkinleştirmek mümkündür.

iDRAC'ta oturum açma ve iDRAC lisansları hakkında daha fazla bilgi için Dell.com/idracmanualsadresinde bulunan en yeni Entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.


iDRAC arayüzüne bağlanırken "There is a problem with this website's security certificate" (Bu web sitesinin güvenlik sertifikasıyla ilgili bir sorun var) mesajı görüntülenir. iDRAC tarafından sağlanan SSL sertifikası kendinden imzalı olduğundan ve bir dış sağlayıcı tarafından onaylanmadığından bu durum normaldir. Bağlanmak için "Continue to this website" (Bu web sitesine devam et) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__12image(8982)
 


2. iDRAC9'u LCD Üzerinden Yapılandırma


Video: LCD'yi kullanarak yeni Dell EMC PowerEdge Sunucunuzun iDRAC9'unu kurma (İngilizce)


 3. LifeCycle Controller'ı (LCC) yapılandırma


Video: iDRAC9'un yeni PowerEdge Sunucunuzda Lifecycle Controller aracılığıyla ilk kurulumu

Yaşam Döngüsü Denetleyicisi, entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi'ni (iDRAC) kullanarak uzaktan sunucu yönetimini mümkün kılan ileri düzey bir yerleşik sistem yönetimi teknolojisidir. Yaşam Döngüsü Denetleyicisi'ni kullanarak bellenimi yerel veya Dell tabanlı bir bellenim deposu aracılığıyla güncelleştirebilirsiniz. Yaşam Döngüsü Denetleyicisi'nde bulunan İşletim Sistemi Dağıtımı sihirbazı, bir işletim sistemi dağıtımı yapabilmenizi sağlar.

LCC'ye erişmek için başlatma işlemi sırasında F10 tuşuna basın. Yaşam Döngüsü Denetleyicisi, sunucu ağ kartlarından biriyle bir IP adresini paylaşır. Güncelleştirme ve işletim sistemi yükleme özelliğinin kullanılabilmesi için IP adresinin en az bir kez yapılandırılmış olması gerekir.

LifeCycle Controller'ı kullanarak PowerEdge sunucusunu ayarlama:
1. Video kablosunu video bağlantı noktasına, ağ kablolarını ise iDRAC'a ve LOM bağlantı noktasına bağlayın.

Şekil 1. Video bağlantı noktası, iDRAC özel bağlantı noktası ve Anakartta LAN (LOM) bağlantı noktası

SLN306877_en_US__13abc (11)SLN306877_en_US__14abc (1)SLN306877_en_US__15abc (2)
iDRAC9'a özel bağlantı noktasının konumu, farklı modellerde farklı yerlerde olabilir. Burada örnek olarak PowerEdge R740 verilmiştir:

SLN306877_en_US__16image(11912)

Sunucuyu çalıştırıp veya yeniden başlatıp LifeCycle Controller'ı başlatmak için F10'a basın.


SLN306877_en_US__17image(13206)
Şekil 2: Lifecycle Controller'ı başlatma

 

SLN306877_en_US__1icon Not: F10'a zamanında basamazsanız sunucuyu yeniden başlatmak için güç düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.

 

 

SLN306877_en_US__1icon Not: İlk Kurulum Sihirbazı yalnızca LifeCycle Controller'ı ilk kez başlattığınızda görüntülenir.

 

Dil ve klavye türünüzü seçin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__20image(13199)
Şekil 3: Dil ve Klavye Seçimi sayfası


Ürüne genel bakışı okuyun ve Next (İleri) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__21image(13200)
Şekil 4. Ürüne Genel Bakış sayfası


Ağ ayarlarını yapılandırın ve ayarların uygulanmasını bekleyin. Ardında Next (İleri) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__22image(13201)
Şekil 5. LifeCycle Controller Ağ Ayarları sayfası


iDRAC ağ ayarlarını yapılandırın, ayarların uygulanmasını bekleyin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__23image(13202)
Şekil 6. iDRAC Ağ ve Kimlik Bilgisi Yapılandırma sayfası


Uygulanan ağ ayarlarını doğrulayın ve İlk Kurulum Sihirbazı'ndan çıkmak için Finish (Son) öğesine tıklayın.

SLN306877_en_US__24image(13203)
Şekil 7. Özet sayfası

 

SLN306877_en_US__1icon Not: İlk Kurulum Sihirbazı yalnızca LifeCycle Controller'ı ilk kez başlattığınızda görüntülenir. Daha sonra yapılandırma değişiklikleri yapmak isterseniz sunucuyu yeniden başlatın, LifeCycle Controller'ı başlatmak için F10'a basın ve LifeCycle Controller ana sayfasından Settings (Ayarlar) veya System Setup (Sistem Kurulumu) öğelerini seçin.

 

Firmware Update (Bellenim Güncelleştirmesi) > Launch Firmware Update (Bellenim Güncelleştirmesini Başlat) öğelerine tıklayın ve bellenimi güncelleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

SLN306877_en_US__26image(13204)
Şekil 8. Bellenim Güncelleştirmesi sayfası


OS Deployment (İşletim Sistemi Dağıtımı) > Deploy OS (İşletim Sistemini Dağıt) öğesine tıklayın ve işletim sistemini dağıtmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.


Şekil 9. İşletim Sistemi Dağıtımı sayfası


İşletim sistemi yüklemek için uygulanacak adımların devamı şu makalede bulunur: Sunuculara İşletim Sistemi nasıl yüklenir?

 

iDRAC Protokolü Bağlantı Noktaları

 

iDRAC'ın Bağlantı için dinledikleri.

 

Bağlantı Noktası Numarası

Tür

Protokol

Yapılandırılabilir

Maks. Şifreleme Düzeyi

22

TCP

SSH

Evet

256 bit SSL

23

TCP

Telnet

Evet

None

80

TCP

HTTP

Evet

None

161

UDP

SNMP aracı

Evet

None

443

TCP

HTTPs

Evet

256 bit SSL

623

UDP

RMCP/RMCP+

Hayır

128 bit SSL

5900

TCP

vConsole/vMedia

Evet

128 bit SSL

5901

TCP

VNC

Hayır

128 bit SSL

 

 

 

 

 

iDRAC'ın istemci olarak kullandıkları

 

25

TCP

SMTP

Evet

None

53

UDP

DNS

Hayır

None

68

UDP

DHCP

Hayır

None

69

TFTP

TFTP

Hayır

None

123

UDP

NTP

Hayır

None

162

UDP

SNMP yakalamaları

Evet

None

445

TCP

CIFS

Hayır

None

636

TCP

LDAPS (LDAP SSL)

Hayır

256 bit SSL

2049

TCP

NFS

Hayır

None

3269

TCP

LDAPS GC (Global Katalog)

Hayır

256 bit SSL

 

 

 

 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?  
SLN306877_en_US__27cloud Ek PowerEdge ve PowerVault makaleleri bulun
Kurumsal ürünler için Parça Değişimi Videoları izleyin
   
SLN306877_en_US__28chat

Topluluklarımızı ziyaret edin ve destek isteyin

   
SLN306877_en_US__29key

Çevrimiçi bir destek Talebi oluşturun

 

Cause

 

Resolution


Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Apr 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters