Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) Lifecycle Controller ağ ayarlarını yapılandırma (İngilizce)

Summary: Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) ve Lifecycle Controller ağ ayarlarını yapılandırma adım adım rehberi.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell EMC PowerEdge sunucu başlangıç rehberinin ilk yapılandırması ve dağıtımı için ek bilgiler mevcuttur.

Cause

Lifecycle Controller ile Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9), sistem yöneticilerini daha üretken hale getirmek ve Dell sistemlerinin genel kullanılabilirliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. iDRAC, sistem sorunları konusunda yöneticileri uyarır, uzaktan sistem yönetimi gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve sisteme fiziksel erişim gereksinimini azaltır. İlk ağ ayarlarınızı, iDRAC ile iletişim kurulabilmesi için ağ altyapınıza göre yapılandırmanız gerekir. IP adresinizi aşağıdaki arabirimlerinden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz:

Resolution

iDRAC Ağ Ayarlarını yapılandırmak için:

 1. Yönetilen sistemi açın.
 2. Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) esnasında 'ye basın.
  Sistem Kurulumu için POST menüsü
 3. System Setup Main Menu (Sistem Kurulumu Ana Menüsü) sayfasında iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) öğesine tıklayın. iDRAC Ayarları sayfası görüntülenir.
  Sistem Kurulumu Ana Menüsü
 4. öğesine tıklayın. Ağ sayfası görüntülenir.
  System Setup (Sistem Kurulumu) > iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) > Network (Ağ)
 5. Ağ ayarlarını yapılandırın
  1. Enable NIC (NIC'yi Etkinleştir) bölümünün altından Enabled (Etkin) öğesini seçin.
  2. Ağ gereksinimine bağlı olarak, NIC Selection (NIC Seçimi) açılır menüsünden aşağıdaki bağlantı noktalarından birini seçin:
   1. Dedicated (Özel): Uzaktan Erişim Denetleyicisi'nde bulunan özel ağ arayüzünü kullanmak amacıyla uzaktan erişim aygıtını etkinleştirir. Bu arayüz, ana bilgisayar işletim sistemiyle paylaşımlı değildir. Blade sunucularda Özel seçeneklerinin Chassis (Dedicated) [Kasa (Özel)] olarak gösterildiğini göz önünde bulundurun.
   2. LOM1
   3. LOM2
   4. LOM3: Sunucu modeline ve ağ kartı seçimine bağlı olarak mevcut olmayabilir.
   5. LOM4: Sunucu modeline ve ağ kartı seçimine bağlı olarak mevcut olmayabilir.
  3. Failover Network (Yük Devretme Ağı) açılır menüsünden, kalan LOM'lerden birini seçin. Bir ağ başarısız olursa trafik, yük devretme ağı üzerinden yönlendirilir. NIC Selection (NIC Seçimi), Dedicated (Özel) olarak ayarlanırsa bu seçeneğin devre dışı bırakılacağını göz önünde bulundurun.
  4. iDRAC'ın çift yönlü modu ve ağ hızını otomatik olarak ayarlaması gerekiyorsa Auto Negotiation (Otomatik Anlaşma) altında On (Açık) öğesini seçin. Bu seçeneğin özel modda kullanılabilir olduğunu göz önünde bulundurun.
  5. Network Speed (Ağ Hızı) altında 10 MB/sn. veya 100 MB/sn. değerini seçin. Not: 1000 MB/sn., yalnızca Auto Negotiation (Otomatik Anlaşma) seçeneği etkinse kullanılabilir.
  6. Duplex Mode (Çift Yönlü Mod) altında, Half Duplex (Yarım Çift Yönlü Mod) veya Full Duplex (Tam Çift Yönlü Mod) öğesini seçin. Auto Negotiation (Otomatik Anlaşma) Enabled (Etkin) olarak ayarlanırsa bu seçeneğin devre dışı bırakılacağını göz önünde bulundurun.
  System Setup (Sistem Kurulumu) > iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) > Network (Ağ) > Network Settings (Ağ Ayarları)
 6. Sık Kullanılan Ayarlar

  Ağ altyapısında DNS sunucusu varsa iDRAC'ı DNS'e kaydedin. Bunlar, Active Directory veya LDAP gibi Dizin hizmetleri, Çoklu Oturum Açma ve akıllı kart gibi gelişmiş özellikler için ilk ayarlar gereksinimleridir.

  iDRAC'ı kaydetmek için:

  1. Register DRAC on DNS (DRAC'ı DNS'e kaydet) öğesini etkinleştirin.
  2. DNS DRAC Adı girin.
  3. Etki alanı adını DHCP'den otomatik olarak almak için Auto Config Domain Name (Etki Alanı Adını Otomatik Yapılandır) öğesini seçin. Aksi takdirde DNS Etki Alanı Adını girin.
 7. IPv4 ayarlarını yapılandırma

  IPv4 ayarlarını yapılandırmak için:

  1. Enable IPv4 (IPv4'ü Etkinleştir) öğesinin altındaki Enabled (Etkin) seçeneğini belirleyin.
  2. IP adresini, ağ geçidini ve alt ağ maskesini iDRAC'a otomatik olarak atamak için Enable DHCP (DHCP'yi Etkinleştir) öğesinin altında Enabled (Etkin) seçeneğini belirleyin. Aksi takdirde, Disabled (Devre Dışı) öğesini seçin ve aşağıdaki öğeler için değerleri girin:
   1. Statik IP Adresi
   2. Statik Ağ Geçidi
   3. Statik Alt Ağ Maskesi
  System Setup (Sistem Kurulumu) > iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) > Network (Ağ) > IPv4 Settings (IPv4 Ayarları)
 8. IPv6 ayarlarını yapılandırma
  1. Enable IPv6 (IPv4'ü Etkinleştir) öğesinin altındaki Enabled (Etkin) seçeneğini belirleyin.
  2. IP adresini, ağ geçidini ve alt ağ maskesini DHCPv6 sunucusunun iDRAC'a otomatik olarak ataması için Enable Auto-configuration (Otomatik Yapılandırmayı Etkinleştir) öğesinin altında Enabled (Etkin) seçeneğini belirleyin.
  3. Static IP Address 1 (Statik IP Adresi 1) kutusuna statik IPv6 adresini girin.
  4. Static Prefix Length (Statik Önek Uzunluğu) kutusuna 0 ile 128 arasında bir değer girin.
  5. Static Gateway (Statik Ağ Geçidi) kutusuna ağ geçidi adresini girin.
  6. DHCP kullanıyorsanız Birincil ve İkincil DNS sunucu adreslerini DHCPv6 sunucusundan almak için DNC Sunucusu adresinin alınacağı DHCPv6'yı etkinleştirin. Gerekirse aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:
   1. Static Preferred DNS Server (Tercih Edilen Statik DNS Sunucusu) kutusuna statik DNS sunucusu IPv6 adresini girin.
   2. Static Alternate DNS Server (Alternatif Statik DNS Sunucusu) kutusuna statik alternatif DNS Sunucusu adresini girin.
 9. Back (Geri) öğesine tıklayın.
 10. Finish (Son) öğesine tıklayın. Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) açılır penceresi görüntülenir.
  Warning, save changes? (Uyarı, değişiklikler kaydedilsin mi?)
 11. Değişiklikleri kaydetmek için Yes (Evet) öğesine tıklayın. Ağ bilgileri kaydedilir ve sistem yeniden başlatılır.
  İşlem başarılıdır ve değişiklikler kaydedilmiştir.

iDRAC Settings (iDRAC Ayarları) Yardımcı Programını Kullanarak iDRAC9 IP'sini Ayarlama

 

LCD panel, sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını veya dikkat edilmesi gereken bir durumun olup olmadığını belirtmek üzere sistem bilgileri, durum ve hata mesajları sağlar. LCD panel, sistemin iDRAC IP adresini yapılandırmak veya görüntülemek için de kullanılabilir. LCD panel yalnızca isteğe bağlı ön çerçevede bulunur. İsteğe bağlı ön çerçeve, sistem çalışırken değiştirilebilir.

iDRAC Ağ Ayarlarını yapılandırmak için:

 1. Varsayılan IP'yi değiştirmek için LCD paneldeki Onay İşareti düğmesine basın.
 2. Ok tuşlarıyla Setup (Kurulum) öğesine gidin ve onaylayın.
 3. iDRAC öğesini seçin ve onaylayın.
 4. IP adresini, ağ geçidini ve alt ağ maskesini iDRAC'a otomatik olarak atamak için DHCP seçeneğini belirleyin. Aksi takdirde, Static IP (Statik IP) öğesini seçin ve aşağıdaki öğeler için değerleri girin:
  1. Statik IP Adresi
  2. Statik Ağ Geçidi
  3. Statik Alt Ağ Maskesi
 5. DNS'i yapılandırmak için Setup DNS (DNS Kurulumu) öğesini seçin

Sunucu LCD panelini kullanarak iDRAC9 IP'sini ayarlama

 

Dell Lifecycle Controller, bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) kullanarak dağıtma, yapılandırma, güncelleştirme, bakım yapma ve tanılama gibi sistem yönetimi görevlerinin gerçekleştirilmesi için gelişmiş yerleşik sistem yönetimi özelliği sağlar. Bu yazılım, Integrated Dell Remote Access Controller'ın (iDRAC) bir parçası olarak sağlanır.

Lifecycle Controller ve iDRAC Ağ Ayarlarını yapılandırmak için:

 1. Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) esnasında tuşuna basın.
  SLN306877_en_US__17image(13206)
  Lifecycle Controller İlk Kurulum Sihirbazı yalnızca ilk seferde görüntülenir. İlk Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak dil ve klavyeyi seçebilir, ağ ayarlarını, iDRAC ağ ayarlarını veya kimlik bilgisini yapılandırabilir ve ayarların özetini görüntüleyebilirsiniz. Yapılandırma değişikliklerini daha sonra yapmak için Lifecycle Controller ana sayfasından Settings (Ayarlar) öğesini seçin.
 2. Dil ve Klavye Seçimini Yapılandırma

  Gerekirse sol bölmede Settings (Ayarlar) öğesine tıklayın. Settings (Ayarlar) bölmesinde Language and Keyboard (Dil ve Klavye) öğesine tıklayın.

   

  1. Language (Dil) açılır menüsünden dili seçin.
  2. Keyboard Type (Klavye Türü) açılır menüsünden klavye türünü seçin.
   Lifecycle Controller > Settings (Ayarlar) > Language and Keyboard Selection (Dil ve Klavye Seçimi)
  3. Yeni ayarları kaydetmek için Next (İleri) öğesine tıklayın.
 3. Ürüne Genel Bakışı Görüntüleme
  1. Lifecycle Controller ve iDRAC'a genel bakışı inceleyin.
   Lifecycle Controller > Product Overview (Ürüne Genel Bakış)
  2. Devam etmek için Next (İleri) öğesine tıklayın.
 4. Lifecycle Controller Ağ Ayarlarını Yapılandırma

  Gerekirse sol bölmede Settings (Ayarlar) öğesine tıklayın. Settings (Ayarlar) bölmesinde Network Settings (Ağ Ayarları) öğesine tıklayın.

  1. NIC Card (NIC Kartı) açılır menüsünden yapılandırılacak NIC bağlantı noktasını seçin.
  2. IPV4 Network Settings→ IP Address Source (IPV4 Ağ Ayarları→ IP Adresi Kaynağı) açılır menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
   1. DHCP: NIC'nin bir DHCP sunucusunun IP adresi kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. Varsayılan seçenek DHCP'dir ve Network Settings (Ağ Ayarları) sayfasında DHCP IP adresi görüntülenir.
   2. Static IP (Statik IP): NIC'nin statik bir IP kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. IP Adresi Özelliklerini (IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Adresi) yazın. Elinizde bu bilgiler yoksa ağ yöneticinizle iletişime geçin.
   3. No Configuration (Yapılandırma Yok): NIC'nin yapılandırılmaması gerektiğini belirtir.
  3. IPV6 Network Settings→ IP Address Source (IPV4 Ağ Ayarları→ IP Adresi Kaynağı) açılır menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
   1. DHCPv6: NIC'nin bir DHCPv6 sunucusunun IP adresi kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. DHCPv6 seçilirse Network Settings (Ağ Ayarları) sayfasında DHCPv6 IP adresi görüntülenir. Not: DHCP sunucusunu IPv6 ile yapılandırırken forwarding (iletme) veya advertising (ilan etme) seçeneklerini devre dışı bırakırsanız yapılandırma başarısız olur.
   2. Static IP (Statik IP): NIC'nin statik bir IP kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. IP Adresi Özelliklerini (IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Adresi) yazın. Elinizde bu bilgiler yoksa ağ yöneticinizle iletişime geçin.
  4. Bir NIC'nin VLAN ayarlarını yapılandırmak için Enabled (Etkin) öğesine tıklayın ve Lifecycle Controller VLAN Settings (Lifecycle Controller VLAN Ayarları) altında VLAN ID (VLAN Kimliği) ve Priority (Öncelik) değerlerini yazın.
   Lifecycle Controller > Settings (Ayarlar) > Lifecycle Controller Network Settings (Lifecycle Controller Ağ Ayarları)
  5. İleri öğesine tıklayın. Not: Lifecycle Controller ayarları doğru şekilde yapılandırılmazsa hata mesajı görüntülenir.
 5. iDRAC Ağı ve Kimlik Bilgilerini Yapılandırma
  1. IP Address Source (IP Adresi Kaynağı) menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
   1. Static (Statik): Ağın statik bir IP kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. IP Adresi Özelliklerini (IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi, DNS Adresi Kaynağı ve DNS Adresi) yazın. Elinizde bu bilgiler yoksa ağ yöneticinizle iletişime geçin.
   2. DHCP: NIC'nin bir DHCP sunucusunun IP adresi kullanılarak yapılandırılması gerektiğini belirtir. Varsayılan seçenek DHCP'dir ve Network Settings (Ağ Ayarları) sayfasında DHCP IP adresi görüntülenir.
  2. Aşağıdaki kimlik bilgilerini girin:
   1. Account Username (Hesap Kullanıcı Adı): iDRAC ağına erişmek için kullanılan kullanıcı adıdır.
   2. Password (Parola): iDRAC ağına erişmek için kullanılan paroladır.
   3. Confirm Password (Parolayı Onayla): iDRAC ağına erişmek için kullanılan paroladır.
   Lifecycle Controller > Settings (Ayarlar) > iDRAC Network and Credential Configuration (iDRAC Ağ ve Kimlik Bilgisi Yapılandırması)
  3. İleri öğesine tıklayın.
 6. Ağ ayarlarının Özetini görüntüleme
  1. Lifecycle Controller ve iDRAC Ağı yapılandırmasının özetini doğrulayın.
   Özeti Doğrulama
  2. Ayarları kaydetmek için Finish (Son) öğesine tıklayın.

Lifecycle Controller aracılığıyla iDRAC9 ilk Kurulumu

 
iDRAC ağ ayarları yapılandırıldıktan sonra iDRAC web arayüzüne erişilebilir. iDRAC üzerinde oturum açmak için varsayılan parolayla ilgili bilgiler şurada mevcuttur: iDRAC için varsayılan parola nedir?

Article Properties


Affected Product
Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515 , PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 Rack ...
Last Published Date

28 Jan 2022

Version

9

Article Type

Solution