Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak nakonfigurovat nastavení sítě u řadiče iDRAC9 (Integrated Dell Remote Access Controller 9) s nástrojem Lifecycle Controller?

Summary: Podrobný průvodce konfigurací nastavení sítě řadiče iDRAC9 (Integrated Dell Remote Access Controller 9) a nástroje Lifecycle Controller.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Další informace pro prvotní konfiguraci a nasazení jsou k dispozici v úvodní příručce k serveru Dell EMC PowerEdge.

Cause

Řadič Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) s nástrojem Lifecycle Controller má za úkol zvyšovat produktivitu správců systémů a zlepšovat celkovou dostupnost systémů Dell. Řadič iDRAC upozorňuje správce na systémové problémy, pomáhá jim provádět správu systému na dálku a snižuje potřebu fyzického přístupu k systému. Aby bylo možné komunikovat do a z nástroje iDRAC, musíte nakonfigurovat počáteční nastavení sítě na základě infrastruktury sítě. IP adresu můžete nastavit pomocí některého z následujících rozhraní:

Resolution

Konfigurace nastavení sítě řadiče iDRAC:

 1. Zapněte spravovaný počítač.
 2. Během testu při spuštění počítače (POST) stiskněte klávesu .
  Nabídka POST pro konfiguraci systému
 3. Na stránce System Setup Main Menu klikněte na položku iDRAC Settings. Zobrazí se stránka iDRAC Settings.
  System Setup Main Menu
 4. Klikněte na položku Network. Zobrazí se stránka Network.
  System Setup > iDRAC Settings > Network
 5. Konfigurace síťového nastavení
  1. Možnost Enable NIC nastavte na hodnotu Enabled.
  2. V rozevírací nabídce NIC Selection vyberte jeden z následujících portů podle požadavku sítě:
   1. Dedicated – Povolí zařízení se vzdáleným přístupem používat vyhrazené síťové rozhraní dostupné v řadiči Remote Access Controller. Toto rozhraní není sdíleno s operačním systémem hostitele. Upozorňujeme, že v blade serverech se možnost Dedicated zobrazuje jako Chassis (Dedicated).
   2. LOM1
   3. LOM2
   4. LOM3 – Nemusí být k dispozici v závislosti na modelu serveru a výběru síťové karty.
   5. LOM4 – Nemusí být k dispozici v závislosti na modelu serveru a výběru síťové karty.
  3. V rozevírací nabídce Failover Network vyberte jednu ze zbývajících karet LOM. Pokud dojde k selhání sítě, přenos bude směrován přes síť pro převzetí služeb při selhání. Upozorňujeme, že tato možnost je zakázána, pokud je možnost NIC Selection nastavena na hodnotu Dedicated.
  4. V části Auto Negotiation vyberte možnost On, pokud musí řadič iDRAC automaticky nastavit duplexní režim a rychlost sítě. Upozorňujeme, že tato možnost je k dispozici pro režim Dedicated.
  5. V části Network Speed vyberte možnost 10 Mbps nebo 100 Mbps. Upozorňujeme, že hodnotu 1000 Mbps lze použít pouze v případě, že je povolena možnost Auto Negotiation.
  6. V části Duplex Mode vyberte možnost Half Duplex nebo Full Duplex. Upozorňujeme, že tato možnost je zakázána, pokud je možnost Auto Negotiation nastavena na hodnotu Enabled.
  System Setup > iDRAC Settings > Network > Network Settings
 6. Common Settings

  Pokud má síťová infrastruktura server DNS, zaregistrujte řadič iDRAC na serveru DNS. Toto jsou požadavky na počáteční nastavení pokročilých funkcí, jako jsou adresářové služby – Active Directory nebo LDAP, jednotné přihlašování a čipové karty.

  Postup registrace řadiče iDRAC:

  1. Povolte možnost Register DRAC on DNS.
  2. Zadejte název řadiče DRAC do pole DNS DRAC Name.
  3. Výběrem možnosti Auto Config Domain Name automaticky získáte název domény z DHCP. V opačném případě zadejte název domény DNS do pole DNS Domain Name.
 7. Konfigurace nastavení IPv4

  Postup konfigurace nastavení IPv4:

  1. V části Enable IPv4 vyberte možnost Enabled.
  2. V části Enable DHCP výběrem možnosti Enabled automaticky přiřadíte řadiči iDRAC IP adresu, bránu a masku podsítě. Jinak vyberte možnost Disabled a zadejte hodnoty do polí:
   1. Statickou IP adresu
   2. Statickou bránu
   3. Statickou masku podsítě
  System Setup > iDRAC Settings > Network > IPv4 Settings
 8. Konfigurace nastavení IPv6
  1. V části Enable IPv6 vyberte možnost Enabled.
  2. Aby server DHCPv6 automaticky přiřazoval IP adresu, bránu a masku podsítě řadiči iDRAC, vyberte v části Enable Auto-configuration možnost Enabled.
  3. Do pole Static IP Address 1 zadejte statickou adresu IPv6.
  4. Do pole Static Prefix Length zadejte hodnotu mezi 0 a 128.
  5. Do pole Static Gateway zadejte adresu brány.
  6. Pokud používáte protokol DHCP, povolte možnost DHCPv6 to obtain DNC Server address, abyste získali adresy primárního a sekundárního serveru DNS ze serveru DHCPv6. V případě potřeby můžete nakonfigurovat následující položky:
   1. Do pole Static Preferred DNS Server zadejte statickou adresu IPv6 serveru DNS.
   2. Do pole Static Alternate DNS Server zadejte statickou adresu alternativního serveru DNS.
 9. Klikněte na tlačítko Back.
 10. Klikněte na tlačítko Finish. Zobrazí se místní okno uložení změn.
  Warning, save changes?
 11. Kliknutím na tlačítko Yes uložte změny. Informace o síti budou uloženy a systém se restartuje.
  Success, changes saved.

Nastavení IP adresy řadiče iDRAC9 pomocí nástroje iDRAC Settings Utility

 

Panel LCD poskytuje informace o systému, stav a chybové zprávy, které indikují, zda systém funguje správně nebo vyžaduje pozornost. Panel LCD lze také použít ke konfiguraci nebo zobrazení IP adresy řadiče iDRAC systému. Panel LCD je k dispozici pouze na volitelném čelním krytu. Volitelný čelní kryt lze připojit za provozu.

Konfigurace nastavení sítě řadiče iDRAC:

 1. Chcete-li změnit výchozí IP adresu, stiskněte tlačítko se symbolem zaškrtnutí na panelu LCD.
 2. Pomocí kláves se šipkami přejděte do nabídky Setup a potvrďte volbu.
 3. Vyberte možnost iDRAC a potvrďte volbu.
 4. Výběrem možnosti DHCP automaticky přiřaďte řadiči iDRAC IP adresu, bránu a masku podsítě. Jinak vyberte možnost Static IP a zadejte hodnoty pro:
  1. Statickou IP adresu
  2. Statickou bránu
  3. Statickou masku podsítě
 5. Výběrem možnosti Setup DNS nakonfigurujte server DNS.

Nastavení IP adresy řadiče iDRAC9 pomocí panelu LCD serveru

 

Nástroj Dell Lifecycle Controller poskytuje pokročilou integrovanou správu systému k provádění úloh správy systému, jako je nasazování, konfigurace, aktualizace, údržba a diagnostika prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI). Dodává se jako součást řadiče iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller).

Konfigurace nastavení sítě nástroje Lifecycle Controller a řadiče iDRAC:

 1. Během testu při spuštění počítače (POST) stiskněte klávesu .
  SLN306877_en_US__17image(13206)
  Průvodce Initial Setup Wizard nástroje Lifecycle Controller se zobrazí pouze při počáteční konfiguraci. Pomocí průvodce Initial Setup Wizard vyberete jazyk a klávesnici, nakonfigurujete nastavení sítě, nastavení sítě řadiče iDRAC a přihlašovací údaje a poté vám zobrazí shrnutí nastavení. Chcete-li později provést změny v konfiguraci, vyberte na domovské stránce nástroje Lifecycle Controller možnost Settings.
 2. Konfigurace jazyka a výběru klávesnice

  V případě potřeby klikněte v levém podokně na položku Settings. V podokně Settings klikněte na položku Language and Keyboard.

   

  1. V rozevírací nabídce Language vyberte jazyk.
  2. V rozevírací nabídce Keyboard Type vyberte typ klávesnice.
   Lifecycle Controller > Settings > Language and Keyboard Selection
  3. Kliknutím na tlačítko Next uložte nová nastavení.
 3. Zobrazení přehledu produktu
  1. Podívejte se na přehled nástroje Lifecycle Controller a řadiče iDRAC.
   Lifecycle Controller > Product Overview
  2. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
 4. Konfigurace nastavení sítě nástroje Lifecycle Controller

  V případě potřeby klikněte v levém podokně na položku Settings. V podokně Settings klikněte na položku Network Settings.

  1. V rozevírací nabídce NIC Card vyberte port síťové karty, který chcete konfigurovat.
  2. V rozevírací nabídce IPV4 Network Settings→ IP Address Source vyberte jednu z následujících možností:
   1. DHCP – Označuje, že síťová karta musí být nakonfigurována pomocí IP adresy ze serveru DHCP. DHCP je výchozí možnost a IP adresa DHCP je uvedena na stránce Network Settings.
   2. Static IP – Označuje, že síťová karta musí být nakonfigurována pomocí statické IP adresy. Vyplňte vlastnosti IP adresy do polí IP Address, Subnet Mask, Default GatewayDNS Address. Pokud tyto údaje nemáte, obraťte se na správce sítě.
   3. No Configuration – Označuje, že síťová karta nesmí být nakonfigurována.
  3. V rozevírací nabídce IPV6 Network Settings→ IP Address Source vyberte jednu z následujících možností:
   1. DHCPv6 – Označuje, že síťová karta musí být nakonfigurována pomocí IP adresy serveru DHCPv6. Je-li vybrána možnost DHCPv6, IP adresa DHCPv6 bude uvedena na stránce Network Settings. Upozorňujeme, že při konfiguraci serveru DHCP pomocí protokolu IPv6 konfigurace selže, pokud zakážete možnosti přesměrování nebo propagace.
   2. Static IP – Označuje, že síťová karta musí být nakonfigurována pomocí statické IP adresy. Vyplňte vlastnosti IP adresy do polí IP Address, Subnet Mask, Default GatewayDNS Address. Pokud tyto údaje nemáte, obraťte se na správce sítě.
  4. Klikněte na možnost Enabled a v části Lifecycle Controller VLAN Settings vyplňte hodnoty VLAN IDPriority, čímž nakonfigurujete nastavení sítě VLAN síťové karty.
   Lifecycle Controller > Settings > Lifecycle Controller Network Settings
  5. Klikněte na tlačítko Next. Upozorňujeme, že pokud nastavení nástroje Lifecycle Controller nejsou správně nakonfigurována, zobrazí se chybová zpráva.
 5. Konfigurace sítě a přihlašovacích údajů řadiče iDRAC
  1. V nabídce IP Address Source vyberte jednu z následujících možností:
   1. Static – Označuje, že síť musí být nakonfigurována pomocí statické IP adresy. Vyplňte vlastnosti IP adresy do polí IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Address SourceDNS Address. Pokud tyto údaje nemáte, obraťte se na správce sítě.
   2. DHCP – Označuje, že síťová karta musí být nakonfigurována pomocí IP adresy ze serveru DHCP. DHCP je výchozí možnost a IP adresa DHCP je uvedena na stránce Network Settings.
  2. Zadejte následující přihlašovací údaje:
   1. Account Username – Uživatelské jméno pro přístup k síti řadiče iDRAC.
   2. Password – Heslo pro přístup k síti řadiče iDRAC.
   3. Confirm Password – Potvrzení hesla pro přístup k síti řadiče iDRAC.
   Lifecycle Controller > Settings > iDRAC Network and Credential Configuration
  3. Klikněte na tlačítko Next.
 6. Zobrazení shrnutí nastavení sítě
  1. Ověřte shrnutí konfigurace sítě nástroje Lifecycle Controller a řadiče iDRAC.
   Ověření shrnutí
  2. Kliknutím na tlačítko Finish uložíte nastavení.

Prvotní nastavení řadiče iDRAC9 prostřednictvím nástroje Lifecycle Controller

 
Po konfiguraci nastavení sítě řadiče iDRAC je nyní k dispozici přístup k webovému rozhraní řadiče iDRAC. Informace o výchozím heslu pro přihlášení k řadiči iDRAC jsou k dispozici v článku Jaké je výchozí heslo řadiče iDRAC.

Article Properties


Affected Product
Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515 , PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 Rack ...
Last Published Date

28 Jan 2022

Version

9

Article Type

Solution