Dell PowerEdge – Jak konfigurovat IP adresu sítě pro řadič iDRAC9 a nástroj LifeCycle Controller

Summary: Počáteční konfigurace řadiče iDRAC9 a řadiče LifeCycle Controller 3. Obsahuje video a kroky, které vám umožní rychle nastavit server Dell PowerEdge.

Article Content


Symptoms

Shrnutí článku: Tento článek obsahuje pokyny ke konfiguraci IP adresy karty pro vzdálenou správu, řadiče DRAC a pro následné připojení k webovému rozhraní. Druhá část článku popisuje, jak nakonfigurovat nastavení sítě nástroje LifeCycle Controller při současném spuštění.

 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: Tento článek je součástí úvodní stránky PowerEdge 14G, která je k dispozici zde


Obsah
 1. Konfigurace řadiče iDRAC9
 2. Konfigurace řadiče iDRAC9 přes displej LCD (video)
 3. Konfigurace nástroje LifeCycle Controller (LCC)
 4. Porty protokolu iDRAC

 

Konfigurace řadiče iDRAC9 

Nástroj Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) má za úkol zvyšovat produktivitu systémových správců a zlepšovat celkovou dostupnost systémů Dell. Nástroj iDRAC upozorňuje správce na systémové problémy, pomáhá jim provádět dálkovou správu systému a snižuje potřebu fyzického přístupu do systému.

1. Možnosti nastavení IP adresy nástroje iDRAC

Aby bylo možné komunikovat do a z nástroje iDRAC, musíte nakonfigurovat počáteční nastavení sítě na základě infrastruktury sítě. IP adresu můžete nastavit pomocí některého z následujících rozhraní:

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: V případě serverů blade můžete konfigurovat nastavení sítě pomocí panelu LCD šasi pouze během počáteční konfigurace CMC. Po nasazení šasi již nelze měnit konfiguraci iDRAC pomocí panelu LCD šasi.


2. Nastavení IP adresy nástroje iDRAC pomocí „Nástroje Nastavení iDRAC“ (klávesa F2 během spouštění)


Video: Postup konfigurace řadiče iDRAC9 při prvotním nastavení serveru Dell EMC PowerEdge

Můžete nastavit IP adresu nebo použít výchozí IP adresu řadiče iDRAC 192.168.0.120. Ke konfiguraci počátečních nastavení sítě, včetně nastavení DHCP nebo statické IP adresy pro řadič iDRAC. Ve výchozí konfiguraci je vyhrazená síťová karta iDRAC deaktivována. Nástroj iDRAC sdílí síťovou kartu na LOM 1 (místní síť LAN na základní desce). V případě serverů blade je síťové rozhraní iDRAC ve výchozí konfiguraci deaktivováno.

 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: Pokud používáte sdílenou kartu LOM, budete muset pro přístup k řadiči iDRAC použít jiný systém v síti, protože vaše síť nevrací požadavek na stejný síťový port.

 

Příklad nastavení IP adresy nástroje iDRAC pomocí nástroje nastavení iDRAC (klávesa F2 během spouštění):

 1. Zapněte spravovaný počítač.
 2. Během testu při spuštění počítače (POST) stiskněte klávesu <F2>.

  SLN306877_en_US__4image(8980)

   
 3. Na stránce hlavní nabídky Nastavení systému klikněte na položku Nastavení iDRAC. Zobrazí se stránka Nastavení iDRAC.

  SLN306877_en_US__5image(4201)

   
 4. Klikněte na položku Network. Zobrazí se stránka Network.

  SLN306877_en_US__6image(4202)

   
 5. Upřesněte nastavení sítě. Položku Enable NIC nastavte na hodnotu Enabled.
  – Možnost Shared LOM (1, 2, 3 nebo 4) sdílí jednu ze síťových karet na základní desce.
  – Možnost Dedicated NIC využívá rozhraní vyhrazené sítě.

  SLN306877_en_US__7image(4203)

   
 6. V závislosti na místní konfiguraci vyberte nastavení sítě IPv4 nebo IPv6.

  SLN306877_en_US__8image(4204)

   
 7. Klikněte na tlačítko Back, poté na tlačítko Finish a poté na tlačítko Yes. Informace o síti budou uloženy a systém se restartuje.

  SLN306877_en_US__9image(13197)

  SLN306877_en_US__10image(13198)
   

Tímto je konfigurace nástroje iDRAC dokončena. Webové uživatelské rozhraní nástroje iDRAC lze nyní otevřít v libovolném podporovaném prohlížeči (IE, Firefox, Chrome, Safari). V tomto případě řadič iDRAC zareaguje na IP adresu „192.168.0.120“.
V případě potíží s přístupem:

 • Zkuste odeslat příkaz ping na IP adresu nástroje iDRAC a zkontrolujte, zda síťová konfigurace odpověděla.
 • Zjistěte, která LOM (síťová karta) je vybrána v nastavení sítě iDRAC. LOM může být sdílená se síťovými kartami serveru nebo může používat vyhrazené síťové karty řadiče iDRAC.
Důležité: Po nakonfigurování IP adresy řadiče iDRAC nezapomeňte změnit výchozí uživatelské jméno a heslo.

Po nakonfigurování IP adresy řadiče iDRAC můžete přistupovat k rozhraní pomocí podporovaného prohlížeče. Uživatelské jméno a heslo jsou vysvětleny v článku. Jaké je výchozí heslo řadiče iDRAC? 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: V nastavení řadiče iDRAC lze povolit přihlašování k adresáři (Microsoft AD nebo LDAP).

Další informace o přihlašování k řadiči iDRAC a licencích řadiče iDRAC najdete v uživatelské příručce k řadiči Integrated Dell Remote Access Controller na adrese Dell.com/idracmanuals.


Při připojování k rozhraní řadiče iDRAC se zobrazí zpráva „There is a problem with this website's security certificate“. Jedná se o normální jev, jelikož certifikát SSL řadiče iDRAC je podepisován držitelem a není potvrzován externím poskytovatelem. Chcete-li se připojit, klikněte na možnost „Continue to this website“.

SLN306877_en_US__12image(8982)
 


2. Konfigurace řadiče iDRAC9 přes displej LCD


Video: Nastavení řadiče iDRAC9 nového serveru Dell EMC PowerEdge pomocí displeje LCD (v angličtině)


 3. Konfigurace nástroje LifeCycle Controller (LCC)


Video: Prvotní nastavení řadiče iDRAC9 pomocí nástroje Lifecycle Controller na novém serveru PowerEdge

Dell Lifecycle Controller je pokročilá zabudovaná technologie správy systémů, která umožňuje vzdálenou správu serveru pomocí nástroje Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC). Pomocí nástroje Lifecycle Controller můžete aktualizovat firmware za využití místního úložiště nebo firmwarového úložiště Dell. Průvodce nasazením OS dostupný v nástroji Lifecycle Controller vám umožní nasadit operační systém.

K nástroji LCC lze přistupovat stiskem klávesy F10 během spouštění. Nástroj Lifecycle Controller sdílí IP adresu s jednou ze síťových karet serveru. Aby bylo možné použít funkce instalace OS a aktualizace, je nutné alespoň jednou nastavit IP adresu.

Postup nastavení serveru PowerEdge pomocí nástroje Lifecycle Controller:
1. Připojte kabel videa k portu videa a síťové kabely k portům iDRAC a LOM.

Obrázek 1. Port videa, vyhrazený port iDRAC a port LOM (místní síť LAN na základní desce)

SLN306877_en_US__13abc (11)SLN306877_en_US__14abc (1)SLN306877_en_US__15abc (2)
Umístění vyhrazeného portu řadiče iDRAC9, různé modely mohou mít různá umístění, zde je jako příklad uveden server PowerEdge R740:

SLN306877_en_US__16image(11912)

Zapněte nebo restartujte server a stisknutím klávesy F10 spusťte nástroj Lifecycle Controller.


SLN306877_en_US__17image(13206)
Obrázek 2: Spuštění nástroje Lifecycle Controller

 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: Pokud nestihnete stisknout klávesu F10, stisknutím a podržením vypínače po dobu tří sekund restartujte server.

 

 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: Průvodce počátečním nastavením se zobrazí pouze při prvním spuštění nástroje Lifecycle Controller.

 

Vyberte jazyk a typ klávesnice a klikněte na tlačítko Next.

SLN306877_en_US__20image(13199)
Obrázek 3: Stránka Language and Keyboard Selection


Přečtěte si popis produktu a klikněte na tlačítko Next.

SLN306877_en_US__21image(13200)
Obrázek 4. Stránka Product Overview


Nakonfigurujte nastavení sítě, počkejte, než budou nastavení použita, a klikněte na tlačítko Next.

SLN306877_en_US__22image(13201)
Obrázek 5. Stránka Lifecycle Controller Network Settings


Nakonfigurujte nastavení sítě řadiče iDRAC, počkejte, než budou nastavení použita, a klikněte na tlačítko Next.

SLN306877_en_US__23image(13202)
Obrázek 6. Stránka iDRAC Network and Credential Configuration


Ověřte použitá nastavení sítě a kliknutím na tlačítko Finish ukončete průvodce počátečním nastavením.

SLN306877_en_US__24image(13203)
Obrázek 7. Stránka souhrnu

 

SLN306877_en_US__1icon Poznámka: Průvodce počátečním nastavením se zobrazí pouze při prvním spuštění nástroje Lifecycle Controller. Budete-li chtít později provést změny konfigurace, restartujte server, stisknutím klávesy F10 spusťte nástroj Lifecycle Controller a na hlavní stránce nástroje Lifecycle Controller vyberte položku Nastavení nebo Nastavení systému.

 

Klikněte na položku Firmware Update > Launch Firmware Update a podle zobrazených pokynů aktualizujte firmware.

SLN306877_en_US__26image(13204)
Figure 8. Stránka Firmware Update


Klikněte na možnost OS Deployment > Deploy OS a podle pokynů na obrazovce zaveďte operační systém.


Obrázek 9. Stránka OS Deployment


Další kroky k instalaci operačního systému jsou uvedeny v článku Jak nainstalovat operační systém u serveru.

 

Porty protokolu iDRAC

 

Řadič iDRAC naslouchá a hledá připojení.

 

Číslo portu

Typ

Protokol

Konfigurovatelné

Maximální úroveň šifrování

22

TCP

SSH

Ano

256bitový protokol SSL

23

TCP

Telnet

Ano

Žádný

80

TCP

HTTP

Ano

Žádný

161

UDP

Agent nástroje SNMP

Ano

Žádný

443

TCP

Adresy HTTP

Ano

256bitový protokol SSL

623

UDP

RMCP/RMCP+

Ne

128bitový protokol SSL

5900

TCP

vConsole/vMedia

Ano

128bitový protokol SSL

5901

TCP

VNC

Ne

128bitový protokol SSL

 

 

 

 

 

Řadič iDRAC využívá jako klienta

 

25

TCP

SMTP

Ano

Žádný

53

UDP

DNS

Ne

Žádný

68

UDP

DHCP

Ne

Žádný

69

TFTP

TFTP

Ne

Žádný

123

UDP

NTP

Ne

Žádný

162

UDP

Depeše SNMP

Ano

Žádný

445

TCP

CIFS

Ne

Žádný

636

TCP

LDAPS (LDAP SSL)

Ne

256bitový protokol SSL

2049

TCP

NFS

Ne

Žádný

3269

TCP

LDAPS GC (Global Catalog)

Ne

256bitový protokol SSL

 

 

 

 

Potřebujete další pomoc?  
SLN306877_en_US__27cloud Podívejte se na další články pro zařízení PowerEdge a PowerVault
Podívejte se na videa o výměně dílů pro podnikové produkty
   
SLN306877_en_US__28chat

Navštivte naše komunity a požádejte o podporu zde

   
SLN306877_en_US__29key

Vytvořte požadavek na podporu online

 

Cause

 

Resolution


Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Apr 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters