Dell PowerEdge — konfigurowanie kontrolera iDRAC9 i sieciowego adresu IP kontrolera cyklu eksploatacji (LC)

Summary: Wstępna konfiguracja kontrolera iDRAC9 i kontrolera cyklu eksploatacji 3. Zawiera filmy i instrukcje krok po kroku, dzięki którym można szybko skonfigurować serwer Dell Power Edge.

Article Content


Symptoms

Podsumowanie artykułu: Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować adres IP karty zarządzania zdalnego i kontroler DRAC, a następnie nawiązać połączenie z interfejsem internetowym. W drugiej części artykułu wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia sieciowe kontrolera cyklu eksploatacji, gdy jest uruchomiony jednocześnie.

 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: ten artykuł jest częścią strony wstępnej dla serwerów PowerEdge 14G, dostępnej tutaj


Spis treści
 1. Konfiguracja kontrolera iDRAC9
 2. Konfiguracja kontrolera iDRAC9 z poziomu wyświetlacza LCD (film)
 3. Konfiguracja kontrolera cyklu eksploatacji (LCC)
 4. Protokół portów kontrolera iDRAC

 

Konfiguracja kontrolera iDRAC9 

Kontroler Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) ma na celu zwiększanie produktywności administratorów systemu oraz podniesienie ogólnej dostępności systemów firmy Dell. Kontroler iDRAC ostrzega administratorów o problemach z systemem, pomaga zdalnym zarządzaniu systemem oraz zmniejsza potrzebę fizycznego dostępu do systemu.

1. Opcje konfigurowania adresu IP kontrolera iDRAC

Należy skonfigurować wstępne ustawienia sieci w oparciu o swoją infrastrukturę sieci, aby umożliwić komunikację z kontrolerem iDRAC. Adres IP można skonfigurować przy użyciu jednego z poniższych interfejsów:

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: w przypadku serwerów kasetowych można skonfigurować ustawienia sieciowe za pomocą panelu LCD obudowy wyłącznie podczas początkowej konfiguracji CMC. Po wdrożeniu obudowy nie ma możliwości zmiany konfiguracji kontrolera iDRAC przy użyciu panelu LCD obudowy.


2. Konfigurowanie adresu IP kontrolera iDRAC przy użyciu narzędzia „iDRAC Setting Utility” (Narzędzie konfiguracyjne kontrolera iDRAC) (klawisz F2 podczas uruchamiania)


Grafika: Konfigurowanie kontrolera iDRAC9 przy wstępnej konfiguracji serwera Dell EMC PowerEdge

Można skonfigurować adres IP lub użyć domyślnego adresu IP kontrolera iDRAC 192.168.0.120. Aby skonfigurować początkowe ustawienia sieciowe, w tym DHCP lub statyczny adres IP kontrolera iDRAC: Domyślnie dedykowana karta sieciowa kontrolera iDRAC jest wyłączona. Kontroler iDRAC współdzieli kartę sieciową na porcie LOM 1 (LAN na płycie głównej). W przypadku serwerów kasetowych interfejs sieciowy kontrolera iDRAC jest domyślnie wyłączony.

 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: w przypadku korzystania ze współdzielonego LOM należy użyć innego systemu w sieci, aby uzyskać dostęp do iDRAC, ponieważ sieć nie zwróci żądania do tego samego portu sieciowego.

 

Przykład konfigurowania adresu IP kontrolera iDRAC przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego kontrolera iDRAC (klawisz F2 podczas uruchamiania):

 1. Włącz zarządzany system.
 2. Naciśnij klawisz <F2> podczas testu Power-on Self-test (POST).

  SLN306877_en_US__4image(8980)

   
 3. Na stronie System Setup Main Menu (Menu główne konfiguracji systemu) kliknij opcję iDRAC Settings (Ustawienia kontrolera iDRAC). Zostanie wyświetlona strona ustawień kontrolera iDRAC.

  SLN306877_en_US__5image(4201)

   
 4. Kliknij polecenie Sieć. Zostanie wyświetlona strona sieci.

  SLN306877_en_US__6image(4202)

   
 5. Określ ustawienia sieciowe. Przy opcji Włącz kartę sieciową wybierz Wł. (Enabled).
  - Współdzielony LOM (Shared Lom) (1, 2, 3 lub 4) będzie współużytkował jedną z kart sieciowych płyty głównej
  Dedykowana karta sieciowa korzysta z dedykowanego interfejsu sieciowego

  SLN306877_en_US__7image(4203)

   
 6. Użyj ustawień sieciowych IPv4 lub IPv6, w zależności od lokalnej konfiguracji

  SLN306877_en_US__8image(4204)

   
 7. Kliknij przycisk Back (Wstecz), kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie przycisk Yes (Tak). Informacje na temat sieci zostaną zapisane, a system uruchomiony ponownie

  SLN306877_en_US__9image(13197)

  SLN306877_en_US__10image(13198)
   

Konfiguracja kontrolera iDRAC została ukończona. Sieciowy interfejs użytkownika kontrolera iDRAC jest teraz dostępny przy użyciu dowolnej obsługiwanej przeglądarki (IE, Firefox, Chrome, Safari). W takim przypadku iDRAC odpowie na adres IP „192.168.0.120.”
Jeśli występują jakiekolwiek problemy z dostępem:

 • Spróbuj wysłać pakiet ping na adres IP kontrolera iDRAC, aby sprawdzić, czy konfiguracja sieciowa otrzymała odpowiedź.
 • Sprawdź, który port LOM (karta sieciowa) został wybrany w ustawieniach sieciowych kontrolera iDRAC. Port LOM może być współdzielony z kartami sieciowymi serwera lub korzystać z dedykowanych kart sieciowych kontrolera iDRAC.
Ważne: po skonfigurowaniu adresu IP kontrolera iDRAC upewnij się, że zmieniono domyślną nazwę użytkownika i hasło po skonfigurowaniu adresu IP kontrolera iDRAC.

Po skonfigurowaniu adresu IP kontrolera iDRAC można uzyskać dostęp do interfejsu przy użyciu obsługiwanej przeglądarki. Użycie nazwy użytkownika i hasła zostało objaśnione w artykule. Jakie jest domyślne hasło dla kontrolera iDRAC? 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: w ustawieniach kontrolera iDRAC możliwe jest włączenie opcji logowania do katalogu (Microsoft AD lub LDAP).

Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania do kontrolera iDRAC oraz licencji iDRAC, zajrzyj do najnowszej instrukcji dla kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller pod adresem Dell.com/idracmanuals.


Podczas łączenia się z interfejsem kontrolera iDRAC zostanie wyświetlony następujący komunikat „There is a problem with this website's security certificate”. Jest to normalne, ponieważ certyfikat SSl z kontrolera iDRAC jest samopodpisany i nie jest zweryfikowany przez zewnętrznego dostawcę. Aby nawiązać połączenie, kliknij przycisk „Przejdź do tej witryny”.

SLN306877_en_US__12image(8982)
 


2. Konfiguracja kontrolera iDRAC9 z poziomu wyświetlacza LCD


Grafika: Konfigurowanie kontrolera iDRAC9 nowego serwera Dell EMC PowerEdge przy użyciu wyświetlacza LCD (język angielski)


 3. Konfiguracja kontrolera cyklu eksploatacji (LCC)


Film: Wstępna konfiguracja kontrolera iDRAC9 z poziomu kontrolera cyklu życia na nowym serwerze PowerEdge

Kontroler LifeCycle firmy Dell jest zaawansowaną technologią, która umożliwia zdalne zarządzanie serwerem za pomocą kontrolera iDRAC. Za pomocą kontrolera LifeCycle można dokonać aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przy użyciu lokalnych zasobów lub baz firmy Dell. Kreator dostępny w kontrolerze LifeCycle umożliwia wdrożenie systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dostęp do kontrolera LCC, należy nacisnąć klawisz F10 podczas rozruchu. Kontroler LifeCycle współdzieli adres IP z jednym z serwerów sieciowych. Adres IP musi być skonfigurowany co najmniej raz, aby można było wykonać aktualizację i zainstalować system operacyjny.

Aby skonfigurować serwer PowerEdge za pomocą kontrolera cyklu eksploatacji:
1. Podłącz kabel wideo do gniazda wideo, a kable sieciowe do kontrolera iDRAC i portu LOM.

Rysunek 1. Port wideo, dedykowany port kontrolera iDRAC oraz port sieci LAN na płycie głównej (LOM)

SLN306877_en_US__13abc (11)SLN306877_en_US__14abc (1)SLN306877_en_US__15abc (2)
Różne modele mogą mieć różne lokalizacje dedykowanego portu iDRAC9. Tutaj przykładowo przedstawiliśmy PowerEdge R740:

SLN306877_en_US__16image(11912)

Włącz lub uruchom ponownie serwer i naciśnij klawisz F10, aby uruchomić kontroler cyklu eksploatacji.


SLN306877_en_US__17image(13206)
Rysunek 2: Uruchamianie kontrolera cyklu eksploatacji

 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: jeśli nie naciśniesz klawisza F10 w odpowiednim momencie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby uruchomić serwer ponownie.

 

 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: kreator konfiguracji początkowej jest wyświetlany tylko przy pierwszym uruchomieniu kontrolera cyklu eksploatacji.

 

Wybierz język oraz typ klawiatury i kliknij przycisk Next.

SLN306877_en_US__20image(13199)
Rysunek 3: Strona wyboru języka i klawiatury


Przeczytaj opis produktu i kliknij przycisk Next.

SLN306877_en_US__21image(13200)
Rysunek 4. Strona opisu produktu


Skonfiguruj ustawienia sieciowe, poczekaj na zastosowanie ustawień i kliknij przycisk Next.

SLN306877_en_US__22image(13201)
Rysunek 5. Strona ustawień sieciowych kontrolera cyklu eksploatacji


Skonfiguruj ustawienia sieciowe kontrolera iDRAC, poczekaj na zastosowanie ustawień i kliknij przycisk Next.

SLN306877_en_US__23image(13202)
Rysunek 6. Strona konfiguracji sieci i poświadczeń kontrolera iDRAC


Sprawdź wprowadzone ustawienia sieciowe i kliknij przycisk Finish, aby zakończyć pracę Kreatora konfiguracji początkowej.

SLN306877_en_US__24image(13203)
Rysunek 7. Strona podsumowania

 

SLN306877_en_US__1icon Uwaga: kreator konfiguracji początkowej jest wyświetlany tylko przy pierwszym uruchomieniu kontrolera cyklu eksploatacji. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany konfiguracji w późniejszym czasie, uruchom serwer ponownie, naciśnij klawisz F10, aby uruchomić kontroler cyklu eksploatacji i wybierz opcję Settings lub System Setup na stronie głównej kontrolera cyklu eksploatacji.

 

Kliknij opcję Firmware Update > Launch Firmware Update i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uaktualnić oprogramowanie wewnętrzne.

SLN306877_en_US__26image(13204)
Rysunek 8. Strona aktualizacji oprogramowania wewnętrznego


Kliknij opcję OS Deployment > Deploy OS i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wdrożyć system operacyjny.


Rysunek 9. Strona wdrażania systemu operacyjnego


Następne kroki instalacji systemu operacyjnego zostały opisane w artykule. Instalowanie systemu operacyjnego na serwerze.

 

Porty protokołów kontrolera iDRAC

 

Kontroler iDRAC wyszukuje informacje o połączeniach.

 

Numer portu

Typ

Protokół

Możliwość konfiguracji

Maksymalny poziom szyfrowania

22

TCP

SSH

Tak

256-bitowy SSL

23

TCP

Telnet

Tak

Brak

80

TCP

HTTP

Tak

Brak

161

UDP

Agent SNMP

Tak

Brak

443

TCP

HTTP

Tak

256-bitowy SSL

623

UDP

RMCP/RMCP+

Nie

128-bitowy SSL

5900

TCP

vConsole/vMedia

Tak

128-bitowy SSL

5901

TCP

VNC

Nie

128-bitowy SSL

 

 

 

 

 

Wykorzystanie kontrolera iDRAC jako klienta

 

25

TCP

SMTP

Tak

Brak

53

UDP

DNS

Nie

Brak

68

UDP

DHCP

Nie

Brak

69

TFTP

TFTP

Nie

Brak

123

UDP

NTP

Nie

Brak

162

UDP

Komunikaty trap SNMP

Tak

Brak

445

TCP

CIFS

Nie

Brak

636

TCP

LDAPS (LDAP SSL)

Nie

256-bitowy SSL

2049

TCP

NFS

Nie

Brak

3269

TCP

LDAPS GC (katalog globalny)

Nie

256-bitowy SSL

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy?  
SLN306877_en_US__27cloud Znajdź dodatkowe artykuły na temat PowerEdge i PowerVault 
Obejrzyj filmy na temat Wymiany części dla produktów klasy Enterprise
   
SLN306877_en_US__28chat

Wejdź na stronę Społeczności i uzyskaj pomoc

   
SLN306877_en_US__29key

Utwórz i wyślij Wniosek online

 

Cause

 

Resolution


Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Apr 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters