Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak skonfigurować kontroler Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) z ustawieniami sieciowymi kontrolera Lifecycle Controller?

Summary: Szczegółowa instrukcja konfiguracji kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) i ustawień sieciowych kontrolera cyklu eksploatacji.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dostępne są dodatkowe informacje o wstępnej konfiguracji i wdrożeniu przewodnika po uruchamianiu serwera Dell EMC PowerEdge.

Cause

Kontroler Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) z kontrolerem cyklu eksploatacji (LC) ma na celu zwiększanie produktywności administratorów systemu oraz podniesienie ogólnej dostępności systemów firmy Dell. Kontroler iDRAC ostrzega administratorów o problemach z systemem, pomaga zdalnym zarządzaniu systemem oraz zmniejsza potrzebę fizycznego dostępu do systemu. Należy skonfigurować wstępne ustawienia sieci w oparciu o swoją infrastrukturę sieci, aby umożliwić komunikację z kontrolerem iDRAC. Adres IP można skonfigurować przy użyciu jednego z poniższych interfejsów:

Resolution

Konfiguracja ustawień sieciowych kontrolera iDRAC:

 1. Włącz zarządzany system.
 2. Naciśnij klawisz podczas testu Power-on Self-test (POST).
  Menu POST konfiguracji systemu
 3. Na stronie System Setup Main Menu kliknij opcję iDRAC Settings. Zostanie wyświetlona strona ustawień kontrolera iDRAC.
  Menu główne konfiguracji systemu
 4. Kliknij polecenie Network (Sieć). Zostanie wyświetlona strona sieci.
  System Setup > iDRAC Settings > Network
 5. Skonfiguruj ustawienia sieci
  1. Przy opcji Enable NIC wybierz ustawienie Enabled.
  2. Z menu rozwijanego NIC selection wybierz jeden z poniższych portów na podstawie wymagań sieciowych:
   1. Dedicated — umożliwia urządzeniu zdalnego dostępu korzystanie z dedykowanego interfejsu sieciowego dostępnego na kontrolerze dostępu zdalnego. Ten interfejs nie jest współdzielony z systemem operacyjnym serwera. Uwaga: w serwerach kasetowych opcje Dedicated są wyświetlane jako Chassis (Dedicated).
   2. LOM1
   3. LOM2
   4. LOM3 — opcja może nie być dostępna w zależności od modelu serwera i wyboru karty sieciowej.
   5. LOM4 — opcja może nie być dostępna w zależności od modelu serwera i wyboru karty sieciowej.
  3. Z menu rozwijanego Failover Network wybierz jedną z pozostałych kart LOM. Jeśli sieć ulegnie awarii, ruch jest kierowany przez sieć awaryjną. Uwaga: ta opcja jest wyłączona, jeśli ustawienie opcji NIC Selection to Dedicated.
  4. W sekcji Auto Negotiation wybierz ustawienie On, jeśli kontroler iDRAC musi automatycznie ustawić tryb duplex i szybkość sieci. Uwaga: ta opcja jest dostępna w trybie Dedicated.
  5. W obszarze Network Speed wybierz 10 Mb/s lub 100 Mb/s. Uwaga: 1000 Mb/s jest dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Auto Negotiation.
  6. W trybie Duplex wybierz opcję Half Duplex lub Full Duplex. Uwaga: ta opcja jest wyłączona, jeśli opcja Auto Negotiation ma ustawienie Enabled.
  System Setup > iDRAC Settings > Network > Network Settings
 6. Wspólne ustawienia

  Jeśli infrastruktura sieciowa ma serwer DNS, zarejestruj kontroler iDRAC w DNS. Są to wstępne wymagania dotyczące ustawień zaawansowanych funkcji, takich jak usługi katalogowe — Active Directory lub LDAP, jednokrotne logowanie i Smart Card.

  Aby zarejestrować kontroler iDRAC:

  1. Włącz opcję Register DRAC on DNS.
  2. Wprowadź nazwę DRAC DNS.
  3. Wybierz opcję Auto Config Domain Name w celu automatycznego pozyskania nazwy domeny z DHCP. W przeciwnym razie podaj nazwę domeny DNS.
 7. Konfiguracja ustawień IPv4

  Aby skonfigurować ustawienia IPv4:

  1. Wybierz opcję Enabled w obszarze Enable IPv4.
  2. Wybierz opcję Enabled w obszarze Enable DHCP, aby automatycznie przypisać adres IP, bramkę i maskę podsieci do kontrolera iDRAC. W przeciwnym razie wybierz opcję Disabled i wprowadź wartości następujących opcji:
   1. Static IP Address
   2. Static Gateway
   3. Static Subnet Mask
  System Setup > iDRAC Settings > Network > IPv4 Settings
 8. Konfiguracja ustawień IPv6
  1. Wybierz opcję Enabled w obszarze Enable IPv6.
  2. Aby serwer DHCPv6 automatycznie przypisywał adres IP, bramkę i maskę podsieci do kontrolera iDRAC, wybierz opcję Enabled w obszarze Enable Auto-configuration.
  3. W polu Static IP Address 1 wprowadź stały adres IPv6.
  4. W polu Static Prefix Length wprowadź wartość od 0 do 128.
  5. W polu Static Gateway wprowadź adres bramki.
  6. Jeśli używasz DHCP, włącz DHCPv6, aby uzyskać adres serwera DNS w celu uzyskania podstawowych i dodatkowych adresów serwera DNS z serwera DHCPv6. W razie potrzeby można skonfigurować następujące elementy:
   1. W polu Static Preferred DNS Server wprowadź statyczny adres IPv6 serwera DNS.
   2. W polu Static Alternate DNS Server wprowadź statyczny alternatywny adres serwera DNS.
 9. Kliknij przycisk Back.
 10. Kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlone okno podręczne zapisania zmian.
  Warning, save changes?
 11. Kliknij przycisk Yes, aby zapisać zmiany. Informacje na temat sieci zostaną zapisane, a system uruchomiony ponownie.
  Success, changes saved.

Ustawianie adresu IP kontrolera iDRAC9 przy użyciu narzędzia ustawień kontrolera iDRAC

 

Panel LCD wyświetla informacje o systemie, stan i komunikaty o błędach informujące o tym, czy system działa prawidłowo, czy też wymaga uwagi. Za pomocą panelu LCD można także skonfigurować lub wyświetlić adres IP kontrolera iDRAC. Panel LCD jest dostępny tylko na opcjonalnej ramce przedniej. Opcjonalna ramka przednia jest podłączana bez wyłączania systemu.

Aby skonfigurować ustawienia sieciowe kontrolera iDRAC:

 1. Aby zmienić domyślny adres IP, naciśnij przycisk „haczyka” na panelu LCD.
 2. Przejdź do opcji Setup za pomocą klawiszy strzałek i potwierdź.
 3. Wybierz iDRAC i potwierdź.
 4. Wybierz opcję DHCP, aby automatycznie przypisać adres IP, bramkę i maskę podsieci do kontrolera iDRAC. W przeciwnym razie wybierz opcję Static IP i wprowadź wartości następujących opcji:
  1. Static IP Address
  2. Static Gateway
  3. Static Subnet Mask
 5. Wybierz opcję Setup DNS, aby skonfigurować DNS

Ustawianie adresu IP kontrolera iDRAC9 przy użyciu panelu LCD serwera

 

Kontroler cyklu eksploatacji Dell zapewnia zaawansowane wbudowane funkcje do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem systemem, takich jak wdrażanie, konfigurowanie, aktualizacja, obsługa i diagnostyka za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. Jest on dostarczany jako część Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC).

Aby skonfigurować ustawienia sieciowe kontrolera cyklu eksploatacji i kontrolera iDRAC:

 1. Naciśnij klawisz podczas testu Power-on Self-test (POST).
  SLN306877_en_US__17image(13206)
  Kreator wstępnej konfiguracji kontrolera cyklu eksploatacji zostanie wyświetlony tylko za pierwszym razem. Użyj kreatora wstępnej konfiguracji, aby wybrać język i klawiaturę, skonfigurować ustawienia sieciowe, ustawienia sieciowe kontrolera iDRAC i poświadczenia oraz wyświetlić podsumowanie ustawień. Aby zmiany konfiguracji zostały wprowadzone później, wybierz opcję Settings na stronie głównej Lifecycle Controller.
 2. Konfiguracja języka i wybór klawiatury

  W razie potrzeby w lewym okienku kliknij opcję Settings. W oknie Settings kliknij opcję Language and Keyboard.

   

  1. Z menu rozwijanego Language wybierz język.
  2. Z menu rozwijanego Keyboard Type wybierz typ klawiatury.
   Lifecycle Controller > Settings > Language and Keyboard Selection
  3. Kliknij przycisk Next, aby zapisać nowe ustawienia.
 3. Wyświetl przegląd produktu
  1. Zapoznaj się z przeglądem kontrolera cyklu eksploatacji i kontrolera iDRAC.
   Lifecycle Controller > Product Overview
  2. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.
 4. Konfiguracja ustawień sieciowych kontrolera cyklu eksploatacji

  W razie potrzeby w lewym okienku kliknij opcję Settings. W oknie Settings kliknij opcję Network Settings.

  1. Z menu rozwijanego NIC Card wybierz port karty sieciowej do skonfigurowania.
  2. Z menu rozwijanego IPV4 Network Settings→ IP Address Source wybierz jedną z następujących opcji:
   1. DHCP — oznacza, że karta sieciowa musi być skonfigurowana przy użyciu adresu IP z serwera DHCP. DHCP to opcja domyślna, a adres IP DHCP jest wyświetlany na stronie Network Settings.
   2. Static IP — oznacza, że karta sieciowa musi być skonfigurowana przy użyciu stałego IP. Wpisz właściwości adresu IPadres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i adres DNS. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z administratorem swojej sieci.
   3. No Configuration — oznacza, że nie wolno konfigurować karty sieciowej.
  3. Z menu rozwijanego IPV6 Network Settings→ IP Address Source wybierz jedną z następujących opcji:
   1. DHCPv6 — oznacza, że karta sieciowa musi być skonfigurowana przy użyciu adresu IP z serwera DHCPv6. W przypadku wybrania opcji DHCPv6 na stronie Network Settings zostanie wyświetlony adres IP DHCPv6. Uwaga: konfigurowanie serwera DHCP z IPv6 kończy się niepowodzeniem w przypadku wyłączenia opcji przekazywania lub reklamy.
   2. Static IP — oznacza, że karta sieciowa musi być skonfigurowana przy użyciu stałego IP. Wpisz właściwości adresu IPadres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i adres DNS. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z administratorem swojej sieci.
  4. Kliknij opcję Enabled i wpisz ID sieci VLAN i priorytet w ustawieniach Lifecycle Controller VLAN Settings, aby skonfigurować ustawienia sieci VLAN karty sieciowej.
   Lifecycle Controller > Settings > Lifecycle Controller Network Settings
  5. Kliknij przycisk Next. Uwaga: jeśli ustawienia kontrolera cyklu eksploatacji nie są prawidłowo skonfigurowane, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 5. Konfiguracja sieci i poświadczeń kontrolera iDRAC
  1. Z menu IP Address Source wybierz jedną z następujących opcji:
   1. Static — oznacza, że sieć musi być skonfigurowana przy użyciu stałego IP. Wpisz właściwości adresu IPadres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną, źródło adresu DNS i adres DNS. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z administratorem swojej sieci.
   2. DHCP — oznacza, że karta sieciowa musi być skonfigurowana przy użyciu adresu IP z serwera DHCP. DHCP to opcja domyślna, a adres IP DHCP jest wyświetlany na stronie Network Settings.
  2. Wprowadź następujące poświadczenia:
   1. Account Username — nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do sieci iDRAC.
   2. Password — hasło dostępu do sieci kontrolera iDRAC.
   3. Confirm Password — hasło dostępu do sieci kontrolera iDRAC.
   Lifecycle Controller > Settings > iDRAC Network and Credential Configuration
  3. Kliknij przycisk Next.
 6. Wyświetlanie podsumowania ustawień sieciowych
  1. Sprawdź podsumowanie konfiguracji sieciowych kontrolera cyklu eksploatacji i kontrolera iDRAC.
   Sprawdź podsumowanie
  2. Kliknij przycisk Finish, aby zapisać ustawienia.

Wstępna konfiguracja kontrolera iDRAC9 za pomocą kontrolera cyklu eksploatacji

 
Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych kontrolera iDRAC dostęp do interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC jest teraz możliwy. Informacje o domyślnym haśle logowania do kontrolera iDRAC są dostępne w artykule Jakie jest domyślne hasło kontrolera iDRAC.

Article Properties


Affected Product
Servers, PowerEdge, iDRAC9, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515 , PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 Rack ...
Last Published Date

28 Jan 2022

Version

9

Article Type

Solution