Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Referenční tabulka chybových kódů diagnostiky ePSA a PSA a postup pro odstraňování problémů (řada 2000-0NNN)

Summary: Podívejte se do části, která odpovídá zobrazenému kódu, a postupujte podle pokynů uvedených ve sloupci Další kroky.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Nejsnadnější postup pro vyhledání kódu v tabulce je stisknout a podržet klávesu Ctrl (control) a poté klávesu f, čímž se spustí funkce vyhledávání. Zadejte kód přesně tak, jak se zobrazí.

POZNÁMKA: Pokud se zobrazí kód ve formátu jiném než 2000-XXXX, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Chybové kódy komerčních a spotřebitelských produktů Dell.
POZNÁMKA: Jedním z nejčastějších kroků při odstraňování problémů počítače je aktualizovat systém BIOS (Basic Input/Output System), nazývaný také konfigurace systému. Důrazně doporučujeme před spuštěním diagnostiky aktualizovat systém BIOS na nejaktuálnější dostupnou verzi. Přečtěte si další informace o aktualizacích systému Dell BIOS.
POZNÁMKA: Základní záruka na baterie notebooků končí 12 měsíců po datu, kdy společnost Dell systém vyfakturovala. Pokud se na notebook nevztahuje rozšířená záruka na baterie, selhání baterie po ukončení 1. roku používání nejsou kryté.
POZNÁMKA: Poslední tři číslice kódu se označují jako zvukový kód. Tento zvukový kód se ozve v případě, že počítač nemůže zobrazit zprávu. Například v chybovém kódu 2000-0142 je obsažen zvukový kód 142, který může být reprodukován takto: 1 pípnutí – pauza – 4 pípnutí – pauza – 2 pípnutí. V tomto případě se pípání snaží sdělit obsluze, že automatický test pevného disku byl neúspěšný.
POZNÁMKA: Pokud získáte chybový kód, vyhledejte ho v níže uvedené tabulce a postupujte podle pokynů v části Další kroky. Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na naši stránku Kontroly výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému , která je v tabulce uvedena jako online nástroj ePSA , který šetří místo.
Chybový kód (PSA a ePSA) Chybová zpráva Co to znamená? Další kroky
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0111
CPU - Exception occurred. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, vyhledejte náš online nástroj ePSA.
 • Proveďte aktualizaci na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0112
CPU - Machine check exception detected. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, vyhledejte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0114 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
CPU - Cache integrity test discrepancy. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
 • Zkontrolujte teploty ve vlastnostech stavu počítače a zda není blokováno proudění vzduchu.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID 0x[X]) data error at address [p]. Expected [X], but found [X]. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0114
Unable to start the application processors. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID [X]) did not reach test step [d]. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0114
CPU [d] (ID [X]) recorded unknown test result [X]. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0115
CPU - Stress Thermal condition. Limit (d)C. Actual (d)C Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
 • Zkontrolujte teploty ve vlastnostech stavu systému a zda není blokováno proudění vzduchu.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0121
Memory - Memory errors were detected and repaired. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo paměti počítače. U počítače však proběhla automatická oprava.
Poznámka: Po každém kroku znovu spusťte diagnostiku PSA a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.
 • Vypněte počítač a znovu usaďte paměť (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Pokud jsou v počítači instalovány dva nebo více modulů, zkuste je přesadit postupně.
 • Pokud máte k dispozici jiný počítač používající stejný typ paměťových modulů, zkuste je použít.

Pokud jste provedli uvedený postup a diagnostika stále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.

PSA 1000-0122

ePSA 2000-0122
PSA Memory - Test initialization failure.

ePSA Memory - Memory errors were detected and excessive errors were detected.
Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo paměti počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
Poznámka: Po každém kroku znovu spusťte diagnostiku PSA a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.
 • Vypněte počítač a znovu usaďte paměť (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Pokud jsou v počítači instalovány dva nebo více modulů, zkuste je přesadit postupně.
 • Pokud máte k dispozici jiný počítač používající stejný typ paměťových modulů, zkuste je použít.

Pokud jste provedli uvedený postup a diagnostika stále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.

PSA 1000-0123

ePSA 2000-0123
(nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
Memory - integrity test discrepancy.[s]. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo paměti počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
Poznámka: Po každém kroku znovu spusťte diagnostiku PSA a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.
 • Vypněte počítač a znovu usaďte paměť (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Pokud jsou v počítači instalovány dva nebo více modulů, zkuste je přesadit postupně.
 • Pokud máte k dispozici jiný počítač používající stejný typ paměťových modulů, zkuste je použít.

Pokud jste provedli uvedený postup a diagnostika stále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.

PSA není k dispozici

ePSA 2000-0123
Memory error detected. [s] Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo paměti počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
Poznámka: Po každém kroku znovu spusťte diagnostiku PSA a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.
 • Vypněte počítač a znovu usaďte paměť (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Pokud jsou v počítači instalovány dva nebo více modulů, zkuste je přesadit postupně.
 • Pokud máte k dispozici jiný počítač používající stejný typ paměťových modulů, zkuste je použít.

Pokud jste provedli uvedený postup a diagnostika stále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.

PSA není k dispozici

ePSA 2000-0124
Systémový protokol – <časové razítko>, <zpráva protokolu> Toto jsou informace uvedené v systémovém protokolu s uvedením času a zpráv vztahujících se k systémovým událostem.
 • Vymažte protokol.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0125
Event log. Protokol událostí systému IPMI obsahuje plno příčin nebo se protokolování zastavilo z důvodu výskytu příliš velkého množství chyb ECC.
 • Vymažte protokol.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0126
Event log. Než bude moci testování pokračovat, je nutné vymazat jeden nebo více protokolů událostí.
 • Vymažte protokol.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0131
Battery - The battery is not installed. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte baterii, pokud je to možné.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0132
Battery - The battery is reaching the end of its usable life. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte baterii, pokud je to možné.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0133
Battery - The battery cannot supply sufficient power. K chybě může dojít z důvodu stavu baterie v počítači.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte baterii, pokud je to možné.
 • Znovu počítač zapněte.
 • Pokud se stále zobrazuje chybový kód, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0134
Battery charging circuit - Battery health data indicates that the maximum number of charge cycles has exceeded the maximum limit. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte baterii, pokud je to možné.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0134
Battery - Charge cycles exceeded the maximum limit. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte baterii, pokud je to možné.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0135
Battery - Not a Dell battery. The computer will not charge this battery. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Vyměňte baterii za baterii značky Dell, pokud není.
 • Pokud je baterie značky Dell, opakujte diagnostiku PSA s nabíječkou připojenou podle pokynů v testu.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0135
Charger - Unexpected charge condition detected. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Opakujte diagnostiku PSA s nabíječkou připojenou podle pokynů v testu.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0137
Charger - Unexpected charge condition detected. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky nebo baterie počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Opakujte diagnostiku PSA s nabíječkou připojenou podle pokynů v testu.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 2000-0141

ePSA 2000-0141
Hard Drive - No drive detected. Váš systém BIOS hlásí, že není hlášena žádná jednotka pevného disku. Pokud se jedná o notebook, přesaďte pevný disk. Pokud se jedná o stolní počítač, přesaďte oba konce datového kabelu a poté přesaďte napájecí kabel do jednotky. Opakujte diagnostiku PSA. Pokud máte k dispozici ověřený funkční pevný disk, zkontrolujte, zda ho dokáže počítač rozpoznat, nebo vyzkoušejte podezřelý disk v jiném funkčním počítači.
 • Pokud nemáte pevný disk, může se jednat o automatickou zprávu, která nevyžaduje žádný zásah.
 • Pokud pevný disk máte, opět jej připojte k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0142

ePSA 2000-0142
PSA Hard Drive - Drive self-test failed.

ePSA Hard Drive - Self-test unsuccessful.
Váš pevný disk poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Vypněte počítač a znovu připojte pevný disk k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0143

ePSA 2000-0143
Hard Drive - SMART read command unsuccessful. Váš pevný disk poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Vypněte počítač a znovu připojte pevný disk k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0144

ePSA 2000-0144
Hard Drive - No support for drive self-test. Váš pevný disk poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Zkontrolujte, zda je disk pro počítač originální.
 • Výrobní údaje najdete na pevném disku.
PSA 1000-0145

ePSA 2000-0145
PSA Hard Drive - Timeout waiting for Drive Self-Test to complete.

ePSA Hard Drive - Self-test did not complete.
Pevný disk nedokončil poslední pokus o provedení testu. Zkontrolujte , https://www.dell.com/Support/ pro váš pevný disk aktualizace firmwaru. Proveďte aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici. Pokud se jedná o přenosný počítač, přesaďte disk. Pokud se jedná o stolní počítač, přesaďte datový kabel na obou koncích a napájení a poté diagnostiku PSA zopakujte.
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Vypněte počítač a znovu připojte pevný disk k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0146

ePSA 2000-0146
Hard Drive - The self-test log contains previous errors. Váš pevný disk poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte BIOS a firmware pevného disku na nejnovější verzi.
 • Spusťte nástroj Chkdsk /r nebo naformátujte jednotku pevného disku a přeinstalujte operační systém.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0147

ePSA 2000-0147
PSA Optical Drive - IDE status failed.

ePSA Optical Drive - Self-test --(s)
Vaše jednotka CD nebo DVD poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a opět připojte optickou jednotku k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0148

ePSA 2000-0148 nahrazeno kódem 2000-0152
PSA Optical Drive - BIST --(s)

ePSA Optical Drive - Incorrect status.
Vaše jednotka CD nebo DVD poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a opět připojte optickou jednotku k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0149
Optical Drive - No drive detected. Vaše jednotka CD nebo DVD poukazuje na selhání.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a opět připojte optickou jednotku k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0150 nahrazeno kódem 2000-0141
Hard Drive - No drive detected. Váš systém BIOS hlásí, že není hlášena žádná jednotka pevného disku. Pokud se jedná o přenosný počítač, přesaďte pevný disk; pokud se jedná o stolní počítač, přesaďte oba konce datového kabelu a poté přesaďte napájecí kabel do jednotky. Opakujte diagnostiku PSA. Pokud máte k dispozici ověřený funkční pevný disk, zkontrolujte, zda ho dokáže počítač rozpoznat, nebo vyzkoušejte podezřelý disk v jiném funkčním počítači.
 • Pokud nemáte pevný disk, může se jednat o automatickou zprávu, která nevyžaduje žádný zásah.
 • Pokud pevný disk máte, opět jej připojte k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0151
Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] Technologie SMART Predictive Failure pro analýzu předvídatelných poruch oznamuje, že pevný disk selhal z hlediska testu SMART. Zkontrolujte , https://www.dell.com/Support/ pro váš pevný disk aktualizace firmwaru. Proveďte aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici. Pokud se jedná o přenosný počítač, přesaďte disk. Pokud se jedná o stolní počítač, přesaďte datový kabel na obou koncích a napájení a poté diagnostiku PSA zopakujte.
 • Pokud pevný disk máte, opět jej připojte k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0152
Optical Drive - Incorrect status = [x] [s] Jednotka CD nebo DVD ukazuje v diagnostice nesprávný stav. Zkontrolujte , https://www.dell.com/Support/ pro optickou jednotku aktualizujte firmware. Proveďte aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici. Pokud se jedná o přenosný počítač, přesaďte optickou jednotku. Pokud se jedná o stolní počítač, přesaďte datový kabel na obou koncích a napájení a poté diagnostiku PSA zopakujte.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vyjměte a znovu nainstalujte optickou jednotku (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0153
Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] Stolní počítače, servery: Zkontrolujte instalaci vyměnitelné jednotky, kabelů a konektorů. Všechny počítače: Pokud chyba přetrvává, ujistěte se, že jsou firmware disku a systém BIOS aktuální.
 • Přesaďte připojení k počítači.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0154
Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], Incorrect status = [d] [d] Zkontrolujte instalaci páskové jednotky, kabelů a konektorů. Pokud chyba přetrvá, zajistěte, aby byl firmware mechaniky aktuální.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Odeberte a opakovaně nainstalujte páskovou jednotku. Pokyny naleznete v uživatelské příručce.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0155
Hard Drive - Not Installed. Jedná se o chybu u notebooků, které musí mít pevný disk.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
  (Viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?)
 • Znovu připojte pevný disk k základní desce (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA: 2000-0156
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE [s] [s] read test unsuccessful.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
  (Viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?)
 • Opakujte diagnostiku ePSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA: 2000-0161
HARD DISK DRIVE / NVMe DRIVE Hard Drive - No NVMe Drive detected on the PCI tag [x].
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
  (Viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?)
 • Opakujte diagnostiku ePSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0212

ePSA 2000-0212 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x). Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud se s nejnovější verzí systému BIOS opět nepodaří provést diagnostiku, přejděte na náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0213

ePSA 2000-0213 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - CMOS battery failure detected. Během testů zahrnujících baterii CMOS (ukládá všechna nastavení systému BIOS, když počítač není napájený) došlo k chybě. U stolních počítačů se jedná o snadno vyměnitelnou baterii velikosti baterie do hodinek. Vyměnitelnou baterii mohou mít i některé notebooky.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Odeberte a vyměňte baterii CMOS. Další informace naleznete v uživatelské příručce.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0221

ePSA 2000-0221 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts.

ePSA Timer - Interval timer not functional.
Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Přesaďte baterii CMOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0222

ePSA 2000-0222 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts.

ePSA Timer - Interval timer not functional.
Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0223

ePSA 2000-0223 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0224

ePSA 2000-0224 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - Interval timer had the wrong time period in mode. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0231

ePSA 2000-0231 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - Failure in Interval timer in mode. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 2000-0232

ePSA 2000-0232 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
System board - the RTC did not generate periodic ticks. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 2000-0233

ePSA 2000-0233 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating.

ePSA RTC - 'seconds' count is not updating.
Během testů, které zahrnují hodiny reálného času (RTC) na základní desce počítače, došlo k chybě. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0234

ePSA 2000-0234 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set.

ePSA System board - HPET [D], incorrect time period. Expected = [d], Found = [d].
Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0235

ePSA není k dispozici
System board - PM timer 1 had the wrong time period. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0241

ePSA 2000-0241 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
BIOS - A20 gate not enabled. Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0242

ePSA 2000-0242 (nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
PSA System board - no interrupt detected for IRQ.

ePSA- System board - Interrupt controller - IRQ = [d] [s] not detected.
Během testování došlo k chybě, která se může týkat hlavní základní desky počítače. Pokud je rozpoznána chyba paměti, vyzkoušejte jednotlivé paměťové moduly. Pokud se nejedná o chybu paměti 2000-0123 a diagnostika se nezdaří ani s nejnovější verzí systému BIOS, použijte náš online nástroj ePSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0243
System board - USB device, I/O board, Daughter Card Během testů, které mohou zahrnovat řadič USB nebo porty na hlavní základní desce počítače, došlo k chybě. Odpojte veškerá zařízení USB a spusťte diagnostiku znovu. Vyzkoušejte zařízení USB v jiném portu. Vyzkoušejte zařízení USB, o kterém víte, že je funkční.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0244
System board - USB device failed with return code 0x[x] Během testů, které mohou zahrnovat řadič USB nebo porty na hlavní základní desce počítače, došlo k chybě. Odpojte veškerá zařízení USB a spusťte diagnostiku znovu. Vyzkoušejte zařízení USB v jiném portu. Vyzkoušejte zařízení USB, o kterém víte, že je funkční.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0245
System board - USB device timeout waiting for the device to respond Během testů, které mohou zahrnovat řadič USB nebo porty na hlavní základní desce počítače, došlo k chybě. Odpojte veškerá zařízení USB a spusťte diagnostiku znovu. Vyzkoušejte zařízení USB v jiném portu. Vyzkoušejte zařízení USB, o kterém víte, že je funkční.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0251
Event log - the log contains failing records. To se vztahuje k událostem systému BIOS POUZE U SERVERŮ.
 • Vymažte protokol událostí v systému BIOS.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0261
System board - Data errors. Selhalo více paměťových modulů DIMM, předpokládanou příčinou jsou problémy se základní deskou.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0313
Touchpad - pointing stick/touchpad not detected Diagnostické nástroje nerozpoznají myš, touchpad nebo trackpoint. Vypněte počítač, přesaďte veškerá kabelová připojení a zkontrolujte systém BIOS, abyste ověřili, že dotyková podložka nebo myš nejsou vypnuté.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Pokud jsou myš, dotyková podložka nebo tyčinka odpojeny, znovu je připojte.
 • U notebooků se ujistěte, že je aktivní dotyková podložka.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0314
Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit. Základní deska, chladič, ventilátor nebo procesor neprojdou diagnostickými nástroji.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Zkontrolujte protokoly a ověřte, zda ventilátor a nevykazují další známky přehřátí.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0315
Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected. Základní deska nebo snímač neprojdou diagnostickými nástroji.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Zkontrolujte systémové protokoly.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0321

ePSA 2000-0321
PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM

ePSA Unable to detect LCD
Identifikační údaje sekundárního monitoru LCD (EDID) – chyba „unable to access the EDID Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM)“ v displeji LCD značí chybu dat. Pokud se na displeji LCD zobrazuje obraz, pak displej nepotřebuje vyměnit.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte zpět kabel LCD.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0322

ePSA 2000-0322
PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter

ePSA LCD panel - unable to modify the brightness
LCD panel - unable to modify brightness. Zkuste upravit jas v systému Windows pomocí klávesových zkratek. Spusťte systém BIOS a podívejte se, zda lze jas upravit v této fázi mimo Windows.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0323
LCD panel - Unable to detect inverter lamp status. Zkontrolujte konektor a kabely LCD.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte zpět kabel LCD.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0324
LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed. Tato chyba se může zobrazit, pokud jste odpověděli "No to the LCD BIST test" namísto Yes. Pokud jste jasně viděli červenou, modrou, zelenou. a bílou obrazovku bez zkreslení, čar a problémů s barvou, spusťte znovu diagnostiku a pokud obrazovky vypadají normálně, klikněte na tlačítko Ano.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku vestavěného samočinného testu displeje LCD.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0325
LCD panel - user provided no input for LCD BIST Tato chyba se může zobrazit, pokud jste neodpověděli při vestavěném samočinném testu displeje LCD. Pokud jste jasně viděli červenou, modrou, zelenou. a bílou obrazovku bez zkreslení, čar a problémů s barvou, spusťte znovu diagnostiku a pokud obrazovky vypadají normálně, klikněte na tlačítko Ano.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0326

ePSA 2000-0326
LCD panel - unable to turn the lamp on or off Během diagnostického testu se nepodařilo zapnout nebo vypnout žárovku podsvícení.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte zpět kabel LCD.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0327
LCD panel - unable to use BIOS interface Panel LCD (Liquid Crystal Display) nezobrazuje správně obrazovku systému BIOS a obrazovka systému BIOS není na panelu LCD viditelná.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte zpět kabel LCD.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0328
LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor Během diagnostiky nereagoval snímač okolního osvětlení, který automaticky ztmavuje panel LCD při slabém osvětlení.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte zpět kabel LCD.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0331
Video controller - no video controller detected Počítači se nedaří rozpoznat grafickou kartu. V případě stolních počítačů s nainstalovanou grafickou kartou PCI-E přesaďte kartu a veškeré interní napájecí konektory, které do ní vedou. Poté znovu připojte kabel videa a opakujte diagnostiku PSA.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Stolní počítač: Vypněte počítač, a pokud je vybaven rozšiřující kartou PCI-E, kartu přesaďte.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0332
Video memory - Video memory integrity test discrepancy Diagnostika PSA rozpoznala chybu paměti videa. Resetujte systémovou paměť a aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Přesaďte systémovou paměť.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0333

ePSA 2000-0333
PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response.

ePSA Video - User provided no input for graphics test
Diagnostika PSA nezaznamenala, že by uživatel počítače po testu grafiky stiskl klávesu Y nebo N. Na otázky, které dostáváte během diagnostiky, je třeba odpovídat přesně.
 • Chyba se zobrazuje, když vyprší test grafiky při čekání na zadání vaší odpovědi.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA 1000-0334

ePSA 2000-0334
Video - user reported the patterns were not displayed correctly. Tato chyba se může zobrazit, pokud jste odpověděli "No to the color test" namísto Yes. Pokud jste jasně viděli svislý i vodorovný barevný pruh bez zkreslení, bez čar a problémů s barvou, spusťte znovu diagnostiku a pokud pruhy vypadá normálně, klikněte na tlačítko Ano.
 • Tato chyba se může zobrazit, pokud jste odpověděli "No to the color test" namísto Yes.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0411
Cables - [s] not detected. Za normálních okolností je kabel, kterého se chyba týká (např. kabel LCD LVDS), uveden v chybové zprávě. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0412
Cables - [s] not detected. Auxiliary cable not detected. Za normálních okolností je kabel, kterého se chyba týká (např. kabel LCD LVDS), uveden v chybové zprávě. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0413
(nepoužívá se v systému UEFI BIOS)
Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
Cables - [LCD Name] not detected. Za normálních okolností je kabel, kterého se chyba týká (např. kabel LCD LVDS), uveden v chybové zprávě. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0413
LCD Cable - LCD cable is not installed. Nebyl detekován kabel LCD. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0414
Cables - [s] not detected. Inverter cable not detected. Za normálních okolností je kabel, kterého se chyba týká (např. kabel LCD LVDS), uveden v chybové zprávě. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0415
Cables - Check the following cables, jumper, connection, or sensors: [s] Za normálních okolností je kabel, kterého se chyba týká (např. kabel LCD LVDS), uveden v chybové zprávě. Přesaďte konektor kabelu a prohlédněte kabel a konektory, zda nejsou poškozeny.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a znovu připojte kabel, propojku, konektor nebo server, které jsou uvedeny v chybové zprávě. (pokyny naleznete v servisní příručce .)
 • Vyměňte poškozené kabely nebo zařízení.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0511
Fan - the (s) fan failed to respond correctly Chladicí ventilátor nereaguje na diagnostický nástroj. Zkontrolujte, že ventilátor nic neblokuje.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0512
Fan - the (s) fan is running faster than expected. Může se jednat o problém se základní deskou, snímačem teploty nebo ventilátorem. Zkontrolujte, že všechno sedí pevně na místě.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Zkontrolujte všechna uvolněná připojení.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0620
Network - Network [d] - {chyba výrobce} Síťové zařízení (Ethernet) může být závadné. V závislosti na počítači se může jednat o základní desku, adaptér nebo podřízenou kartu. Může se jednat o chyby „Register test failed“, „Packet loopback test failed“ nebo také o další.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Zkontrolujte veškerá uvolněná připojení a ohnuté kolíky v konektorech.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0621
Network - Network [d] - Driver version [x] outdated. Version [x] or newer required for "[s]" Firmware síťového zařízení (Ethernet) může být zastaralý.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0711
Thermal - Thermal trip detected. Počítač zjistil opakované spuštění tepelné pojistky z důvodu příliš vysoké teploty.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0712
Fan - The fan failed to respond correctly. Systém BIOS zjistil opakované problémy při nastavování otáček ventilátoru.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Prohlédněte počítač, zda nemá zanesené nebo zablokované ventilační průduchy.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0713
Sensor - Error accessing thermal sensor. Chyba systému BIOS při čtení tepelného senzoru počítače.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0714
Heat Sink - Heat sink clip not installed. Systém BIOS zjistil, že nebyla nainstalována příchytka chladiče.
 • Vypněte počítač a ujistěte se, že je připojena příchytka chladiče (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0715
Memory - Memory error detected. Systém BIOS zjistil chybu při konfiguraci paměťových modulů DIMM.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte jeden nebo více modulů DIMM (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0716
Cables - Check the following cable, [s]. Systém BIOS zjistil, že nebyl nainstalován určitý kabel.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a připojte kabel popsaný ve zprávě s řetězcem (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0721
Battery - battery issue detected. Systém BIOS zjistil, že baterie nefunguje správně.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a vyjměte a vyměňte baterii (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Jakmile bude baterie zcela nabitá, opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0722
Memory - Previous uncorrectable memory error. Systém BIOS zjistil při předchozím spuštění neopravitelný problém s pamětí.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a přesaďte jeden nebo více modulů DIMM (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.
PSA není k dispozici

ePSA 2000-0723
Hard Drive - Drive error detected. Systém BIOS zjistil problém s pevným diskem.
 • Aktualizujte na nejnovější systém BIOS.
 • Vypněte počítač a ujistěte se, že je pevný disk řádně připojen (pokyny naleznete v servisní příručce ).
 • Opakujte diagnostiku PSA.
 • Pokud diagnostika i nadále zobrazuje chybový kód, přejděte na náš online nástroj ePSA. Získáte další informace o možných řešeních problému a v případě potřeby i možnost zaslání dílů.

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém, přejděte na stránku podpory společnosti Dell, zadejte své výrobní číslo a prohlédněte si naši nabídku.

Nabídky jsou dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného královstvíFrancie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Last Published Date

22 Dec 2023

Version

13

Article Type

How To