Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.
Some article numbers may have changed. If this isn't what you're looking for, try searching all articles. Search articles

Wybieranie różnych wyjściowych urządzeń dźwiękowych w systemie Windows 10

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat regulacji wyjścia audio w komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Podczas podłączania głośników zewnętrznych lub słuchawek mogą wystąpić problemy z dźwiękiem.  Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać różne urządzenia wyjściowe.

  1. Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę dźwięku na pasku zadań.
  2. Urządzenia dźwiękowe powinno być wymienione na pasku głośności
  3. Kliknięcie listy rozwijanej powinno spowodować wyświetlenie wszystkich dostępnych urządzeń dźwiękowych, które można wybrać.
  4. Wybierz preferowane urządzenie, klikając je lewym przyciskiem myszy.

Po wybraniu nowego urządzenia upewnij się, że głośność jest ustawiona na żądany poziom głośności. 

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

02 Feb 2024

Version

6

Article Type

How To