Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Tolka pipkoder på bärbara Dell-datorer

Resumen: Den här artikeln är en guide till olika diagnostiska pipkoder för bärbara Dell-datorer.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Innehållsförteckning:


Introduktion till pipkoder eller LED-koder på bärbara Dell-datorer

Diagnostikindikatorer som ljudkoder eller LED-koder är användbara för att diagnostisera och lösa problem som kan uppstå på din bärbara dator under starten.

Om skärmen inte kan visa några fel kan datorn avge en serie pip under uppstarten.

 1. Tre betyder 3-3-3-3 ... Det är tre pip och tre pip och ... Oändliga loopar tills användaren trycker på strömbrytaren för att stänga av datorn.

 2. Fördröjningen mellan varje pip är 300 millisekunder. Fördröjningen mellan varje pip är tre sekunder och pipen varar i 300 millisekunder.

 3. Efter varje ljudsignal och varje ljudsignalsserie detekterar BIOS om användaren trycker på strömbrytaren. Om så är fallet hoppar BIOS ut från slingan och utför den normala avstängningsprocessen och stänger av den bärbara datorn.

Obs! I dokumentationen till din bärbara Dell-dator finns enhetsspecifik information om diagnostiska indikatorer som pipkoder eller koder för indikatorer.
 
Obs! Om datorn ger en kod som inte finns med i den här handboken ska du läsa dokumentationen för den bärbara Dell-datorn eller kontakta Dells tekniska support för att undersöka den okända koden ytterligare.

Om datorn ger en angiven kod kan du använda felbeskrivningarna nedan för att begränsa felsökning när inget självtest vid start genomförs. Om du vill ha mer felsökning kan du läsa om hur du felsöker ett problem med självtest vid start på en bärbar Dell-dator.

Om du vill ha en pipkod eller felkoder som är relaterade till systemminnet eller RAM-minnet kan du också lära dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en bärbar Dell-dator.

Om datorn klarar självtestet eller självtest vid start kan datorn ge ett pip (vissa datorer kanske inte piper eller piper två gånger) när de startar och fortsätter att starta. Om datorn inte klarar självtestet kan datorn dock generera en ljudkod eller LED-kod som anger den potentiella orsaken till problemet.

Överst på sidan


Bärbara Inspiron-datorer

Följande tabell innehåller information om pipkoder och möjliga lösningar på bärbara Dell Inspiron-datorer.

Tabell 1: Strömindikatorn blinkar eller piper på bärbara Inspiron-datorer
Ljudkod Felbeskrivning Fel Föreslagen åtgärd
1 Moderkort: BIOS ROM-fel Moderkort; omfattar skadat BIOS eller ROM-fel
2 Minne Inget minne (RAM) hittas
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
3 Moderkort: Kretsuppsättning
 • Kretsfel (North and South bridge error)
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel på tangentbordets styrenhet
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
4 Minne Minnesfel (RAM)
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel
 1. Lär dig att återställa BIOS eller CMOS och rensa NVRAM på Dell-datorer.
 2. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
6 Grafik-BIOS Fel på grafikkort/-krets
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
7 Processor Processorfel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
8 (på äldre datorer som inte längre säljs) LCD LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Bärbara XPS-datorer

Följande tabell innehåller information om pipkoder och möjliga lösningar för bärbara Dell XPS-datorer.

Tabell 2: Blink- eller pipkod för strömindikatorn på bärbara XPS-datorer
Ljudkod Felbeskrivning Föreslaget nästa steg
1 Moderkort; omfattar skadat BIOS eller ROM-fel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
2 Inget minne (RAM) hittas
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
3
 • Kretsfel (North and South bridge error)
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel på tangentbordets styrenhet
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
4 Minnesfel (RAM)
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
5 CMOS-batterifel
 1. Lär dig att återställa BIOS eller CMOS och rensa NVRAM på Dell-datorer.
 2. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
6 Fel på grafikkort/-krets
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
7 Processorfel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
8 LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Bärbara Vostro-datorer

Följande tabell innehåller information om pipkoder och möjliga lösningar för bärbara Dell Vostro-datorer.

Tabell 3: Strömindikatorn blinkar eller piper på bärbara Vostro-datorer
Ljudkod Beskrivning Felomfattning Föreslagen åtgärd
1 Kontrollsumman för ROM-BIOS beräknas eller är fel. BIOS-krets Moderkortsfel; omfattar skadat BIOS eller ROM-fel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
2 Inget RAM-minne kunde identifieras Inget minne kunde identifieras.
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
3
 • Kretsuppsättningsfel (kretsuppsättning för nord- och sydbrygga, DMA/IMR/timerfel för Intel-plattform); kretsuppsättningsfel
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på super I/O-krets.
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Moderkortsfel
(strömindikatorn blinkar gult)
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Minnesfel
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
5 RTC-strömfel COMS-batterifel
 1. Lär dig att återställa BIOS eller CMOS och rensa NVRAM på Dell-datorer.
 2. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
6 Fel vid test av grafik-BIOS Grafikkortsfel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
7 CPU-fel Processor
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
8 LCD LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Bärbara Latitude-datorer

Följande tabell innehåller information om pipkoder och möjliga lösningar för bärbara Dell Latitude-datorer.

Tabell 4: Blink- eller pipkod för strömindikatorn på bärbara Latitude-datorer
Ljudkod Beskrivning Felomfattning Föreslagen åtgärd
1 Kontrollsumman för ROM-BIOS beräknas eller är fel. BIOS-krets Moderkortsfel; omfattar skadat BIOS eller ROM-fel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
2 Inget RAM-minne kunde identifieras Inget minne kunde identifieras.
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
3
 • Kretsuppsättningsfel (kretsuppsättning för nord- och sydbrygga, DMA/IMR/timerfel för Intel-plattform); kretsuppsättningsfel
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på super I/O-krets.
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Moderkortsfel
(strömindikatorn blinkar gult)
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Minnesfel
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
5 RTC-strömfel COMS-batterifel
 1. Lär dig att återställa BIOS eller CMOS och rensa NVRAM på Dell-datorer.
 2. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
6 Fel vid test av grafik-BIOS Grafikkortsfel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
7 CPU-fel Processor
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
8 LCD LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Precision Mobile-arbetsstationer

Följande tabell innehåller information om pipkoder och möjliga lösningar för bärbara Dell Precision-arbetsstationer.

Tabell 5: Blink- eller pipkod för strömindikatorn på bärbara Precision-arbetsstationer
Ljudkod Beskrivning Felomfattning Föreslagen åtgärd
1 Moderkort; omfattar skadat BIOS eller ROM-fel Moderkort, BIOS-ROM-fel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
2 Inget minne/RAM hittades Inget minne kunde identifieras.
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
3 Moderkort, fel i kretsuppsättning, klockfel, port A20-fel, super I/O-fel, fel på tangentbordets styrenhet Moderkort, kretsuppsättning
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
4 Minnes-/RAM-fel Minnesfel
 1. Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator
5 Fel på realtidsklockan COMS-batterifel
 1. Lär dig att återställa BIOS eller CMOS och rensa NVRAM på Dell-datorer.
 2. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
6 Fel på grafikkort/-krets Grafik-BIOS
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
7 Processor CPU-fel
 1. Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator för att identifiera potentiella maskinvarufel.
8 LCD LCD-fel kontakta teknisk support
Obs! Beroende på datorns maskinvarukonfiguration kan du behöva högtalare som är anslutna till utgångskontakten för att höra pipljuden. Om datorn inte avger några pipljud i ett upprepat mönster. Se guiderna nedan för vad de diagnostiska indikatorerna betyder på datorn i stället.

Överst på sidan

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

20 dic 2023

Versión

10

Tipo de artículo

How To