Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Interpretacja kodów dźwiękowych w notebookach firmy Dell

Resumen: Ten artykuł zawiera informacje na temat różnych diagnostycznych sygnałów dźwiękowych notebooków firmy Dell.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Spis treści:


Wprowadzenie do kodów dźwiękowych lub kodów diod LED w notebookach firmy Dell

Wskaźniki diagnostyczne, takie jak sygnały dźwiękowe lub kody diod LED, są pomocne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas uruchamiania komputera.

Jeśli na ekranie komputera nie są wyświetlane żadne błędy, komputer może wyemitować serię sygnałów dźwiękowych podczas uruchamiania.

 1. 3 oznacza 3-3-3-3… czyli 3 sygnały dźwiękowe i 3 sygnały dźwiękowe i…: Nieskończona pętla do momentu naciśnięcia przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera.

 2. Opóźnienie między poszczególnymi sygnałami wynosi 300 milisekund. Odstęp między kolejnymi seriami sygnałów wynosi 3 sekundy, a ostatni sygnał trwa 300 milisekund.

 3. Po każdym dźwięku oraz serii dźwięków system BIOS powinien sprawdzić, czy użytkownik nacisnął przycisk zasilania. Jeśli tak, system BIOS przerwie pętlę, przeprowadzi normalną procedurę zamykania i wyłączy notebooka.

UWAGA: informacje na temat wskaźników diagnostycznych określonych urządzeń, takich jak sygnały dźwiękowe lub kody diod LED, można znaleźć w dokumentacji notebooka firmy Dell.
 
UWAGA: jeżeli komputer użyje kodu, który nie został opisany w tym przewodniku, zapoznaj się dokumentacją notebooka firmy Dell lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu dokładnego zbadania tego nieznanego kodu.

Jeżeli komputer użyje jednego z wymienionych kodów, zapoznaj się z opisami awarii poniżej, aby zawęzić listę czynności rozwiązywania problemów spowodowanych potencjalnym niepowodzeniem testu POST. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemu braku procedury testowej POST w notebooku Dell.

Aby poznać sygnał dźwiękowy lub kody błędów związane z pamięcią systemową/RAM, można również zapoznać się z tematem Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z modułami pamięci na notebooku firmy Dell.

Jeśli komputer przejdzie test POST, może wyemitować pojedynczy sygnał dźwiękowy (niektóre komputery mogą nie wyemitować sygnału lub wyemitować go dwa razy) podczas uruchamiania, a następnie kontynuować rozruch. Jeśli jednak komputer nie przejdzie testu POST, komputer może wygenerować sygnał dźwiękowy lub kod diody LED wskazujący potencjalne źródło problemu.

Powrót do góry


Notebooki Inspiron

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sygnałów dźwiękowych i możliwe rozwiązania dla notebooków Dell Inspiron.

Tabela 1: Dioda LED zasilania miga lub emitowany jest sygnał dźwiękowy w notebookach Inspiron
Kod dźwiękowy Opis awarii Awarie Zalecane działanie
1 Płyta główna: Awaria układu ROM systemu BIOS Płyta główna; obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
2 Pamięć Nie wykryto pamięci (RAM)
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
3 Płyta główna: Chipset
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd sterownika klawiatury
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
4 Pamięć Błąd pamięci (RAM)
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego Błąd baterii CMOS
 1. Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM w komputerach firmy Dell
 2. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
6 BIOS karty graficznej Błąd karty graficznej/mikroukładu
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
7 Procesor (CPU) Błąd procesora (CPU)
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
8 (dla starszych komputerów, które nie są już w sprzedaży) LCD Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Laptopy XPS

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sygnałów dźwiękowych i możliwe rozwiązania dla notebooków Dell XPS.

Tabela 2: Dioda LED zasilania miga lub wydawany jest kod dźwiękowy w notebookach XPS
Kod dźwiękowy Opis błędu Zalecany następny krok
1 Płyta główna; obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
2 Nie wykryto pamięci (RAM)
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd sterownika klawiatury
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
4 Błąd pamięci (RAM)
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
5 Błąd baterii CMOS
 1. Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM w komputerach firmy Dell
 2. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
6 Błąd karty graficznej/mikroukładu
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
7 Błąd procesora (CPU)
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
8 Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Notebooki Vostro

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sygnałów dźwiękowych i możliwe rozwiązania dla notebooków Dell Vostro.

Tabela 3: Dioda LED zasilania miga lub wydawany jest kod dźwiękowy w notebookach Vostro
Kod dźwiękowy Opis Możliwe usterki Zalecane działanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd. Układ scalony systemu BIOS. Awaria płyty głównej; obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
2 Nie wykryto pamięci RAM. Nie wykryto pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
3
 • Błąd zestawu układów scalonych (mikroukład mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/układu zegarowego dla platformy Intel); Błąd zestawu układów scalonych
 • Błąd podczas testowania zegara.
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd głównego układu wejścia/wyjścia.
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury.
Awaria płyty głównej
(dioda LED zasilania miga na pomarańczowo)
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Awaria pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego RTC Usterka baterii COMS
 1. Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM w komputerach firmy Dell
 2. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Usterka karty graficznej
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
7 Usterka procesora Procesor
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Notebooki Latitude

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sygnałów dźwiękowych i możliwe rozwiązania dla notebooków Dell Latitude.

Tabela 4: Dioda LED zasilania miga lub wydawany jest kod dźwiękowy w notebookach Latitude
Kod dźwiękowy Opis Możliwe usterki Zalecane działanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd. Układ scalony systemu BIOS. Awaria płyty głównej; obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
2 Nie wykryto pamięci RAM. Nie wykryto pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
3
 • Błąd zestawu układów scalonych (mikroukład mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/układu zegarowego dla platformy Intel); Błąd zestawu układów scalonych
 • Błąd podczas testowania zegara.
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd głównego układu wejścia/wyjścia.
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury.
Awaria płyty głównej
(dioda LED zasilania miga na pomarańczowo)
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Awaria pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego RTC Usterka baterii COMS
 1. Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM w komputerach firmy Dell
 2. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Usterka karty graficznej
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
7 Usterka procesora Procesor
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Przenośne stacje robocze Precision

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sygnałów dźwiękowych i możliwe rozwiązania dla stacji roboczych Dell Precision.

Tabela 5: Dioda LED zasilania miga lub wydawany jest kod dźwiękowy w przenośnych stacjach roboczych Precision
Kod dźwiękowy Opis Możliwe usterki Zalecane działanie
1 Płyta główna; obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM Płyta systemowa: awaria systemu BIOS, pamięci ROM
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
2 Nie wykryto pamięci / pamięci RAM. Nie wykryto pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
3 Płyta systemowa, Błąd zestawu układów scalonych, Błąd zegara, Błąd bramy A20, Błąd układu Super I/O, Błąd kontrolera klawiatury Płyta systemowa; chipset
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
4 Błąd pamięci/RAM Awaria pamięci.
 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC) Usterka baterii COMS
 1. Zapoznaj się z artykułem Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM w komputerach firmy Dell
 2. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
6 Błąd karty graficznej/mikroukładu BIOS karty graficznej
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
7 Procesor Usterka procesora
 1. Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell w celu zidentyfikowania potencjalnej awarii sprzętu.
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.
Uwaga: w przypadku niektórych konfiguracji sprzętowych komputera konieczne może być podłączenie głośników do złącza sygnału wyjściowego w celu usłyszenia sygnałów dźwiękowych. Jeśli komputer nie emituje żadnych sygnałów dźwiękowych w powtarzającym się wzorze, zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, aby dowiedzieć się, co oznaczają diagnostyczne kody diody LED prezentowane przez komputer.

Powrót do góry

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

20 dic 2023

Versión

10

Tipo de artículo

How To