Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Jak pomyślnie zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne modułu TPM na komputerze firmy Dell

Resumen: W tym artykule opisano proces aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Oprogramowania wewnętrznego modułu TPM (w przeciwieństwie do większości innych aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego) nie można zaktualizować poprzez pobranie i zainstalowanie pakietu. Jeśli moduł TPM jest własnością systemu Windows, oprogramowanie wewnętrzne nie zostanie zaktualizowane. Przed prawidłowym uruchomieniem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM należy wyczyścić własność modułu TPM.

Uwaga: Jeśli moduł TPM nie jest widoczny w systemie BIOS, przywrócenie go do trybu online wymaga twardego resetu.

Poniżej przedstawiono czynności umożliwiające ukończenie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM w poszczególnych komputerach:

 1. Wstrzymaj szyfrowanie dysku twardego, takie jak funkcja BitLocker. Instrukcje dotyczące wstrzymywania funkcji BitLocker można znaleźć w sekcji Aktualizowanie systemu BIOS w systemach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker.
 2. Otwórz program PowerShell (kliknij opcję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz PowerShell i kliknij pozycję Windows PowerShell).
 3. W programie PowerShell wpisz polecenie „Disable-TpmAutoProvisioning”.
 4. Uruchom ponownie komputer i przejdź do konfiguracji systemu BIOS (klawisz F2 podczas uruchamiania).
 5. W konfiguracji systemu BIOS przejdź do opcji Security (Zabezpieczenia), a następnie TPM (1.2/2.0).
 6. Kliknij opcję Wyczyść TPM, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk Zakończ.
 7. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows należy pobrać i uruchomić aktualizację oprogramowania wewnętrznego modułu TPM dla danego komputera, jak pokazano na stronie pomocy technicznej, lub postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji Używanie skryptów lub automatyzacji do aktualizacji oprogramowania sprzętowego modułu TPM firmy Dell.
 8. To narzędzie aktualizacji uruchomi się ponownie i przeprowadzi aktualizację oprogramowania wewnętrznego na poziomie systemu BIOS.
 9. Po zakończeniu i ponownym uruchomieniu systemu Windows otwórz program PowerShell i wpisz polecenie „Enable-TpmAutoProvisioning”.
 10. W programie PowerShell wpisz polecenie „get-tpm”, aby potwierdzić, że oprogramowanie wewnętrzne modułu TPM zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
 11. Uruchom ponownie komputer, aby system Windows mógł przejąć własność modułu TPM.
 12. Wznów szyfrowanie dysku twardego, takie jak funkcja BitLocker.

Instrukcje dotyczące pomyślnego ukończenia aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM dla komputera firmy Dell znajdują się również w sekcji „Instrukcje instalacji” na każdej stronie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM w witrynie pomocy technicznej. Jeśli aktualizacja oprogramowania wewnętrznego modułu TPM wymaga wdrożenia w środowisku, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem Używanie skryptów lub automatyzacji do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM firmy Dell

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Security

Fecha de la última publicación

23 ene 2024

Versión

7

Tipo de artículo

How To