メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 会員限定の特典や割引の利用
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Dell Repository Manager (DRM)

概要: Aplikacja Dell Repository Manager (DRM) gwarantuje, że serwery PowerEdge firmy Dell mają aktualny system BIOS, sterowniki, oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie. DRM umożliwia: tworzenie repozytoriów dostosowanych komponentów i aktualizacji, tworzenie grup powiązanych aktualizacji dla urządzeń z systemem operacyjnym Microsoft Windows i Linux oraz generowanie raportów porównawczych, oraz aktualizowanie podstawowych niestandardowych repozytoriów. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Dell Repository Manager (DRM) jest aplikacją dostępną w pakiecie Dell OpenManage. Umożliwia ona administratorom IT zarządzanie aktualizacjami systemu. Aplikacja Dell Repository Manager zapewnia interfejs z możliwością wyszukiwania, którego można używać do tworzenia zbiorów niestandardowego oprogramowania znanych jako pakiety i repozytoria Dell Update Packages (DUP).

UWAGA: katalogi firmy Dell są odświeżane co tydzień w piątki
UWAGA: adres e-mail pakietu Microsoft Office 365 nie jest obsługiwany.  
UWAGA: Dell Repository Manager nie wymaga licencji.

Spis treści

 1. Co to jest aplikacja Dell Repository Manager (DRM)?
 2. Resources
 3. W jaki sposób działa Dell Repository Manager?
 4. Podsumowanie wersji

原因

Zobacz sekcję Rozwiązanie.

解決方法


1. Co to jest aplikacja Dell Repository Manager (DRM)?

Dell Repository Manager (DRM) jest aplikacją dostępną w pakiecie Dell OpenManage. Umożliwia ona administratorom IT zarządzanie aktualizacjami systemu. Aplikacja Dell Repository Manager zapewnia interfejs z możliwością wyszukiwania, którego można używać do tworzenia zbiorów niestandardowego oprogramowania znanych jako pakiety i repozytoriaDell Update Packages (DUP). Więcej informacji można uzyskać w artykule bazy wiedzy Dell Pakiet Dell Update Package (DUP). Te pakiety i repozytoria umożliwiają wdrażanie wielu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego jednocześnie.

Dell Update Package (DUP) jest niezależnym plikiem wykonywalnym w standardowym formacie pakietu. Aktualizuje on określony element oprogramowania serwera firmy Dell lub pamięci masowej, taki jak system BIOS, sterownik urządzenia, oprogramowanie wewnętrznego czy inne podobne oprogramowanie.

Ponadto Dell Repository Manager ułatwia wyszukiwanie i pobieranie aktualizacji dla określonych platform, co pozwala oszczędzać czas.

UWAGA: Dell Repository Manager (DRM) można zainstalować tylko w systemach operacyjnych Windows lub Linux.

Dostępne funkcje

 • Compare differences (Porównaj różnice) między dwoma repozytoriami na poziomie pakietu i komponentu.
 • Umożliwia tworzenie narzędzi instalacyjnych przy użyciu niestandardowego repozytorium.
 • Dostępna w przypadku Dell Data Center (serwery i pamięć masowa)
 • Integruje się z takimi produktami zarządzania systemami Dell jak Dell OpenManage Enterprise i Dell Management Plugin for VMware vCenter
 • Automatyzuje tworzenie niestandardowych repozytoriów poprzez odczyt danych o zasobach z tych konsol oraz tworzy aktualizacje nowsze niż te, które są zainstalowane

2. Zasoby Dell Repository Manager

Pobierz

Najnowsza wersja Dell Repository Manager (DRM):


Aby uzyskać pełną listę usprawnień i rozwiązanych problemów, zapoznaj się z plikiem Readme DRM w tej wersji, dostępnym w podręczniku użytkownika. 

 

Instrukcje obsługi

Aby uzyskać dostęp do dokumentów, wybierz wersję DRM dostępną po kliknięciu łącza Wersje Dell Repository Manager, a następnie kliknij kartę DokumentyPodręcznik użytkownika i dodatkowe dokumenty: Wyświetlą się: „Instrukcja rozwiązywania problemów”, „Skrócona instrukcja obsługi” i „Informacje dotyczące wydania”.

Filmy

Ta lista odtwarzania zawiera samouczki dotyczące korzystania z funkcji aplikacji Repository Manager. Kliknij w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić listę dostępnych filmów.

Na tej liście odtwarzania można znaleźć następujące zasoby:
 • Dodawanie nowych pakietów
 • Konfigurowanie preferencji dot. aplikacji 
 • Używanie zasobów CMC do tworzenia niestandardowych repozytoriów 
 • Tworzenie niestandardowego rozruchowego obrazu ISO 
 • Tworzenie niestandardowego katalogu i pobieranie aktualizacji 
 • Tworzenie niestandardowego pakietu Smart Deployment Script Pack 
 • Tworzenie niestandardowego narzędzia aktualizacji serwera i inne materiały wideo.
Inne filmy:  

3. W jaki sposób działa Dell Repository Manager?

DRM umożliwia administratorowi IT ręczne stworzenie repozytorium aktualizacji lub integrację z innymi narzędziami Dell, takimi jak OpenManage Enterprise 3.0+, Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter, integracja OpenManage z programem Microsoft System Center, Chassis Management Controller lub iDRAC, w celu zautomatyzowania tworzenia własnego repozytorium. Po utworzeniu repozytorium administrator IT może zaplanować wyszukiwanie nowych aktualizacji, co pozwala zaoszczędzić czas spędzany na ręcznych wyszukiwaniach w witrynie pomocy technicznej firmy Dell. Administrator może również tworzyć własne narzędzia wdrażania, takie jak niestandardowe katalogi przy użyciu narzędzi Dell, niestandardowe narzędzie aktualizacji serwera, pakiety wdrażania skryptowego lub rozruchowe obrazy ISO.

Oprogramowanie DRM łączy się z internetowym katalogiem aktualizacji firmy Dell, który zawiera informacje na temat dostępnych zestawów aktualizacji firmy Dell (DUP). Gdy użytkownik wybierze aktualizacje, program Dell Repository Manager pobierze określone, wybrane pliki.

Aplikacja Dell Repository Manager automatyzuje odświeżanie repozytoriów przy użyciu najnowszej wersji pakietów aktualizacji lub przeprowadza porównanie i pozwala administratorowi wybrać, które nowe aktualizacje mają zostać uwzględnione w repozytorium. Aplikację DRM można następnie wykorzystać do utworzenia narzędzi wdrożeniowych zawartości repozytorium.


4. Podsumowanie wersji

Nowości i pliki do pobrania

     
  Nowości Data
v3.4.4
 • Harmonogram zadań
  • Regularne planowanie zadania eksportu
 • Rozszerzona obsługa trybu interfejsu wiersza poleceń (CLI)
  • Usuwanie katalogu w interfejsie wiersza poleceń
  •  
20 października 2023 r.
Pobierz
v3.4.3
 • Ograniczony dostęp lub uprawnienia dostępu do systemu
  • Program Dell Repository Manager można zainstalować z ograniczonym dostępem lub dostępem do systemu w systemach operacyjnych Windows.
 • Rozszerzona obsługa trybu interfejsu wiersza poleceń (CLI)
  • Edytuj nazwę repozytorium w interfejsie wiersza poleceń
  • Lista grup integracji w interfejsie CLI
  • Tworzenie repozytorium dla określonych grup integracji w interfejsie CLI
  • Podawanie haseł w trybie interaktywnym w interfejsie CLI
 • Zaktualizowano JRE
16 stycznia 2023 r.
Pobierz
v3.4.2
 • Środowisko wykonawcze DRM Java (JRE) jest uaktualnione.
 • Import katalogu obsługuje nowe klucze publiczne.
 • Rozwiązywany jest problem nieinstalowania DRM na niektórych urządzeniach x86.
9 czerwca 2022 r.
Pobierz
v3.4.1
 • Utwórz rozruchowy obraz ISO platformy PowerEdge bezpośrednio z paska narzędzi.
 • Ulepszono Smart Bootable ISO z opcją automatycznego ponownego uruchomienia po uruchomieniu na serwerze PowerEdge.
 • Rozszerzone zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu haseł bazy danych
 • Wsparcie dla systemu Microsoft Windows 11 i Ubuntu 20.04
31 marca 2022 r.
Pobierz
V3.3.2
 • Lokalizacja jest nieprawidłowa lub w oknie przeglądarki zostanie wyświetlony komunikat odmowy dostępu.
 • DRM przestaje odpowiadać po kliknięciu przycisku OK w sekcji Brak aktualizacji dostępnej dla kreatora produktu i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący utraty połączenia DRM.
 • Problem z komunikatem dotyczącym utraty połączenia DRM po kliknięciu przycisku OK przycisku pomocy.
 • Integracja tworzenia repozytorium Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) w przypadku używania znaków specjalnych.
13 sierpnia 2021 r.
Pobierz
V3.3.1
 • Problem z ustawianiem poświadczeń proxy.
 • Problem z importem pakietów DUP (obsługiwanych dla wszystkich systemów) jeden po drugim do wielu pakietów w repozytorium.
 • Problem z zaplanowaniem zadania odświeżania na 12:00.
 • Problem z elementem kontrolera iDRAC w niestandardowym skrypcie Smart Bootable.
 • Ulepszono sposób wyświetlania komunikatu po zastosowaniu filtra.
 • Ulepszono korzystanie ze skryptów niestandardowych
7 lipca 2020 r.
 
Wersja 3.3
 • Wsparcie dla systemu Ubuntu ® 18.04 LTS.
 • Rozszerzone wsparcie interfejsu wiersza poleceń (CLI) dla tworzenia repozytorium wszystkich obsługiwanych typów integracji.
 • Rozszerzone wsparcie interfejsu wiersza poleceń (CLI) dla edycji repozytorium, w tym importu pakietów Dell Update, oraz planowania aktualizacji repozytorium.
 • Rozszerzone wsparcie interfejsu wiersza poleceń (CLI) dla konfiguracji preferencji aplikacji takich jak wtyczki, katalogi, serwery proxy i ścieżki przechowywania.
 • Udoskonalono funkcje aktualizowania i usuwania przy użyciu kategorii filtrów, typów elementów, krytyczności oraz typu zmiany.
 • Asynchroniczne wsparcie operacji aktualizowania i wdrażania w interfejsie CLI
 • Poprawiony interfejs użytkownika w preferencjach aplikacji
 • Zawiera wsparcie zależności pakietów Dell Update
 • Poprawki błędów oraz interfejsu użytkownika
3 stycznia 2020 r.
 
v3.2
 • Udoskonalone środowisko użytkownika na potrzeby tworzenia repozytoriów OpenManage Enterprise
 • Udoskonalone środowisko użytkownika na potrzeby integracji OpenManage do tworzenia repozytoriów Microsoft System Center
 • Opcja zastąpienia domyślnego skryptu w Smart Bootable ISO.
 • Opcja zastąpienia domyślnego skryptu Smart Deployment Script.
 • Automatyczna aktualizacja systemu Dell za pomocą skryptu Smart Deployment Script i pliku ISO inteligentnej opcji rozruchu
 • Udoskonalony interfejs użytkownika w oknie porównania.
 • Usprawnienia ręcznego tworzenia repozytorium i ręcznego dodawania pakietów
 • Weryfikacja podpisów dla wszystkich artefaktów pobranych i wykorzystywanych w aplikacji.
 • Zapewniono obsługę wyłącznie protokołu HTTPS
29 marca 2019 r.
v3.1
 • Obsługa platformy Dell MX
 • Usprawnienia związane ze sprawdzaniem podpisu podczas importu pakietów DUP
 • Ulepszone funkcje filtrowania i porównywania.
 • Możliwość łączenia się z konsolami Dell OpenManage Enterprise i Dell Integration for System Center Virtual Machine Manager.
1 listopada 2018 r.
v3.0.1
 • Uruchom OM Essentials i DRM w tym samym systemie.
 • Możliwość tworzenia folderu podczas budowy narzędzia wdrożeniowego.
 • Usuwanie rozszerzeń komponentów.
 • Możliwość eksportowania samych plików katalogu dla repozytorium.

2 maja 2018 r.

v 3.0
 • Nowy interfejs użytkownika bazujący na formacie HTML5
 • Wersje zarówno na systemy Windows, jak i Linux posiadają te same cechy, funkcje i wygląd
 • Opcje Interfejsu wiersza poleceń (CLI) pozwalają na dostosowanie automatyzacji rutynowych procesów.
 • Nowy przepływ pracy dla tworzenia repozytoriów
 • Łatwy wybór platform, systemu operacyjnego i żądanych urządzeń
 • Wersje repozytorium do przywracania (lub przekazywania)
 • Interfejs API usług internetowych dla wsparcia przyszłych konsol Dell
 • Migracja utworzonych repozytoriów przy użyciu DRM 2.2 podczas instalacji DRM 3.0
 • Możliwość usunięcia wielu repozytoriach jednocześnie
 • Tworzenie narzędzia wdrożeniowego dla wielu repozytoriów jednocześnie.
 • Smart Bootable ISO i pakiety Smart Deployment Script Pack z narzędziem Dell System Update (DSU) dla organizacji procesu aktualizacji.
 • Automatyczne wykrywanie i ładowanie nowych katalogów.

29 stycznia 2018 r.

Tabela 1: Nowości i pliki do pobrania

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Repository Manager, Dell Repository Manager Version 2.1, Dell Repository Manager Version 2.2, Dell Repository Manager Version 2.0, Dell EMC Repository Manager 3.0, Dell EMC Repository Manager 3.0.1

最後に公開された日付

13 2月 2024

バージョン

18

文書の種類

Solution