Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Manuelle "nomodeset"-Kernel-Boot-Zeilenoption für Linux-Start

Podsumowanie: Anweisungen zum manuellen Festlegen der Kernel-Startzeilenoption „nomodeset“ beim Linux-Start

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

Manuelles Festlegen der Intel Treiberoption "nomodeset" für Linux-Start

Allgemeine Datenträger mit Canonical Ubuntu (einige OEM-Datenträger von Dell) oder andere Linux-Datenträger werden nicht wie gewohnt in der Live-Umgebung oder im Installationsprogramm gestartet, sondern das System hängt sich auf.

Der erste Schritt zur Fehlerbehebung, der ihr Startproblem beheben kann und die Installation von Ubuntu ermöglicht, ist die Deaktivierung der Intel Grafikfunktionen, indem die Option "nomodeset" vor dem Start eingestellt wird.

Sie können dies entweder für einen einmaligen Start ausführen (siehe "Teil I"”*), oder Sie können es auch dauerhaft machen, wie in "Teil II"”** zu sehen.

Hinweise:
* * Geeignet für das Starten von USB oder Installationsdatenträgern. ** Geeignet für die permanente Einstellung, wenn Ihr Betriebssystem nach der Installation abstürzt oder nicht mehr reagiert.
 

Lösung I & II

Lösung – Teil I

 1. Schalten Sie das System ein, wenn die Medien angeschlossen sind.
 2. Achten Sie auf den Bootloader-Bildschirm „GNU GRUB“.
 3. Wenn die Option "Ubuntu" wie dargestellt angezeigt wird, drücken Sie die Taste "E" auf der Tastatur (Abbildung 1).

  SLN306327_en_US__2nomodeset_Linux_HC_ASM_01
  Abbildung 1
   
 4. Verwenden Sie im Editor die Pfeiltasten, um das Ende der Zeile zu finden, die mit "linux/boot/vmlinuz"*** beginnt (je nach Bootloader kann es etwas abweichen). (Abbildung 2).Abbildung 2:
   
 5. Geben Sie die"nomodeset"-Zeilenoption am Ende der Zeile ein. (Abbildung 3).Abbildung 3:
   
 6. Drücken Sie nun die Tasten "Ctrl + X", damit Ihr System wie normal mit dem normalen Installationsprogramm oder der Live-Umgebung gestartet werden kann.

Lösung – Teil II (permanente Option "nomodeset")

 1. Öffnen Sie ein Terminal und geben Sie "" ein. sudo gedit /etc/default/grub
 2. Geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 3. Bewegen Sie den Cursor in die Zeile, die wie folgt aussieht (Abbildung 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

  SLN306327_en_US__5nomodeset_Linux_HC_ASM_04
  Abbildung 4
   
 4. Ändern Sie diese Zeile wie folgt (Abbildung 5):
  (Sie können auch die Variablen quiet und splash entfernen, um Probleme beim Start zu beheben.)
   
 5. Klicken Sie auf Save.
 6. Schließen Sie das Fenster.
 7. Geben Sie im Terminal " sudo update-grub2 " ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
 8. Starten Sie den Computer nach Abschluss dieser Änderung neu.

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Artikel haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Dell.


Przyczyna

 

Rozwiązanie


Support außerhalb der Gewährleistung  Gewährleistung abgelaufen? Kein Problem. Besuchen Sie die Website Dell.com/support und geben Sie Ihr Dell Service-Tag ein, um unsere Angebote anzusehen.

HINWEIS: Angebote sind nur für Kunden in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und China verfügbar. Trifft nicht auf Server und Storage zu.

Właściwości artykułu


Data ostatniej publikacji

03 cze 2021

Wersja

4

Typ artykułu

Solution