Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows

Podsumowanie: Windows BitLocker har blivit en lösning för Windows-användare att kryptera och skydda sina data. Så här gör du för att aktivera och avaktivera BitLocker med standardmetoderna. Den här artikeln tar inte upp hur ett USB-minne kan ersätta TPM eller grupprincipändringar för avancerade funktioner. Ändringar av grupprinciper på domännivå och nätverkshanterade BitLocker-inställningar är bästa möjliga och omfattas inte av supporten. Konfigurationer som stöds är begränsade till enskilda datorer och lokalt hanterade BitLocker-konfigurationer. ...

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Instrukcje

Innehållsförteckning:

 1. Aktivera TPM
 2. Aktivera BitLocker i operativsystemet
 3. Kontrollera BitLocker-status (hantera BitLocker-konsol)
 4. Kontrollera BitLocker-status (kommandorad)
 5. Pausa BitLocker
 6. Avaktivera BitLocker
 7. Videor om BitLocker-kryptering

Aktivera och inaktivera BitLocker i Windows 7, Windows 8, Windows 10 och Windows 11

Windows BitLocker har blivit en lösning för användare att skydda sina data. Så här gör du för att aktivera och avaktivera BitLocker med standardmetoderna.

Den här artikeln tar inte upp hur ett USB-minne kan ersätta TPM eller grupprincipändringar för avancerade funktioner. Ändringar av grupprinciper på domännivå och nätverkshanterade BitLocker-inställningar är bästa möjliga och omfattas inte av supporten. Konfigurationer som stöds är begränsade till enskilda datorer och lokalt hanterade BitLocker-konfigurationer.

Obs! System med Skylake-chipset behöver en specifik konfiguration för att BitLocker ska fungera korrekt. Om en Skylake-dator frågar efter återställningsnyckeln trots att du har följande inställningar kontrollerar du att BIOS är uppdaterat.
 • Alla operativsystem som är konfigurerade i äldre startläge måste använda TPM 1.2. Vi rekommenderar att BIOS uppdateras till den senaste versionen.
 • Alla operativsystem som är konfigurerade i UEFI-startläge kan använda antingen TPM 1.2 eller TPM 2.0. Vi rekommenderar att BIOS uppdateras till den senaste versionen.
 • Om en Windows 7-dator är konfigurerad för UEFI-startläge måste denna korrigeringsfil tillämpas för att TPM 2.0 ska kunna användas: Microsoft TPM 2.0-korrigeringsfil Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
 • Undantagen är Latitude 5175 och Latitude 7275 som båda endast har TPM 2.0 och inte kan nedgraderas till 1.2.
Obs! Fullständiga, uppdaterade krav finns i Microsofts BitLocker-krav här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd835565(WS.10).aspx Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.

1. Aktivera TPM

Obs! Kontrollera att TPM är aktiverat eller aktiverat när du har slagit på det, om alternativet finns. Om du slår på TPM kan den inte kommunicera med operativsystemet automatiskt. Du måste aktivera TPM för att operativsystemet ska bli ägare till TPM-chippet och lagra krypteringsnycklar.
 1. Slå på datorn.
 2. När datorn utför självtest vid start trycker du på snabbtangenten (vanligtvis F2 eller Delete) för att öppna BIOS.
 3. När du är i BIOS letar du reda på avsnittet om säkerhet.
 4. Leta reda på alternativet TPM i avsnittet Säkerhet.
 5. Välj avsnittet TPM 2.0 eller 1.2 till vänster.

  Välj TPM 2.0 eller 1.2
  Bild 1: (Endast på engelska) Välj TPM 2.0 eller 1.2

 6. Markera TPM-rutan till höger för att aktivera TPM.
 7. När du har slagit på TPM väljer du alternativet för att aktivera eller aktivera TPM

  Välj alternativet för att aktivera eller aktivera TPM
  Bild 2: (Endast på engelska) Välj alternativet för att aktivera eller aktivera TPM

 8. När TPM har aktiverats klickar du på Spara ändringar och avslutar BIOS.

Överst på sidan


2. Aktivera BitLocker i operativsystemet

Windows BitLocker: Så här aktiverar och inaktiverar du

Titta på den här videon för att lära dig hur du aktiverar eller inaktiverar BitLocker i Windows.

Längd: 01:39
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

 1. Slå på datorn.
 2. Logga in på operativsystemet som vanligt.
 3. Gå till avsnittet för BitLocker-hantering på något av följande sätt:

  Windows 7

  Windows 8

  Windows 10 och Windows 11

  1. Sökväg till Start-menyn.
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. I sökrutan, Manage BitLocker.
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  2. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. Klicka på kontrollpanelen.
   3. Klicka på System och säkerhet.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering.
  3. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
    • Alternativt kan du klicka på ikonen File Explorer och välja din dator.
   2. Välj kryptering:\ (eller Windows-dator).
   3. Högerklicka på den valda enheten.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
  4. Sökväg till appskärmen
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. Öppna sökrutan, Manage BitLocker.
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  5. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. Öppna sökrutan och skriv Control Panel.
   3. Klicka på System och säkerhet eller sök efter BitLocker i fönstret Kontrollpanelen.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering.
  6. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
    • Alternativt kan du klicka på ikonen File Explorer och välja din dator.
   2. Välj C:\ (eller Windows-dator).
   3. Högerklicka på den valda enheten.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
  7. Sökväg till Start-menyn.
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. Windows 10: I sökrutan skriver du Manage BitLocker.
    Windows 11: I sökrutan skriver du Device Encryption.
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  8. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Högerklicka på Windows Start-menyknapp .
   2. Klicka på kontrollpanelen.
   3. Klicka på System och säkerhet.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering.
  9. Sökväg till Inställningar
   1. Klicka på startmenyknappen i Windows .
   2. Klicka på ikonen Inställningar.
   3. I sökrutan skriver du Manage BitLocker.
   4. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  10. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
   2. Välj C:\ (eller Windows-dator).
   3. Högerklicka på den valda enheten.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
 4. På skärmen BitLocker-hantering klickar du på Aktivera BitLocker.

  Klicka på Aktivera BitLocker
  Bild 3: (Endast på engelska) Klicka på Aktivera BitLocker

 5. BitLocker går igenom en kort initieringsprocess.

  Starta BitLocker
  Bild 4: (Endast på engelska) Starta BitLocker

 6. Välj ett av tre alternativ för att spara återställningsnyckeln.

  Spara återställningsnyckeln
  Bild 5: (Endast på engelska) Spara återställningsnyckeln

Viktigt! Denna nyckel måste sparas på en säker plats. Om åtkomst till enheten någonsin behövs är det här återställningsnyckeln som används för att komma åt enheten. Om nyckeln tappas bort finns det inget alternativ för att återställa data från en låst enhet och operativsystemet måste installeras om. Den här nyckeln är unik för varje dator och fungerar bara på den dator som den skapades för.

Spara nyckeln på en säker plats
Bild 6: (Endast på engelska) Spara nyckeln på ett säkert ställe

 1. När du har sparat lösenordsfilen klickar du på Nästa.
 2. Välj ett av volymkrypteringsalternativen.
  1. Kryptera hela hårddisken.
   • Detta krypterar allt utrymme på hårddisken oavsett om det används eller inte. Det tar längre tid att bearbeta krypteringen.
  2. Kryptera på använt utrymme.
   • Detta krypterar bara utrymmet på hårddisken eftersom den är fylld med data och lämnar ledigt utrymme okrypterat. Det här är att föredra vid grundläggande kryptering eftersom det går snabbare.
     

    Välj hur mycket av din enhet som ska krypteras
    Bild 7: (Endast på engelska) Välj hur mycket av din enhet som ska krypteras

 3. När du har valt krypteringsalternativet klickar du på Nästa.
 4. Välj vilken typ av kryptering som ska användas om du får valet av krypteringstyp.
   
  • Nytt läge är den föredragna krypteringsmetoden för nya datorer.
    

   Välj vilken typ av kryptering som ska användas
   Bild 8: (Endast på engelska) Välj vilken typ av kryptering som ska användas

 5. Klicka på Next (nästa)
 6. Markera rutan "Kör BitLocker-systemkontroll".

  Kontroll Kör BitLocker-systemkontroll
  Bild 9: (Endast på engelska) Kontroll Kör BitLocker-systemkontroll

 7. Klicka på Fortsätt
 8. Starta om datorn när du har verifierat inställningarna för att påbörja krypteringen.
   
  Obs! Krypteringen kan ta allt från 20 minuter till ett par timmar beroende på mängden data som har krypterats, datorns hastighet och om processen avbryts av att datorn stängs av eller går in i viloläge. BitLocker-krypteringen startar inte förrän datorn har startats om. Om arbetet måste slutföras är det säkert att slutföra arbetet och spara det innan du startar om.

  Starta om datorn för att påbörja krypteringen
  Bild 10: (Endast på engelska) Starta om datorn för att påbörja krypteringen

 

Överst på sidan


3. Kontrollera BitLocker-status (hantera BitLocker-konsol)

 1. Öppna konsolen Hantera BitLocker med någon av de metoder som beskrivits ovan.
 2. Visa statusen som rapporteras i konsolen.
   
  • Vid kryptering visar statusen att BitLocker krypterar.
  • Om BitLocker är krypterad visar statusen att BitLocker är påslagen och en låsikon visas.

   Kontrollera BitLocker-status med BitLocker-konsolen
   Bild 11: (Endast på engelska) Kontrollera BitLocker-status med BitLocker-konsolen

 

Överst på sidan


4. Kontrollera BitLocker-status (kommandorad)

 1. Öppna ett kommandotolksfönster.
 2. Klicka på Start-knappen i Windows, skriv cmd och tryck på Enter.
 3. Tryck och håll ned Windows-knappen på tangentbordet och R, skriv cmd och tryck på Enter.
 4. Högerklicka på kommandotolken och välj "Kör som administratör".
 5. I kommandotolken skriver du manage-bde -status och tryck på Enter.
 6. Visa status för BitLocker på enheterna i datorn.

  Kontrollera BitLocker-status med hjälp av kommandoraden
  Bild 12: (Endast på engelska) Kontrollera BitLocker-status med hjälp av kommandoraden

 

Överst på sidan


5. Pausa BitLocker

Obs! Du kan behöva pausa BitLocker tillfälligt på grund av visst underhåll och vissa uppdateringar av datorn. När du uppdaterar BIOS ska du alltid pausa BitLocker innan du kör uppdateringen. Om BitLocker är aktiv under uppdateringen går alla lagrade nycklar på TPM förlorade.
 1. Starta datorn.
 2. Starta Windows.
 3. Öppna fönstren Hantera BitLocker med någon av ovanstående metoder.
 4. Klicka på Pausa skydd för önskad enhet.

  Pausa BitLocker
  Bild 13: (Endast på engelska) Avaktivera BitLocker

 5. Läs varningsmeddelandet och klicka på Ja för att stänga av BitLocker.

  Läs varningen och klicka på Ja för att pausa BitLocker
  Bild 14: (Endast på engelska) Läs varningen och klicka på Ja för att pausa BitLocker

 6. Gå tillbaka till fönstret Hantera BitLocker för att återuppta skyddet.

  Klicka på Återuppta skydd för att återuppta BitLocker-skydd
  Bild 15: (Endast på engelska) Klicka på Återuppta skydd för att återuppta BitLocker-skydd

Överst på sidan


6. Avaktivera BitLocker

Obs! Dekryptering kan ta allt från 20 minuter till ett par timmar. Tiden beror på mängden data som har krypterats, datorns hastighet och om processen avbryts. Avbrott kan till exempel vara att datorn stängs av eller försätts i strömsparläge. Du kan när som helst kontrollera framsteg med någon av de tidigare metoderna för att kontrollera BitLocker-status.
 1. Starta datorn.
 2. Starta i Windows operativsystem
 3. Öppna fönstren Hantera BitLocker med någon av ovanstående metoder.
 4. Klicka på Stäng av BitLocker.

  Klicka på inaktivera Bitlocker om du vill avaktivera BitLocker
  Bild 16: (Endast på engelska) Klicka på Stäng av BitLocker för att avaktivera BitLocker

 5. Bekräfta beslutet att inaktivera BitLocker.

  Bekräfta beslutet att stänga av BitLocker
  Bild 17: (Endast på engelska) Bekräfta beslutet att stänga av BitLocker

 6. Tillåt datorn att kryptera.

Överst på sidan


7. Videor om BitLocker-kryptering

Kryptera enheten med BitLocker

Titta på den här videon för att lära dig hur du krypterar din enhet med BitLocker.

Längd: 02:57
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Lös frågor om BitLocker-återställningsnyckel

Titta på den här videon för att lära dig hur du åtgärdar problem med att BitLocker frågar efter återställningsnyckel.

Längd: 01:07
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Dodatkowe informacje

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Windows
Mer information om och support för dina Windows-operativsystem hittar du på vår webbsida för Windows-support.

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Data ostatniej publikacji

27 maj 2024

Wersja

19

Typ artykułu

How To