Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

MAPT(MAC-address-Pass-Through)란 무엇인가?

Podsumowanie: MAC 패스스루 용어의 정의와 이 용어를 Dell Latitude, Mobile Precision Workstation, XPS, USB Type-C 시스템에 적용하는 방법을 이해합니다. 이 기능을 활성화하는 데 필요한 항목에 연결합니다.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

적용 대상: Latitude, Mobile Precision Workstation, XPS, USB Type-C.

Przyczyna

일부 네트워크 소프트웨어 애플리케이션(Microsoft SCCM(System Center Configuration Manager) 및 다양한 시스템 관리 애플리케이션)에서는 시스템 고유 MAC(Media Access Control) 주소를 찾아서 시스템이 네트워크에 액세스하도록 허용하거나 네트워크 서버에서 소프트웨어 설치를 전송하도록 허용합니다.

참고: MAC 주소(물리 주소라고도 함)는 특정 NIC(Network Interface Controller)를 식별하는 고유한 12자리 16진수 코드입니다. 예: 2A 12 58 3C 9A 77

Rozwiązanie

Dell은 USB 기반 이더넷 컨트롤러 업계의 문제를 해결하고 있습니다. Dell은 시스템 BIOS(Basic Input/Output System)에 입력된 시스템 고유 MAC 주소를 사용하고 네트워크에 연결될 때마다 도킹 또는 동글 MAC 주소를 재정의하는 데 사용되는 MAC 주소 재정의 또는 MAPT(MAC Address Pass Through)라는 기능을 구현했습니다. 이 방법으로 네트워크에 시스템 고유 MAC 주소가 표시됩니다. Dell Type-C USB 네트워크 동글 및 도킹을 사용하는 Dell 시스템에서는 이제 시스템에 연결된 USB Type-C 어댑터에 상관없이 일정한 MAC 주소가 사용됩니다.

Dell 어댑터 – USB-C - 이더넷(RJ45) 동글, Dell DA200 Type-C Dock, Dell Dock(WD15)Dell Thunderbolt Dock(TB16)를 비롯한 모든 Dell Type-C USB 네트워크 어댑터의 칩셋에는 고유한 MAC 주소가 내장되어 있습니다. 도킹/어댑터가 MAC 패스스루를 지원하는 Dell 시스템에 연결되고, 네트워크 드라이버가 시스템에 로드되면 어댑터 특정 MAC 주소를 BIOS의 시스템 특정 MAC 주소로 덮어씁니다. 이 방법으로 네트워크에서 시스템 특정 MAC 주소가 일관되게 표시 및 사용됩니다.

기억해야 할 사항.

  • 이 MAC 주소 재정의 기능은 운영 체제(Windows, Linux 등)에 있는 BIOS 및 네트워크 드라이버를 사용하여 활성화됩니다.
  • MAC 주소 재정의는 운영 체제로 부팅하기 전에 PXE(Preboot eXecution Environment) 부팅 프로세스에서 작동합니다.
  • 고객이 Windows에 있지 않은 상태에서도 MAC 주소를 볼 수 있도록 시스템 특정 BIOS MAC 주소는 BIOS에 나열됩니다.
  • Dell Dock 레이블에 인쇄된 MAC 주소는 시스템 BIOS의 MAC 주소가 아닙니다.
  • Dell이 아닌 시스템에서 어댑터/동글을 사용하는 경우 MAC 주소 재정의를 사용할 수 없으므로 장치에서 어댑터/동글의 MAC 주소만 사용합니다.

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB15

Data ostatniej publikacji

09 mar 2023

Wersja

4

Typ artykułu

Solution