• LÖSNINGAR FÖR MICROSOFT AZURE ARC

  Utöka Azure-datatjänsterna
  och hantering över din
  Microsoft-dataegendom.

  • Utöka Azure-datatjänsterna till alla molnmiljöer

   När det gäller molnstrategier gör ett tillvägagångssätt med hybridmoln det möjligt att välja den optimala platsen för dina data. Men när program och data sprids ut i olika miljöer kan hanteringen bli komplex. 

   Microsoft Azure Arc utökar Azure-datatjänster och -hantering till Dell Technologies validerade infrastruktur, vilket gör det möjligt att konsekvent bygga, installera, använda och hantera arbetsbelastningar över hela Microsoft-dataegendomen.

  • Microsoft Azure Arc-aktiverade datatjänster med APEX Data Storage Services

   Med Azure Arc-aktiverade datatjänster får du fördelarna med molnet i en validerad infrastruktur från Dell Technologies. APEX Data Storage Services är en nyttjandebaserad portfölj med skalbara och elastiska lagringsresurser som bygger på vår branschledande teknik. Tillsammans gör de det enklare att anpassa lagringskraven efter organisationens behov, så att du kan fokusera på andra prioriteringar och resultat, inte på infrastrukturen.

  • Dell Technology Services

   Om du vill utöka ditt Microsoft Azure-moln till en lokal plats, inklusive Dells integrerade system för Microsoft Azure Stack HCI, hjälper våra konsulttjänster för Microsoft Azure Stack dig.

  • Dell Technologies-lösningar som validerats för Microsoft Azure Arc

   Våra lösningar har slutfört Azure Arc-valideringsprocesserna för både Kubernetes och datatjänster, vilket gör det möjligt för företag att tryggt installera ett hybridmoln i företagsklass som uppfyller Microsofts mest krävande standarder.

  • APEX Data Storage Services

   APEX Data Storage Services

   Microsoft SQL Server-datalagring med APEX Data Storage Services är enkelt att införskaffa och hantera lokalt i en hybridvärld och är validerat för Azure Arc-aktiverade datatjänster och Azure Arc-aktiverad Kubernetes.

  • Dell PowerStore

   Dell PowerStore

   PowerStore är specialbyggt för behållarbaserade mjukvaruarkitekturer och passar utmärkt för Azure Arc-datatjänster, inklusive alternativ som PostgreSQL Hyperscale och Arc-aktiverade SQL-hanterade instanser.

  • Dell PowerMax

   Dell PowerMax

   Microsoft Windows Server och SQL Server OEM hjälper din organisation att uppfylla tillgänglighets-, pålitlighets- och prestandamålen för affärskritiska program.

  • Dell Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI

   Dell Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI

   Dra nytta av den användarvänlighet och de funktioner för hög säkerhet som levereras för behållarbaserade i stor skala med Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI- och Azure Kubernetes Service (AKS) lokalt.

  • Dell PowerFlex

   Dell PowerFlex

   Leverera en riktigt flexibel, mjukvarudefinierad infrastruktur som passar in med Azure Arcs grundsatser och har linjär skalningsprestanda och nätverksgenomströmning, efter behov och utan störningar.

  • Dell VxRail with VMware Tanzu

   Dell VxRail med VMware Tanzu

   Använd en säker, skalbar och beprövad plattform för att bygga Azure Arc-aktiverade datatjänster på Tanzu Kubernetes Grid (TKG) och uppfylla utvecklingsbehoven för molnapplikationer i kantbaserade, privata och offentliga moln samt hybridmoln och flera moln.