• ESG-ressurser

  Dell er forpliktet til å være åpen om vår innsats og ytelse for å følge sterke standarder om miljø, samfunn og styring. Vi har samlet sammen all denne informasjonen på ett sted som en del av denne forpliktelsen.

  • ESG-styring

   Sterk miljømessig og sosial styring hjelper oss med å utvikle, administrere og måle strategien og resultatene for ESG.

  • Lovbestemte krav og offentliggjøringer

   De lovbestemte kravene og offentliggjøringene våre dokumenterer Dells tilbørlig aktsomhet til å støtte og ivareta beskyttelse av miljøet og grunnleggende menneskerettigheter.

  • Sertifiseringer og miljømerker

   Standarder for sertifisering og miljømerking fremmer bærekraft ved å hjelpe kundene med å forstå elektroniske produkter og virksomhetene som lager dem.

  • Retningslinjer, posisjoner og prinsipper

   I vår visjon om å gi en bedre fremtid er det retningslinjene, posisjonene og prinsippene vi innfører, som utformer hvordan vi samhandler med ansatte, lokalsamfunn, miljøet med mer.

  • ESG-rapporter

   Rapporteringen vår gir viktig informasjon om Dell Technologies påvirkning på miljø, samfinn og styring.

  • Rapporteringsstandarder og -rammeverk

   Rapporteringsstandarder og -rammeverk for miljø, samfunn og styring (ESG) er viktig for å gi konsekvent og sammenlignbar rapportering av ESG-informasjon.

  • Priser og anerkjennelse

   Dell Technologies er blitt anerkjent for forpliktelsen vår til sosial påvirkning. Disse prisene fremhever områder der vi utmerker oss, og områder som vi fortsetter å forbedre ytelsen vår ved.