• FY22 ESG-RAPPORT

  Hos Dell Technologies er formålet å skape teknologier som fremmer menneskelig utvikling

  • Hos Dell Technologies ser vi en fremtid som driver framgang for mennesker, en som gir forretningsmessig og sosial innvirkning for alle. Vi driver innovasjon, partnerskap og teknologi for å koble mennesker til muligheter, forbedre miljøpåvirkningen og bygge tillit.

   Takket være kundene og partnerne våre var det siste året én av de beste noensinne for Dell. I tillegg til at vi også retter lyset mot miljø-, sosial- og styringstiltakene (ESG) våre, sørger vi også for at vi oppnår forretningsmålene våre og dermed leverer positive resultater for alle interessentene våre.

  • I tillegg til at vi retter lyset mot miljø-, sosial- og styringstiltakene (ESG) våre, sørger vi også for at vi oppnår forretningsmålene våre og dermed leverer positive resultater for alle interessentene våre.

   MICHAEL DELL, STYRELEDER OG ADM.DIR. I DELL TECHNOLOGIES
  • Utvalgte høydepunkter

   Vi fokuserer på å få frem positiv innvirkning for planeten og for folk på den gjennom de to drivkraftene våre, nemlig menneskelig inspirasjon og teknologisk nyskapning.

  • Investering i sirkulær nyskapning

   Det å redusere ressursbruken og håndtere økende bekymringer tilknyttet el-avfall er viktig for interessentene våre og avgjørende for fremtiden for virksomheten.

  • Fremming av nye måter å jobbe på

   Dell har vært en leder innen fleksibelt arbeid i mer enn ti år. Vi prioriterer utfall og forbindelser, slik at teammedlemmer kan vise til resultater og tilgangsmuligheter.

  • Fremming av digital inkludering

   Huber fra Solar Community er en kraft bak digital inkludering. De har hjulpet mer enn 34 000 elever, til nå, med å introdusere dem for vitenskap, teknologi, ingeniørskap og matematikk (STEM), samt de økonomiske mulighetene teknologi kan tilby.

  • Nytte av nyskapende verktøy

   Personer som fastsetter forventninger for team tilknyttet etikk og overholdelse for dra nytte av dataanalyse, er på vei oppover. Én måte vi løser behovet på, er via Dell Image Analysis (DIA), et verktøy for forebygging mot svindel som analyserer bilder for å oppdage forfalskninger på metadatanivå.

  • Vår fremdrift

  Fremming av
  bærekraft
  396,5 mill.
  pounds med bærekraftige materialer i våre produkter og emballasje
  82 %
  økning i elektrisitet som genereres av solcellepaneler på stedet, sammenlignet med FY20
  Dyrking av
  inkludering
  33,9 %
  av teammedlemmer og 28,2 % av ledere identifiserer seg som kvinner globalt
  15,4 %
  av teammedlemmer og 12,2 % av ledere identifiserer seg som svarte, afrikansk-amerikanere eller latin-amerikanere i USA
  Forvandling
  av liv
  159 mill.
  personer har dratt nytte av de strategiske giver- og frivillighetsprogrammene våre
  Over 18 000
  ideelle organisasjoner som støtter ved å gi og jobbe frivillig
  Opprettholder
  etikk og personvern
  Ti ganger
  anerkjent som et av World’s Most Ethical Companies® fra Ethisphere®-instituttet
  1
  sentralisert plassering der kundene kan finne ut mer om personvernpraksisen vår