• OPPRETTHOLDER ETIKK OG PERSONVERN

  Etikk og personvern spiller en viktig rolle når det gjelder å bygge tillit

  • OPPRETTHOLDER ETIKK OG PERSONVERN FOR MOONSHOT-MÅLET

   Innen 2030 vil vi automatisere datakontrollprosessene våre fullstendig, noe som gjør det enklere for kundene våre å kontrollere personopplysningene sine.

  • Innen 2030 vil 100 % av de ansatte vise sin forpliktelse til verdiene våre

  • Innen 2030 vil 100 % av partnerne vi jobber med, vise sin forpliktelse overfor verdiene våre

  • Opprettholder ressurser for etikk og personvern

  • FY22 ESG-rapporten vår

   I den årlige ESG-rapporten vår, viser vi hvordan vi skaper en positiv påvirkning på mennesker og planeten fra 2030 og videre.

  • ETIKK

   Dell Technologies sine etiske retningslinjer

   De etiske retningslinjene for de ansatte er den globale veiledningen for å gjøre forretninger i Dell Technologies, og hjelper de ansatte med å opprette forbindelser mellom retningslinjene og verdiene våre.

  • ETIKK

   Dell Technologies sine etiske retningslinjer for partnere

   Partnerkodeksene våre gir klare forventninger om høye etiske standarder og virksomhetspraksis fra partnerne våre.

  • PERSONVERN

   Privacy Digital Trust Center

   Vi respekterer kundenes rett til å kontrollere og ta avgjørelser når det gjelder sine personlige datapreferanser.


  • Utforsk mer

  • Privacy Digital Trust Center

   Vi respekterer kundenes rett til å kontrollere og ta avgjørelser når det gjelder sine personlige datapreferanser. 

  • Komme til nullutslipp: Det gjelder hele virksomheten

   Page Motes, Head of Corporate Sustainability, deler hvordan målbare handlinger og dyktige, nyskapende mennesker vil hjelpe Dell med å oppnå nullutslipp innen 2050.