DTI: Transformacja cyfrowa to przyszłość. 5 prostych kroków do sukcesu

Zarządy firm zamieniają słowa w czyny, by inspirować pracowników oraz zwiększać swoją wiarygodność wśród klientów i interesariuszy. Jednak takie podejście niekoniecznie ma zastosowanie w przypadku procesów transformacji cyfrowej, o czym przekonaliśmy się analizując wyniki przeprowadzonego przez nas niedawno badania Digital Transformation Index.

W rzeczywistości, mimo że dyrektorzy są w pełni świadomi znaczenia i możliwości, jakie dają strategia cyfrowa oraz konsekwentne przechodzenie na nowoczesne, innowacyjne technologie w celu zwiększenia wydajności, wielu z nich nie stosuje ich w praktyce. Z danych Dell EMC wynika, że spośród prawie trzech czwartych osób decyzyjnych, które uważają, że transformacja cyfrowa powinna obejmować większą część ich przedsiębiorstw, zaledwie jedna trzecia angażuje się we wdrażanie cyfrowych rozwiązań biznesowych w swoich firmach.

Wygląda na to, że wiele przedsiębiorstw ma do czynienia z pewnym paradoksem. Pracownicy i osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji wierzą w możliwości transformacji cyfrowej i korzyści z niej płynące, ale 72% dyrektorów przyznaje, że nie są podejmowane odpowiednie działania zmierzające do wdrożenia nowych technologii i nowoczesnych strategii cyfrowych. Ponadto 45% przedsiębiorstw z całego świata ma poważne obawy, że w perspektywie 3-5 lat ich modele biznesowe staną się przestarzałe, a ponad trzy czwarte dyrektorów (78%) odczuwa znaczną presję ze strony cyfrowych start-upów. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwa potrzebują nowego kierunku. W którym punkcie zacząć? Naszym zdaniem udana transformacja cyfrowa wymaga podjęcia pięciu kroków:

  1. To właśnie klienci napędzają transformację cyfrową, dlatego wyróżnij się na tle konkurencji dzięki najlepszej w swojej klasie technologii

Potrzeby klientów są dość przewidywalne. Większość z nich ceni przede wszystkim stabilność, elastyczność i wydajność. Przedsiębiorstwa są tego świadome, a jednak osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji przyznają, że ich firmy mogłyby i powinny być bardziej innowacyjne. Warto dodać, że sześć na dziesięć przedsiębiorstw w ujęciu globalnym nie zaspokaja zapotrzebowania klientów na wysokiej jakości usługi i produkty. Klienci są motorem napędowym transformacji cyfrowej, dlatego rozwój przedsiębiorstw zależy od zaspokajania ich potrzeb – często z nawiązką.

  1. Używaj danych o klientach do podejmowania świadomych decyzji

Transformacja zaczyna się od danych, i na nich też się kończy. O ile rozwiązania do ich przechowywania i analizowania są dziś powszechnie dostępne, to 72% przedsiębiorstw nadal nie korzysta z nich, by przewidywać zachowania i potrzeby klientów. Blisko dwie trzecie (64%) firm przyznaje, że nie korzysta z danych analitycznych w czasie rzeczywistym i nie jest w stanie podejmować na ich podstawie decyzji biznesowych. Dopóki ta sytuacja nie ulegnie zmianie, przedsiębiorstwa będą nadal ustępować bardziej innowacyjnym konkurentom.

  1. Elastyczność to klucz do sukcesu, a więc bądź bardziej elastyczny!

Dwa lata temu liderzy biznesowi spotkali się, by wspólnie określić pięć cech cyfrowego przedsiębiorstwa. Za najważniejszą z nich uznano zdolność do elastycznego wprowadzania innowacji. Nasze dane pokazują, że w ujęciu globalnym 70% przedsiębiorstw nadal nie osiąga tego celu – głównie z uwagi na obniżone nakłady inwestycyjne na tworzenie oprogramowania i aplikacji. W efekcie wydłuża to czas wprowadzania ich na rynek. Przedsiębiorstwa wprowadzające produkty na rynek wcześniej niż inni napotykają znacznie mniejszą konkurencję i mają większą szansę na uzyskanie dużego udziału w rynku.

  1. Zamieniaj słowa w czyny

Każde przedsiębiorstwo wie, że w dzisiejszym świecie transformacja cyfrowa to konieczność. Jednak nasze badanie pokazuje, że spośród 73% dyrektorów, którzy uważają, że transformacja cyfrowa powinna obejmować większą część ich przedsiębiorstw, zaledwie 39% wdrożyło innowacyjne procesy cyfrowe. Uwzględnienie w strategii biznesowej opinii osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz wizji dyrektorów wyższego szczebla jest kluczowe do przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej.

  1. Inwestuj w transformację cyfrową przez inteligentne zarządzanie budżetem

Jedna trzecia przedsiębiorstw tłumaczy utrudnienia w przeprowadzaniu transformacji brakiem środków. Jednocześnie 67% firm objętych badaniem zanotowało przychody w przedziale od 500 mln do 50 mld USD. W wyjaśnieniu tej kwestii z pomocą przychodzą nasze dane: spośród uczestników ankiety 41% przypisuje zasługi w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej zarządowi, co może sugerować brak zaangażowania ze strony samych liderów biznesowych. W przypadku gdy osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji podejmują złe kroki, ważne jest, by osoby mające na nie wpływ wspólnie przedstawiły zalety nowoczesnej strategii cyfrowej.


Nowe podejście

Ustaliliśmy, że przedsiębiorstwa o różnych wielkościach, mające za sobą wiele lat działalności, poważnie obawiają się konkurencji ze strony mniejszych, elastycznych cyfrowych start-upów. Jednakże dane pokazują, że wiele z nich samemu skazuje się na klęskę przez opóźnianie procesu transformacji cyfrowej. Przynajmniej część z tych obaw wynika z potrzeby przekonania się, czy przełomowe technologie sprawdzą się na rynku. Lecz zanim innowacyjne rozwiązania i strategie zdążą się upowszechnić, zostają wyparte przez kolejny przełom w technologii. Oznacza to, że cyfrowe start-upy szybciej i skuteczniej wykorzystują młodsze technologie.

Istnieją sposoby obejścia tego problemu. Wdrażanie nowych technologii można przyspieszyć dzięki współpracy z partnerami informatycznymi. Często współpraca między liderami biznesowymi a dostawcami usług czy konsultantami umożliwia szybszą akceptację i wdrożenie nowoczesnej strategii cyfrowej. Najważniejsza kwestia to zaprezentowanie korzyści biznesowych przed rozpoczęciem wdrożenia. Jeśli przedsiębiorstwo może skorzystać z usług zaufanego doradcy, to cały proces staje się prostszy i pozwala uzyskać szybsze i lepsze rezultaty.

Jest sprawą oczywistą, że rozdźwięk pomiędzy opiniami pracowników i liderów biznesowych w kwestii transformacji cyfrowej a rzeczywistą implementacją znacznie utrudnia czynienie postępów w tym obszarze. Jeśli przedsiębiorstwa chcą dostarczać najlepsze w swojej klasie produkty i usługi, to nie stać ich już na zwlekanie z wdrażaniem nowych technologii. W przypadku gdy osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji tworzą kolejne bariery, liderzy działów IT muszą współpracować z zaufanymi partnerami, których porady znajdą posłuch u kierownictwa wyższego szczebla.


Autor:
Eric Velfre
Starszy wiceprezydent Dell EMC EMEA Compute & Networking Group

About the Author: Dell Technologies