JAK SIĘ RODZI POKOLENIE ABSOLWENTÓW IT?

Nauki ścisłe, rozwój innowacji, programy uczelniane, atrakcyjni kandydaci na rynku pracy – czyli jak nadążyć za pokoleniem informacyjnym?

Możemy zauważyć, że ostatnie lata to zwiększenie inwestycji w naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) –dziedziny, które mają ogromny potencjał pobudzania innowacyjności. W wielu regionach świata – częściowo w obszarze Azji i Pacyfiku oraz w Japonii – z roku na rok wzrasta liczba absolwentów w tych dziedzinach. Uniwersytety kładą coraz większy nacisk na odpowiednie przygotowanie studentów do wejścia w świat biznesu i transformacji IT.  Powstają liczne programy edukacyjne we współpracy z różnymi przedsiębiorstwami. Jednym z nich jest otwarty program nauczania EMC Academic Alliance, który zakłada zapoznanie i zaciekawienie studentów tematami technologicznymi. Poznają oni bliżej zagadnienie chmury obliczeniowej, analityki Big Data, przechowywania informacji, czy też zasad tworzenia i utrzymania kopii zapasowych.  W konsekwencji tacy absolwenci stają się atrakcyjnymi kandydatami do pracy przy budowaniu infrastruktury cyfrowej w warunkach szybko zbliżającego się pokolenia informacyjnego.

Więcej na blogu InFocus.

ZOBACZ WIĘCEJ WPISÓW W JĘZYKU POLSKIM

About the Author: Dell Technologies