Mimo pilnej konieczności przeprowadzenia transformacji wiele firm opóźnia się z jej realizacją

Według badania Digital Transformation Index przeprowadzonego przez Dell Technologies wspólnie z Intelem jedynie 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do kategorii liderów transformacji cyfrowej.

Tylko 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do liderów transformacji cyfrowej — takie są wyniki badania Dell Technologies Digital Transformation Index przeprowadzonego wspólnie z firmą Intel, którego celem była analiza działań podejmowanych przez średnie i duże firmy, zmierzających do realizacji nowych modeli dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa. Oprócz określenia wartości wskaźnika dokonano szerszej analizy planów firm oraz potencjalnych problemów, z jakimi mogą się zetknąć w ciągu najbliższych pięciu lat. Wynika z niej, że zdaniem 73% badanych menedżerów transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

Prowadzone co dwa lata badanie Digital Transformation Index, które po raz pierwszy odbyło się w 2016 roku i objęło firmy z 16 krajów, stara się ocenić podejmowane przez przedsiębiorstwa działania związane z realizacją transformacji cyfrowej. Wskaźniki opierają się na dokonanych przez respondentów ocenach w następujących obszarach: zgodność z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa*, istniejąca strategia informatyczna, strategia transformacji personelu i planowane inwestycje.W tym roku Dell Technologies wspólnie z firmą Intel objęła badaniami firmy z 42 krajów.

Oceniano następujące kategorie:

Oceniane kategorie Opis Analiza Polski za rok 2018
Liderzy Firmy, które traktują różne formy cyfrowej transformacji jako element swojego DNA 5%
Wdrażający Firmy, które opracowały dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonują inwestycji i wdrażają innowacje w tym zakresie 24%
Ostrożni Firmy, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową, opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości 37%
Śledzący Firmy, które bardzo mało inwestują w technologie cyfrowe i dopiero zaczynają tworzyć plany w tym zakresie 31%
Opóźnieni Firmy, które nie mają planów wdrażania technologii cyfrowych ani nie inwestują w takie technologie 3%

Jak widać w tabeli, jedynie 5% przedsiębiorstw mieści się w kategorii liderów. Tymczasem ponad jedna trzecia (34%) badanych podmiotów należy do grup o najniższym poziomie dojrzałości. Oznacza to, że wprowadzają zmiany zbyt ostrożnie i w zbyt wolnym tempie albo w ogóle nie opracowały planu transformacji. Niemal jedna czwarta (24%) przedsiębiorstw została zaliczona do prestiżowej kategorii „wdrażających”. Największą grupę stanowią „ostrożni” — firmy, które nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie wdrażania transformacji cyfrowej.

Mimo to aż 63% polskich przedsiębiorców uważa, że to ich firmy dokonają zmian na rynku, a nie zostaną do nich zmuszone.

Bariery transformacji cyfrowej

Okazuje się, że 91% polskich przedsiębiorstw styka się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej.

Najważniejsze z nich to:

 1. Zmiany w ustawodawstwie i przepisach
 2. Brak budżetu i zasobów
 3. Nadmiar informacji
 4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa
 5. Brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej

Bariery tego rodzaju utrudniają działania zmierzające do transformacji. Na przykład zdaniem 73% badanych menedżerów transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

„Rozmawialiśmy jakiś czas temu o początkach ogromnej zmiany na rynku. To już nieaktualne” — powiedział Dariusz Piotrowski z Dell EMC. „Kolejna era cyfrowa po prostu nadeszła. Zmienia się nasze codzienne życie, inaczej też pracujemy i prowadzimy firmy. A to oznacza, że czas ma kluczowe znaczenie. Musi nastąpić prawdziwa transformacja i musi ona mieć radykalny charakter”.

Jak pokonać przeszkody

W trakcie badania ustalono, że przedsiębiorstwa podejmują kroki zmierzające do likwidacji istniejących barier. Próbują także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony bardziej elastycznych, innowacyjnych uczestników rynku, którzy są w stanie przejąć ich klientów. Potwierdzają to następujące fakty:

 • 61% polskich firm korzysta z technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług
 • 52% wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym
 • 47% firm uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich urządzeniach, aplikacjach i algorytmach
 • 46% przedsiębiorstw stawia na wymianę wiedzy między poszczególnymi działami: kierownicy działów IT zyskują kompetencje biznesowe, a menedżerowie działów biznesowych kompetencje informatyczne
 • 40% stara się rozwijać odpowiednie kompetencje i gromadzić wiedzę specjalistyczną w ramach firmy; obejmuje to np. wewnętrzne szkolenia w dziedzinie programowania

Przedsiębiorstwa używają także nowych technologii i zabezpieczeń informatycznych do realizacji transformacji cyfrowej i zapewnienia jej bezpiecznego przebiegu.

Inwestycje planowane w najbliższym czasie (od 1 roku do 3 lat):

 • 69% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w cyberzabezpieczenia
 • 46% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w środowiska wielochmurowe
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie Internetu rzeczy (IoT)
 • 38% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologię Flash
 • 37% polskich przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

„To przełomowy okres dla przedsiębiorstw. Znajdujemy się w kluczowym momencie. Rozwiązania technologiczne, świat biznesu i członkowie społeczeństwa wspólnie tworzą nowe środowisko życia i pracy, sprzyjające zwiększeniu produktywności” — stwierdził Dariusz Piotrowski, General Manager Dell EMC Polska. „Jednak tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo zorganizuje swoje działania wokół technologii, będzie ono w stanie szybko reagować, zautomatyzować działania i uzyskać gwarancję zadowolenia klientów. Dlatego właśnie transformacja cyfrowa powinna mieć najwyższy priorytet”.

Dell Technologies Forum 2018 w Warszawie

W ubiegłym tygodniu  w Warszawie odbyło się czołowe wydarzenie branży IT w Polsce – Dell Technologies Forum 2018. Uczestnicy konferencji mogli na rzeczywistych przykładach przekonać się jakie korzyści niesie ze sobą transformacja cyfrowa biznesu i IT.

Podczas prezentacji, debat i spotkań indywidualnych firmy należące do rodziny amerykańskiego lidera IT oraz liczni partnerzy podzielili się swoim know-how oraz dyskutowali nad postępującą transformacją cyfrową oraz wpływie nowoczesnych technologii i systemie ich zależności w biznesie. Jednym z wątków poruszanych na forum są wyniki niniejszego badania oraz działania, które trzeba podjąć aby cyfrowa transformacja przebiegała sprawniej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Metodologia badań

Latem 2018 r. niezależna firma analityczna Vanson Bourne przeprowadziła ankietę wśród 100 menedżerów polskich przedsiębiorstw (dużych i średniej wielkości) w celu określenia wskaźnika Dell Technologies Digital Transformation Index dla poszczególnych podmiotów. Firma Vanson Bourne dokonała oceny działań firm związanych z realizacją transformacji cyfrowej. Przeanalizowano ich strategie informatyczne, projekty transformacji personelu oraz ocenę zgodności z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa. Wyniki w skali ogólnoświatowej (uwzględniające 4600 respondentów z 42 krajów) zostaną opublikowane na początku 2019 roku.

Zasoby dodatkowe

Atrybuty cyfrowego przedsiębiorstwa

*W 2015 roku szefowie firm zdefiniowali zestaw najważniejszych atrybutów cyfrowego przedsiębiorstwa, które musi mieć każda firma chcąca odnosić sukcesy na rynku w ciągu następnej dekady. Są to:

 • Elastyczne wdrażanie innowacji
 • Szybkie wykrywanie nowych możliwości
 • Działanie w sposób przejrzysty i godny zaufania
 • Wyjątkowa i spersonalizowana obsługa klientów
 • Ciągła dostępność i realizacja zadań w czasie rzeczywistym

About the Author: Dell Technologies