• Usługi kolokacji z rozwiązaniami Dell APEX

  Prostsza kolokacja

  Prostsza droga do środowiska wielu chmur hybrydowych dzięki łatwemu dodawaniu bezpiecznych usług kolokacji za pomocą Dell APEX Console

  • Firma Dell Technologies współpracuje z firmą Equinix, aby oferować kolokację jako zintegrowaną część rozwiązań w postaci usług. Dzięki temu możesz skupić się na osiąganiu coraz lepszych wyników biznesowych.

  • Odpowiednie rozmieszczenie obciążeń roboczych i danych jest łatwe

   W przeszłości wdrożenie usług kolokacji zwykle zwiększało złożoność środowiska. Oferta Dell APEX upraszcza jednak cały proces — wystarczy wybrać lokalizację w konsoli Dell APEX Console, a firma Dell Technologies zajmie się resztą. Zyskujesz pojedynczy punkt kontaktu, jeden prosty rachunek i jedną konsolę do obsługi zamówień, wdrażania i wycofywania zasobów infrastruktury oraz zarządzania nimi.

   Usługi Dell APEX Data Storage Services można skonfigurować i uruchomić w centrum kolokacji Equinix w ciągu zaledwie 14 dni1, a projektowana dostępność rozwiązania wynosi 99,9999%2.

  • Niezawodni, zaufani eksperci
   Punkt kontaktu w zakresie zarządzania infrastrukturą chmury i konserwacji — możesz skupić się na działaniach przynoszących dochody.

   Uproszczone zamówienia i rozliczenia
   Samoobsługowa konsola APEX Console umożliwia składanie zamówień kilkoma kliknięciami. Wszystkie usługi są objęte jednym rachunkiem.

   Szybka łączność między chmurami
   Opcje bezpośrednich połączeń z systemami czołowych dostawców chmury i rozwiązań SaaS. Pełna niezależność od dostawców, bezpieczeństwo danych, dostępność i zgodność z przepisami.

   Zwinna działalność na skalę globalną
   Szybsza realizacja i użytkowanie usług cyfrowych dzięki niezawodnej, bezpiecznej infrastrukturze na żądanie w węzłowych lokalizacjach na całym świecie.

  • Kolokacja spełnia szereg oczekiwań biznesowych

   Model kolokacji staje się doskonałym wyborem niezależnie od tego, czy chodzi o rozbudowę lub modernizację centrum przetwarzania danych, przeniesienie się do nowych regionów, wdrożenie ośrodka odtwarzania po awarii, czy całkowitą rezygnację z zarządzania własnymi obiektami. Kolokacja może też rozwiązać problemy związane z przenoszeniem obciążeń roboczych do chmury publicznej, takie jak kwestie bezpieczeństwa, wydajności, opóźnień, zgodności z przepisami i kosztów. Kolokacja może świetnie sprawdzić się w następujących zastosowaniach:

   • Duże obciążenia robocze zorientowane na dane Dostosowanie infrastruktury IT do potrzeb użytkowników w wielu lokalizacjach i regionach geograficznych
   • Tradycyjne obciążenia robocze Optymalizacja istniejących aplikacji i inwestycji
   • Obciążenia robocze związane z grawitacją danych Bezpośrednie dopasowanie mocy obliczeniowej do miejsca, w którym dane są tworzone i przechowywane
  • Więcej informacji o rozwiązaniach Equinix i Dell APEX Data Storage Services

   Teraz możesz wdrożyć usługi Dell APEX Data Storage Services w bezpiecznym, zarządzanym przez firmę Dell ośrodku kolokacji3. Połączenie rozwiązań Dell APEX i Equinix zapewnia niewielkie opóźnienia i łatwy dostęp do najlepszych w swojej klasie funkcji obsługi wielu chmur, upraszcza utrzymywanie ciągłości biznesowej i ekspansję geograficzną, a także pozwala uniknąć nakładów związanych z zarządzaniem obiektami centrum przetwarzania danych przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi i aplikacjami.

  • Firmy Dell Technologies i Equinix mogą pomóc w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju

   Firmy Dell Technologies i Equinix z zaangażowaniem dbają o środowisko. Equinix zmniejsza zużycie energii w centrum przetwarzania danych dzięki ekologicznym budynkom oraz nowatorskiemu podejściu do oszczędzania energii i wody. Celem firmy jest osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej do 2030 roku4.

   Model operacyjny Dell APEX pomaga zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych nawet o 34% ze względu na ograniczenie nadmiernego przydzielania zasobów5, a sama infrastruktura jest zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Usługi APEX obejmują odnawianie lub recykling wszystkich zwracanych systemów, co pozwala wyeliminować odpady elektroniczne i wspierać zrównoważone wykorzystanie zasobów połączone z ich regeneracją.

 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.
  • 1 Dotyczy USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.  Czas do uzyskania wartości został zmierzony między akceptacją zamówienia a aktywacją. Wymagane jest potwierdzenie zdolności kredytowej i zakwalifikowanie lokalizacji klienta przed złożeniem zamówienia oraz udział klienta w etapie planowania przed wdrożeniem. Na czas wdrożenia mogą wpłynąć takie czynniki, jak dostępność produktów czy dni wolne od pracy.

   2 W zależności od dostępności sprzętu w ramach typowych konfiguracji platformy. Faktyczna dostępność sprzętu może być inna.

   3 Usługi APEX Data Storage Services w centrach przetwarzania danych Equinix są obecnie dostępne w Stanach Zjednoczonych (Ashburn w Wirginii i Santa Clara w Kalifornii), Wielkiej Brytanii (Londyn), Niemczech (Frankfurt), Francji (Paryż) i Australii (Sydney). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell Technologies.

   4Equinix zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku

   5 Na podstawie zleconego przez firmy Dell Technologies i Intel opracowania IDC pt. „Wartość biznesowa rozwiązań APEX w postaci usług” (w języku angielskim), sierpień 2021 r. Dane oszacowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 17 organizacji korzystających z rozwiązań Dell APEX w postaci usług. Dane zostały zagregowane i połączone w ramach syntetycznej organizacji. Faktyczne wyniki mogą być inne. Przeczytaj  pełny raport: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf