• Promowanie zrównoważonego rozwoju dzięki Dell APEX

  Osiągnij cele dotyczące zrównoważonego rozwoju dzięki rozwiązaniom w postaci usług

  Dell APEX pomaga ograniczyć przydzielanie nadmiernej ilości zasobów, zużycie energii i ilość odpadów elektronicznych.

   • Ograniczanie oddziaływania infrastruktury IT na środowisko

    W tradycyjnym modelu IT przydzielanie nadmiernej ilości zasobów jest często powiązane z przewidywaniem potrzeb biznesowych, co może prowadzić do zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Dzięki rozwiązaniu Dell APEX Twoja firma może łatwo skalować się na żądanie, wykorzystując tylko te zasoby, których potrzebuje. Pomaga to zoptymalizować operacje IT i ograniczyć emisję, produkcję odpadów elektronicznych i zużycie zasobów. 

  • PERSPEKTYWA ANALITYKÓW

   Wypełnij lukę w zakresie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem

   Firma Forrester przeprowadziła ankietę wśród osób decyzyjnych w kwestiach IT na temat sposobu, w jaki rozwiązanie w formie usługi może pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Ustalono, że:

  • Przewidywalne przejście do środowiska wielu chmur dzięki usługom Dell APEX

   Doświadcz zwinności i łatwości obsługi chmury dzięki większej kontroli nad swoimi aplikacjami i danymi.

  • Oferta Dell APEX nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.

  • Zrównoważony rozwój jest widoczny we wszystkich naszych działaniach

   Firma Dell Technologies podejmuje działania w sprawie zmian klimatu i pracuje nad szybszym wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość przedsiębiorstwom i społeczeństwu.


  • 1  Zlecone przez firmy Dell Technologies i Intel opracowanie IDC pt. „Wartość biznesowa rozwiązań Dell APEX w postaci usług” (w języku angielskim), sierpień 2021 r. Dane oszacowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 17 organizacji korzystających z rozwiązań Dell APEX w postaci usług. Dane zostały zagregowane i połączone w ramach syntetycznej organizacji. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Całe opracowanie. https://www.delltechnologies.com/asset/en-af/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

   2 Opracowanie firmy Forrester zlecone przez Dell Technologies: „Przewidywany całkowity wpływ ekonomiczny usług Dell TechnologiesTM APEX Data Storage Services” (w języku angielskim), czerwiec 2021 r. Oszacowanie na podstawie wywiadów z 4 organizacjami korzystającymi z usług Dell APEX Data Storage Services. Forrester TEI: rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Pełne badanie. 

   3. Indeks GRI firmy Equinix i wyniki dotyczące 2021 r. https://sustainability.equinix.com/gri-index-and-results

   4. Zlecone przez firmy Dell Technologies i Intel opracowanie IDC pt. „Wartość biznesowa rozwiązań Dell APEX w postaci usług” (w języku angielskim), sierpień 2021 r. Dane oszacowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 17 organizacji korzystających z rozwiązań Dell APEX w postaci usług. Dane zostały zagregowane i połączone w ramach syntetycznej organizacji. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Całe opracowanie. https://www.delltechnologies.com/asset/en-af/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

   5. Dokument Forrester Thought Leadership opracowany na zamówienie firmy Dell Technologies: Zrównoważony rozwój rozpoczyna się tutaj: przyspieszenie wdrażania zrównoważonych programów IT dzięki modelom w formie usług, luty 2022 r. Wartość procentowa na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 502 osób decyzyjnych w kwestiach zrównoważonego rozwoju w globalnych firmach odnośnie sposobu wykorzystania modeli w formie usług na potrzeby osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. 

    

  • Oferta Dell APEX nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.