• Powodzenie studentów i gotowość do pracy


  • Transformacja cyfrowa na kampusie i poza nim

   Instytucje szkolnictwa wyższego mogą wspierać innowacje i transformację cyfrową na każdym poziomie, od sal zajęciowych, przez laboratoria badawcze, po biura administracyjne.


  • Innowacyjność na każdym poziomie — od sali lekcyjnej przez kampus po środowiska pozakampusowe

   • Nasze rozwiązania IT z zakresu szkolnictwa wyższego pomagają stworzyć miejsca do nauki, które zwiększają zaangażowanie studentów i zachęcają do stosowania innowacyjnych metod nauczania.
   • Technologie edukacyjne i szkoleniowe firmy Dell zwiększają możliwości działania liderów działów IT dzięki upraszczaniu platform.
  • Większa innowacyjność i możliwości transformacji cyfrowej dla szkolnictwa wyższego

   Instytucje szkolnictwa wyższego, które korzystają z rozwiązań firmy Dell, zwiększają innowacyjność i zaangażowanie studentów dzięki uproszczonym platformom.