• Usługi migracji aplikacji i obciążeń roboczych

  • Szybka migracja do odpowiedniej platformy chmurowej

   Usługi migracji aplikacji i obciążeń roboczych zapewniają fabryczne podejście, które obejmuje kompleksowy cykl migracji: od wykrywania zależności przez opracowanie planu migracji, wykonanie migracji aż po weryfikację migrowanych aplikacji.

  • Podstawowe korzyści

   • Szybka i niezawodna migracja aplikacji i obciążeń roboczych w przedsiębiorstwie
   • Maksymalizacja wydajności, minimalizacja utraty danych
   • Obciążenia robocze o odpowiedniej wielkości w celu zminimalizowania kosztów
   • Utrzymanie wydajności aplikacji, dostosowywanie i optymalizacja
   • Podejmowanie decyzji o wyborze odpowiedniej chmury