|

Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3130X

Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Dotychczasowi użytkownicy urządzeń Dell M1000e, którzy chcą wykorzystać wcześniejsze inwestycje w celu zmniejszenia kosztów obsługi sieci

 
Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3130X

 

Obudowa

 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) — 9,8 x 9,1 x 1,1 cala (24,8 x 23,1 x 2,9 cm)
  Waga — ok. 4,0 funtów (1,8 kg)

Wydajność

 • Sieć szkieletowa do 128 Gb/s
  Prędkość przekazywania oparta na pakietach 64-bajtowych, do 59,2 miliona pakietów na sekundę
  Maksymalne konfigurowalne jednostki transmisji (MTU) do 9018 bajtów (duże ramki)
  256 MB pamięci DDR SDRAM
  64 MB pamięci flash

Zabezpieczenia

 • Interfejs IEEE 802.1x umożliwia korzystanie z dynamicznych, opartych na portach funkcji bezpieczeństwa, zapewniając uwierzytelnianie serwera.
  Interfejs IEEE 802.1x z przydzielaniem VLAN pozwala na dynamiczne przydzielanie sieci VLAN określonemu serwerowi bez względu na miejsce jego połączenia.
  Interfejs IEEE 802.1x i funkcje bezpieczeństwa portu służą do uwierzytelniania portu i zarządzania dostępem do sieci dla wszystkich adresów MAC, w tym adresów serwera.
  Interfejs IEEE 802.1x z przydzielaniem list ACL umożliwia korzystanie z określonych reguł bezpieczeństwa opartych na tożsamościach bez względu na miejsce połączenia serwera.
  Interfejs IEEE 802.1x z funkcją Guest VLAN umożliwia serwerom bez klientów 802.1x ograniczony dostęp do sieci poprzez sieć VLAN gościa.
  Listy ACL bezpieczeństwa sieci VLAN firmy Cisco chronią wszystkie sieci VLAN przed mostkowaniem przepływów nieautoryzowanych danych wewnątrz sieci VLAN.
  Listy ACL oparte na portach (PACL) pozwalają na zastosowanie zasad zabezpieczeń na poszczególnych portach przełączników.
  Protokoły SSHv2, Kerberos i SNMPv3 zapewniają bezpieczeństwo sieci poprzez szyfrowanie ruchu administratora w trakcie sesji Telnet i SNMP. Protokoły SSH, Kerberos oraz szyfrowana wersja protokołu SNMPv3 wymagają specjalnego obrazu oprogramowania szyfrującego ze względu na restrykcje eksportowe USA.
  Protokół SSL zapewnia możliwość bezpiecznego używania narzędzi sieci Web, takich jak menedżery urządzeń bazujące na kodzie HTML.
  Funkcja Private VLAN Edge zabezpiecza i izoluje porty przełącznika, co zapewnia ochronę przed śledzeniem ruchu użytkowników przez innych użytkowników.
  Dwukierunkowa obsługa danych na porcie SPAN umożliwia podejmowanie działań przez system Secure Intrusion Detection System (IDS) firmy Cisco w razie wykrycia intruza.
  Uwierzytelnianie TACACS+ i RADIUS ułatwia scentralizowaną kontrolę przełącznika oraz zabezpiecza przed dokonywaniem zmian w konfiguracji przez nieuprawnionych użytkowników.
  Funkcja MAC Address Notification umożliwia powiadamianie administratorów o dodaniu lub usunięciu serwerów w sieci.
  Funkcja Port Security ogranicza dostęp do punktu dostępu lub portu trunkingowego opartego na adresie MAC.
  Po określonym czasie funkcja kontroli starzenia usuwa adres MAC z przełącznika, aby inny serwer mógł podłączyć się do tego samego portu.
  Wielopoziomowe zabezpieczenia dostępu z konsoli zapobiegają zmianie konfiguracji przełącznika przez nieupoważnionych użytkowników.
  Wybierany przez użytkownika tryb uczenia się adresów ułatwia konfigurację i zwiększa bezpieczeństwo.
  Aby uniknąć przypadkowego wystąpienia pętli topologicznej funkcja BPDU Guard zamyka interfejsy z obsługą Spanning Tree Protocol PortFast po odebraniu jednostek BPDU.
  Funkcja STRG (Spanning Tree Root Guard) zapobiega przekształcaniu urządzeń brzegowych pozostających poza kontrolą administratora sieci w węzły korzenia protokołu Spanning Tree Protocol.
  Filtrowanie IGMP zapewnia uwierzytelnianie multicast poprzez usuwanie nie-subskrybentów i ogranicza liczbę równoczesnych strumieni multicast dostępnych dla portu.
  Dynamiczne przydzielanie sieci VLAN obsługiwane jest poprzez implementację funkcji klienta VLAN Membership Policy Server (VMPS) i ma na celu zapewnienie elastyczności w przydzielaniu portów dla sieci VLAN. Dynamiczne sieci VLAN pozwalają na szybkie przypisywanie adresów IP.
  Obsługiwanych jest 1000 wpisów zabezpieczających kontroli dostępu.
  Mechanizm Dynamic ARP Inspection (DAI) zapewnia integralność użytkowników poprzez zapobieganie wykorzystaniu przez użytkowników o wrogich zamiarach wrażliwej natury protokołu ARP.
  Śledzenie DHCP, które zabezpiecza przed atakami typu spoofing na serwer DHCP i rozsyłaniem fałszywych adresów przez użytkowników o wrogich zamiarach. Funkcja ta jest wykorzystywana przez inne podstawowe funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony przed wieloma rodzajami ataków, takimi jak zatruwanie ARP.
  Ochrona źródłowa IP zabezpiecza przed spoofingiem lub przejmowaniem adresu IP innego użytkownika przez złośliwego użytkownika poprzez tworzenie tablicy powiązań między adresem IP i MAC klienta, portem i siecią VLAN.
  Prywatne sieci VLAN ograniczają ruch pomiędzy hostami w typowym segmencie poprzez segregację ruchu na poziomie warstwy

Routing

 • IP Base:
  Trasy statyczne
  Protokół Routing Information Protocol wersja 1 (RIPv1) i RIPv2
  EIGRP Stub

  Uaktualnienie usług IP: obejmuje funkcje IP Base i dodatki
  OSPF
  EIGRP
  BGP

  Uaktualnienie zaawansowanych usług IP: obejmuje IP Base, funkcje usług IP i dodatki

  OSPFv3
  RIP

VLAN

 • Łącza VLAN trunk mogą być tworzone od dowolnego portu przy użyciu zgodnego ze standardami etykietowania IEEE 802.1Q lub architektury VLAN Cisco Inter-Switch Link (ISL).
  Obsługa do 1005 sieci VLAN na przełącznik i do 128 instancji drzew opinających na przełącznik.
  Obsługa 4096 numerów VLAN ID.
  Protokół Cisco VTP obsługuje dynamiczne sieci VLAN i dynamiczne konfiguracje trunkingowe na wszystkich przełącznikach.

Jakość usług (QoS)

 • Maksymalna wydajność okablowania przy funkcjach QoS o wysokim stopniu szczegółowości (np. ograniczanie szybkości poziomu szczegółowości).
  Asynchroniczne przepływy danych w obu kierunkach od stacji końcowej lub łącza dla danych wysyłanych mogą być łatwo kontrolowane przy użyciu zasad dla ruchu wchodzącego i kształtowania ruchu wychodzącego.
  Zapewnione są klasyfikacje pola IEEE 802.1p CoS i DSCP przy użyciu znakowania i reklasyfikacji na bazie pakietów według źródłowego i docelowego adresu IP, źródłowego i docelowego adresu MAC lub numeru portu TCP lub UDP warstwy 4.
  Ograniczanie szybkości realizowane jest według źródłowego i docelowego adresu IP, źródłowego i docelowego adresu MAC, informacji TCP/UDP warstwy 4 lub dowolnej kombinacji tych pól za pomocą list ACL QoS (list ACL IP lub list ACL MAC), odwzorowań klas i odwzorowań reguł.
  Dozwolone są maks. 64 połączone lub indywidualne reguły na port.
  Listy ACL funkcji QoS Cisco Control-Plane oraz Data-Plane na wszystkich portach pozwalają na właściwe znakowanie według pakietu.
  4 kolejki egress na port pozwalają w sposób zróżnicowany zarządzać maksymalnie 4 przepływami ruchu.
  Planowanie SRR pozwala zapewnić zróżnicowanie priorytetów przepływów pakietów poprzez inteligentną obsługę kolejek egress.
  Algorytm Weighted Tail Drop (WTD) zapobiega przeciążeniom kolejek ingress i egress przed wystąpieniem przestoju.
  Kolejkowanie uprzywilejowane zapewnia obsługę pakietów o najwyższym priorytecie przed innym ruchem.
  Funkcja przepływności Cisco CIR zapewnia przepustowość o przyrostach rzędu 8 Kb/s.

Obsługa bazy danych informacji zarządzania (MIB)

 • BRIDGE-MIB (RFC1493)
  CISCO-CDP-MIB
  CISCO-CLUSTER-MIB
  CISCO-CONFIG-MAN-MIB
  CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
  CISCO-ENVMON-MIB
  CISCO-FLASH-MIB
  CISCO-FTP-CLIENT-MIB
  CISCO-IGMP-FILTER-MIB
  CISCO-IMAGE-MIB
  CISCO IP-STAT-MIB
  CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
  CISCO-MEMORY-POOL-MIB
  CISCO-PAGP-MIB
  CISCO-PING-MIB
  CISCO-PROCESS-MIB
  CISCO-RTTMON-MIB
  CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
  CISCO-SYSLOG-MIB
  CISCO-TCP-MIB
  CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
  CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB
  CISCO-VTP-MIB
  ENTITY-MIB
  ETHERLIKE-MIB
  IF-MIB (liczniki wejścia i wyjścia dla sieci VLAN nie są obsługiwane)
  IGMP-MIB
  OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
  OLD-CISCO-FLASH-MIB
  OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
  OLD-CISCO-IP-MIB
  OLD-CISCO-SYS-MIB
  OLD-CISCO-TCP-MIB
  OLD-CISCO-TS-MIB
  RFC1213-MIB (przez agenta; możliwości określone w CISCO-RFC1213-CAPABILITY.my)
  RFC1253-MIB
  RMON-MIB
  RMON2-MIB
  SNMP-FRAMEWORK-MIB
  SNMP-MPD-MIB
  SNMP-NOTIFICATION-MIB
  SNMP-TARGET-MIB
  SNMPv2-MIB
  TCP-MIB
  UDP-MIB

Warunki środowiska pracy

 • Temperatura podczas pracy: od 0° do 40°C
  Temperatura przechowywania: od -25° do 70°C
  Wilgotność względna podczas pracy: od 10 do 85% bez kondensacji
  Wilgotność względna podczas przechowywania: od 5 do 95% bez kondensacji
  12 V przy 6,25 A (75 W) (maks.)
Przełącznik kasetowy Cisco Catalyst® Blade Switch 3130 należy do nowej generacji rozwiązań sieciowych dla środowisk z serwerami kasetowymi. Przełącznik kasetowy Cisco Catalyst Blade Switch 3130 skonstruowano w oparciu o wiodące na rynku rozwiązania sprzętowe Cisco® i oprogramowanie Cisco IOS® Software, z wykorzystaniem unikatowych technologii opracowanych w celu spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących infrastruktury opartej na serwerach kasetowych. Prezentowany przełącznik zapewnia skalowalną, wysokowydajną i elastyczną łączność, umożliwiając wdrażanie rozwiązań informatycznych w celu zmniejszenia złożoności infrastruktury serwerów i całkowitego kosztu użytkowania.

Konfiguracje
Przełącznik kasetowy Cisco Catalyst Blade Switch 3130 do obudów Dell M1000E występuje w dwóch konfiguracjach. Jedna z nich pozwala łączyć przełącznik z istniejącymi sieciami poprzez łącza Gigabit Ethernet dla danych wysyłanych, a druga — poprzez łącza Gigabit i 10 Gigabit Ethernet dla danych wysyłanych.
 
Konfiguracja 1: przełącznik kasetowy Catalyst Blade Switch 3130G do obudów Dell M1000E
Obsługa maks. 8 portów łączy dla danych wysyłanych Gigabit Ethernet: 4 porty 10/100/1000BASE-T i 4 porty Gigabit Ethernet SFP (używające modułów konwertera Cisco TwinGig w gniazdach X2)

Konfiguracja 2: przełącznik kasetowy Catalyst Blade Switch 3130X do obudów Dell M1000E
Obsługa maks. 4 portów 10/100/1000BASE-T i 2 portów 10 Gigabit Ethernet opartych na platformie X2

Prostsza obsługa sieci dzięki usługom firmy Dell EMC

Nasz globalny zespół specjalistów ds. sieci rozumie problemy związane ze złożonymi ekosystemami IT, takimi jak środowiska z rozwiązaniami różnych dostawców. Mamy umiejętności i wiedzę potrzebne, aby nie tylko szybko rozwiązywać problemy z wydajnością, ale także przekształcić sieć zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Doradztwo

Doradztwo

Doradcy firmy Dell EMC ds. sieci oferują specjalistyczną pomoc przy optymalizacji i przekształcaniu środowiska sieciowego zgodnie z potrzebami nowoczesnej infrastruktury obejmującej wiele chmur. Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie infrastruktury i aplikacji oraz zaawansowane narzędzia do analizy sieci pozwalają sprostać wielu wyzwaniom związanym z technologiami i procesami.
Wdrożenie

Wdrożenie

Skorzystaj z pakietu Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite, aby szybko zainstalować i skonfigurować sieć. Dzięki naszym specjalistom pracownicy działu IT mogą skupić się na najważniejszej działalności, przestoje są minimalne, a Ty zyskujesz pewność, że wdrożenie przebiegnie prawidłowo za pierwszym razem.
Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Zyskaj dostęp do specjalistów ds. usług ProSupport, którzy pomagają w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów z siecią. Pakiet Dell EMC ProSupport Enterprise obejmuje całodobową, globalną pomoc w zakresie sieci, umożliwiając utrzymanie dużej produktywności pracowników.
Edukacja

Edukacja

Firma Dell EMC oferuje elastyczne programy szkoleniowe, które pozwalają pracownikom zdobyć umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania siecią i wykorzystywania jej pełnego potencjału. Dzięki spersonalizowanemu podejściu pracownicy zyskują wiedzę, która ułatwia poprawę produktywności, skrócenie przestojów i ograniczenie liczby zgłoszeń do pomocy technicznej.
eSupport — obraz
eSupport — obraz
close
 
 
P20-CS03