|

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1GbE

Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Zaawansowane, modułowe łączenie kaskadowe warstwy 3 dla obudów PowerEdge M1000e

Administratorzy serwerów pragnący automatycznie wdrażać ustawienia sieciowe w przełącznikach kasetowych.

 
Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb/s

 

Obudowa

 • 267 x 258 x 31 mm (szer. x gł. x wys.)

  10,5 cala x 10,2 cala x 1,2 cala

  Waga około: 2,7 kg, 5,8 funta

Wydajność

 • Szybkość przełączania 128 Gb/s
  Częstotliwość przekazywania pakietów 95 Mp/s
  Obsługa do 8000 adresów MAC
  256 MB pamięci SDRAM dla procesora
  32 MB pamięci typu flash

Zasilanie

 • Patrz Instrukcja obsługi modułowej obudowy serwerowej M1000e

Zabezpieczenia

 • Uwierzytelnianie brzegowe IEEE 802.1x — obsługa dostępu z jednego lub wielu hostów, dostęp na prawach gościa, autoryzacja głosowa, obsługa usługi Microsoft Active Directory
  Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła
  Możliwość włączania i wyłączania funkcji administracyjnych dostępnych za pośrednictwem strony WWW, SSH, SSL i Telnetu
  Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych adresów
  Filtrowanie adresów IP na potrzeby dostępu do funkcji administracyjnych za pomocą protokołów Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH i SNMP
  Zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołów RADIUS i TACACS+ podczas uzyskiwania dostępu do funkcji administrowania przełącznikiem
  Obsługa maksymalnie 100 list kontroli dostępu (ACL) i maksymalnie 12 wpisów kontroli dostępu (ACE) na każdej liście ACL
  Szyfrowanie ruchu związanego z administrowaniem przełącznikiem za pomocą protokołów SSLv3 i SSHv2
  Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji administracyjnych przy użyciu profilów dostępu administracyjnego

Zarządzanie

 • Obsługuje prosty tryb przełącznika umożliwiający automatyczną konfigurację złożonych ustawień sieciowych
  Interfejs administracyjny przez WWW
  Zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń dostępny za pośrednictwem usługi Telnet lub lokalnego portu szeregowego
  Obsługa protokołów SNMPv1, SNMPv2c i SNMPv3
  Obsługa 4 grup funkcji zdalnego monitorowania RMON (historia, statystyki, alarmy i zdarzenia)
  Przesyłanie plików oprogramowania wewnętrznego i plików konfiguracyjnych za pomocą protokołu TFTP
  Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu
  Obsługa wysyłania i pobierania wielu plików konfiguracyjnych
  Statystyki związane z monitorowaniem błędów i optymalizacją wydajności, w tym tabele podsumowań dla portów
  Obsługa zarządzania adresami IP za pomocą protokołu BootP/DHCP
  Funkcje zdalnego rejestrowania komunikatów w dzienniku systemowym
  Czujniki temperatury umożliwiające monitorowanie środowiska pracy

VLAN

 • Obsługa etykietowania w sieciach VLAN oraz sieciach VLAN opartych na portach, zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q
  Podwójne etykietowanie VLAN (QinQ)
  Obsługa maksymalnie 1024 sieci VLAN
  Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP
  Obsługa sieci Voice VLAN

Jakość usług (QoS)

 • Tryb zaufany warstwy 2 (etykietowanie IEEE 802.1p)
  Tryb zaufany warstwy 3 (protokół DSCP)
  Tryb zaufany warstwy 4 (protokoły TCP/UDP)
  Tryb zaawansowany wykorzystujący reguły przepływu pakietów w warstwach 2/3/4, pozwalający na pomiar i ograniczanie prędkości, znakowanie i gwarantowanie przepustowości; możliwość użycia do 100 list kontroli dostępu na potrzeby identyfikacji przepływów funkcji jakości obsługi za pośrednictwem odwzorowań klas
  8 kolejek priorytetowych na każdy port
  Planowanie Weighted-Round-Robin (WRR) i Strict Queue z możliwością konfiguracji przez użytkownika
  Tryb usług QoS oparty na portach
  Tryb usług QoS oparty na przepływie pakietów

Rozsyłanie grupowe

 • Statyczne rozgłaszanie grupowe IP
  Obsługa dynamicznego rozgłaszania grupowego — 1024 grupy rozgłaszania w trybie śledzenia IGMP
  Śledzenie IGMP na potrzeby obsługi rozgłaszania grupowego IP
  Odpytywanie IGMP
  Rozgłaszanie grupowe niezależne od protokołu — Protocol Independent Multicast (PIM-DM, PIM-SM)

Inne funkcje przełączania

 • Agregacja łączy z obsługą maksymalnie 18 statycznych łączy zagregowanych, 8 dynamicznych łączy zagregowanych i 8 portów na łącze zagregowane, obsługa protokołów LACP (IEEE 802.3ad) i LLDP-MED
  Obsługa rozsyłania pojedynczego NLB (rozsyłanie grupowe NLB nie jest obsługiwane)

Obsługa bazy danych informacji zarządzania (MIB)

 • RFC 1213 — baza MIB II
  RFC 1215 — standardowe pułapki
  RFC 1286 — baza MIB mostu
  RFC 1442 — interfejs SMI, wersja 2 (baza MIB protokołu SNMP w wersji 2)
  RFC 1451 — baza MIB typu menedżer-menedżer
  RFC 1492 — protokół TACACS+
  RFC 1493 — definicje obiektów zarządzanych dla mostów
  RFC 1573 — ewolucja interfejsów
  RFC 1643 — baza EtherLike MIB
  RFC 1757 — baza MIB zdalnego monitorowania sieci (RMON)
  RFC 1907 — baza MIB protokołu SNMP w wersji 2
  RFC 2011 — baza MIB protokołu IP oparta na interfejsie SMI w wersji 2
  RFC 2012 — baza MIB protokołu TCP oparta na interfejsie SMI w wersji 2
  RFC 2013 — baza MIB protokołu UDP oparta na interfejsie SMI w wersji 2
  RFC 2233 — grupa interfejsów oparta na protokole SMI w wersji 2
  RFC 2618 — baza MIB protokołu RADIUS
  RFC 2665 — baza MIB typów interfejsów opartych na standardzie Ethernet
  RFC 2666 — identyfikacja chipsetów obsługujących standard Ethernet
  RFC 2674 — baza MIB dla mostu z klasami ruchu, filtrowaniem rozsyłania grupowego i rozszerzeniem sieci VLAN (baza MIB dla standardu IEEE802.1p/q)
  RFC 2737 — baza ENTITY-MIB
  RFC 2819 — baza MIB zdalnego monitorowania RMON
  RFC 2863 — ewolucja interfejsu

Warunki środowiska pracy

 • Temperatura podczas pracy: od 0ºC do 45ºC
  Temperatura podczas przechowywania: od -20ºC do 70ºC
  Wilgotność względna podczas pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji)
  Wilgotność względna podczas przechowywania: od 10% do 95% (bez kondensacji)

Jeden z najbardziej zaawansowanych przełączników w ofercie firmy Dell

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb to jeden z najbardziej zaawansowanych przełączników w ofercie firmy Dell, o dużych możliwościach, specjalnie zaprojektowany do zastosowania w modułowej obudowie serwerowej PowerEdge M1000e. Ten 20-portowy (16 portów wewnętrznych, 4 zewnętrzne) przełącznik warstwy 3 sieci Gigabit Ethernet umożliwia łączenie kaskadowe, oferuje opcjonalne łącza 10 Gigabit Ethernet dla danych wysyłanych i obsługuje najnowszą wersję protokołu IP: IPv6, co zapewnia lepszą skalowalność w skali światowej. Możliwość wysokowydajnego połączenia kaskadowego do 12 urządzeń oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń i jakości usług (Quality of Service, QoS) sprawiają, że przełącznik ten idealnie nadaje się do zastosowań związanych z serwerami kasetowymi, takich jak routing w warstwie 3, klastry komputerowe o wysokiej wydajności (High Performance Cluster Computing, HPPC) i podłączanie pamięci masowej iSCSI.

Podstawowy przełącznik 1 Gb obsługuje również prosty tryb przełącznika umożliwiający automatyczną konfigurację złożonych ustawień sieciowych. Umożliwia to administratorom mapowanie wewnętrznych portów na porty zewnętrzne bez używania grup protokołu STP (Spanning Tree Protocol), sieci VLAN (Virtual Local Area Network) lub protokołu LACP (Link Aggregation Control Protocol). Ta funkcja ułatwia administratorom IT szybkie wdrażanie wydajnych przełączników sieciowych, pozwalając oszczędzić czas i zasoby.

Wysoka wydajność dzięki kaskadowemu łączeniu urządzeń

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb umożliwia wydajne łączenie kaskadowe maksymalnie 12 systemów (każdy o przepustowości 48 Gb/s), co pozwala zwiększać przepustowość zgodnie z istniejącymi potrzebami i bez wpływu na wydajność sieci. Dzięki szybkości przełączania wynoszącej 128 Gb/s dla każdego z urządzeń klienci mogą uzyskać wydajność prawie 1,5 Tb/s w pojedynczej kaskadzie 12 przełączników.
Opcjonalne łącze 10 Gigabit Ethernet

Opcjonalne łącze 10 Gigabit Ethernet

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb obsługuje maksymalnie cztery światłowodowe łącza nadrzędne 10 Gigabit i dwa miedziane łącza Ethernet 10 GBase-T dla danych wysyłanych w celu bezpośrednio połączeniami z routerami serwerów 10 GE, korporacyjnymi sieciami szkieletowymi i centrami danych.

Zaawansowane funkcje warstwy 3

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb obsługuje zaawansowane protokoły routingu warstwy 3 i rozsyłania grupowego, co pozwala ograniczyć przeciążenia sieci i ułatwia zarządzanie ruchem. Obsługiwane są także popularne protokoły routingu w sieciach LAN, takie jak RIP v1/v2, OSPF v2/v3, VRRP, IGMP, DVMRP, PIM i LLDP-MED.

Zaawansowane mechanizmy zapewniania jakości usług (QoS)

Podstawowy przełącznik Dell Networking 1 Gb zapewnia elastyczne funkcje jakości usług (QoS), umożliwiając administratorom sieci ustalanie priorytetów ruchu sieciowego o znaczeniu krytycznym na podstawie różnych definiowanych kryteriów. Administratorzy mogą przyspieszać ruch na podstawie informacji z warstw 2 i 3, takich jak parametry QoS pakietów IP, zachowując przy tym większą kontrolę nad przepływem ruchu w obrębie sieci. Dla zastosowań technologii Voice over IP (VoIP) udostępniono obsługę sieci Voice VLAN.

Zaawansowane zabezpieczenia

Przełącznik może obsługiwać maksymalnie 1024 listy kontroli dostępu (ACL) w warstwach od 2 do 4, co pozwala na głęboką inspekcję pakietów. Uwierzytelnianie portów w standardzie 802.1x umożliwia dostęp zarówno z jednego, jak i z wielu hostów. Dodatkowe zabezpieczenia obejmują ochronę przed atakami odmowy usługi (DoS), dzięki czemu przełącznik może chronić przed typowymi atakami sieciowymi i atakami obciążającymi procesor.

Certyfikat IPv6

IPv6 to szósta wersja protokołu IP (Internet Protocol), rozwijana od ponad 20 lat. Protokół IPv6 został zaprojektowany z myślą o rozwiązaniu problemów z ograniczeniami adresów IP w poprzedniej wersji protokołu oraz zapewnieniu zwiększonej liczby unikatowych adresów IP i lepszej skalowalności globalnej — obecnie i w przyszłości.

Prostsza obsługa sieci dzięki usługom firmy Dell EMC

Nasz globalny zespół specjalistów ds. sieci rozumie problemy związane ze złożonymi ekosystemami IT, takimi jak środowiska z rozwiązaniami różnych dostawców. Mamy umiejętności i wiedzę potrzebne, aby nie tylko szybko rozwiązywać problemy z wydajnością, ale także przekształcić sieć zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Doradztwo

Doradztwo

Doradcy firmy Dell EMC ds. sieci oferują specjalistyczną pomoc przy optymalizacji i przekształcaniu środowiska sieciowego zgodnie z potrzebami nowoczesnej infrastruktury obejmującej wiele chmur. Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie infrastruktury i aplikacji oraz zaawansowane narzędzia do analizy sieci pozwalają sprostać wielu wyzwaniom związanym z technologiami i procesami.
Wdrożenie

Wdrożenie

Skorzystaj z pakietu Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite, aby szybko zainstalować i skonfigurować sieć. Dzięki naszym specjalistom pracownicy działu IT mogą skupić się na najważniejszej działalności, przestoje są minimalne, a Ty zyskujesz pewność, że wdrożenie przebiegnie prawidłowo za pierwszym razem.
Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Zyskaj dostęp do specjalistów ds. usług ProSupport, którzy pomagają w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów z siecią. Pakiet Dell EMC ProSupport Enterprise obejmuje całodobową, globalną pomoc w zakresie sieci, umożliwiając utrzymanie dużej produktywności pracowników.
Edukacja

Edukacja

Firma Dell EMC oferuje elastyczne programy szkoleniowe, które pozwalają pracownikom zdobyć umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania siecią i wykorzystywania jej pełnego potencjału. Dzięki spersonalizowanemu podejściu pracownicy zyskują wiedzę, która ułatwia poprawę produktywności, skrócenie przestojów i ograniczenie liczby zgłoszeń do pomocy technicznej.
eSupport — obraz
eSupport — obraz
close
 
 
P21-CS01