|

Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Prosta, skalowalna i niedroga pamięć masowa na potrzeby stałej zawartości

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX6000G
Galeria

Galeria

Widok 360°

Widok 360°

Cechy

Cechy

 

What is object storage?

Object storage is the intelligent evolution of disk storage - creating, storing and distributing variable-sized data objects and their associated metadata, rather than simply placing blocks of data on tracks and sectors. Each object has its rich metadata inextricably linked to it, enabling long-term preservation while ensuring data remains safe and accessible over time.
Dell DX Object Storage Platform: What is object storage?
Simple architecture
A flat-address-space design removes file-system complexity and the need to manage logical unit numbers (LUNs) and RAID groups.

Cost-effectiveness
Automated management, serial ATA- (SATA) and near-line SAS based storage and a modular scaling approach result in low total cost of ownership.

Metadata
By incorporating metadata into objects, object-based storage enables you to apply preservation, retention and deletion policies — thereby reducing lower management resources — and to facilitate enhanced discovery.

Enhanced scalability
An extremely large number of available addresses means a common storage pool can support literally billions of objects.

Zaawansowane zarządzanie danymi

Informacje są cenne tylko pod warunkiem, że można uzyskać do nich dostęp. Z drugiej strony zapewnianie szybkiego dostępu do nich bywa kłopotliwe i kosztowne. Dzięki platformie obiektowej pamięci masowej Dell DX można uprościć zarządzanie danymi, a jednocześnie z łatwością zwiększać ich objętość.

Oparta na obiektach i ukierunkowana na metadane dyskowa pamięć masowa umożliwia szybką identyfikację i pobieranie informacji, lepsze wykorzystanie danych przy podejmowaniu decyzji, automatyczne zarządzanie danymi od chwili ich utworzenia aż do ich usunięcia oraz zminimalizowanie uzależnienia od taśmowych pamięci masowych, które są skomplikowane i czasem zawodzą.
Dell DX Object Storage Platform: Powerful data management
 • Policy-based management provides automated, object-level retention and deletion based on metadata, eliminating the human errors, access and preservation problems that increase risk and drive up costs.
 • Self-healing functionality continuously self-manages the integrity of stored objects to detect and repair errors and automatically reconfigures and regenerates objects without the need for IT intervention.
 • Easy interface employs simple HTTP, optional DX6000G for CIFS/NFS and offers a native API SDK integration toolkit.
 • Dell ProConsult™ Services* offer collaborative consultation to help you design a system that fits your specific needs.
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX jest również obsługiwana przez dużą (i wciąż powiększającą się) grupę niezależnych dostawców oprogramowania, którzy umożliwiają zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu wspólnej puli obiektowej pamięci masowej w wielu aplikacjach.

Firma Dell umacnia integrację z partnerami w takich dziedzinach, jak archiwizacja danych medycznych, plików, wiadomości e-mail i danych programu SharePoint, a także przestrzenie zarządzania danymi przedsiębiorstwa i odkrywanie faktów na podstawie danych elektronicznych (eDiscovery). Informacje dla niezależnych dostawców oprogramowania chcących wziąć udział w tym programie można znaleźć tutaj.

Scale to billions of objects

You can be confident that DX Object Storage will scale to keep pace with your growth. Ideal for large-scale digital content and long-term data storage, object storage empowers your organisation to add capacity without the setup and management complexity, or the costs of performance storage.
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX: Miliardy plików
 • Znaczny rozwój systemu. Możliwość dodawania pojemności od 2 TB* do wielu petabajtów i milionów obiektów bez złożoności lub ograniczeń typowych dla tradycyjnego systemu plików.
 • Skalowanie w samodzielnie określonym tempie. Elastyczna, skalowalna architektura zapewnia idealną równowagę między pojemnością i przepustowością.
 • Wdrożenie „chmury” pamięci masowej na zawartość cyfrową. Obiektowa pamięć masowa DX umożliwia wprowadzenie „chmury” obliczeniowej w całej organizacji na potrzeby zarządzania, wykrywania danych i przeprowadzania analiz biznesowych.
 • Dostęp do danych bez określonej struktury z wielu aplikacji. Podstawowa warstwa pamięci masowej zabezpiecza dane w jednym miejscu dzięki zarządzaniu ryzykiem i kosztami, a także pozwala na zaawansowane wykrywanie informacji i podejmowanie decyzji.
 • Rozwiązanie z zakresu kompresji (opcja). Zwalnianie dodatkowej pojemności pamięci masowe przy użyciu nowego oprogramowania firmy Dell opartego na technologii Ocarina umożliwiającego kompresję danych.
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX: Niezwykłe możliwości zarządzania kosztami

Niezwykłe możliwości zarządzania kosztami

Wyjątkowo korzystna cena obiektowej pamięci masowej DX umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi wydajnymi metodami, pozwalając na opłacalne przechowywanie cyfrowej zawartości i uzyskiwanie do niej dostępu bez wiązania się z kosztowną, nieelastyczną strategią.

 • Standardowy sprzęt x86
  Obiektowa pamięć masowa DX jest oparta na platformie serwerów firmy Dell montowanych w szafach serwerowych, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi pamięci masowej.
 • Kompleksowe rozwiązanie
  W pełni zintegrowane rozwiązanie programowe i sprzętowe z dostępnymi usługami projektowania, wdrażania oraz pomocy technicznej.
 • Łatwa rozbudowa
  Wraz ze wzrostem potrzeb można łatwo dodawać, wymieniać lub wycofywać węzły bez potrzeby ręcznego przeprowadzania migracji.
 • Optymalizacja zasilania
  Możliwość konfiguracji funkcji optymalizacji zasilania, takich jak zatrzymywanie talerzy dysków, zgodnie ze sposobem użytkowania i priorytetami w zakresie kosztów.
 • Opcje skalowania
  Dostępne są węzły pamięci masowej w konfiguracjach z 4 lub 12 napędami, co umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności i spełnienie określonych wymagań dotyczących wydajności.

Configuration flexibility

Dell DX Object Storage Platform offers several configurations to meet current and future customer needs:
 DX6000
Dell DX6000
DX6000 Cluster Services Node provides content routing, network and replicator services for the DX solution.
DX60004S
Dell DX6004S
4-drive DX storage node
 DX6012S
Dell DX6012S
12-drive DX storage node
NEW! DX6000G
Dell DX6000G
(Optional) DX6000G Cluster File Server provides standard CIFS and NFS file protocol access to the DX solution

Base configurations consist of one (1) DX6000 and two (2) of the same type DX storage nodes. Optional inclusion of a DX6000G Cluster File Server node for CIFS/NFS accessibility.

Usługi doradztwa informatycznego firmy Dell

Usługi firmy Dell są oparte na specjalistycznej metodyce firmy Dell i doświadczeniu wynikającemu z realizacji tysięcy zleceń dla klientów. Dzięki temu projekty są wykonywane terminowo i dokładnie. Firma Dell może współpracować z klientem podczas planowania, oceny i wdrażania projektów w dziedzinie zarządzania danymi, a także jest w stanie zaoferować szkolenia i wiedzę zapewniające efektywność systemu pamięci masowej.

FAZA OPIS

Warsztaty na temat upraszczania pamięci masowej
Poznaj potencjał
 • Bezpłatna sesja doradcza trwająca około pół dnia
 • Przyspieszona diagnoza dzięki wyjątkowej metodyce MRI (Measureable Rapid Insight) umożliwiającej szybkie określenie bieżącej sytuacji i wskazanie potencjalnie bardzo korzystnych działań
 • Ustalenie możliwości w zakresie optymalizacji pamięci masowej w celu dopasowania odpowiedniej technologii do konkretnych potrzeb danej firmy
 • Podsumowanie najlepszych sposobów postępowania i zarys następnych etapów
Ocena wykonywania kopii zapasowych, przywracania i archiwizacji
Świadome decyzje
 • Kompleksowy, 35-dniowy plan zapewniający dokładny przegląd danych o infrastrukturze pamięci masowej klienta
 • Gromadzenie i staranna analiza danych w kontekście działalności i środowiska operacyjnego klienta
 • Wskazanie po zakończeniu oceny praktycznych zaleceń wraz z modelami kosztów
Projekt
Ścieżka do sukcesu
 • Doświadczeni konsultanci zapewniają projekty rozwiązania stosujące najlepsze metody w branży i dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych i technicznych klienta w zakresie archiwizacji danych
 • Projekt jest jasno definiowany na samym początku, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów i ustalić koszty oraz harmonogram
Wdrażanie
Realizacja korzyści
 • Ułatwienie przeprowadzenia dobrze zaplanowanego wdrożenia rozwiązania w dowolnym środowisku pamięci masowej przy mniejszym ryzyku przestojów
 • Wykrywanie faktów, analiza, wdrażanie, planowanie i testy akceptacyjne

ARCHIWIZACJA DANYCH I USŁUGI FIRMY DELL

Dzięki sprawdzonym metodom i doświadczeniu usługi firmy Dell ułatwiają określenie, zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie odpowiedniego w danym środowisku rozwiązania do archiwizacji danych.

Ocena wykonywania kopii zapasowych, przywracania i archiwizacji

Firma Dell ocenia potrzeby klienta w zakresie archiwizacji danych i daje praktyczne zalecenia.

Projekt archiwizacji danych

Oferta projektu archiwizacji danych dostosowanego do potrzeb klienta z takimi rozwiązaniami, jak obiektowa pamięć masowa DX oraz produkty firm Symantec i CommVault.

Projekt rozwiązania z zakresu obiektowej pamięci masowej DX

Usługi projektowania archiwizacji danych specjalnie dla obiektowej pamięci masowej DX zapewniają pomyślne wdrożenia w złożonych środowiskach.

Usługi Dell ProSupport

Usługi Dell ProSupport* wykraczają poza granice tradycyjnej pomocy technicznej, oferując konfigurowalny w 100% pakiet profesjonalnych usług, które pozwolą uprościć czynności serwisowe komputerów stacjonarnych i centrów danych.

Usługi Dell ProSupport umożliwiają dostosowanie usług pomocy technicznej zależnie od jej adresatów, sposobu świadczenia pomocy i preferowanego czasu reakcji. Ponadto można je jeszcze dokładniej dopasować do określonych potrzeb, takich jak ochrona zasobów i danych czy działania profilaktyczne.

Oferta produktów dostępnych w ramach usług Dell ProSupport obejmuje:
 • doświadczenie w dziedzinie specjalistycznych aplikacji i technologii, na przykład wirtualizacji, zarządzania systemami, serwera Microsoft Exchange i innych rozwiązań;
 • usługi aktywnego zapobiegania problemom ułatwiające osiągnięcie maksymalnego czasu pracy bez przestojów;
 • szybką reakcję umożliwiającą zminimalizowanie nieplanowanego okresu przestoju;
 • wsparcie na poziomie eksperckim z szybkim wysyłaniem części dla certyfikowanych specjalistów ds. informatyki;
 • usługi śledzenia notebooków i ochrony danych, które zwiększają możliwości pracowników mobilnych, jednocześnie chroniąc inwestycję.
Aby rozpocząć, wystarczy wybrać model usług Dell ProSupport dla IT przeznaczony dla innych specjalistów IT, a następnie korzystać z Opcji pomocy Dell ProSupport i z zalecanych rozwiązań, które są dostosowane do stosowanych u klienta metod korzystania z technologii.
close
 
 
P21-CS04