Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Monitor, obrazovka a video

Riešenie problémov s monitorom alebo obrazovkou notebooku
Postupujte podľa týchto rýchlych krokov na vyriešenie problémov súvisiacich s obrazovkou monitora alebo notebooku Dell. Pozrite si ďalšie informačné zdroje o riešení problémov s obrazovkou alebo videom.
Webové kamery
Máte problém s webovou kamerou? Postupujte podľa navrhovaných rýchlych krokov na vyriešenie problémov súvisiacich s webovou kamerou v počítači Dell. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov súvisiacich s webovou kamerou.
Projektory
Máte problémy s projektorom Dell? Postupujte podľa navrhovaných rýchlych krokov na vyriešenie problémov s projektorom Dell. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov súvisiacich s projektorom.