Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi), káblové pripojenie a Bluetooth

Nastavte bezdrôtovú alebo káblovú sieť, pripojte sa k bezdrôtovým zariadeniam alebo zariadeniam Bluetooth a riešte problémy s pripojením.

Propagovaný obsah

Test sieťového hardvéru
Test sieťového hardvéru

Spoločnosť Dell odporúča spustiť diagnostiku bezdrôtového alebo káblového sieťového adaptéra, aby ste sa uistili, že funguje správne.

Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových zariadení
Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových zariadení

Naučte sa zapínať a vypínať bezdrôtové zariadenia v počítači Dell, používať režim lietadla a odstraňovať problémy s bezdrôtovou sieťou.

Inštalácia najnovšieho ovládača Bluetooth
Inštalácia najnovšieho ovládača Bluetooth

Prečítajte si, ako prevziať a nainštalovať najnovší ovládač Bluetooth do počítača Dell so systémom Windows.

Doplnková podpora

Bezdrôtové siete (Wi-Fi)
Má váš počítač Dell problémy s pripojením k bezdrôtovej sieti? Postupujte podľa odporúčaných rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu tieto problémy vyriešiť. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov s pripojením k bezdrôtovej sieti, nastavení a zabezpečení bezdrôtovej siete a aktualizácii ovládačov.
Káblové siete
Máte na svojom počítači Dell problém s pripojením na internet prostredníctvom ethernetového kábla pripojeného k smerovaču, resp. modemu? Postupujte podľa odporúčaných rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu tieto problémy vyriešiť. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov s káblovým sieťovým pripojením.
Bluetooth
Máte problém so spárovaním alebo pripojením k zariadeniu Bluetooth? Postupujte podľa navrhovaných rýchlych krokov na vyriešenie problémov súvisiacich so zariadením Bluetooth v počítači Dell. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov súvisiacich s pripojením Bluetooth.

Video materiály (v angličtine)

How to Troubleshoot Wi-Fi in Windows 11

This video will demonstrate the troubleshooting procedure of Wi-Fi for the Windows 11.
How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

To connect a Bluetooth device to a Windows 11 PC, first turn on the device and ensure it's within range and has sufficient charge. Then, on the PC, go to "Bluetooth and other devices settings" and click "Add device". Select the Bluetooth device from the list and click "Connect". If necessary, confirm a PIN code. Once paired, the device should be visible under "Audio" or "Other devices" and can be connected by clicking "Connect". If the device is not listed, repeat the pairing process or contact @DellCares on Twitter for assistance.

Ďalšie zdroje

klávesnica
Klávesnica
Zistite, ako nastaviť a riešiť problémy s klávesnicou.
myš
Myš
Zistite, ako nastaviť a riešiť problémy s myšou.
prehrávanie videozáznamu
Podpora v podobe videí (videá sú v angličtine)
Ďalšie videá podpory nájdete v našej knižnici videí Dell.
Zdieľanie súborov
Zdieľanie súborov v sieti v systéme Windows
Pozrite si tento článok spoločnosti Microsoft o zdieľaní súboru v Prieskumníkovi súborov.