Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Så här felsöker du ett problem utan självtest eller systemstart på en bärbar Dell-dator

Oversigt: Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar och felsöker problem med att inget självtest vid start påbörjas på en bärbar Dell-dator.

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

Årsag

Krävs inte

Løsning

1. Är det här ett problem vid självtest vid start?

Har ditt system startproblem?

I så fall finns det flera grundläggande frågor att ställa så att du kan felsöka problemet ytterligare.

 • Är det några skador eller har något vätskespill inträffat? I så fall kontaktar du teknisk support för att bekräfta garantistatus för ditt system. Du kan också kontrollera din garantistatus på vår webbplats för supporttjänster och garanti om du har ditt service tag-nummer. Såvida inte systemet är skyddat för oavsiktlig skada kan du behöva betala för ett avgiftsbelagt samtal för att lösa problemet.
 • Är startproblemet strömrelaterat, till exempel att det inte finns några livstecken på maskinen, inga synliga lysdioder och inga ljud hörs? Prova dessa snabba steg för att återställa Dell-datorn från ett problem med strömförsörjningen.
 • Svarar datorn vid start men kommer inte till eller förbi skärmbilden med Dells logotyp? I så fall verkar det som att du har ett problem med självtest vid start. POST står för POWER ON SELF TEST, det vill säga självtest vid start. Datorn genomför det varje gång du startar den. Det går igenom en serie maskinvarukontroller och rapporterar alla fel. Fortsätt med den här guiden för att felsöka detta ytterligare.
 • Laddas inte startproblemet med operativsystemet när Dells välkomstskärm försvinner? I så fall kan det vara ett problem med att starta datorn. Prova dessa snabba steg för att återställa datorn från ett startproblem.
 • Kan du höra att operativsystemet startar och att lysdioderna på systemet visar att datorn har startat, men du har inte sett något på LCD-skärmen hela tiden? Prova dessa snabbåtgärder för att lösa videoproblem på en Dell-dator.
Obs! För bärbara Dell Latitude-datorer kan du testa att återställa datorn med hjälp av den tvingande ePSA-metoden. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Så här använder du framtvingad ePSA för att återställa från misslyckat självtest eller start på en dator från Dell.

Överst på sidan


2. Identifiera koder för problem med självtest

Om du har uteslutit de andra problemen återstår felsökning av problemet med inget självtest . Det första du ska göra är att bekräfta maskinens status och vad som rapporteras till dig. Du kan få en lista över LED- och pipkoder för inget självtest här:
Diagnostik- och batteriindikatorer för bärbara datorer (Om du behöver information om stationära datorer kan du läsa Förstå ljudsignalkoder på en stationär Dell-dator.)

Strömlampan

Förblir den tänd, blinkar den eller släcks den när den har varit på ett tag?

Lysdioderna för diagnostik

Alla Dell Latitude-system levereras med lysdioder för diagnostik som kan visa vid vilken punkt under självtestet som systemet påträffar ett problem.

Hörbara signaler

Det finns flera möjliga pipkoder vid problem med självtest. De kan visa vid vilken punkt under självtestet som systemet hittar fel, som med lysdioderna för diagnostik.

Felmeddelande på skärmen

Om systemet har gått tillräckligt långt genom POST kan du få ett felmeddelande på skärmen om tangentbord, hårddisk, video och liknande.

Överst på sidan


3. Bekräfta felet

Kontrollera att ingen kringutrustning är ansluten till den bärbara datorn och att den inte är ansluten till dockningsstationen. Om något är anslutet kopplar du från det och kontrollerar självtestet igen. Är problemet detsamma med antingen batteriet eller nätadaptern med systemet, när det inte står i dockan?

 • Om det startar som det ska kopplar du in varje komponent av kringutrustningen tills felet uppstår igen. Den sista komponenten är sannolikt grundorsaken. Prova med en annan likadan del för att säkerställa att det inte är kontakten på systemet och kontakta sedan din tekniska support.
 • Om det fortfarande visar samma tillstånd fortsätter du med guiden.

Om LED-lamporna tänds och systemet stängs av innan du kan se eller höra någon kod ska du hålla ned både Fn-tangenten <> och strömbrytaren samtidigt för att starta maskinen. Om du håller dem nere tillsammans bör maskinen gå igenom så att du kan få eventuella koder eller pip. Om du släpper tangenten och strömbrytaren bör den försöka starta till den inbyggda diagnostiken. Du kommer åt PSA (Pre-boot System Assessment) genom att trycka på F12-tangenten när Dell-logotypen visas och välja Diagnostik på menyn.

 • Om du har en LED- eller ljudkod kan du antingen ringa in till teknisk support som felsöker detta vidare med dig eller så kan du gå till avsnitt 4.
 • Om du inte kan urskilja någon LED- eller pipkod, gå till avsnitt 5.
 • Rapporteras några felkoder om diagnostiken körs? Kontakta din tekniska support med eventuella felkoder som du får. De kan behöva gå igenom ytterligare steg.

Överst på sidan


4. Felsöka med felkoden

Om du fick en viss felkod, som visar på en viss typ av problem, kan det påskynda felsökning avsevärt eftersom det innebär att fokus kan riktas mot ett visst område. Om du till exempel har en felkod rörande minne skulle det göra att du kan hoppa direkt till att felsöka minnet i enheten. Om det var ett videofel går du igen till felsökning av videon. Det enklaste sättet att felsöka fel vidare är via två procedurer: borttagning och ersättning.

Borttagning

Det innebär att du tar bort den berörda delen och ser om det ändrar det som rapporteras av notebook-datorn vid start. I enlighet med exemplet ovan. Ändas felet så att det visar att inget minne kunde identifieras om du tar ut minneskortet? Kommer felet tillbaka om du sätter tillbaka det?

Ersättning

Det här innebär att du antingen flyttar komponenten till en annan plats eller ersätter komponenten med en komponent från en liknande modell för att se om problemet upprepas eller är löst.

Obs! Det bästa stället att hitta manualer för borttagning av delar för ditt system är i handboken eller från systemguidesidorna för din systemtyp, eller så kan du få ett onlineexemplar på Dells support/handböcker.

Genom att ta bort eventuellt felaktiga komponenter och ersätta dem med komponenter du vet fungerar väl, eller kontrollera dem i andra portar, kan du identifiera om problemet ligger hos komponenten eller platsen där den ansluter till systemet. Du kan rapportera den här felsökningen till din lokala tekniska support, för den bör snabba upp en lösning åt dig.

Överst på sidan


5. Felsökning utan felkoden

Om du inte får någon kod av typen No POST (Inget självtest) och diagnostiken inte körs måste vi falla tillbaka på allmän felsökning för att identifiera felet. Försök att ta bort så många delar från systemet som möjligt och starta enheten med dessa delar borttagna (t.ex. hårddisk, CD/DVD-enhet, minne, WiFi-kort, 3G-kort, Bluetooth-kort och eventuella ytterligare delar som läggs till enheten, t.ex. flyttbara medier och flashminne).

 1. Om samma problem fortfarande visas och alla delar är borttagna kan den tekniska supporten använda den felsökningen för att lösa samtalet.
 2. Om felet ändras handlar det om att lägga tillbaka delar en i taget tills alla delar är monterade eller felet har återvänt. Om felet återkommer vid något tillfälle är det den del eller port som har bytts ut som orsakar problemet. Om alla delar byts ut och maskinen POSTAR, var det förmodligen en felmonterad del som orsakade problemet.
Obs! Komponenter i bärbara datorer kan ibland rubbas på grund av maskinens mobila beskaffenhet, vilket gör att delar flyttas på plats.

Denna felsökning bör förhoppningsvis uppnå minst 1 av 2 saker, den bör antingen få dig igång igen eller så bör den begränsa felet tillräckligt långt för att hjälpa din tekniska support att lösa problemet så snabbt som möjligt och minska risken för eventuella sekundära fel.

Överst på sidan


Relaterad information

Överst på sidan


Obs! Äger du en bärbar dator från Dell? Skicka in din bärbara dator för reparation som omfattas av garantin, så kan vi identifiera och lösa problemet om den bärbara datorn har startproblem. Denna tjänst är för närvarande tillgänglig i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och USA.

Flere oplysninger

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Sidste udgivelsesdato

25 mar. 2024

Version

12

Artikeltype

Solution