Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Flashuppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart

Summary: Lär dig hur du uppdaterar BIOS på datorn med den körbara BIOS-fil som kopieras till en USB-enhet från menyn för engångsstart.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Om datorn inte har ett operativsystem installerat eller om datorn inte kan starta operativsystemet väljer du Dell-datorer som stöder uppdatering av BIOS eller UEFI via menyn för engångsstart.

Resolution

BIOS-uppdateringsinformation

BIOS-uppdateringen kan startas från Windows. Om en Dell-dator inte kan starta operativsystemet kan BIOS-uppdateringen initieras med hjälp av F12-menyn för engångsstart. De flesta Dell-datorer som är tillverkade efter 2012 har den här funktionen och du kan bekräfta genom att starta datorn via F12-menyn för engångsstart. Om "BIOS FLASH UPDATE" (BIOS-flashuppdatering) visas som ett startalternativ har Dell-datorn stöd för den här metoden för att uppdatera BIOS med hjälp av menyn för engångsstart.

 
Varning! BitLocker bör inaktiveras innan du uppdaterar BIOS, annars behövs BitLocker-återställningsnyckeln efter uppdateringen. Mer information: Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows
 
Obs! Endast Dell-datorer med alternativet BIOS Flash Update (BIOS-flashuppdatering ) i F12-menyn för engångsstart kan använda den här funktionen.

Överst på sidan


Hämta BIOS-uppdateringsfilen och kopiera filen till ett USB-flashminne

 1. Gå till Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.
 2. Identifiera din Dell-produkt.
  1. Klicka på ”Ladda ner och installera SupportAssist” för att automatiskt identifiera din Dell-produkt.
   Om SupportAssist inte är tillgängligt på datorn följer du anvisningarna på skärmen för att installera Dell SupportAssist.
  2. Ange annars Service Tag-numret, expresstjänstkoden eller serienumret för Dell-produkten och klicka på Sök.
  3. Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-produkten från katalogen manuellt.
 3. Välj det operativsystem som är installerat i datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.
 7. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 8. Öppna Utforskaren (Windows).
 9. Högerklicka på ikonen för USB-flashminnet och välj Formatera.
  Varning! Säkerhetskopiera alla viktiga data från USB-flashminnet. Formatering av USB-flashminnet raderar permanent innehållet i minnet.
 10. Under Filsystem väljer du FAT32.
  Obs! FAT32-alternativet är inte tillgängligt när du använder en USB-enhet som är större än 32 GB. En USB-enhet på 32 GB eller mindre rekommenderas. Om det inte finns någon USB-enhet på 32 GB eller mindre använder du följande steg:
 11. Klicka på Start.
 12. När formateringen är klar klickar du på OK.
 13. Bläddra till den plats där den hämtade BIOS-uppdateringsfilen sparats.
 14. Kopiera BIOS-uppdateringsfilen till USB-flashminnet.
 15. När filen har kopierats går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan


Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart

Följ stegen nedan för att uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart:

 
Varning! Dell Technologies rekommenderar att du kopplar bort enheter som externa hårddiskar, skrivare, skannrar och så vidare (förutom tangentbord och mus) innan du uppdaterar BIOS på en Dell-dator.
 
Varning! Dells bärbara datorer måste ha batteriet installerat och kräver en batterinivå på minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell Technologies rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till nätadaptern innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.
 
Varning! STÄNG INTE AV DATORN MEDAN UPPDATERINGEN AV BIOS PÅGÅR. Att stänga av datorn under BIOS-uppdateringen orsakar skada på datorns moderkort (moderkortet). Information om hur du uppdaterar BIOS på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Dell BIOS-uppdateringar.
 
 1. Stäng av datorn.
 2. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 3. Slå på datorn och tryck på F12-tangenten flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. Använd piltangenterna till att markera BIOS Flash Update (Bild 1).
  Menyn för engångsstart
  Bild 1: Välj BIOS-alternativet för flashuppdatering på F12-menyn för engångsstart.
   
 5. Du måste välja FS1 (USB-flashenhetens filsystem) (bild 2)
  Läs in fil
  bild 2: Läs in filen.
   
 6. På BIOS-flashmenyn klickar du på knappen Browse (bläddra) (bild 3).
  knappen browse
  Bild 3: Bläddra och välj via BIOS-menyn för flashuppdatering som öppnas via F12-menyn.
   
 7. I det öppna fönstret väljer du den körbara BIOS-flashfilen som du kopierade till USB-enheten. Till exempel E5450A14.exe. Filnamnet varierar (bild 4).
  välj bios-uppdateringsfilen från usb-flashminnet
  Bild 4: Välja BIOS-flashuppdateringen i menyn.
   
 8. Klicka på OK (bild 5).
  klicka på ok för att bekräfta.
  Bild 5: När du har valt BIOS-flashfilen klickar du på OK.
   
 9. Klicka på Begin Flash Update (starta flashuppdatering) (bild 6).
  klicka på knappen begin flash update
  Bild 6: Klicka på knappen Begin Flash Update
   
 10. När varningsmeddelandet visas läser du meddelandet och klickar på Ja för att påbörja BIOS-uppdateringen (bild 7).
  alternativet vill du fortsätta
  Bild 7: Klicka på Yes i rutan Do You Want to Proceed.
   
 11. Förloppsindikatorn kan gå från 0 till 100 flera gånger. BIOS-uppdateringen kan ta upp till 10 minuter, men i allmänhet tar den här processen två till tre minuter (bild 8).
  Förloppsindikator för BIOS-uppdatering
  Bild 8: Förloppsindikator för BIOS Flash
   
 12. När BIOS-uppdateringen är klar startar du om datorn.

Överst på sidan


Uppdatera datorer med AgS (vit bakgrund) BIOS (2020 och senare)

Följ stegen nedan för att uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart:

 
Obs! Vissa USB-flashenheter måste eventuellt sättas in i USB-porten innan du öppnar F12-menyn för engångsstart.
 
 1. Stäng av datorn.
 2. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 3. Slå på datorn och tryck på F12-tangenten flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. Klicka på BIOS Update (BIOS-uppdatering) (bild 9).
  AGS BIOS (2020 eller senare)
  Bild 9: BIOS-uppdatering
   
 5. Klicka på Flash from file (flasha från fil) (bild 10).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 10: Flasha från fil
   
 6. I Utforskaren väljer du den enhet där BIOS-exe-filen sparas (bild 11).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Utforskaren
  Bild 11: Välj den enhet där BIOS-filen sparas
   
 7. Välj den BIOS-uppdatering du förberett (exempel: Latitude_3410_3510.exe i (bild 12) och klicka på Submit (skicka).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Utforskaren
  Bild 12: Bekräfta valet av enhet där BIOS-filen sparas
   
 8. Du återgår till föregående flash-BIOS-skärm. Här kan du kontrollera versionsinformationen för den BIOS som du försöker uppdatera. Om du är säker på vilken version du har klickar du på Uppdatera BIOS (bild 13).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 13: Uppdatera BIOS-valet
   
 9. Klicka på Confirm Update BIOS (bekräfta uppdatering av BIOS) (bild 14).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 14: Bekräftelse av uppdatering av BIOS
   
 10. Uppdateringen sker efter omstart. När uppdateringen är klar startas datorn om, så stäng inte av strömmen och vänta tills uppdateringen är klar (bild 15).
  BIOS-uppdatering pågår
  Bild 15: Uppdateringsskärm för BIOS

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

15 Aug 2023

Version

12

Article Type

Solution