Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Použití funkce virtuálních médií v řadičích iDRAC6, iDRAC7, iDRAC8 a iDRAC9

Summary: Tento článek ukazuje, jak používat virtuální média pro řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) 6, 7, 8 nebo 9.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Funkce virtuálních médií umožňuje vzdáleně používat soubory bitových kopií softwaru (soubory ISO). Soubory ISO lze použít k instalaci operačních systémů nebo k aktualizaci serverů. Tento článek obsahuje informace o používání funkce virtuálních médií řadiče iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) 6, 7, 8 a 9.

Výhody použití funkce virtuálních médií:

 • Aktualizace firmwaru všech serverů pomocí odpovídající spouštěcí bitové kopie (soubor ISO) pro váš server.
 • Instalace operačního systému na server přímo ze souboru ISO. Další informace naleznete v článku Jak nainstalovat operační systém na server Dell PowerEdge .
 • Zobrazení výstupu videa ze serveru a pomocí místní myši a klávesnice, jako byste byli ve stejné místnosti.

Chcete-li získat podrobnější informace o této a dalších funkcích dostupných prostřednictvím řadiče Enterprise iDRAC, projděte si příručky řadiče iDRAC.

Cause

Není k dispozici

Resolution

Poznámka: Pro přístup k této funkci je vyžadována licence Enterprise nebo vyšší (iDRAC7, iDRAC8 a iDRAC9) nebo enterprise (iDRAC6).
Poznámka: U firmwaru řadiče iDRAC7 verze 1.30.30 se rozhraní změnilo ze starého (styl iDRAC6) na nové (styl iDRAC8).

Pokyny se liší v závislosti na použitém modelu řadiče iDRAC. Další informace získáte po kliknutí na řadič iDRAC, který se používá.


iDRAC9

Při používání funkce virtuálních médií v řadiči iDRAC9 postupujte následovně:

 1. Získejte IP adresu a přihlašovací údaje řadiče iDRAC serveru, ke kterému chcete připojit virtuální média.
Poznámka: Pokud nebyl řadič iDRAC dříve používán, je nutné jej nejprve nakonfigurovat. Další informace o konfiguraci řadiče iDRAC naleznete v článku Jak nakonfigurovat řadič Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) s nastavením sítě nástroje Lifecycle Controller?
 1. Přihlaste se k řadiči iDRAC pomocí IP adresy v preferovaném prohlížeči.
 2. Klikněte na možnost Launch Virtual Console ve webovém rozhraní řadiče iDRAC.

Uživatelské rozhraní řadiče iDRAC9 – Spuštění virtuální konzole
Obrázek 1: Uživatelské rozhraní řadiče iDRAC9 – Spuštění virtuální konzole

 1. Kliknutím na možnost Connect Virtual Media aktivujte funkci (obrázek 2).

Uživatelské rozhraní řadiče iDRAC9 – Připojení virtuálních médií
Obrázek 2: Uživatelské rozhraní řadiče iDRAC9 – Connect Virtual Media

 1. Klikněte na položku Virtuální média a přejděte na zařízení, které chcete převést. V tomto příkladu je pro použití bitové kopie (soubor ISO) vybrána možnost Map CD/DVD (Obrázek 3).
 2. Přejděte do umístění souboru ISO, vyberte soubor ISO a klikněte na možnost Map Device (Namapovat zařízení).

Uživatelské rozhraní virtuálních médií řadiče iDRAC9
Obrázek 3: Uživatelské rozhraní virtuálních médií řadiče iDRAC9

 1. Klikněte na možnost Boot (Spustit).
 2. Vyberte možnost Virtual CD/DVD/ISO.

Ovládací prvky spouštění řadiče iDRAC9
Obrázek 4: Ovládací prvky spouštění řadiče iDRAC9

 1. Potvrďte akci spuštění kliknutím na tlačítko Ano.

Ovládací prvky spouštění řadiče iDRAC9
Obrázek 5: Ovládací prvky spouštění řadiče iDRAC9

 1. Systém se restartuje a zobrazí spuštění virtuálního disku CD požadovaného řadičem iDRAC. Poté se zobrazí rozhraní instalace.

Spouštěcí obrazovka hardwaru řadiče iDRAC9
Obrázek 6: Spouštěcí obrazovka hardwaru řadiče iDRAC9


iDRAC8 a iDRAC7 (firmware verze 1.30.30 a novější)

Při používání funkce virtuálních médií v řadičích iDRAC8 a iDRAC7 (firmware verze 1.30.30 a novější):

 • Postupujte podle pokynů systému jako obvykle.
 • Po dokončení instalace společnost Dell Technologies doporučuje odpojit virtuální média.
 1. Otevřete virtuální konzoli z webového rozhraní řadiče iDRAC. Klikněte na položku Virtual Media (Virtuální média ) a poté vyberte možnost Connect Virtual Media (Připojit virtuální média ), aby se aktivovala funkce.

Připojení virtuálních médií řadiče iDRAC8
Obrázek 7: Připojení virtuálních médií řadiče iDRAC8

Další kroky se liší podle toho, jestli chcete mapovat disk CD/DVD nebo namapovat vyměnitelný disk (mapování klíče USB). Další informace získáte po kliknutí na příslušnou možnost.

Mapování disku CD/DVD

 1. Klikněte na položku Virtuální média a vyberte zařízení, které chcete převést. V tomto příkladu je pro použití bitové kopie (soubor ISO) vybrána možnost Map CD/DVD .)

Výběr média v řadiči iDRAC8
Obrázek 8: Výběr média v řadiči iDRAC8

 1. Kliknutím na tlačítko Procházet vyberte jednotku místního systému nebo soubor bitové kopie, který chcete převést.

Výběr zdroje v řadiči iDRAC8
Obrázek 9: Výběr zdroje v řadiči iDRAC8

 1. Chcete-li převést bitovou kopii, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

Výběr souboru v řadiči iDRAC8
Obrázek 10: Výběr souboru v řadiči iDRAC8

 1. Kliknutím na tlačítko Namapovat zařízení dokončete výběr zdroje. Vybrané zařízení je nyní zobrazeno v operačním systému a v případě podpory jej lze použít jako zdroj spouštění.

Mapování zdrojového zařízení v řadiči iDRAC8
Obrázek 11: Mapování zdrojového zařízení v řadiči iDRAC8

 1. Chcete-li spustit systém z vybraného zařízení, klikněte na možnost Next Boot (Další spuštění ) a vyberte možnost Virtual CD/DVD/ISO (Virtuální disk CD/DVD/ISO). Po restartování se server automaticky spustí z tohoto zdroje.

Výběr příštího spouštění v řadiči iDRAC8
Obrázek 12: Výběr příštího spouštění v řadiči iDRAC8


Mapování vyměnitelného disku (mapování klíče USB)

Poznámka: Mapování jednotky USB vyžaduje použití režimu připojení Java.

Namapování vyměnitelného disku umožňuje připojit jednotku USB ke vzdálenému serveru a používat soubory.

 1. Klikněte na položku Virtuální média a vyberte zařízení , které chcete převést. V příkladu bitové kopie (obrázek 13) je vybrána možnost Namapovat vyměnitelný disk .

Výběr média v řadiči iDRAC8
Obrázek 13: Výběr média v řadiči iDRAC8

 1. Vyberte jednotku místní jednotky USB a poté vyberte možnost Map Device (Namapovat zařízení).

Výběr jednotky USB v řadiči iDRAC8
Obrázek 14: Výběr jednotky USB v řadiči iDRAC8

Po namapování jednotky USB se jednotka zobrazí v seznamu zařízení serveru.

Seznam serverových zařízení řadiče iDRAC8
Obrázek 15: Seznam serverových zařízení v řadiči iDRAC8


iDRAC6 a iDRAC7 (firmware verze 1.00.00 až 1.20.20)

Při používání funkce virtuálních médií v řadiči iDRAC6 nebo iDRAC7 postupujte podle následujících pokynů (firmware verze 1.00.00 až 1.20.20):

 1. Otevřete virtuální konzoli z webového rozhraní řadiče iDRAC.

Virtuální konzole řadiče iDRAC6 a iDRAC7
Obrázek 16: Virtuální konzole řadiče iDRAC6 a iDRAC7

 1. Klikněte na položku Virtual Media a zvolte možnost Launch Virtual Media.

Spuštění virtuálních médií v řadiči iDRAC6 a iDRAC7
Obrázek 17: Spuštění virtuálních médií v řadiči iDRAC6 a iDRAC7

 1. Nyní se zobrazí okno správy. Kliknutím na možnost Přidat bitovou kopii otevřete okno výběru bitové kopie.

Okno správy řadiče iDRAC6 a iDRAC7
Obrázek 18: Okno správy řadiče iDRAC6 a iDRAC7

 1. Vyberte bitovou kopii (soubor ISO), kterou chcete použít jako virtuální médium, a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

Výběr souborů bitové kopie v řadiči iDRAC6 a iDRAC7
Obrázek 19: Výběr souboru bitové kopie v řadiči iDRAC6 a iDRAC7

 1. Zaškrtnutím políčka Mapped (Mapované ) přidružíte vybraný soubor jako virtuální zařízení a předáte jej serveru. Vybrané zařízení je nyní zobrazeno v operačním systému a v případě podpory jej lze použít jako zdroj spouštění. Restartujte server a stisknutím klávesy F11 přejděte do správce spouštění.

Mapování souboru bitové kopie v řadiči iDRAC6 a iDRAC7
Obrázek 20: Mapování souboru bitové kopie v řadiči iDRAC6 a iDRAC7

Varování: Dokud chcete použít přidružení souboru a zařízení, nezavírejte okno správy.

Video o řadiči iDRAC6 a iDRAC7:

Jak používat funkci virtuálních médií řadiče iDRAC

Délka: 00:00:54 (hh:mm:ss)
Nastavení jazyka Titulky (titulky) lze vybrat pomocí ikony CC v tomto přehrávači videa.

 

Article Properties


Affected Product
iDRAC6, iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4130, Poweredge C4140, PowerEdge c6320, PowerEdge c6320p, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, Poweredge FC430, Poweredge FC630, PowerEdge FC640 , Poweredge FC830, PowerEdge FD332, PowerEdge FM120x4 (for PE FX2/FX2s), PowerEdge FX2/FX2s, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M600, PowerEdge M605, PowerEdge M610, PowerEdge M610x, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge M710, PowerEdge M710HD, PowerEdge M805, PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge M905, PowerEdge M910, PowerEdge M915, PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R210, PowerEdge R210 II, PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R310, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R410, PowerEdge R415, PowerEdge R420, PowerEdge R420XR, PowerEdge R430, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R510, PowerEdge R515, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R610, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R710, PowerEdge R715, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R810, PowerEdge R815, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R910, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge T130, PowerEdge T140, PowerEdge T150, PowerEdge T310, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T340, PowerEdge T350, PowerEdge T410, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T440, PowerEdge T550, PowerEdge T560, PowerEdge T610, PowerEdge T620, PowerEdge T630, PowerEdge T640, PowerEdge T710, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t ...
Last Published Date

19 Sep 2023

Version

7

Article Type

Solution