Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Stránka se základními informacemi o serverech Dell PowerEdge 12. a 13. generace (R620, R630)

Summary: Počáteční konfigurace serveru a řadiče iDRAC u serverů Dell 12G a 13G.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Tento článek poskytuje pokyny k nastavení serverů Dell PowerEdge 12. a 13. generace po zakoupení, a to včetně nastavení původní konfigurace integrovaného řadiče Remote Access Controller (iDRAC), popisu vlastností nástroje Lifecycle Controller a odkazů na materiály s pokročilými technickými informacemi.

Poznámka: Pokud si nejste jistí generací serveru, podívejte se do článku Jak rozpoznat, ke které generaci váš server Dell PowerEdge patří. U 12. nebo 13. generace je druhá číslice označení modelu 2 nebo 3, např. model R220 je server 12. generace, R230 patří do 13. generace.

 

Obsah

 1. Nastavení a správa nástroje iDRAC
 2. Porovnání verzí a funkcí řadiče iDRAC
 3. Seznámení se s nástrojem Lifecycle Controller
 4. Instalace racku a plánování napájení
 5. Aktualizace, instalace operačního systému a správa systému

   

Nastavení a správa nástroje iDRAC

Poznámka:  Řadiče iDRAC7 a iDRAC8 mají totožný firmware od verze 2.10.10.10. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) a vlastnosti jsou nyní stejné.
 

Řadič Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) má za úkol zvyšovat produktivitu správců serverů a zlepšovat celkovou dostupnost serverů Dell. Řadič iDRAC upozorňuje správce na problémy se serverem, pomáhá jim provádět dálkovou správu serveru a snižuje potřebu fyzického přístupu k serveru.

Řadič iDRAC s technologií Lifecycle Controller je součástí většího řešení datového centra, které pomáhá zajistit stálou dostupnost kritických aplikací a zatížení podniků. Technologie umožňuje správcům nasazovat, monitorovat, spravovat, konfigurovat, aktualizovat a opravovat servery Dell z libovolného místa bez využití agentů. To je možné bez ohledu operační systém nebo stav OS nebo hypervisoru.

 

Výchozí tovární nastavení interního řadiče Dell Remote Access Controller (iDRAC):

IP adresa: 192.168.0.120
Username: root
Password: calvin


Podrobná konfigurace je předvedená ve videu na serveru YouTube Prvotní nastavení Dell iDRAC (6:31 min, pouze v angličtině). Video ukazuje postup konfigurace řadiče iDRAC7, v případě řadiče iDRAC8 je však řešení podobné.

Kompletní podrobnosti o používání funkcí řadiče iDRAC najdete v uživatelské příručce k řadiči iDRAC 7 nebo uživatelské příručce k řadiči iDRAC 8 podle nainstalované verze firmwaru. Pokud dosud není k dispozici nejnovější vydání uživatelské příručky, využijte poslední dostupnou verzi.  


 


Porovnání verzí a funkcí řadiče iDRAC

Integrovaný řadič vzdáleného přístupu Dell (Integrated Dell Remote Access Controller, iDRAC) s technologií Lifecycle Controller umožňuje správcům sledovat, spravovat, aktualizovat a opravovat servery Dell nebo řešit problémy se servery z libovolného místa – bez využití agentů. A činí tak bez ohledu na přítomnost či stav operačního systému nebo hypervisoru.
Přizpůsobili jsme naše nabídky řadiče iDRAC. Nyní nabízíme následující možnosti.

 • iDRAC Enterprise
 • iDRAC Express for Blades
 • iDRAC Express
 • Základní správa pomocí IPMI
   

Možnosti konfigurace serveru a řadiče iDRAC

Verze iDRAC7 Express se nabízí jako upgrade pro servery řady 200–500 a je standardem u serverů řady 600–900. Verze Express for Blades je variantou na všech serverech typu blade. Verze Enterprise je upgradovaná varianta pro všechny servery řady 200 a vyšší. Při nákupu na prodejním místě má verze Enterprise možnost přikoupení karty vFlash 8 GB nebo 16 GB.
 
Poznámka: Verze iDRAC Express nepodporuje přesměrování grafické konzole (tj. virtuální konzole). Virtuální konzole je k dispozici pouze u verze iDRAC Enterprise. Jedinou výjimkou je verze Express for Blades, která umožňuje jednouživatelskou virtuální konzoli při vzdáleném spuštění.

Po zakoupení – možnosti upgradu

Od 12. generace můžete u serverů Dell provádět vyhodnocení a zakoupit upgrady od společnosti Dell – přímo z webového grafického rozhraní vašeho řadiče iDRAC. V závislosti na řadě serveru může být nutné nainstalovat další hardware, aby bylo dosaženo plné funkčnosti.
 

U řady 200-500:

Pokud provádíte vyhodnocení varianty Enterprise, nemusí být některé funkce dostupné, protože pro své využití vyžadují hardwarovou součást, například vyhrazený port NIC a paměť vFlash pro oddíly. Všechny ostatní funkce budou umožněny prostřednictvím softwarového licenčního klíče. Server není potřeba restartovat – aby se změny projevily, stačí se odhlásit od nástroje iDRAC a znovu se přihlásit. Zákazníci kupující upgrade mají několik možností, podle toho, jestli potřebují funkce vyžadující hardwarovou kartu. Pokud ano, máte možnost objednat si kartu bez pamětí vFlash, nebo si objednat verzi s 8 GB nebo 16 GB. Poznámka: Instalace karty iDRAC Ports vyžaduje vypnutí serveru.
 

U řady 600 a vyšších:

Můžete si objednat buď jen softwarovou licenci, nebo si můžete objednat licenci s kteroukoliv velikostí karty SD. Na systému se nacházejí vyhrazený port NIC a slot SD pro paměť vFlash, žádný z nich ale není aktivní, dokud se neaktivuje licenční klíč. Kartu SD libovolné velikosti řekněme 16, 32 nebo vyšší, si můžete zakoupit ve vašem okolí. Na kartě SD můžete vytvořit několik oddílů, ale velikost jednotlivého oddílu je omezena na 4 GB.
 

Popis možností a licencí řadiče iDRAC:

iDRAC7/8 Enterprise
„Chci spravovat server, jako bych byl u něj.“
 • Virtuální konzole a média se spoluprací
 • Vyhrazený port NIC 1 Gb/s
 • PK a dvoufaktorové ověření
 • Podpora služeb Directory Services
 • Výměna dílu
 • Přehrání videa havárie
 • Záznam spuštění
 • Milisekundové omezení výkonu a sledování výkonu platformy
 • Karta vFlash 8 a 16 GB
 • Virtuální oddíly paměti flash
 • Všechny funkce správy verzí Express a Basic

iDRAC7/8 Express for Blades
„Chci funkce verze Express s přístupem k serverům blade pomocí virtuální konzole.“
 • Jednouživatelská virtuální konzole se vzdáleným spuštěním
 • Virtuální média
 • Všechny funkce správy verzí Express a Basic

iDRAC7/8 Express
„Chci integrované nástroje, integraci konzole, zjednodušený vzdálený přístup.“
 • Webové grafické rozhraní a přístup z příkazové řádky
 • Sledování výkonu (včetně rozpočtu výkonu)
 • Diagnostické funkce, jako například záznam obrazovky havárie
 • Místní a vzdálená konfigurace a aktualizace
 • Skriptování pomocí vzdáleného Racadm
 • Vzdálená instalace OS
 • Všechny funkce základní správy

Základní správa (IPMI) / iDRAC8 Basic
„Chci základní nízkonákladovou správu serveru.“
 • Základní správa hardwaru prostřednictvím rozhraní IPMI 2.0
 • Přesměrování textové konzole
 • Integrovaná diagnostika
 • Integrované nástroje pro instalaci OS

Další informace najdete v dokumentu White Paper se srovnáním řadičů IDRAC.
 

Další informace

Další informace týkající se produktů iDRAC společnosti Dell najdete v následujících zdrojích:

Seznámení se s nástrojem Lifecycle Controller

Se zavedením 12. generace serverů Dell PowerEdge 27. února 2012 společnost Dell vylepšila integrovanou správu bez nutnosti instalovat do hostitelského operačního systému softwarového agenta. Jádrem vestavěné správy serverů je řadič iDRAC s technologií Lifecycle Controller, který uživatelům umožňuje provádět užitečné úlohy, jako je konfigurace systému BIOS a hardwarových nastavení, nasazení operačních systémů, aktualizace ovladačů, změna nastavení pole RAID a ukládání hardwarových profilů. Společně poskytují robustní sadu funkcí pro správu, která se dá využít v průběhu celého životního cyklu serveru.
 

Rychlejší, efektivnější, bezpečnější místní a vzdálené nasazení, konfigurace a aktualizace

Nástroj Dell Lifecycle Controller zjednodušuje správu životního cyklu serveru – od zřízení, nasazení, oprav a aktualizace až po servis a přizpůsobení uživatelům – u místních i vzdálených serverů. Počínaje servery Dell PowerEdge 11G se dodává jako součást řadiče Dell Remote Access Controller nebo iDRAC (Express, Enterprise a vFlash). Na serverech 12G a 13G je funkce vFlash součástí licence iDRAC7 Enterprise, takže počínaje verzí Lifecycle Controller 2 už nemusíte mít pro funkci vFlash samostatnou licenci. Servery 12G a 13G společnosti Dell používají pouze licence Express či Enterprise. Do nástroje Lifecycle Controller patří spravované a trvalé úložiště, které zahrnuje funkce správy systémů a ovladače zařízení operačního systému přímo na serveru, čímž se eliminuje potřeba tradičních nástrojů a utilit správy systému na bázi médií.
Nástroj Lifecycle Controller zkracuje dobu a snižuje počet kroků, které je potřeba provést k dokončení úloh, snižuje potenciál pro chybu, zlepšuje dobu funkčnosti a zabezpečení systému a aplikací, a to vše vede k efektivnější správě IT. Nástroj Lifecycle Controller je vyvinutý na platformě Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) a rozhraních Web Services for Management (WSMan), která představují oborový standard a poskytují otevřené prostředí pro integraci konzole, které také umožňuje vytváření vlastních skriptů pro nástroj Lifecycle Controller. Nástroj Dell Lifecycle Controller je integrovaný do předních konzolí správy systémů (např. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec Deployment Solution, Dell Management Console), a nabízí tak v prostředích s nainstalovanými konzolemi své funkce a schopnosti stávajícím infrastrukturám.
 

Proč společnost Dell nástroj Lifecycle Controller vyvinula?

Když společnost Dell zkoumala běžné úlohy správy a neefektivitu s nimi spojenou, zjistili jsme něco zajímavého – nebyly to nástroje, kvůli kterým úlohy správy trvaly tak dlouho, ale byl to způsob, jak byly dodávány. Nejběžnější činnosti, jako například zavádění, nasazování a aktualizace, vyžadovaly několik nástrojů, několik podob médií a prohledávání webu kvůli nalezení nejnovějších uschopňovacích nástrojů, včetně ovladačů a firmwaru. Tento tradiční model dodávky vedl k neefektivnímu využití času, potenciálním chybám a potenciálnímu vystavení se bezpečnostním rizikům. Následující videa vám poskytnou skutečný vhled do schopností nástroje Lifecycle Controller.

Integrovaná správa

Lifecycle Controller – místní grafické rozhraní:
Nástroj Lifecycle Controller podporuje místní správu systému 1-k-1 prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) na serverech KVM, určeného k instalaci, aktualizacím, konfiguraci a provádění diagnostiky operačního systému na samostatných místních serverech. Tím se eliminuje potřeba konfigurace hardwaru s pamětí ROM s více možnostmi.

Lifecycle Controller – Web Services API:
Remote Services jsou rozhraní na bázi standardů, která umožňují konzolím integraci, například zřizování holého fyzického zařízení a nasazení operačního systému typu jeden-na-více na vzdálené servery. Nástroj Lifecycle Controller společnosti Dell využívá schopností funkcí USC i Remote Services k výraznému vylepšení a zjednodušení nasazování serverů.
Možnost servisu nástroje Lifecycle Controller zjednodušuje opětovné zřízení serveru či výměnu vadných dílů, a díky tomu i zkracuje prostoje způsobené údržbou

 


Instalace racku a plánování napájení

Pomocí nástroje Dell EMC Enterprise Infrastructure Planning Tool můžete získat odhady spotřeby energie, chlazení, proudění vzduchu a hmotnosti podle konfigurace a další užitečné informace o produktech Dell Enterprise.

 

Pokyny k instalaci racku – Posuvné ližiny
Pokyny k instalaci racku – Statické ližiny


Dell OpenManage Power Center
Nástroje Dell OpenManage Power Center, Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Enterprise a Intel Node Manager zajišťují lepší možnosti monitorování a správy využití a spotřeby energie v celém datovém centru.

 


Aktualizace, instalace operačního systému a správa systému

Aktualizace firmwaru a ovladačů

Obecná pravidla pro aktualizaci ovladačů a firmwaru:
 • Porovnejte revize ovladačů a firmwaru nainstalované na serveru oproti poslední verzi na stránce www.dell.com/support. U revizí nemusí být možné přeskočit více fází najednou, aniž byste prošli některými aktualizacemi mezi nimi (nahlédněte do souboru README).
 • Některé aktualizace mohou zabrat poměrně mnoho času.
 • Firmware lze ve většině případů vrátit zpět.
 • Jen málokdy se stává, že se aktualizace nezdaří. Před zápisem nového obrazu firmwaru na komponentu se provádí řada kontrol.
 • Pokud si nejste jistí, které komponenty tvoří váš systém a nemáte nainstalovaný nástroj OpenManage Server Administrator, je možné snadno zjistit původní konfiguraci na stránce www.dell.com/support, kde stačí zadat výrobní číslo do pole vyhledávání produktu.
  Na kartě „Konfigurace systému“ uvidíte seznam komponent dodaných s vaším serverem.
 • Na kartě s ovladači a staženými soubory je uveden kompletní seznam firmwaru a ovladačů a jejich závažnost.
 • Pokud máte problémy s přístupem do části s ovladači a soubory ke stažení, můžete případně zkusit adresu downloads.dell.com.

Instalace operačního systému

Nástroj Lifecycle Controller nabízí jednoduché řešení instalace podporovaného operačního systému na váš server PowerEdge.

Podrobné informace najdete v příslušném článku databáze znalostí Jak instalovat operační systém na servery Dell PowerEdge.

 

Správa systému

Dell OpenManage je softwarová sada vyvinutá společností Dell, která vám pomůže při objevování, sledování, řízení, opravách a nasazení serveru Dell (software OpenManage dokáže také sledovat sítě a úložiště). Software OpenManage je užitečný pro správce, kteří potřebují spravovat více serverů, protože umožňuje snadné sledování všech serverů a jejich řízení z jedné pracovní stanice.

Podrobné informace najdete v příslušném článku databáze znalostí Jak instalovat a konfigurovat možnosti místní a vzdálené správy systému.

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T130, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T620, PowerEdge T630See more

Last Published Date

17 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution