Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ustawienia systemu BIOS umożliwiające przeprowadzenie rozruchu w środowisku PXE w notebookach Dell Latitude

Summary: Niniejszy artykuł stanowi przewodnik po konfiguracji ustawień systemu BIOS w celu umożliwienia rozruchu w środowisku PXE w notebookach Dell Latitude.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Jak uzyskać dostęp do systemu BIOS lub UEFI (zwanego również konfiguracją systemu)?

Aby uzyskać dostęp do systemu BIOS lub UEFI na komputerze Dell, naciśnij kilka razy klawisz F2 podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell
Można także naciśnij kilka razy klawisz F12 podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell i wybrać z menu BIOS Setup lub System Setup (Konfiguracja systemu BIOS lub Konfiguracja systemu).

Po przejściu do ekranu systemu BIOS należy wpisać następujące ustawienia systemu BIOS, aby przeprowadzić rozruch w środowisku PXE na notebookach Latitude. W notebooku Latitude można znaleźć różne interfejsy użytkownika systemu BIOS w zależności od używanego modelu.


UWAGA: upewnij się, że pobrano i zainstalowano najnowszą aktualizację systemu BIOS dostępną dla notebooka Latitude z witryny pomocy technicznej firmy Dell | Sterowniki i pliki do pobrania w kategorii BIOS.

Cause

Informacja o przyczynie nie jest dostępna.

Resolution

Włączanie rozruchu w środowisku PXE w systemie BIOS w komputerach Latitude 7x10 i 7x00

 1. Przejdź do opcji General Boot Sequence (Ogólna > sekwencja rozruchu), a następnie wybierz opcję Enable Windows Boot Manager (Rysunek 1).

  Sekwencja startowa modeli Latitude
  Rysunek 1. Włącz Menedżer rozruchu systemu Windows

 2. Przejdź do opcji General > Advanced Boot Options (Ogólne zaawansowane opcje rozruchu), a następnie wybierz opcję Enable UEFI Network Stack (Włącz stos sieciowy UEFI ) (Rysunek 2):

  Włączanie stosu sieciowego UEFI w modelach Latitude
  Rysunek 2. Włączanie stosu sieciowego UEFI

 3. Ponieważ nowsze modele notebooków Latitude nie mają połączenia NIC, należy sprawdzić, czy opcja Włącz obsługę rozruchu USB jest włączona w konfiguracji >systemu — konfiguracja USB (rysunek 3):

  Włączanie obsługi rozruchu USB w modelach Latitude
  Rysunek 3. Enable USB Boot Support (Włącz obsługę rozruchu USB)

 4. Sprawdź, czy moduły thunderbolt, włącz obsługę rozruchu Thunderbolt i włącz moduły przedrozmuchowe TBT (i PCIe za TBT) w sekcji Konfiguracja systemu> Thunderbolt Adapter Configuration (Rysunek 4), nawet jeśli nie łączysz się ze stacją dokującą Thunderbolt:

  Włączanie obsługi rozruchu Thunderbolt w modelach Latitude
  Rysunek 4. Enable Thunderbolt Boot Support (Włącz obsługę rozruchu Thunderbolt)

 5. W zależności od konfiguracji serwera PXE może być konieczne tymczasowe wyłączenie opcji Secure Boot Enable w sekcji General-Secure> Boot-Secure> Boot Enable do momentu zakończenia wdrażania obrazu (rysunek 5):

  Wyłączanie bezpiecznego rozruchu w modelach Latitude
  Rysunek 5. Wyłącz bezpieczny rozruch

 6. W sekcji Post Behavior (Działanie testu POST), należy ustawić Fastboot (Szybki rozruch) na wartość Thorough (Dokładny) (Rysunek 6):

  Ustawienie szybkiego rozruchu na wartość „dokładny” w modelach Latitude
  Rysunek 6. Ustaw Fastboot (Szybki rozruch) na wartość Thorough (Dokładny)

UWAGA: Stacje dokujące Dell korzystające ze sterowników Display-Link (na przykład serii D6000 i D3100) nie zezwalają na rozruch w środowisku PXE. Sterowniki tych stacji dokujących nie są ładowane w środowisku przed instalacją systemu Windows. Choć firma Dell nie zaleca przeprowadzania rozruchu w środowisku PXE za pośrednictwem połączenia ze stacją dokującą, można to zrobić za pomocą klucza sprzętowego USB Type-C do Ethernet (np. Dell SKU# 470-ABND), aby zakończyć przeprowadzanie rozruchu w środowisku PXE.

Włączanie rozruchu w środowisku PXE w systemie BIOS w komputerach Latitude 7x20 i 7x30

 1. Wybierz opcję Connection (Połączenie), a następnie upewnij się, że opcja Enable UEFI Network Stack (Włącz stos sieciowy UEFI) ma wartość Enabled (Włączone).

  Włączanie stosu sieciowego UEFI w systemie BIOS
  Rysunek 7. Włączanie stosu sieciowego UEFI w systemie BIOS

 2. Wybierz opcję Integrated Devices (Urządzenia zintegrowane).
 3. Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję USB/Thunderbolt Configuration (Konfiguracja USB/Thunderbolt), a następnie wybierz opcję Enable USB Boot Support (Włącz obsługę rozruchu USB).

  Włączanie obsługi rozruchu USB i Thunderbolt
  Rysunek 8. Włączanie obsługi rozruchu USB i Thunderbolt

 4. Upewnij się, że opcja Enable Thunderbolt Boot Support (Włącz obsługę rozruchu Thunderbolt) ma wartość Enabled (Włączone).
 5. Kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany), aby zapisać wprowadzone zmiany.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

7000 Series, Latitude 5300 2-in-1, Latitude 5300, Latitude 7300, Latitude 7400 2-in-1, Latitude 7400

Last Published Date

16 May 2023

Version

5

Article Type

Solution