Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

BitLocker-fel när du använder TPM i 1.2-läge efter uppdatering av BIOS

Summary: BitLocker meddelar ett fel när du använder TPM i 1.2-läge efter uppdatering av BIOS (Basic Input/Output System).

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

System som är inställda på TPM 1.2-läge i BIOS kanske inte krypterar med BitLocker och visar följande fel: (Bild 1).

SLN306533_en_US__1BitLocker-diskkryptering-fel

Bild 1. BitLocker-diskkrypteringsfel

Det här felet kan även ses som följande om BitLocker används med kommandotolken/SCCM:

ERROR: Ett fel har inträffat (kod 0x80310002):

BIOS kommunicerade inte korrekt med TPM (Trusted Platform Module). Kontakta datortillverkaren för instruktioner om BIOS-uppgradering.


Symptom för Windows 10:

I Windows 10 kan problemet uppstå som att BitLocker utlöses vid start. Ett sätt att kontrollera att problemet är detsamma är att kontrollera TPM.msc enligt nedan.

Meddelanden i TPM.msc som de visas i olika versioner av Windows 10: (Bild 2).

SLN306533_en_US__2TPM – Windows10

Bild 2. TPM-fel i Windows 10


Viktigt! Det här problemet uppstår inte med TPM i 2.0-läge.

Cause

Det här problemet kan uppstå om systemet har en äldre version av BIOS installerad.

Resolution

I tabellen nedan anges den första BIOS-versionen som löser problemet. Vi rekommenderar starkt att du installerar den senaste versionen av BIOS på Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.

Plattform BIOS-version för att lösa (eller senare)
Latitude 7370 1.13.5 (släpptes 18 juli 2017)
Latitude E7270/E7470 1.16.4 (släpptes 26 juni 2017)
Latitude E5270/E5470/E5570 1.15.4 (släpptes 26 juni 2017)
Precision 3510 1.15.4 (släpptes 26 juni 2017)
Precision 5510 1.4.0 (släpptes 15 september 2017)
Precision 7510/7710 1.13.6 (släpptes 13 juli 2017)
OptiPlex 3050 1.4.4 (släpptes 5 juni 2017)
OptiPlex 3050 AIO 1.4.3 (släpptes 2 juni 2017)
OptiPlex 5050 1.5.2 (släpptes 13 juli 2017)
OptiPlex 7050 1.5.2 (släpptes 13 juli 2017)
OptiPlex 7450 AIO 1.5.2 (släpptes 17 juli 2017)
OptiPlex 5250 AIO 1.5.2 (släpptes 17 juli 2017)
OptiPlex 7440 AIO 1.8.2 (släpptes 6 juni 2017)
OptiPlex 3240 AIO 1.5.17 (släpptes 6 juni 2017)

Article Properties


Affected Product
Latitude 7370, Latitude E5270, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270, Latitude E7470, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7450 All-In-One, Precision 3510 , Precision 5510, Precision 7510, Precision 7710 ...
Last Published Date

06 Jul 2023

Version

8

Article Type

Solution