Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Backup and Recovery (DBaR) i Windows 10

Summary: Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Aby korzystać z aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR) z Windows 10, należy przestrzegać poniższych wskazówek.


Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

UWAGA: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą również oprogramowania AlienReSpawn Backup, które jest dostępne w Alienware komputerach.

Dell Backup and Recovery (DBaR) aktualizacja do wersji 1,9 jest dostępna tylko dla komputerów, które mają Windows 10. Ma to zachować kompatybilność aplikacji DBaR.

DBAR oznacza Dell Backup and Recovery aplikacji, bezpieczny, łatwy i niezawodny sposób tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz odzyskiwania, które chronią komputer (system operacyjny, aplikacje, Sterowniki, ustawienia) i dane (muzyka, zdjęcia, filmy, pliki i inne ważne pliki), aby zapobiec utracie danych. Służy do zastąpienia poprzedniego programu DataSafe Local 2. x i DBRM.
Obecnie istnieją dwie wersje programu DBAR:

 • Wersja Basic Fabrycznie zainstalowano w komputerze z Windows systemem operacyjnym, można zbudować dysk odzyskiwania komputera i utworzyć kopię zapasową wstępnie zainstalowanych aplikacji i oprogramowania z fabryki.
 • Wersja Premium Do aktualizacji usługi wymagany jest dodatkowy klient.

Systemy dostarczone z Windows 10 nie będą miały zainstalowanego Dell Backup and Recovery (DBaR).
 

UWAGA: Jeśli Dell Backup and Recovery nie zostanie zaktualizowana zgodnie z zaleceniami (przed aktualizacją do Windows 10), jedynymi pozostałością do przywrócenia poprzedniego działającego systemu operacyjnego. Jeśli przywracanie systemu operacyjnego zakończy się niepowodzeniem, ostateczne rozwiązanie może wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego i Dell Backup and Recovery. 

Cause

Korzystanie z aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR) z Windows 10

Resolution

Powiadomienie o aktualizacji.

Systemy firmy Dell z aplikacją Dell Backup and Recovery (DBaR), które zostały zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 10, otrzymają powiadomienie o aktualizacji zalecanej przez firmę Dell na pulpicie aktualizacji Dell Backup and Recovery. Aktualizacja systemu Windows 10 zaktualizuje aplikację DBaR do wersji 1.9, która jest w pełni kompatybilna z systemem Windows 10.

Jeśli do DBaR 1,9 jest wymagany link do pobierania, można go pobrać z następującego łącza: Dell Backup and Recovery (DBaR) wersja 1,9 (patrz rysunek 1).

UWAGA: Dell Backup and Recovery (DBaR) w wersji 1,9 nie należy instalować na komputerach dostarczonych z Windows 10. Dell Backup and Recovery wersja 1,9 jest dostępna tylko w przypadku komputerów, które mają być uaktualnione do Windows 10 lub zostały już zaktualizowane do Windows 10.

Systemy dostarczane z Windows 10 instalowane z fabryki używają Windows 10 macierzystego tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Aby skorzystać z aplikacji Backup and Restore dla systemów Windows kliknij Start, Ustawienia, Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Tworzenie kopii zapasowej.

SLN298526_en_US__3DBAR19-1
Rysunek 1: Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR

Kliknij przycisk Instaluj aktualizację, aby rozpocząć proces aktualizacji. (patrz rys. 2).

SLN298526_en_US__4DBAR19-2
Rysunek 2: – Zainstaluj aktualizację DBaR

Następnie kliknij przycisk Start. (patrz rys. 3).

SLN298526_en_US__5DBAR19-3
Rysunek 3: – Przycisk Start DBaR

W przypadku sprawdzania dostępności aktualizacji online aplikacji DBaR podczas korzystania z systemu Windows 8.1 zostanie wyświetlony poniższy komunikat: (patrz Rysunek 4.) (patrz rys. 4).

SLN298526_en_US__6DBAR19-4
Rysunek 4: – Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR

Dodatkowe zasoby:


Sposób odzyskania komputera z DBAR

Dell Backup and Recovery Manager (DBAR) odzyskiwanie komputera można wykonać na trzy sposoby:

 1. Uruchom DBAR na komputerze, wybierz opcję Recovery(Odzyskiwanie systemu).
 2. Oddzwoń do partycji odzyskiwania, aby odzyskać komputer. Przesuń mysz po prawej stronie ekranu, wybierz Ustawienia , kiedy pojawi się pasek narzędzi, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT , a następnie przytrzymując go ponownie, wybierz opcję Rozwiąż (Diagnostics) i DBAR.
 3. Odzyskiwanie systemu z nośnika odzyskiwania: Komputer jest podłączony do zewnętrznego zasilacza. naciśnięcie klawisza F12 jest ciągle wybierane po wejściu do menu startowego i wybraniu startu z nośnika odzyskiwania.

Etapy odzyskiwania komputera z DBAR

 1. Uruchom DBAR, wybierz opcję Recovery (Odzyskiwaniesystemu). (patrz rys. 5).


  Rysunek 5: Korzystanie z programu Dell Backup and Recovery

 2. Wybierz opcję Factory Image(Zatwierdź). Komputer uruchomi się ponownie i wprowadzi interfejs odzyskiwania. (patrz rys. 6).


  Rysunek 6: — Przywracanie komputera


Etapy odzyskiwania komputera za pomocą nośnika odzyskiwania

 1. Uruchom komputer, stale naciskając klawisz F12 w interfejsie Dell, aby wybrać opcję Start up z nośnika odzyskiwania (komputer przenośny musi być podłączony do zewnętrznego zasilania). (patrz rys. 7).


  Rysunek 7: — Zapraszamy!

  UWAGA: Po przywróceniu komputera przenośnego przy użyciu fabrycznej kopii zapasowej należy podłączyć ładowarka lub pojawi się komunikat o błędzie: "Podłącz zasilacz, aby kontynuować. Nie można przywrócić komputera, gdy jest zasilany z akumulatora. " (patrz rys. 8).

  Rysunek 8: — Błąd

   

 2. Aby uzyskać krótki opis, wyświetlane są kontrole integralności lustrzanej i wszystkie dostępne obrazy. (Patrz rysunek 9. and10).


  Rysunek 9: — Opis
  powitalny
  Rysunek 10. -Sprawdzanie komputera

 3. Wybierz opcję Factory Image (obraz fabryczny). (Patrz Rysunek 11).


  Rysunek 11: — Przywracanie komputera

 4. Wybierz typ odzyskiwania (zalecane jestodzyskiwanie czynników ). (patrz rys. 12).


  Rysunek 12: -Wybierz tryb

  UWAGA: Fabryka Recovery usunie wszystkie dane, których nie kopia zapasowa została utworzona na komputerze. Aby zapisać swoje datafiles na dysku twardym, należy wykonać czynności związane z wykonaniem tej opcji.
 5. Wybierz, czy chcesz utworzyć kopię zapasową części danych oryginalnego komputera. (patrz rys. 13).


  Rysunek 13: -System Recovery (Odzyskiwanie systemu)

  • Wybierz Yes (tak), przejdź do interfejsu wyboru plików. (patrz rys. 14).


   Rysunek 13: — Wybierz YES (tak)

  • Wybierz nie, po prostu przeszedł interfejs odzyskiwania, kiedy przycisk ponownego uruchomienia stanie się gotowy, dokończ operację przywracania, ponownie uruchom komputer, a następnie wprowadź fabryczną konfigurację systemu operacyjnego. (Patrz Rysunek 15,).


   Rysunek 14: — Wybierz NO


Korzystanie z Dell tworzenia i przywracania kopii zapasowych (DBAR) w celu tworzenia obrazu fabrycznego

Preparat Jeden 8G lub więcej pustych USB

Uwaga: Program Dell zaleca tworzenie kopii zapasowej na podstawie fabrycznej po pierwszym użyciu opakowania.

Czynności:
 1. Otwórz Dell tworzenia i przywracania kopii zapasowej.
 2. Wybierz nośnik odzyskiwania. Wyświetlacz zależy od wersji językowej systemu operacyjnego. (Patrz rys. 16).

  SLN298526_en_US__201385368501826. QQAA20131118164726
  Rysunek 16: — Menu główne

 3. Włóż USB, wybierz włożony nośnik, a następnie kliknij przycisk Continue ( Kontynuuj). (Patrz Rysunek 17,).

  SLN298526_en_US__211385368829323 SLN298526_en_US__211385368829323.1367141747785_image003
  Rysunek 17: -Factory Media

 4. Kliknij Start. (Patrz Rysunek 18,).

  SLN298526_en_US__221385368846230 SLN298526_en_US__221385368846230.1367141898088_image004
  Rysunek 18: -Start

  Uwaga: Po wprowadzeniu fabrycznej kopii zapasowej danych w USB są formatowane. Jeśli w USB zaklejanie ważnych danych, należy wykonać kopię zapasową.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wykonać fabryczną kopię zapasową multimediów. (Patrz Rysunek 19

  SLN298526_en_US__231385368870465 SLN298526_en_US__231385368870465.1367141959154_image005
  Rysunek 19: — Pełna

 


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Last Published Date

17 Jun 2021

Version

7

Article Type

Solution