Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Backup and Recovery (DBaR) i Windows 10

Summary: Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby korzystać z aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR) w systemie Windows 10.


Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBaR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

UWAGA: informacje zawarte w tym artykule dotyczą również oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych AlienReSpawn, dostępnego w komputerach Alienware.

Aktualizacja Dell Backup and Recovery (DBaR) do wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10. Ma to na celu zapewnienie zgodności aplikacji DBaR.

DBAR oznacza aplikację Dell Backup and Recovery, bezpieczne, łatwe i niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które chroni komputer (system operacyjny, aplikacje, sterowniki, ustawienia) oraz dane (muzykę, zdjęcia, filmy i inne ważne pliki), aby zapobiec utracie danych. Zastępuje poprzednie wersje DataSafe Local 2.x i DBRM.
Obecnie istnieją dwie wersje DBAR:

 • Basic: Fabrycznie zainstalowana w komputerze z systemem operacyjnym Windows, można utworzyć dysk odzyskiwania komputera oraz utworzyć kopię zapasową wstępnie zainstalowanych aplikacji i oprogramowania.
 • Premium: Uaktualnienie usługi wymaga dodatkowego klienta.

Komputery dostarczane z systemem Windows 10 nie mają wstępnie zainstalowanej aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR).
 

UWAGA: jeśli aplikacja Dell Backup and Recovery nie zostanie zaktualizowana zgodnie z zaleceniami (przed aktualizacją do systemu Windows 10), jedynym rozwiązaniem jest powrót do wcześniejszego systemu operacyjnego. Jeśli cofnięcie systemu operacyjnego nie powiedzie się, ostateczne rozwiązanie może wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz aplikacji Dell Backup and Recovery. 

Cause

Korzystanie z aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR) w systemie Windows 10

Resolution

Powiadomienie o aktualizacji

Komputery firmy Dell z aplikacją Dell Backup and Recovery (DBaR), które zostały zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 10, otrzymają powiadomienie o aktualizacji zalecanej przez firmę Dell na pulpicie aktualizacji Dell Backup and Recovery. Aktualizacje systemu Windows 10 zaktualizuje aplikację DBaR do wersji 1.9, która jest w pełni kompatybilna z systemem Windows 10.

Jeśli aplikacja DBaR 1.9 wymaga łącza do pobrania, można je pobrać z następującego łącza: Dell Backup and Recovery (DBaR) w wersji 1.9 (Rysunek 1.)

UWAGA: aplikacji Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 NIE NALEŻY instalować w komputerach z zainstalowanym systemem Windows 10. Program Dell Backup and Recovery w wersji 1.9 jest przeznaczony TYLKO dla komputerów aktualizowanych do systemu Windows 10 lub tych, które zostały już uaktualnione do systemu Windows 10.

Systemy dostarczane z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 korzystają z natywnego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych systemu Windows 10. Aby skorzystać z aplikacji Backup and Restore dla systemów Windows kliknij Start, Ustawienia, Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Tworzenie kopii zapasowej.

Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR
Rysunek 1. Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR

Kliknij przycisk Instaluj aktualizację, aby rozpocząć proces aktualizacji. (Rysunek 2)

Zainstaluj aktualizację DBaR
Rysunek 2. Zainstaluj aktualizację DBaR

Następnie kliknij przycisk Start. (Rysunek 3)

Przycisk Start DBaR
Rysunek 3. Przycisk Start DBaR

W przypadku sprawdzania dostępności aktualizacji online aplikacji DBaR podczas korzystania z systemu Windows 8.1 wyświetla się poniższy komunikat: (rysunek 4).

Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR
Rysunek 4. Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR

Inne zasoby:


Odzyskiwanie komputera za pomocą DBAR

Odzyskiwanie komputera za pomocą programu Dell Backup and Recovery Manager (DBAR) można przeprowadzić na trzy sposoby:

 1. Uruchom na komputerze DBAR, wybierz opcję Recovery, a następnie System Recovery.
 2. Wywołaj partycję odzyskiwania w celu odzyskania komputera. Przesuń mysz w prawą stronę ekranu, wybierz opcję Settings, gdy pojawi się pasek paneli, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie Shift Restart, wybierz opcję Troubleshoot (Diagnostics) i DBAR.
 3. Odzyskiwanie systemu z nośnika odzyskiwania: Komputer jest podłączony do zewnętrznego zasilacza. Klawisz F12 jest stale naciskany po włączeniu zasilania i przejściu do menu rozruchu, następuje wybór opcji uruchomienia z nośnika odzyskiwania.

Etapy odzyskiwania komputera za pomocą DBAR

 1. Uruchom DBAR, wybierz opcję Recovery, wybierz opcję System Recovery.
 2. Wybierz opcję Factory Image i kliknij przycisk potwierdzenia. Komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do interfejsu odzyskiwania.

Etapy odzyskiwania komputera za pomocą nośnika odzyskiwania

 1. Uruchom komputer, naciskaj stale klawisz F12 w interfejsie Dell, aby wybrać rozruch z nośnika odzyskiwania (notebook musi być podłączony do zewnętrznego źródła zasilania).
  UWAGA: po przywróceniu notebooka za pomocą kopii zapasowej do ustawień fabrycznych należy podłączyć ładowarkę lub wyświetli się monit o wystąpienie błędu: „Please connect the AC adapter to continue. Your computer cannot be restored while it is powered by the battery”.

   

 2. Aby wyświetlić krótki opis, zostaną wyświetlone kontrole integralności odzwierciedlenia i wszystkie dostępne obrazy.
 3. Wybierz opcję Factory Image. 
 4. Wybierz typ odzyskiwania (zalecany jest Factory Recovery).
  UWAGA: funkcja przywracania ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane, dla których nie ma kopii zapasowej na komputerze. Jeśli chcesz zapisać pliki danych na dysku twardym, należy wykonać czynności odzyskiwania komputera za pomocą tej opcji.
 5. Wybierz, czy chcesz utworzyć kopię zapasową niektórych danych na oryginalnym komputerze.
  • Wybierz opcję YES i przejdź do interfejsu wyboru pliku.
  • Wybierz opcję NO i wejdź do interfejsu odzyskiwania. Gdy przycisk restartu zacznie działać, dokończ operację przywracania, uruchom ponownie komputer i przejdź do konfiguracji fabrycznego systemu operacyjnego.

Jak utworzyć obraz fabryczny za pomocą programu Dell Backup and Restore (DBAR)

Czynności przygotowawcze: Jeden pusty nośnik USB o pojemności 8 GB lub większej

Uwaga: firma Dell Technologies zaleca utworzenie kopii zapasowej odzwierciedlenia fabrycznego przy pierwszym użyciu.

Czynności:
 1. Otwórz program Dell Backup and Restore.
 2. Wybierz pozycję Select Recovery Media. Wyświetlacz różni się w zależności od wersji językowej systemu operacyjnego. (Rysunek 5)

  Menu główne
  Rysunek 5. Menu główne

 3. Włóż nośnik USB, wybierz włożony nośnik, a następnie kliknij przycisk Continue. (Rysunek 6)

  Nośniki fabryczne
  Rysunek 6. Nośniki fabryczne

 4. Kliknij Start. (Rysunek 7)

  Start
  Rysunek 7. Start

  Uwaga: po utworzeniu kopii zapasowej odzwierciedlenia fabrycznego dane na nośniku USB zostaną sformatowane. Jeśli na nośniku USB znajdują się ważne dane, najpierw wykonaj kopię zapasową.
 5. Kliknij przycisk OK, kopia zapasowa nośnika fabrycznego zostanie zakończona. (Rysunek 8).

  Gotowe
  Rysunek 8. Gotowe

 


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Last Published Date

21 Sep 2023

Version

8

Article Type

Solution