Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Backup and Recovery 1.8: Omówienie i instalacja

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat programu Dell Backup and Recovery 1.8.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Dell Backup and Recovery 1.8: Omówienie
 2. Instalacja lub dezinstalacja, aktualizacja i aktualizacja aplikacji Dell Backup and Recovery 1.8
 3. Dell Backup and Recovery 1.8: First Launch Setup (Konfiguracja po pierwszym uruchomieniu)
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: Nawigacja na ekranie głównym
 5. Dell Backup and Recovery 1.8: Przydatne łącza

1. Dell Backup and Recovery 1.8: Omówienie

 

UWAGA: Oprogramowanie Dell Backup and Recovery 1.8 nie jest już dostarczane z komputerami firmy Dell. Ten artykuł dotyczy wyłącznie użytkowników starszych wersji.

 

UWAGA: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą również oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych AlienReSpawn dostępnego w komputerach Alienware.

 

PRZESTROGA: Przed uaktualnieniem systemu do windows 10 należy zainstalować najnowsze aktualizacje aplikacji Dell Backup and Recovery 1.8, aby upewnić się, że oprogramowanie działa po uaktualnieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem : Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10.

Dell Backup and Recovery 1.8 to bezpieczne, proste i niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Może chronić system (system operacyjny, aplikacje, sterowniki, ustawienia) i dane (muzyka, zdjęcia, filmy, dokumenty i inne ważne pliki) przed utratą danych.

Narzędzie Dell Backup and Recovery 1.8 jest dostępne w dwóch wersjach: Basic i Premium. 

UWAGA: Koszt aktualizacji Premium różni się w zależności od regionu, aby uzyskać koszt, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji 2 - Uaktualnienie. Cena jest wyświetlana przed udzieleniem opcji kontynuowania lub nie.

Podstawowa wersja jest fabrycznie zainstalowana na wszystkich komputerach. Możesz utworzyć nośnik odzyskiwania systemu i wykonać kopię zapasową fabrycznie zainstalowanych aplikacji i sterowników. Pomaga również przywrócić komputer do obrazu fabrycznego w przypadku problemu z systemem operacyjnym lub awarii dysku twardego.

UWAGA: Program Dell Backup and Recovery 1.8 zastępuje program Dell Backup and Recovery 1.7, DataSafe Local i DataSafe Online na wszystkich platformach konsumenckich. Zastępuje program Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) na platformach komercyjnych.

Użytkownicy mogą wybrać wersję premium podczas zamawiania systemu w punkcie sprzedaży. Uaktualnienie jest realizowane przez dell Digital Delivery. Wersja Premium jest również dostępna jako uaktualnienie za pośrednictwem opcji wewnątrz aplikacji.

Wkrótce po włączeniu komputera po raz pierwszy, oprogramowanie Dell Backup and Recovery 1.8 automatycznie uruchomi kreator „Konfiguracja po pierwszym uruchomieniu”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja 3 poniżej.

Istnieje wiele innych sposobów, aby uruchomić oprogramowanie Dell Backup and Recovery 1.8:

1. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Dell Backup and Recovery.

Ikona dbar

2. W zasobniku systemowym komputera stacjonarnego (w prawym dolnym rogu obok zegara) kliknij dwukrotnie ikonę Dell Backup and Recovery.

Wydech paska

3. Na ekranie startowym systemu Windows 8 zacznij pisać "Dell Backup and Recovery". Aplikacja jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania po wpisaniu, kliknięciu ikony lub naciśnięciu przycisku Return po podświetleniu.

dbar w systemie Windows 8

UWAGA: Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, należy pobrać najnowszą wersję z witryny Dell Backup and Recovery: www.dell.com/backupandrecovery

Powrót do góry


2. Instalacja lub dezinstalacja, aktualizacja i aktualizacja aplikacji Dell Backup and Recovery 1.8

Instalacja lub dezinstalacja

Program Dell Backup and Recovery 1.8 jest fabrycznie instalowany we wszystkich obsługiwanych systemach.

Jeśli musisz ponownie zainstalować aplikację, możesz ją pobrać tylko z witryny Dell Backup and Recovery: www.dell.com/backupandrecovery

UWAGA: Chociaż aplikację można pobrać, można ją obrazować tylko z nośnika odzyskiwania utworzonego z systemu.

Oprogramowanie Dell Backup and Recovery można odinstalować za pomocą opcji „Programy i funkcje” w panelu sterowania.

Aktualizacje

PRZESTROGA: Przed uaktualnieniem systemu do windows 10 należy zainstalować najnowsze aktualizacje aplikacji Dell Backup and Recovery 1.8, aby upewnić się, że oprogramowanie będzie działać po uaktualnieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem : Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10.

Program Dell Backup and Recovery musi mieć najnowsze aktualizacje, aby działały wydajnie.

Użytkownicy korzystający obecnie z aplikacji Dell Backup and Recovery 1.7 otrzymują monit o aktualizację do najnowszej wersji. Kliknij powiadomienie, aby rozpocząć aktualizację.

Kliknięcie wyróżnionej sekcji rozpoczyna uaktualnienie.

Powiadomienie o aktualizacji dbar 1 7

W przypadku oprogramowania Dell Backup and Recovery 1.8 możesz przeprowadzić aktualizację ręcznie, wykonując następujące czynności:

1. Kliknij znak zapytania w prawym górnym rogu.

dbar1 8 Znak zapytania

2. Kliknij opcję Sprawdź dostępne aktualizacje, aby wyszukać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

Sprawdzanie aktualizacji dbar1 8

Jeśli aktualizacja jest dostępna, system wyświetli monit o zainstalowanie aktualizacji, klikając opcję Zainstaluj aktualizację automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji.

Instalacja programu dbar1 8

Uaktualnienie

Wersję Basic oprogramowania Dell Backup and Recovery 1.8 można uaktualnić do wersji Premium, która zapewnia pełną funkcjonalność narzędzia.

UWAGA: Koszt aktualizacji Premium zależy od regionu, aby uzyskać koszt, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej. Cena jest wyświetlana przed udzieleniem opcji kontynuowania lub nie.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice między funkcjami wersji Basic i Premium.

Funkcje Wersja Basic Wersja Premium
Przywracanie systemu do stanu fabrycznego. Tak Tak
Ręcznie utwórz kopię zapasową i przywróć dane użytkownika. Tak Tak
Tworzenie kopii zapasowej aplikacji i ustawień (kopia zapasowa systemu)   Tak
Scal kopie zapasowe i zarchiwuj stare kopie zapasowe.   Tak
Ciągłe tworzenie lokalnych kopii zapasowych danych (na dysku)   Tak
Utwórz kopię zapasową i przywróć pliki na podstawie typu.   Tak

Należy uiścić opłatę za aktualizację. Wykonaj następujące kroki, aby uaktualnić oprogramowanie Dell Backup and Recovery do pełnej wersji:

UWAGA: Jeśli zakupiono wersję Premium aplikacji Dell Backup and Recovery w punkcie sprzedaży, musisz użyć aplikacji Dell Digital Delivery , aby aktywować wersję Premium. NIE należy wykonywać tych czynności.

1. Upewnij się, że system jest połączony z Internetem i kliknij przycisk Upgrade required (Uaktualnij) obok pozycji System Backup (Kopia zapasowa systemu ) lub obok pozycji Next Backup (Następna kopia zapasowa).

dbar1 8 Aktualizacja reqd

2. Kliknij przycisk Uaktualnij teraz.

Uaktualnienie dbar1 8

3. Wybierz żądaną opcję uaktualnienia.

dbar _upgrade 3

4. System łączy się ze stroną koszyka Dell Backup and Recovery. Użytkownicy muszą wprowadzić wszystkie informacje (adres dostawy, adres rozliczeniowy, opcje płatności), zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakupu aktualizacji.

upgrade_4 dbar

5. Wróć do strony aktualizacji, a kod aktywacyjny powinien zostać wprowadzony automatycznie, a DBAR zostanie uaktualniony.

UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu kod aktywacyjny nie zostanie wprowadzony automatycznie podczas procesu uaktualniania, należy wprowadzić kod aktywacyjny ręcznie.

Uaktualnienie dbar 5

Powrót do góry

 


3. Dell Backup and Recovery 1.8: First Launch Setup (Konfiguracja po pierwszym uruchomieniu)

Zaraz po pierwszym włączeniu systemu lub po pierwszym uruchomieniu aplikacji program Dell Backup and Recovery 1.8 automatycznie uruchomi kreator pierwszej konfiguracji uruchamiania. Zapewnia to użytkownikom wstępną konfigurację aplikacji Dell Backup and Recovery. Może to być "Snoozed", naciskając przycisk Later (Później) lub wyłączony przez wybranie opcji Do Not Remind Me (Nie przypominaj mi ) i naciśnięcie przycisku Later (Później).

dbar1 8 FL później

1. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej

Dbar1 8 — powitanie fl

2. Aplikacja umożliwia tworzenie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego.

dbar1 8 FL FRM

3. Jeśli zakupiono wersję Premium, następnym krokiem jest utworzenie kopii zapasowej systemu. Kopia zapasowa systemu to migawka wszystkich programów, ustawień systemu i plików znajdujących się na głównym dysku twardym. Umożliwia przywrócenie systemu.

dbar1 8 FL — systembackup

4. Ostatnim krokiem jest utworzenie kopii zapasowej danych, czyli migawki wszystkich wybranych plików danych. Możesz wykorzystać ją w celu przywrócenia brakujących lub uszkodzonych plików.

dbar1 8 — zwrotne dane FL

5. Po zakończeniu kreator wyświetli podsumowanie tego, co zostało ukończone lub jest do wykonania. Jeśli wykonanie czynności nie zostanie wykonane, przy następnym otwarciu aplikacji Dell Backup i Recovery kreator otworzy pierwszy niedokończony element.

Dbar1 8 — wykończenie FL

6. Kreator można uruchomić w dowolnym momencie, jeśli użytkownik ma niekompletne elementy, klikając znak "?" w prawym górnym rogu ekranu głównego i klikając opcję First Launch Setup (Pierwsze uruchomienie konfiguracji)

dbar1 8 FL launch home

Powrót do góry


4. Dell Backup and Recovery 1.8: Nawigacja na ekranie głównym

Ekran główny

dbar1 8 STRONA GŁÓWNA

Po lewej stronie znajduje się krótkie podsumowanie stanu oraz konfiguracji aplikacji Dell Backup and Recovery oraz zaplanowanych kopii zapasowych.

Poniższa tabela zawiera opis ekranu głównego Dell Backup and Recovery 1.8.

Kafelek lub łącze Opis
Firma Dell
zaleca
Na tym ekranie zostanie wyświetlone następne zadanie lub pozycja, które użytkownik powinien wykonać w celu ochrony systemu.
UWAGA: Gdy aktualizacja jest dostępna, jest ona wyświetlana w tym polu i ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami. Użytkownicy powinni zaktualizować oprogramowanie po udostępnieniu aplikacji, aby utrzymać jego prawidłowe działanie.
Nośnik odzyskiwania stanu
fabrycznego
Służy do tworzenia nośników odzyskiwania stanu fabrycznego.
Kopia zapasowa Służy do wykonywania kopii zapasowych systemu i danych.
Odzyskiwanie Służy do odzyskiwania, inicjowania systemu i wykonywania odzyskiwania danych z lokalnych kopii zapasowych
Powiadomienia Tutaj wyświetlane są wszystkie powiadomienia dla użytkowników.
Informacja zwrotna Łącze Opinie znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego. Użytkownik może przekazać uwagi na temat korzystania z oprogramowania Dell Backup and Recovery, klikając je.
Warunki i postanowienia
Łącze umożliwiające dostęp do regulaminu znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu głównego.

Szybka nawigacja

dbar1 8 HOME_Quick

Użytkownik może przemieszczać się między obszarami aplikacji Dell Backup and Recovery bez powrotu do ekranu głównego, klikając strzałkę w dół obok tytułu strony, w tym przypadku "Dell Backup and Recovery". Zostanie wyświetlone menu rozwijane, a użytkownik może wybrać obszar, do którego ma się udać szybko przejść.

Znak zapytania

dbar1 8 HOME — znak zapytania

Kliknięcie przycisku "?" w prawym górnym rogu powoduje wyświetlenie następujących opcji.

 • Informacje
 • Activity Logs (Dzienniki aktywności)
 • First Launch Setup (Konfiguracja po pierwszym uruchomieniu)
 • Context Help (Pomoc kontekstowa)
 • Pomoc
 • Privacy Settings (Ustawienia prywatności)
 • Sprawdź dostępne aktualizacje

Powrót do góry


5. Dell Backup and Recovery: Przydatne łącza 

Dell Backup and Recovery — witryna internetowa

Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10

Powrót do góry


Cause

Dell Backup and Recovery 1.8

Resolution

Omówienie programu Dell Backup and Recovery 1.8.

Article Properties


Affected Product

Legacy Alienware Models, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations

Last Published Date

22 Aug 2023

Version

7

Article Type

Solution