Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt och installation

Summary: Den här artikeln innehåller information om Dell Backup and Recovery 1.8.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt
 2. Installera eller avinstallera, uppdatera och uppgradera Dell Backup and Recovery 1.8
 3. Dell Backup and Recovery 1.8: Inställning för första start
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: Navigera på startskärmen
 5. Dell Backup and Recovery 1.8: Användbara länkar

1. Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt

 

Obs! Dell Backup and Recovery 1.8 levereras inte längre med Dell-system. Den här artikeln är endast avsedd för äldre användarinformation.

 

Obs! Informationen i den här artikeln gäller även säkerhetskopieringsprogrammet AlienReSpawn som är tillgängligt med Alienware-system.

 

VIKTIGT! Innan du uppgraderar systemet till Windows 10 måste du installera de senaste uppdateringarna till Dell Backup and Recovery 1.8 för att säkerställa att programvaran fungerar efter uppgraderingen. Mer information finns i följande artikel : Dell Backup and Recovery (DBAR) och Windows 10.

Dell Backup and Recovery 1.8 är en säker, enkel och tillförlitlig lösning för säkerhetskopiering och återställning. Det kan skydda ditt system (operativsystem, program, drivrutiner, inställningar) och data (musik, foton, videor, dokument och andra viktiga filer) från dataförlust.

Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8) finns i två versioner, Basic och Premium. 

Obs! Kostnaden för Premium-uppgraderingen varierar beroende på region för att få kostnaden. Följ stegen som beskrivs i avsnitt 2 – uppgraderingsavsnittet. Priset visas innan du kan fortsätta eller inte.

Den grundläggande versionen är förinstallerad på alla system. Du kan skapa systemåterställningsmedia och säkerhetskopiera fabriksinstallerade program och drivrutiner. Det hjälper även användaren att återställa datorn till fabriksavbildningen om det finns ett operativsystemsproblem eller hårddiskfel.

Obs! Dell Backup and Recovery 1.8 ersätter Dell Backup and Recovery 1.7, DataSafe Local och DataSafe Online på alla konsumentplattformar. Den ersätter Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) på kommersiella plattformar.

Användare kan välja premiumversion när de beställer systemet på försäljningsstället. Uppgraderingen levereras av Dell Digital Delivery. Premiumversionen finns även som uppgradering via ett alternativ i programmet.

Strax efter att systemet slås på för första gången kör Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8) automatiskt guiden ”First Launch Setup” (Inställning vid första start). Mer information finns i avsnitt 3 nedan.

Det finns även flera andra sätt att öppna Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8):

1. Dubbelklicka på Dell Backup and Recovery-ikonen på skrivbordet.

dbar-ikon

2. Dubbelklicka på Dell Backup and Recovery-ikonen i systemfältet på skrivbordet (längst ned till höger vid klockan).

systray för dbar

3. På startskärmen i Windows 8 skriver du "Dell Backup and Recovery" (Dells säkerhetskopiering och återställning). Appen visas i sökresultatet när du skriver, klickar på ikonen eller trycker på Retur när den är markerad.

dbar windows 8

Obs! Om programmet inte är installerat måste du hämta den senaste versionen från Dells webbplats för säkerhetskopiering och återställning: www.dell.com/backupandrecovery

Överst på sidan


2. Installera eller avinstallera, uppdatera och uppgradera Dell Backup and Recovery 1.8

Installera eller avinstallera

Dell Backup and Recovery 1.8 är fabriksinstallerat på alla system som stöds.

Om du måste installera om programmet kan du endast hämta det från Webbplatsen för Dell Backup and Recovery: www.dell.com/backupandrecovery

Obs! Även om programmet kan hämtas kan systemet endast avbildas från återställningsmediet som skapats från systemet.

Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning) kan avinstalleras från alternativet ”Program och funktioner” i kontrollpanelen.

Uppdateringar

VIKTIGT! Innan du uppgraderar systemet till Windows 10 måste du installera de senaste uppdateringarna till Dell Backup and Recovery 1.8 för att säkerställa att programvaran fungerar efter uppgraderingen. Mer information finns i följande artikel: Dell Backup and Recovery (DBAR) och Windows 10.

Dell Backup and Recovery måste ha de senaste uppdateringarna för att det ska fungera effektivt.

Användare som kör Dell Backup and Recovery 1.7 får en uppmaning om att uppdatera till den senaste versionen. Klicka på meddelandet för att påbörja en uppdatering.

När du klickar på det markerade avsnittet påbörjas uppgraderingen.

Uppdateringsmeddelande för dbar 1 7

I Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8) kan du uppdatera manuellt så här:

1. Klicka på frågetecknet i det övre högra hörnet.

dbar1 8 frågetecken

2. Klicka på Check for Updates (Sök efter uppdateringar) för att söka efter och installera de senaste uppdateringarna.

Uppdateringar för dbar1 8-kontroll

Om det finns en uppdatering uppmanar systemet dig att installera en uppdatering och klickar på Install Update (installera uppdatering) automatiskt till den senaste versionen.

dbar1 8, installationsuppdatering

Uppgradering

Basic-versionen av Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8) kan uppgraderas till Premium-versionen som ger dig alla funktioner.

Obs! Kostnaden för premiumuppgraderingen varierar beroende på region för att få kostnaden. Följ stegen som beskrivs nedan. Priset visas innan du kan fortsätta eller inte.

I följande tabell visas funktionsskillnaderna mellan Basic och Premium.

Egenskaper Basic Premium
Återställ systemet till fabriksinställningarna. Ja Ja
Säkerhetskopiera och återställa användardata manuellt. Ja Ja
Säkerhetskopiera program och inställningar (säkerhetskopiering av systemet)   Ja
Slå samman säkerhetskopior och arkivera gamla säkerhetskopior.   Ja
Kontinuerlig säkerhetskopiering av data lokalt (till en disk)   Ja
Säkerhetskopiera och återställ filer baserat på typ.   Ja

Du måste betala en avgift för uppgraderingen. Följ dessa steg för att uppgradera till den fullständiga versionen av Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning):

Obs! Om du köpte Premium-versionen av Dell Backup and Recovery vid försäljningstillfället skulle du behöva använda Dell Digital Delivery för att aktivera premiumversionen. Följ INTE dessa steg.

1. Kontrollera att systemet är anslutet till internet och klicka på Upgrade required (uppgradera) bredvidSystem Backup (systemsäkerhetskopiering ) eller bredvid Next Backup (nästa säkerhetskopia).

Uppdatering till dbar1 8 krävs

2. Klicka på Upgrade Now.

Uppgradering till dbar1 8 nu

3. Välj önskat uppgraderingsalternativ.

dbar _upgrade 3

4. Systemet ansluter till dells kundvagnssida för säkerhetskopiering och återställning. Användare måste ange all information (leveransadress, faktureringsadress, betalningsalternativ) efter behov för att köpa uppgraderingen.

dbar-upgrade_4

5. Gå tillbaka till uppgraderingssidan så ska aktiveringskoden anges automatiskt och DBAR uppgraderas.

Obs! Om du av någon anledning inte anger aktiveringskoden automatiskt under uppgraderingsprocessen måste du ange aktiveringskoden manuellt.

Uppgradering av dbar 5

Överst på sidan

 


3. Dell Backup and Recovery 1.8: Inställning för första start

Kort efter att systemet har slagits på för första gången, eller första gången programmet körs, kör Dell Backup and Recovery 1.8 automatiskt guiden "First Launch Setup". Det här vägleder användarna genom den första konfigurationen av Dell Backup and Recovery. Det kan antingen vara "Snoozed" genom att trycka på Later eller inaktiveras genom att du väljer Do Not Remind Me (påminn mig inte ) och trycker på Later (senare).

dbar1 8 FL senare

1. Klicka på Nästa om du vill fortsätta

Välkommen till dbar1 8 FL

2. Programmet vägleder dig genom fabriksåterställningsmedia.

dbar1 8 FL FRM

3. Om du har köpt Premium-versionen är nästa steg att skapa en säkerhetskopiering av systemet. En säkerhetskopia av system är en snapshot av alla program, systeminställningar och filer på hårddisken och kan användas för att återställa systemet.

dbar1 8 FL-systembackup

4. Det sista steget är säkerhetskopiering av data. Säkerhetskopiering av data tar en ögonblicksbild av alla dina valda datafiler. Du kan använda detta för att återställa saknade eller skadade filer.

dbar1 8 FL-databackup

5. När det är klart visar guiden en sammanfattning av vad som har slutförts eller fortfarande ska utföras. Om stegen inte slutförs öppnas guiden för Dell Backup and Recovery nästa gång användare öppnar Dell Backup and Recovery till det första ofullständiga objektet.

dbar1 8 FL finish

6. Guiden kan startas när som helst om användaren har ofullständiga objekt genom att klicka på "?" i det övre högra hörnet på startskärmen och klicka på First Launch Setup

startstart för dbar1 8 FL

Överst på sidan


4. Dell Backup and Recovery 1.8: Navigera på startskärmen

Startskärmen

dbar1 8 HOME

På vänster sida visas en snabb sammanfattning av status och hur Dell Backup and Recovery konfigureras samt eventuella schemalagda säkerhetskopior.

I tabellen nedan finns en beskrivning av startskärmen för Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8).

Panel eller länk Beskrivning
Dell
rekommenderar
På den här skärmen visas nästa uppgift eller alternativ som användaren ska göra för att skydda systemet.
Obs! När en uppdatering är tillgänglig visas den i den här rutan och prioriteras över alla andra åtgärder. Användare bör uppdatera programvaran så fort en uppdatering är tillgänglig för att den ska fungera på rätt sätt.
Fabriksåterställningsmedia

Används för att skapa fabriksåterställningsmedia
Säkerhetskopiera Används för att utföra säkerhetskopia av system och data.
Återställning Används för att utföra återställning, initiera systemet och utföra dataåterställning från lokala säkerhetskopieringar
Meddelanden Alla meddelanden visas för användare här.
Feedback Feedbacklänken finns i det övre högra hörnet på startskärmen. Användaren kan ge synpunkter på sina erfarenheter med Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning) genom att klicka här.

Villkor
Länken för att komma åt villkoren finns längst ned till höger på startskärmen.

Snabb navigering

dbar1 8 HOME_Quick

Användaren kan flytta mellan områden inom Dell Backup and Recovery utan att gå tillbaka till startskärmen genom att klicka på listrutan bredvid sidrubriken, i det här fallet "Dell Backup and Recovery". En listruta visas, och användaren kan välja vilket område de vill gå till snabbt.

Frågetecken

dbar1 8 HOME-frågetecken

Om du klickar på "?" längst upp till höger visas följande alternativ.

 • Om
 • Aktivitetsloggar
 • Inställning för första start
 • Sammanhangsberoende hjälp
 • Hjälp
 • Sekretessinställningar
 • Sök efter uppdateringar

Överst på sidan


5. Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning): Användbara länkar 

Webbplatsen för Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning) (DBAR) och Windows 10

Överst på sidan


Cause

Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning) 1.8

Resolution

Översikt över Dell Backup and Recovery 1.8.

Article Properties


Affected Product

Legacy Alienware Models, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations

Last Published Date

22 Aug 2023

Version

7

Article Type

Solution