Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Dell Premier WK717 z oprogramowaniem Dell Universal Receiver Control Panel

Summary: Zapoznaj się z informacjami na temat pobierania i używania programu Dell Universal Receiver Control Panel bezprzewodowej klawiatury Dell Premier WK717.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

UWAGA: JEDYNĄ klawiaturą lub myszą, która korzysta z Dell Universal Receiver Control Panel, jest klawiatura bezprzewodowa Dell Premier WK717.

Wszystkie inne klawiatury i myszy firmy Dell korzystają z programu Dell Peripheral Manager.

Instrukcje pobierania i korzystania z programu Dell Peripheral Manager można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Korzystanie z oprogramowania Dell Peripheral Manager i rozwiązywanie problemów z nim związanych.


Spis treści

 1. Jakie produkty wykorzystują sprzęt i oprogramowanie Dell Universal Pairing?
 2. Po czym poznać, że odbiorniki, klawiatura i mysz są zgodne?
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Universal Pairing.
 4. Jak sparować uniwersalną klawiaturę i mysz Dell

1. Jakie produkty wykorzystują sprzęt i oprogramowanie Dell Universal Pairing?

 • Klawiatura bezprzewodowa Dell Premier — WK717 (WYŁĄCZNIE)
Powrót do góry

2. Po czym poznać, które produkty są zgodne?

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia zgodności urządzeń jest porównanie logo na odbiorniku USB z logo na spodzie klawiatury lub myszy (Rysunek 1).

Klucz sprzętowy Dell Universal Pairing
Rysunek 1: Klucz sprzętowy Dell Universal Pairing
Urządzenia Dell Universal Pairing nie są zgodne z urządzeniami Logitech Unifying Technology (Rysunek 2).
Tabela zgodności
Rysunek 2: Tabela zgodności
Powrót do góry

3. Pobieranie i instalacja oprogramowania Dell Universal Pairing.

W tej sekcji znajdują się instrukcje dotyczące pobierania i instalowania oprogramowania Dell Universal Pairing.

UWAGA: aby móc zainstalować i korzystać z oprogramowania Dell Universal Receiver Control Panel, nie można mieć jednocześnie zainstalowanego oprogramowania Dell Peripheral Manager. Oprogramowanie Dell Peripheral Manager należy usunąć przed instalacją oprogramowania Dell Universal Receiver Control Panel.
 1. Przejdź do strony sterowników klawiatury bezprzewodowej Dell Premier WK717.
 2. Dotknij lub kliknij opcję Pobierz po prawej stronie pozycji Dell Universal Receiver Control Panel.
 3. W zależności od przeglądarki dostępne opcje będą się różnić. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie przeglądarki Chrome Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies..
 4. Po pobraniu oprogramowania Dell Peripheral Manager dotknij lub kliknij plik w dolnej części ekranu, aby rozpocząć proces instalacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Powrót do góry


4. Jak sparować uniwersalną klawiaturę i mysz Dell

 1. Uruchom Dell Universal Receiver Control Panel i podłącz uniwersalny odbiornik USB Dell.
 2. Jeśli istnieją już sparowane urządzenia, usuń sparowanie, klikając przycisk „Usuń urządzenie” (Rysunek 3).
  Usuwanie urządzenia
  Rysunek 3. Usuwanie urządzenia
 3. Dotknij lub kliknij Dodaj nowe urządzenie (Rysunek 4).
  Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
  Rysunek 4. Add New Device (Dodaj nowe urządzenie)
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (Rysunek 5).
 5. Wyłącz wszystkie klawiatury i myszy (Rysunek 5).
 6. Podczas parowania myszy przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i naciśnij przycisk Wł. Przytrzymuj przycisk myszy przez kolejne 3 sekundy do momentu ukończenia parowania (Rysunek 5).
 7. Podczas parowania klawiatury przytrzymaj wciśnięty klawisz klawiatury i naciśnij przycisk Wł. Przytrzymuj klawisz klawiatury przez kolejne 3 sekundy do momentu ukończenia parowania (Rysunek 5).
  Instrukcje dodawania nowego urządzenia
  Rysunek 5. Instrukcje dodawania nowego urządzenia
 8. Parowanie zostało ukończone.

Powrót do góry

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product
Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse KM717, Dell Premier Wireless Keyboard WK717, Dell Premier Wireless Mouse WM527, Dell Wireless Keyboard and Mouse- KM636 (black), Dell Wireless Keyboard & Mouse KM714, Dell Wireless Laser Mouse WM514 , Dell Wireless Mouse WM126, Dell Wireless Mouse WM326 ...
Last Published Date

20 Dec 2023

Version

10

Article Type

How To