Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jaké je výchozí uživatelské jméno a heslo pro řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller)

Summary: Změna výchozího hesla řadiče iDRAC je důležitá pro zabezpečení serveru. Poskytuje informace o výchozím uživatelském jménu a hesle řadiče iDRAC.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Zařízení PowerEdge, PowerFlex, VxRail, PowerVault a další systémy s řadičem iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) jsou k dispozici s několika možnostmi ohledně hesla pocházejícího z výroby. Možnosti jsou Secure Default Password, Legacy Password a Force Change Password.

 

Bezpečné výchozí heslo

Ve výchozím nastavení jsou všechny servery PowerEdge dodávány s jedinečným, náhodně vygenerovaným heslem iDRAC, které zajišťuje dodatečné zabezpečení. Toto jedinečné heslo je vygenerováno ve výrobě a nachází se na vysouvacím informačním štítku na přední straně šasi poblíž inventárního štítku serveru. Zákazníci, kteří zvolí tuto možnost, si budou muset poznamenat toto jedinečné náhodné heslo a použít ho k prvnímu přihlášení k řadiči iDRAC. Z bezpečnostních důvodů společnost Dell důrazně doporučuje změnit výchozí heslo.

 

Starší heslo

Tuto možnost by měli zvolit zákazníci, kteří dávají přednost známému staršímu heslu "calvin". Jedním z důvodů pro výběr této možnosti by bylo zajištění shody s aktuálními skripty. Z bezpečnostních důvodů společnost Dell důrazně doporučuje změnit starší heslo.

 

Vynutit změnu hesla

Funkce "Force Change of Password" vyzve uživatele ke změně výchozího továrního hesla zařízení. Obrazovka nucené změny hesla se zobrazí po úspěšném ověření uživatele a nelze ji přeskočit. Teprve poté, co uživatel zadá heslo, bude povolen normální přístup a provoz.

 

Poznámka: Další výukové programy k řadiči iDRAC jsou k dispozici v článku Vyhledání výrobního čísla / sériového čísla / ID produktu / PSNT pro infrastrukturní produkty.

Heslo lze resetovat prostřednictvím nastavení řadiče iDRAC stisknutím klávesy F2 při spouštění. Heslo můžete také obnovit na výchozí tovární nastavení pomocí následujícího příkazu racadm:

racadm racresetcfg -all

K obnovení na starší heslo použijte následující příkaz racadm:

racadm racresetcfg -rc

Poznámka: Další informace o řadiči iDRAC naleznete v článku znalostní databáze Dell Články podpory pro řadič iDRAC a řadič CMC.

Cause

Co je to funkce Default Password Warning (Varování ohledně výchozího hesla) v řadiči iDRAC? (SEC0701)

Výchozí uživatelské jméno a heslo řadiče iDRAC jsou obecně známé. Každý uživatel má přístup k serveru a může pomocí výchozích přihlašovacích údajů provádět změny. Funkce upozornění na výchozí heslo v řadiči iDRAC vás upozorní, pokud jsou stále nastavené výchozí přihlašovací údaje.

Po každém přihlášení uživatele s oprávněním Configure User do řadiče iDRAC nebo protokolu SSH/Telnet nebo při dálkovém spuštění příkazu racadm pomocí výchozích přihlašovacích údajů zobrazí systém zprávu s varováním (SEC0701). Uživatelé uživatelského rozhraní a protokolu SSH/Telnet se přihlašují jednou za relaci, a tak se jim při každé relaci zobrazí jedna zpráva s varováním. Uživatelé, kteří používají příkazy racadm na dálku, se přihlašují při každém příkazu, a proto se jim bude varovná zpráva zobrazovat u každého příkazu.

Řadič iDRAC s výchozími přihlašovacími údaji je ještě méně zabezpečený, pokud je systém přístupný z internetu nebo je součástí velké sítě s různými úrovněmi důvěry. Pokud jsou nakonfigurované některé z následujících položek, je možné, že k řadiči iDRAC lze přistupovat prostřednictvím internetu.

Když se uživatel s oprávněními Configure User přihlásí k řadiči iDRAC pomocí webového uživatelského rozhraní pomocí výchozích přihlašovacích údajů, zobrazí se varovná zpráva ohledně výchozího hesla. Na této stránce může uživatel změnit heslo uživatele root, nebo nemůže změnit nic a musí pokračovat v přihlašování k řadiči iDRAC. Pokud uživatel heslo nezmění, zobrazí se na této stránce možnost zakázat varovnou zprávu ohledně výchozího hesla.

SLN306783_en_US__3image(13087)
Obrázek 2: Varování před výchozím heslem řadiče iDRAC9

Varování výchozího hesla řadiče iDRAC8
Obrázek 3: Varování před výchozím heslem řadiče iDRAC8

Varování ohledně výchozího hesla lze povolit nebo zakázat v části Přehled řadiče iDRAC, poté v části Nastavení řadiče iDRAC, Ověření uživatele a na stránce Místní uživatelé v části s názvem Upozornění na výchozí heslo.

Resolution

Nemohu si vzpomenout na heslo řadiče iDRAC

Pokud jste ztratili heslo řadiče iDRAC, je nutné řadič iDRAC resetovat do výchozího nastavení. Tento proces je vysvětlen v článku Jak resetovat interní řadič iDRAC (Internal Dell Remote Access Controller) na serveru PowerEdge.

Jak se přihlásit k řadiči iDRAC9 pomocí výchozího hesla

Délka: 00:00:54 (hh:mm:ss)
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) zvolit pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Additional Information

Videos


 
Need more help?  
Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   

Visit and ask for support in our Communities

   

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product
iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4130, Poweredge C4140, PowerEdge c6320, PowerEdge c6320p, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, Poweredge FC430, Poweredge FC630, PowerEdge FC640 , Poweredge FC830, PowerEdge FM120x4 (for PE FX2/FX2s), PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R420, PowerEdge R420XR, PowerEdge R430, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R6625, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge T130, PowerEdge T140, PowerEdge T150, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T340, PowerEdge T350, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T440, PowerEdge T550, PowerEdge T560, PowerEdge T620, PowerEdge T630, PowerEdge T640, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t ...
Product
Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes, Dell EMC vSAN Ready Nodes, NX Series, PowerFlex appliance R650, PowerFlex appliance R6525, Powerflex appliance R750, VxFlex Ready Node R640, PowerFlex appliance R640, PowerFlex appliance R740XD , PowerFlex appliance R7525, PowerFlex appliance R840 ...
Last Published Date

02 Oct 2023

Version

17

Article Type

Solution