Useiden näyttöjen määrittäminen

Summary: Tämä artikkeli sisältää tietoja näyttöliitännöistä ja käyttöjärjestelmäkohtaiset oppaat kahden tai usean näytön määrittämisestä ja näytön tyylin vaihtamisesta.

Article Content


Symptoms

Kun liität lisänäytön Dell-tietokoneeseen, Windows tunnistaa näytön automaattisesti ja näyttää järjestelmän työpöytänäytön. Sen jälkeen voit valita työpöydän ulkoasun ja mukauttaa näytön asetuksia, kuten valita näytön tyyliksi kloonaustilan, laajennetun tilan, vain ensimmäisen näytön tai vain toisen näytön. Muita mukautettavia asetuksia ovat näytön tarkkuus ja värien määrä. Microsoft Windows 7 ja uudemmat versiot tukevat usean näytön kokoonpanoa, mikä parantaa tuottavuutta.

Cause
HUOMAUTUS: Lisätietoja Dell-näytön asennuksesta on näytön käyttöoppaassa. Jos näyttö ei ole Dell-merkkinen, katso valmistajan sivustosta saatavaa näytön käyttöopasta.
Resolution

On tärkeää varmistaa, että tietokoneen videoportti vastaa näytön käytettävissä olevaa videoporttia, kuten VGA, DVI, HDMI tai DisplayPort (DP). Liitä tietokone näyttöön tai muuhun näyttölaitteeseen, kuten projektoriin tai televisioon, yhteensopivalla kaapelilla. Näytön valmistajan pitäisi toimittaa tämä kaapeli.

Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön liittäminen Dell-tietokoneeseen.

Lisätietoja Dell-tietokoneen porteista on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen ulkoisten porttien ja liitäntöjen opas.

Alkuun

Määritä tietokoneessa ja näytöissä käytettävissä olevien videoliitäntöjen tyyppi. Videoliitäntöjen määrä määräytyy tietokoneeseen asennetun näytönohjaimen tyypin mukaan. Useimmat pöytätietokoneen näytönohjaimet tukevat kahta tai useampaa näyttöä näytönohjaimen ja tietokoneen teknisten ominaisuuksien mukaan. Kannettavat voivat kuitenkin tukea enintään kahta näyttöä tietokoneen teknisten ominaisuuksien mukaan. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön liittäminen Dell-tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa tietokoneen ja näytön videoliitännät vastaavista käyttöoppaista.

Kun kaapelit on liitetty kunnolla, tietokoneen pitäisi tunnistaa ja näyttää työpöytänäyttö liitetyissä näytöissä automaattisesti. Tämän jälkeen voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan näyttötyylin.

Microsoft Windows sisältää useita näyttötyylivaihtoehtoja, jotka määrittävät, miten työpöytänäyttö näkyy tietokoneeseen liitetyissä näytöissä.

 1. Vain tietokoneen näyttö – käytössä on vain näyttö 1, eikä näytössä 2 näy mitään. Toinen näyttö ohitetaan ja vain tietokoneen ensisijaista näyttöä käytetään.
 2. Sama näyttö (kutsutaan myös kloonaustilaksi) – näyttää koko työpöydän molemmissa näytöissä. Toinen tai muut näytöt peilataan ensisijaisesta näytöstä.
 3. Laajenna näytöt – työpöytä venytetään kahteen näyttöön. Tietokoneen näyttö laajennetaan kaikkiin tunnistettuihin näyttöihin. Voit siis käyttää kaikkien näyttöjen laajuista työpöytää.
 4. Vain toinen näyttö – käytössä on vain näyttö 2, eikä näytössä 1 näy mitään. Tietokoneen ensisijainen näyttö poistetaan käytöstä ja vain toista näyttöä käytetään.
HUOMAUTUS: Kun Dellin kannettavaan liitetään toinen näyttö, oletusarvoinen näyttötyyli on Sama näyttö.
Kun Dell-pöytätietokoneeseen liitetään toinen näyttö, oletusarvoinen näyttötyyli on Laajenna näytöt.
 
Näyttö- tai videoasetusten muuttaminen Microsoft Windowsissa

Lisätietoja näytön tarkkuuden, virkistystaajuuden sekä fonttien ja kuvakkeiden koon muuttamisesta on seuraavissa Dellin tietämyskannan artikkeleissa tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän mukaan:

Alkuun

Telakointiaseman tai porttitoistimen avulla voit liittää helposti useita oheislaitteita, kuten näppäimistön, hiiren, tulostimen, ulkoisia kiintolevyjä ja yhden tai useamman ulkoisen näytön, kannettavaan tietokoneeseen, jossa on yleensä vain vähän liitäntäportteja.

Useimmissa telakointiasemissa tai porttitoistimissa on videoportteja vähintään kahden ulkoisen näytön liittämistä varten. Näytöt liitetään niihin samalla tavalla kuin tietokoneeseen, tarvitset vain oikeanlaiset kaapelit. Kun telakointiasema tai porttitoistin on liitetty kannettavaan, voit sammuttaa kannettavan LCD-näytön ja käyttää sen sijaan ulkoisia näyttöjä.

Huomautuksia:
 • Ennen kuin aloitat, tarkista Dell-telakointiaseman ja näyttöjen oppaista, mitä yhteisiä liitäntöjä niissä on (esimerkiksi VGA, HDMI, Mini DisplayPort tai DisplayPort (DP) (kuva 1) ja tukeeko näyttö MST (DisplayPort Multi-Stream Transport) -tekniikkaa.
 • Jos näytöt tukevat MST-tekniikkaa, näyttöjä voi ketjuttaa DisplayPort-kaapeleilla. Jos niin ei ole, tarvitset kahdenlaisia videokaapeleita.
 • Kun tiedät, mitä yhteisiä liitäntöjä laitteissa on ja tukeeko näyttö MST (DisplayPort Multi-Stream Transport) -tekniikkaa, sinun tarvitsee hankkia oikeat kaapelit, jotta voit liittää telakan näyttöihin.
 • Lisätietoja telakointiasemista on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-telakointiasemien opas
 • Lisätietoja oppaiden hankkimisesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tuotteen oppaat ja ohjeet

Kuva 1: Videoportit
Kuvan numeroviitteet:
Kuvateksti1 VGA-liitäntä
Kuvateksti2 HDMI-liitäntä
Caption3 Mini DisplayPort -liitäntä
Caption4 DisplayPort-liitäntä
 1. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on suositeltavaa asentaa tietokoneeseen uusimmat ohjaimet.
  Huomautus: SupportAssist-sovellus hakee tietokoneen päivitykset automaattisesti. Lisätietoja SupportAssistista on SupportAssist PC-tietokoneille ja tableteille -sivulla.

 2. Varmista, että tietokoneeseen on asennettu uusimmat Windows-päivitykset. Varmista Windows Update -sivustosta, että tietokone on ajan tasalla. Ulkoinen linkki
 3. Sinulla on näyttöjen ja ominaisuuksien mukaan kaksi edellä mainittua vaihtoehtoa.
  • Jos näyttö tukee MST (DisplayPort Multi-Stream Transport) -tekniikkaa, toimi seuraavasti.
   1. Liitä telakka oikealla kaapelilla ensimmäisen näytön DisplayPort In -liitäntään (kuva 2).
   2. Liitä toinen kaapeli ensimmäisen näytön DisplayPort Out -liitäntään ja toisen näytön DisplayPort In -liitäntään (kuva 2).
    Huomautus: Jos haluat ketjuttaa enemmän kuin kaksi näyttöä, jatka seuraavasti: Liitä ensimmäinen näyttö toiseen, toinen kolmanteen ja niin edelleen.

    Kuva 2: Näyttöjen liittäminen DisplayPort-videokaapeleilla
   3. Määritä näytön näyttövalikosta MST-asetukseksi On (kuva 3).

    Kuva 3: Esimerkki näyttövalikosta (englanninkielinen)
    Huomautus: lisätietoja on näytön käyttöoppaassa.
   4. Varmista, että viimeisen ketjutetun näytön MST-asetus on Off.
    
  • Jos näyttö ei tue MST (DisplayPort Multi-Stream Transport) -tekniikkaa, toimi seuraavasti.
   1. Liitä videokaapeli telakkaan ja ensimmäiseen näyttöön, jossa on kaapelia vastaava liitäntä (kuva 4).
   2. Liitä videokaapeli telakkaan ja toiseen näyttöön, jossa on kaapelia vastaava liitäntä (kuva 4).

    Kuva 4: Näyttöjen liittäminen erilaisilla videokaapeleilla
    Huomautus: Kuva 4 on esimerkki videokaapelien järjestämisestä. Varmista vain, että käytät samaa liitäntää telakassa ja näytössä.
  Alkuun

Dellin langattomien näyttöjen ansiosta Miracast-toimintoa tukevan Windows-kannettavan, Android-älypuhelimen tai tabletin näytön kuva voidaan siirtää näyttöön Wi-Fi Direct -liitännän kautta. Kun liität kannettavan, älypuhelimen tai tabletin Dellin langattomaan näyttöön, voit käyttää näyttöön yhdistettyä hiirtä ja näppäimistöä ja hallita laitteita.

Voit laajentaa tai kopioida Windows-työpöydän langattomasti tällaiseen näyttöön ja yhdistää Android 5.0 -tabletin tai -älypuhelimen (tai uudemman) Wi-Fi-yhteyden kautta samanaikaisesti Dual Cast -tekniikalla.

Lisätietoja Dellin langattoman näytön määrittämisestä ja vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dellin langattomien näyttöjen opas.

Alkuun

Uusimmissa televisioissa ja tietokoneissa on monipuoliset videoliitäntävaihtoehdot. Varmista, että tietokoneen videoportti vastaa television käytettävissä olevaa videoporttia, kuten VGA, DVI tai HDMI.

Dell-tietokoneen liittäminen televisioon

 1. Liitä televisio tietokoneeseen yhteensopivalla kaapelilla.
 2. Käynnistä televisio.
 3. Vaihda television videon tulolähde tietokoneen videolähdeliitännän mukaan (HDMI, VGA (voidaan käyttää myös nimeä PC), DVI jne.)
 4. Kytke tietokoneeseen virta.

Jos tietokoneen ja television yhdistämisessä ilmenee ongelmia:

 1. Kytke televisioon virta, ennen kuin käynnistät tietokoneen.
 2. Varmista, että televisiossa on valittu oikea videon tulolähde.
 3. Koaksiaali- tai S-videokaapeliliitännät eivät tue suurempaa tarkkuutta. Määritä tarkkuudeksi enintään 800 x 600.
 4. Joissakin televisioissa näytön kuvasuhdetta on säädettävä, jotta saadaan paras skaalaus ja tarkkuus.
 5. Joissakin televisioissa televisio on määritettävä ensisijaiseksi näytöksi. Muuta videoasetuksia Microsoft Windowsissa ja käynnistä tietokone uudelleen.
Alkuun

Microsoft Windows 10, 8 tai 8.1 ja 7 tukevat kahden tai useamman näytön käyttöä. Jos usean näytön kokoonpanossa on ongelmia, kuten tyhjä tai musta näyttö, ei signaalia näyttöön tai tarkkuusongelmia, katso lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Usean näytön vianmääritys Dell-tietokoneessa.

Alkuun

Jos Dell-tietokoneessa on Microsoft Windows 10 -päivityksen jälkeen näyttö- tai video-ongelmia käytettäessä useita näyttöjä:

 1. Poista video-ohjaimen asennus.
 2. Päivitä tietokoneen BIOS.
 3. Lataa ja asenna video- tai näytönohjaimen uusin versio.
 4. Käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS:
lisätietoja ohjaimen lataamisesta ja asentamisesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Ohjainten ja ladattavien tiedostojen usein kysytyt kysymykset.
Lisätietoja Dell-tietokoneen BIOSin päivittämisestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-BIOSin opas.
Alkuun
Additional Information

SLN129825_en_US__5Monitors Voit katsoa lisätietoja ja Dell-näytön, kannettavan tai tabletin näytön tukitiedot Dellin näyttöjen tukisivustosta.

Videos

How to Setup Two Monitors (Official Dell Tech Support)

Duration: 01:37
Closed captions: English only

Article Properties


Affected Product

Alienware Aurora, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Desktops & All-in-Ones, Alienware, G Series, Monitors & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Dell G3 3579 Alienware Aurora, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Desktops & All-in-Ones, Alienware, G Series, Monitors & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Dell G3 3579, Dell G7 15 7588, Dell G3 3779 See more

Last Published Date

01 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters