Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Spuštění nabídky Upřesnit možnosti spuštění v systému Windows 11 a Windows 10

Summary: Následující článek obsahuje informace o tom, jak spustit nabídku možností spuštění Windows 11 nebo Windows 10 s upřesněným nastavením v počítači Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Prostředí Windows Recovery Environment (WinRE) se také označuje jako Možnosti spuštění s upřesněným nastavením, Rozšířené možnosti spuštění nebo Nastavení spouštění systému Windows. Nabídka Možnosti spuštění s upřesněným nastavením v systémech Windows 11, Windows 10 a Windows 8 poskytuje přístup k diagnostickým a opravným nástrojům systému Windows, jako je Obnovení systému, Příkazový řádek, Oprava spouštění systému a další.

Můžete zde také otevřít nabídku Nastavení spouštění, která obsahuje nouzový režim a další metody spuštění, které vám mohou pomoci získat přístup k systému Windows v případě problémů se spouštěním.

Upřesnit možnosti systému Windows 10
Obrázek 1: Obrazovka „Upřesnit možnosti spuštění“ (pouze v angličtině)

Cause

Prostředí Windows Recovery Environment neboli Windows RE (WinRE) nabízí nástroje pro diagnostiku a opravu problémů se systémem Windows. Nabídku Spuštění s upřesněným nastavením nebo prostředí Windows RE (WinRE) lze v systému Windows 11 nebo Windows 10 otevřít několika způsoby.

Resolution

Otevření nabídky spuštění s upřesněným nastavením (WinRE) z média pro obnovení nebo instalaci systému Windows

Doporučeným způsobem otevření nabídky Spuštění s upřesněným nastavením je pomocí instalačního média systému Windows. Pokud se systém Windows nenačte nebo se počítač nespustí z důvodu chyby na modré obrazovce nebo STOP, Spuštění s upřesněným nastavením lze otevřít pomocí instalačního média systému Windows.

Nemáte médium pro obnovení nebo instalaci systému Windows? Podívejte se, jak stáhnout a používat bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému.

 1. Připojte médium pro obnovení nebo instalaci systému Windows a zapněte počítač.
 2. Opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se nezobrazí Jednorázová spouštěcí nabídka.
 3. Ze seznamu vyberte médium pro obnovení nebo instalaci systému Windows a stiskněte Enter.
 4. Načte se prostředí Windows Recovery Environment (Windows RE neboli WinRE). Na obrazovce Zvolte možnost vyberte možnost Odstranit potíže.

Otevření nabídky spuštění s upřesněným nastavením (WinRE) z Nastavení

Nabídku spuštění s upřesněným nastavením (Windows Recovery Environment neboli WinRE) můžete otevřít z aplikace Nastavení následovně.

 • V systému Windows 11 přejděte do nabídky Start > Nastavení > Systém > Obnovení. V části Spuštění s upřesněným nastavením klikněte na možnost Restartovat hned.
 • V systému Windows 10 přejděte do nabídky Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení. V části Spuštění s upřesněným nastavením klikněte na možnost Restartovat hned.

Otevření nabídky spuštění s upřesněným nastavením (WinRE) pomocí funkce Automatická oprava

Pokud se systém Windows nespustí a nemáte jeho instalační médium, postupujte následovně.

 1. Zapněte počítač.
 2. Jakmile se po zobrazení loga Dell zobrazí modré logo Windows, vypněte zařízení podržením tlačítka napájení.
 3. Dvakrát zopakujte kroky 1 a 2. Při třetím restartování zařízení přejde do prostředí Windows Recovery Environment (Windows RE neboli WinRE) a provede diagnostické testy, které opraví problémy se spouštěním.

Otevření nabídky spuštění s upřesněným nastavením (WinRE) z příkazového řádku

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Vyhledejte Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.
 3. V příkazovém řádku zadejte příkaz shutdown /r /o /f /t 00 a stiskněte Enter.
 4. Počítač se restartuje na obrazovku Zvolte možnost.

Otevření nabídky spuštění s upřesněným nastavením (WinRE) z přihlašovací obrazovky

Na přihlašovací obrazovce klikněte na možnost Vypnout a při výběru možnosti Restartovat podržte stisknutou klávesu Shift.


Rozšířené možnosti spuštění v prostředí Windows Recovery Environment (Windows RE neboli WinRE)

Automatická oprava

Nástroj Automatická oprava automatizuje běžné diagnostické a opravné úlohy, pokud systém Windows nelze spustit. Automatická oprava se spustí, pokud počítač přejde do prostředí WinRE z důvodu chyby při spouštění.

Obnovení systému

Obnovení systému vrátí počítač zpět do dřívějšího bodu v čase, který se nazývá bod obnovení systému. Body obnovení se generují při instalaci nové aplikace nebo jednotky a při ručním vytvoření bodu obnovení. Použití funkce Obnovení systému neovlivní vaše osobní soubory, odstraní však aplikace, ovladače a aktualizace nainstalované po bodu obnovení.

Příkazový řádek

Nástroje příkazového řádku systému Windows, například Editor registru, Chkdska další lze použít k řešení problémů se spouštěním systému Windows.

Obnovení z bitové kopie systému

Obnovení z bitové kopie systému se používá k zálohování souborů a bitové kopie systému na externí úložné zařízení. Po nastavení obnovení z bitové kopie bude systém Windows sledovat nové nebo upravené soubory a složky a přidávat je do zálohy. Uživatelé mohou vytvořit bitovou kopii systému nebo přesnou bitovou kopii disku. Pokud je bitová kopie k dispozici, uživatelé mohou obnovit obsah počítače v případě, že pevný disk nebo počítač přestane fungovat.

Nastavení spouštění

 • Opravit tento počítač.
 • Nouzový režim. Spustí systém Windows s minimální sadou ovladačů a služeb.
 • Nouzový režim se sítí. Spustí systém Windows v nouzovém režimu se síťovými ovladači a službami, které jsou potřebné pro přístup k internetu nebo k jiným počítačům v síti.
 • Nouzový režim s příkazovým řádkem. Spustí systém Windows v nouzovém režimu v okně příkazového řádku namísto obvyklého rozhraní systému Windows. Tato možnost je určena pro IT specialisty a správce.
 • Povolit protokolování spuštění. Vytvoří soubor ntbtlog.txt, který vypíše všechny ovladače nainstalované během spouštění, což může být užitečné při pokročilém odstraňování problémů.
 • Zapnout video s nízkým rozlišením. Spustí systém Windows pomocí aktuálního ovladače grafické karty s nízkým nastavením rozlišení a obnovovací frekvence. Tento režim můžete použít k resetování nastavení displeje. Další informace naleznete v části „Změna rozlišení obrazovky“.
 • Poslední známá funkční konfigurace. Spustí systém Windows s poslední funkční konfigurací registru a ovladačů.
 • Režim obnovení adresářových služeb. Spustí řadič domény systému Windows se službou Active Directory, aby bylo možné obnovit adresářovou službu. Tato možnost je určena pro IT specialisty a správce.
 • Režim ladění. Spustí systém Windows v režimu pokročilého odstraňování problémů, který je určen pro IT specialisty a správce systému.
 • Zakázat automatické restartování při selhání systému. Zabraňuje automatickému restartování systému Windows v případě chyby, která způsobí selhání systému Windows. Tuto možnost zvolte pouze v případě, že se systém Windows zasekne ve smyčce, ve které dochází k selhání systému Windows, k pokusu o restartování a opakovanému selhání.
 • Zakázat vynucení podpisu ovladače. Umožňuje instalaci ovladačů s nesprávnými podpisy.
 • Spustit systém Windows obvyklým způsobem. Spustí systém Windows v normálním režimu.

Oprava spouštění systému

Funkce „Oprava spouštění systému“ automaticky zkontroluje zařízení a opraví běžné problémy bránící spuštění systému Windows.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Product

XPS, Vostro, XPS, XPS Tablets, Workstations

Last Published Date

07 Aug 2023

Version

14

Article Type

Solution