Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Starta från menyn Avancerade startalternativ i Windows 11 och Windows 10

Summary: Följande artikel innehåller information om hur du startar till Windows 11- eller Windows 10-menyn avancerade startalternativ på Dell-datorn.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Windows Återställningsmiljö (WinRE) kallas även för Avancerade startalternativ, Avancerade startalternativ eller Windows startinställningar. Informationen Avancerade startalternativ i Windows 11, Windows 10 och Windows 8 får du tillgång till diagnostik- och reparationsverktyg för Windows, till exempel systemåterställning, kommandotolk, startreparation och mycket mer.

Det är också här du kan komma åt Startinställningarmenyn med felsäkert läge, bland andra startmetoder som kan hjälpa dig att komma åt Windows om det har startproblem.

Menyn Avancerade alternativ för Windows 10
Bild 1: Skärmen Avancerade startalternativ (endast på engelska)

Cause

I Windows återställningsmiljö eller Windows RE (WinRE) finns verktyg för att diagnostisera och åtgärda problem med Windows. Informationen Avancerad start eller Windows RE (WinRE) kan nås på flera sätt i Windows 11 eller Windows 10.

Resolution

Få åtkomst till Avancerad start (WinRE) från Windows återställnings- eller installationsmedia

Åtkomst till Avancerad start alternativ med Windows-installationsmediet är den mest rekommenderade metoden. Om Windows inte läses in eller om datorn inte startar på grund av ett blåskärms- eller stoppfel kan Avancerad start du kommer åt alternativ med hjälp av Windows-installationsmediet.

Har du inget Windows-återställnings- eller installationsmedium? Läs om hur du hämtar och använder återställningsbilden för Dell-operativsystemet.

 1. Anslut Windows återställnings- eller installationsmedia och slå på datorn.
 2. Tryck på F12-tangenten tills du ser Menyn One Time Boot (engångsstart).
 3. Välj Windows återställnings- eller installationsmedia i listan och tryck på Retur .
 4. Windows återställningsmiljö (Windows RE eller WinRE) läses in. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök.

Få åtkomst till Avancerad start (WinRE) från Inställningar

Så här får du åtkomst till avancerade startalternativ (Windows återställningsmiljö eller WinRE) från appen Inställningar.

 • I Windows 11 går du till Start > Settings > System > Recovery (starta inställningar > system- > återställning). Bredvid Avancerad start klickar du på Starta om nu.
 • I Windows 10 går du till Start > Settings > Update &Security > Recovery . Under avsnittet Avancerad start klickar du på Starta om.

Åtkomst till Avancerad start (WinRE) med funktionen Automatisk reparation

Om Windows inte startar och du inte har Installationsmediet för Windows följer du dessa steg.

 1. Starta datorn.
 2. När du ser den blå Windows-logotypen omedelbart efter Dell-logotypen håller du strömbrytaren intryckt för att stänga av enheten.
 3. Upprepa steg 1 och 2, två gånger. Vid den tredje omstarten kommer enheten att öppna Windows återställningsmiljö (Windows RE eller WinRE) och vissa diagnostiska tester utförs för att åtgärda eventuella startproblem.

Få åtkomst till Avancerad start (WinRE) från kommandotolken

 1. Klicka på Start.
 2. Sök efter kommandotolken, högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.
 3. Skriv shutdown /r /o /f /t 00 och tryck på Retur i kommandotolken.
 4. Datorn startas om till skärmen Välj alternativ .

Få åtkomst till Avancerad start (WinRE) från inloggningsskärmen

Klicka på Stäng av på inloggningsskärmen och håll ned Skift-tangenten samtidigt som du väljer Starta om.


Avancerade startalternativ i Windows återställningsmiljö (Windows RE eller WinRE)

Automatisk reparation

Verktyget Automatisk reparation automatiserar vanliga diagnostik- och reparationsuppgifter om Windows inte startar. Automatisk reparation startar om datorn växlar till WinRE på grund av ett identifierat startfel.

Systemåterställning

Systemåterställning tar datorn tillbaka till en tidigare tidpunkt, som kallas en systemåterställningspunkt. Återställningspunkter genereras när du installerar en ny app eller enhet och när du skapar en återställningspunkt manuellt. Om du använder Systemåterställning påverkas inte dina personliga filer, men appar, drivrutiner och uppdateringar som installerats efter att återställningspunkten skapades tas bort.

Kommandotolken

Kommandoradsverktyg i Windows, till exempel Registereditorn, ChkdskDet finns också mer tillgängligt för att åtgärda startproblem i Windows.

Återställning av systemavbildning

Återställning av systembild används för säkerhetskopiering av filer och säkerhetskopiering av systembild till en extern lagringsenhet. När du har konfigurerat återställning av systemåterställning av avbildningar håller Windows reda på nya eller ändrade filer och mappar och lägger till dem i säkerhetskopian. Användare kan skapa en systembild eller en exakt bild av en enhet. Om en sådan avbildning är tillgänglig kan användarna återställa innehållet i datorn om hårddisken eller datorn slutar fungera.

Startinställningar

 • Reparera datorn.
 • Felsäkert läge. Startar Windows med en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster.
 • Felsäkert läge med nätverk. Startar Windows i felsäkert läge och innefattar de nätverksdrivrutiner och tjänster som behövs för åtkomst till internet eller andra datorer i nätverket.
 • Felsäkert läge med kommandotolk. Startar Windows i felsäkert läge med ett kommandotolksfönster istället för det vanliga Windows-gränssnittet. Det här alternativet är avsett för IT-experter och administratörer.
 • Aktivera startloggning. Skapar en fil, ntbtlog.txt, som listar alla drivrutiner som är installerade under start och som kan vara användbara vid avancerad felsökning.
 • Aktivera video med låg upplösning. Startar Windows med den aktuella grafikdrivrutinen och använder inställningar för låg upplösning och uppdateringsfrekvens. Du kan använda det här läget för att återställa bildskärmsinställningarna. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.
 • Senast fungerande konfiguration. Startar Windows med den senaste register- och drivrutinskonfigurationen som fungerade.
 • Återställningsläge för katalogtjänster. Startar Windows domänkontrollant som kör Active Directory så att katalogtjänsten kan återställas. Det här alternativet är avsett för IT-experter och administratörer.
 • Felsökningsläge. Startar Windows i ett avancerat felsökningsläge som är avsett för IT-experter och systemadministratörer.
 • Avaktivera automatisk omstart vid systemfel. Förhindrar att Windows startas om automatiskt om ett fel gör att Windows misslyckas. Välj endast det här alternativet om Windows har fastnat i en slinga där Windows misslyckas, försöker starta om och misslyckas igen upprepade gånger.
 • Avaktivera krav på signering av drivrutin. Tillåter att drivrutiner som innehåller felaktiga signaturer installeras.
 • Starta Windows normalt. Startar Windows i normalt läge.

Startreparation

Med funktionen Startreparation kan du automatiskt söka igenom enheten och åtgärda vanliga problem som hindrar Windows från att starta.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Product

XPS, Vostro, XPS, XPS Tablets, Workstations

Last Published Date

07 Aug 2023

Version

14

Article Type

Solution