Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Uruchamianie do menu zaawansowanych opcji uruchamiania w systemie Windows 11 i Windows 10

Summary: Poniższy artykuł zawiera informacje na temat rozruchu do menu zaawansowanych opcji uruchamiania systemu Windows 11 lub Windows 10 na komputerze Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Windows Recovery Environment (WinRE) jest również określane jako Menu Zaawansowane opcje uruchamiania, Zaawansowane opcje rozruchu lub Ustawienia menu Start systemu Windows. Polecenie Menu Zaawansowane opcje uruchamiania w systemach Windows 11, Windows 10 i Windows 8 zapewnia dostęp do narzędzi diagnostycznych i naprawczych systemu Windows, takich jak przywracanie systemu, wiersz polecenia, naprawa systemu podczas uruchamiania i inne.

Tutaj można także uzyskać dostęp do opcji Ustawienia uruchamiania, menu z trybem awaryjnym oraz innych metod uruchamiania, które mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do systemu Windows w przypadku problemów z uruchamianiem.

Menu zaawansowanych opcji systemu Windows 10
Rysunek 1. Ekran zaawansowanych opcji uruchamiania (tylko w języku angielskim)

Windows Recovery Environment lub Windows RE (WinRE) zapewnia narzędzia do diagnozowania i rozwiązywania problemów z systemem Windows. Polecenie można uzyskać dostęp do opcji zaawansowanego rozruchu lub Windows RE (WinRE) w systemie Windows 11 lub Windows 10.

Dostęp do zaawansowanego rozruchu (WinRE) z nośnika odzyskiwania lub instalacji systemu Windows

Uzyskiwanie dostępu do można uzyskać dostęp do opcji zaawansowanego rozruchu za pomocą nośnika instalacyjnego systemu Windows to najbardziej zalecana metoda. Jeśli system Windows nie ładuje się lub komputer nie uruchamia się z powodu błędu niebieskiego ekranu lub STOP, można uzyskać dostęp do opcji zaawansowanego rozruchu za pomocą nośnika instalacyjnego systemu Windows.

Nie masz nośnika odzyskiwania lub instalacji systemu Windows? Zapoznaj się z artykułem Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell.

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania lub instalacji systemu Windows i włącz komputer.
 2. Naciskaj klawisz F12, aż zobaczysz Menu jednorazowego rozruchu.
 3. Wybierz z listy nośnik odzyskiwania lub instalacji systemu Windows i naciśnij klawisz Enter.
 4. Ładuje się Windows Recovery Environment (Windows RE lub WinRE). Na ekranie Wybierz opcję wybierz Rozwiąż problemy.

Dostęp do zaawansowanego uruchamiania (WinRE) z poziomu ustawień

Aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanego uruchamiania (Windows Recovery Environment lub WinRE) w aplikacji Ustawienia, wykonaj poniższe czynności.

 • W systemie Windows 11 przejdź do opcji Start>Ustawienia>Odzyskiwaniesystemu>. Obok pozycji Zaawansowane uruchamianie wybierz opcję Uruchom ponownie teraz.
 • W systemie Windows 10 przejdź do menu Start>Ustawienia>, Aktualizacja i odzyskiwanie zabezpieczeń>. W sekcji Uruchamianie zaawansowane wybierz opcję Uruchom ponownie.

Dostęp do zaawansowanego uruchamiania (WinRE) za pomocą funkcji naprawy automatycznej

Jeśli system Windows nie uruchamia się i nie posiadasz nośnika instalacyjnego systemu Windows, wykonaj poniższe czynności.

 1. Włącz komputer.
 2. Gdy zobaczysz niebieskie logo Windows zaraz po wyświetleniu logo Dell, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
 3. Powtórz dwukrotnie kroki 1 i 2. Po trzecim ponownym uruchomieniu urządzenie przejdzie do Windows Recovery Environment (Windows RE lub WinRE) i zostaną przeprowadzone niektóre testy diagnostyczne w celu rozwiązania problemów z rozruchem.

Dostęp do zaawansowanego uruchamiania (WinRE) z wiersza polecenia

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wyszukaj Wiersz polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. W wierszu polecenia wpisz shutdown /r /o /f /t 00 i naciśnij klawisz Enter.
 4. Komputer uruchomi się ponownie i wyświetli ekran Wybierz opcje.

Dostęp do zaawansowanego uruchamiania (WinRE) z ekranu logowania

Na ekranie logowania wybierz opcję Wyłącz, a następnie przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania opcji Uruchom ponownie.


Zaawansowane opcje rozruchu w Windows Recovery Environment (Windows RE lub WinRE)

Naprawa automatyczna

Narzędzie Naprawa automatyczna automatyzuje typowe zadania diagnostyczne i naprawcze, jeśli system Windows się nie uruchamia. Naprawa automatyczna rozpoczyna się, jeśli komputer przełączy się na środowisko WinRE z powodu wykrytej awarii uruchamiania.

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu przywraca komputer do poprzedniego punktu w czasie, zwanego punktem przywracania systemu. Punkty przywracania są generowane podczas instalowania nowej aplikacji lub dysku oraz po ręcznym utworzeniu punktu przywracania. Korzystanie z funkcji Przywracania systemu nie wpłynie na pliki prywatne, ale spowoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po wykonaniu punktu przywracania.

Wiersz polecenia

Narzędzia wiersza poleceń systemu Windows, takie jak Edytor rejestru, CHKDSKi nie tylko, służą do rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows.

Odzyskiwanie obrazu systemu

Narzędzie Odzyskiwanie obrazu systemu służy do tworzenia kopii zapasowych plików i obrazów systemu na urządzeniu zewnętrznej pamięci masowej. Po skonfigurowaniu narzędzia Odzyskiwanie obrazu systemu, system Windows śledzi nowe lub zmodyfikowane pliki i foldery, dodając je do kopii zapasowej. Użytkownicy mogą utworzyć obraz systemu lub dokładny obraz dysku. W przypadku dostępności takiego obrazu użytkownicy mogą przywrócić zawartość swojego komputera, jeśli dysk twardy lub komputer przestanie działać.

Ustawienia uruchamiania

 • Napraw komputer.
 • Tryb awaryjny. Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym i zawiera sterowniki sieciowe i usługi niezbędne do uzyskania dostępu do Internetu lub innych komputerów w sieci.
 • Tryb awaryjny z wierszem poleceń. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.
 • Włącz rejestrowanie rozruchu. Tworzy plik ntbtlog.txt z listą wszystkich sterowników zainstalowanych podczas uruchamiania komputera, co może być przydatne w przypadku zaawansowanego rozwiązywania problemów.
 • Włącz wideo o niskiej rozdzielczości. Uruchamia system Windows przy użyciu bieżącego sterownika karty graficznej i ustawienia niskiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Za pomocą tego trybu można zresetować ustawienia wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana rozdzielczości ekranu.
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja. Uruchamia system Windows z ostatnią pomyślnie działającą konfiguracją rejestru i sterowników.
 • Tryb przywracania usług katalogowych. Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z usługą Active Directory, aby można było przywrócić usługę katalogową. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.
 • Tryb debugowania. Uruchamia system Windows w trybie zaawansowanego rozwiązywania problemów dla specjalistów IT i administratorów systemu.
 • Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu. Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows, jeśli błąd powoduje awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy system Windows utknie w pętli, w której system Windows ulega awarii, próbuje uruchomić się ponownie i ponownie ulega awarii.
 • Wyłączanie opcji wymuszania podpisów sterowników. Umożliwia instalowanie sterowników zawierających nieprawidłowe podpisy.
 • Uruchom system Windows normalnie. Uruchamia system Windows w trybie normalnym.

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania

Funkcja naprawy systemu podczas uruchamiania pomaga automatycznie skanować urządzenie i rozwiązywać najczęstsze problemy, które uniemożliwiają uruchomienie systemu Windows.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Product

XPS, Vostro, XPS, XPS Tablets, Workstations

Last Published Date

27 May 2024

Version

15

Article Type

How To