Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wsparcie dla Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Summary: Dell Technologies umożliwia zarządzanie energią serwerów PowerEdge za pośrednictwem OpenManage Enterprise Power Manager. Program Power Manager umożliwia wyświetlanie, pomiar iSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Obsługa Dell Technologies do celów zarządzania energią serwera

Zarządzanie energią serwera jest kluczowym elementem serwerów Dell PowerEdge. Zarządzanie energią serwera obejmuje następujące elementy:

 • Pomiar zużycia energii i stanu temperatury
 • Łagodzenie zagrożeń ze strony zdarzeń związanych z zasilaniem i chłodzeniem
 • Wykorzystanie pojemności
 • Ustawianie kontroli opartych na regułach

Dell Technologies udoskonala widoczność zużycia energii przez serwer i umożliwia wykorzystanie sterowania poprzez integrację konsoli z kontrolerem Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wbudowanym w serwery Dell PowerEdge. OpenManage Enterprise Power Manager to kolejna generacja zarządzania energią serwera. Program Power Manager umożliwia wyświetlanie, pomiar i kontrolowanie zużycia energii przez serwer oraz zwiększanie wydajności infrastruktury. Jako rozszerzenie Dell OpenManage Enterprise to rozszerzenie jest niezbędnym elementem portfolio OpenManage i zapewnia bezproblemową integrację.

Program OpenManage Power Center jest zastępowany przez OpenManage Enterprise Power Manager. Program OMPC nie będzie uzupełniany o dodatkowe funkcje.

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Zalety Dell OpenManage Enterprise Power Manager

 • Pomiar zużycia energii przez sprzęt IT na serwerze, w szafie, w rzędzie lub pokoju
 • Łagodzenie ryzyka poprzez redukcję zużycia energii według uprzednio zdefiniowanych reguł, które maksymalizują czas pracy kluczowych aplikacji biznesowych poprzez zmniejszenie zużycia niekrytycznego
 • Wyższa gęstość centrum danych dzięki identyfikacji szaf ze sprzętem, który nie wykorzystuje pełni zasilania podłączonego do niego
 • Identyfikacja bezczynnych serwerów do zmiany przeznaczenia lub usunięcia
 • Raporty zawierające wykorzystanie procesora i zużycie energii, które mogą być stosowane do następujących celów:
  • Pobór wsteczny
  • Równoważenie obciążenia na podstawie zużycia energii
  • Identyfikowanie miejsca w stelażu na instalację serwerów
 • Określanie limitów zasilania dla serwerów lub grup serwerów
 • Wyświetlanie raportu o emisji CO2 w kontekście wykorzystania serwera PowerEdge
 
 

Zużycie energii przez Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Funkcje Dell OpenManage Enterprise Power Manager

 • Wyświetlanie historii przepływu powietrza w serwerach PowerEdge w czasie rzeczywistym
 • Wyświetlanie, analizowanie i raportowanie danych użycia podsystemów i obliczeń na sekundę (CUPS)
 • Dostęp do opcji podsumowania urządzeń/grup, zdarzeń, reguł i ustawień progów zasilania i temperatury
 • Raporty:
  • Raportowanie „mocy osieroconej” w centrum danych
  • Wstępnie zdefiniowane szablony raportów do tworzenia, uruchamiania i eksportowania raportów
  • Obsługa interfejsu API REST dla raportów
  • Identyfikowanie miejsca w stelażu na instalację serwerów
 • Zarządzanie urządzeniami zdalnymi i skokami zasilania podczas pracy w trybie zasilania
 • Konfigurowalny harmonogram inwentaryzacji obudowy i natychmiastowe wykonanie w razie potrzeby
 
 

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Udoskonalenia OpenManage Enterprise Power Manager

Firma Dell Technologies nieustannie poprawia program OpenManage Enterprise Power Manager.

Nowość w programie OpenManage Enterprise Power Manager 3.0

 • Zarządzanie maszyną wirtualną i grupami
  • Tworzenie, edytowanie i usuwanie grup maszyn wirtualnych (VM).
  • Wyświetlanie mocy, energii maszyn wirtualnych, całkowitego zużycia energii w obiekcie, energii ogólnej oraz powiązanych kosztów maszyn wirtualnych i grup maszyn wirtualnych.
  • Dodano zintegrowane i niestandardowe raporty dla grup maszyn wirtualnych.
  • Wyświetlanie informacji na temat użycia zasilania i vCPU maszyn wirtualnych powiązanych z urządzeniem.
 • Zarządzanie urządzeniami i grupami Power Manager
  • Dodano obsługę nowych urządzeń.
  • Wyświetlanie zużycia energii przez urządzenia IT, całkowitego zużycia energii w obiekcie, energii ogólnej, kosztów towarzyszących oraz emisji dwutlenku węgla przez urządzenia i grupy.
  • Dodano zintegrowane i niestandardowe raporty dla maszyn wirtualnych powiązanych z urządzeniami. Zobacz informacje o wyświetlaniu i pobieraniu raportów.
  • Dodano specyfikację ASTREE klasy H1.
  • Automatyczne tworzenie hierarchii fizycznej dla niezabezpieczonych urządzeń na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia skonfigurowanych w urządzeniu.
  • Zaktualizuj lokalizację urządzenia w konsoli urządzenia zgodnie z danymi w programie Power Manager.
  • Generowanie alertów dla urządzeń i grup, gdy zużycie energii zbliża się do limitu zasilania.
  • Ustawiane włączanie urządzeń po wyłączeniu funkcji EPR.
  • Włącz wymuszanie wyłączania urządzeń przy jednoczesnym włączeniu trybu EPR.
  • Wyświetlanie emisji gazów cieplarnianych dla serwerów, obudów, grup statycznych i grup fizycznych.
  • Wyświetlanie nowych wskaźników serwerów PowerEdge.
  • Identyfikacja bezczynnych serwerów w programie Power Manager.
  • Analizuj i porównuj metryki wykorzystania serwera — procesor, we/wy, przepustowość pamięci i wykorzystanie systemu.
  • Dodano obsługę układu chłodzenia cieczą (LCS) Awaryjna redukcja zasilania wyzwalana zdarzeniami.

Najnowszy podręcznik użytkownika i kompletną listę usprawnień, a także informacje o ograniczeniach, naprawionych problemach i znanych problemach, można znaleźć w punkcie Dokumentacja OpenManage Enterprise Power Manager.

 • Obsługa jednostek dystrybucji zasilania (PDU).
 • Obsługa monitorowania maszyn wirtualnych (VM) hostowanych na funkcjach monitorach maszyn wirtualnych, które zostały wykryte w OpenManage Enterprise i dodane do programu Power Manager.
 • Power Manager: Raportowanie wydajności maszyny wirtualnej zintegrowane w celu wyświetlania szczegółów maszyny wirtualnej w Menedżerze zasilania.
 • Obsługa monitorowania 8000 urządzeń, które obejmują serwery, jednostki PDU, maszyny wirtualne oraz 500 grup (statycznych i fizycznych).
 • Pomoc techniczna dotycząca obsługi kontroli dostępu opartej na zakresie (SBAC), która zwiększa bezpieczeństwo.
 • Pomoc techniczna dotycząca komunikacji z serwerami w celu gromadzenia danych za pośrednictwem protokołu telemetrii Redfish.
 • Pomoc techniczna dotycząca tworzenia grup fizycznych przez import pliku CSV.

Kompletną listę usprawnień, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć na stronie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Power Manager 2.0.

 • Funkcja widoku szafy serwerowej wykorzystuje bibliotekę typu open source iDataVisualizationLab/HPCC. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat umowy licencyjnej, przeczytaj więcej >
 • Pomoc techniczna dotycząca tworzenia i utrzymywania grup fizycznych w celu replikowania struktury centrum danych.
 • Obsługa widoku szafy serwerowej, aby wizualizować grupy fizyczne.
 • Obsługa pomiarów przepływów powietrza dla grup statycznych i fizycznych.
 • Obsługa definiowania rozmiaru urządzenia w szafie serwerowej.
 • Pomoc techniczna dotycząca dodawania szczegółów urządzenia do zarządzania szafą.
 • Wbudowane i niestandardowe raporty o rezerwie zasilania i przestrzeni dla grup fizycznych.
 • Pomoc techniczna dotycząca dodawania niemonitorowanych urządzeń w programie Power Manager.
 • Wyświetlanie rezerwy zasilania i przestrzeni.
 • Wyświetlanie 10 szaf serwerowych, które w największym stopniu są niewykorzystane pod względem użycia energii i przestrzeni.

Kompletną listę usprawnień, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć na stronie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Power Manager 1.2.

 • Power Manager może teraz obsługiwać do 6000 urządzeń.
 • Wyłączono niezgodną wersję programu Power Manager po przeprowadzeniu uaktualnienia oprogramowania OpenManage Enterprise.
 • Możliwość pobrania plików programu Power Manager i zainstalowania rozszerzenia w dogodnym momencie.
 • Sortowanie i filtrowanie informacji dla wszystkich funkcji programu Power Manager.
 • Pomoc techniczna dotycząca konfigurowania wartości limitu zasilania w watach lub procentach na poziomie grupy.
 • Dedykowana strona docelowa programu Power Manager.
 • Udoskonalenia widżetów w celu podniesienia komfortu pracy użytkownika.
 • Obsługa tworzenia i utrzymywania reguł związanych z temperaturą w celu uniknięcia uszkodzeń zarządzanych urządzeń spowodowanych przegrzaniem na skutek awarii infrastruktury chłodzącej poprzez zastosowanie awaryjnej redukcji zasilania (EPR) w tych urządzeniach.
 • Dodano obsługę wyświetlenia szczegółów zasady wyzwalanej przez temperaturę w istniejących wbudowanych raportach.
 • Wyświetlanie 10 urządzeń i grup w największym stopniu naruszających progi zasilania i temperatury.
 • Pomoc techniczna dotycząca Dell EMC VxRail.
 • Obsługa serwerów PowerEdge z procesorami AMD z wersją iDRAC 4.10.10.10 lub wyższą.
 • Pomoc techniczna dotycząca licencji iDRAC Datacenter.

Kompletną listę usprawnień, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć na stronie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Power Manager 1.1.

 • Początkowa wersja programu Power Manager.
 • Monitorowanie wskaźników zasilania i temperatury obsługiwanych urządzeń oraz zachowywanie danych przez rok.
 • Tworzenie i obsługa zasad zasilania, które umożliwiają ustawienie limitów zasilania w zakresie zużycia energii przez te urządzenia lub urządzenia, które są częścią grupy, za pomocą funkcji Zasady.
 • Ograniczanie zużycia energii lub wyłączenie w razie sytuacji awaryjnej urządzeń oraz urządzeń, które są częścią grupy, za pomocą funkcji Awaryjna redukcja zasilania (EPR).
 • Tworzenie limitów progowych dla zasilania i temperatury, określających ostrzeżenia i krytyczne ograniczenia dla urządzeń i grup, za pomocą funkcji Próg alertu.
 • Generowanie wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych raportów, aby wyświetlać użycie energii i temperatury urządzeń oraz urządzeń, które są częścią grupy, za pomocą funkcji Raporty.
 • Dodatek do pulpitu nawigacyjnego Dell EMC OpenManage Enterprise w celu umożliwienia szybkiego dostępu do urządzeń i grup programu Power Manager.

Kompletną listę usprawnień, ograniczeń, naprawionych problemów i znanych problemów można znaleźć na stronie Informacje dotyczące wydania OpenManage Enterprise Power Manager 1.0.

 
 
 

Licencjonowanie OpenManage Enterprise Power Manager

Wykorzystanie programu OpenManage Enterprise Power Manager jest objęte licencją OpenManage Enterprise Advanced License. Zaawansowane funkcje programu Power Manager zależą od licencji iDRAC i/lub licencji na szafę modułową serwera. Licencje zaawansowane są dostępne w punkcie sprzedaży serwera (POS) i po punkcie posprzedażnym (APOS) korzystających z tych wersji SKU. Podręcznik licencjonowania oprogramowania OpenManage Portfolio zawiera dodatkowe informacje na temat opcji licencjonowania dla organizacji.

Dostępna jest 90-dniowa wersja próbna oprogramowania OpenManage Enterprise Advanced, która zawiera narzędzie Power Manager. Wersja umożliwia pełne przetestowanie wszystkich funkcji programu i zapoznanie się z nimi. Licencja próbna jest ograniczona wyłącznie do współpracy z licencjami iDRAC9 Express, Enterprise i Data Center. Dodatkowe informacje i pobieranie >

SKU OpenManage Enterprise Advanced License
SKU Opis
528-BJEW Starsze platformy — APOS
528-BIYY Bieżące i przyszłe platformy — POS
528-BIYX Bieżące i przyszłe platformy — APOS
528-BJEV Aktualizacja starszych platform z licencji konfiguracji serwera — APOS
528-BIYW Aktualizacja bieżących i przyszłych platform z licencji konfiguracji serwera — APOS
Funkcje Power Manager dla serwerów PowerEdge
Funkcje programu Power Manager OME Advanced/Advanced+ i iDRAC Basic OME Advanced/Advanced+ i iDRAC Express OME Advanced/Advanced+ i iDRAC Enterprise OME Advanced/Advanced+ i iDRAC Data Center
Monitorowanie wskaźników urządzeń (zasilanie, temperatura, wykorzystanie systemu, procesor CPU, we/wy, pamięć, przepływ powietrza, podsystem i wskaźniki energii)
Koszt zużycia energii i emisja dwutlenku węgla
Zasady zasilania statycznego
Awaryjna redukcja zasilania (ograniczenie i wyłączanie) — EPR
Zasady wyzwalane temperaturą i EPR
Wykrywanie wycieków cieczy i działania LCS EPR
Progi (progi alarmowe i limitów zasilania)
Monitorowanie i grupowanie maszyn wirtualnych
Hierarchia fizyczna i zarządzanie szafą serwerową
Automatyczne tworzenie hierarchii fizycznej i lokalizacja aktualizacji w kontrolerze iDRAC
Wykrywanie bezczynności serwera
Funkcje Power Manager dla obudów PowerEdge
Funkcje programu Power Manager PowerEdge MX7000 PowerEdge M1000e PowerEdge FX2/FX2s/VRTX PowerEdge FX2/FX2s/VRTX
Brak wymagań dotyczących licencji Brak wymagań dotyczących licencji CMC Express CMC Enterprise
Monitorowanie wskaźników urządzeń (zasilanie, temperatura i wskaźniki energii)
Koszt zużycia energii i emisja dwutlenku węgla
Zasady zasilania statycznego
Awaryjna redukcja zasilania (EPR)
Zasady wyzwalane temperaturą i EPR
Progi alarmowe
Hierarchia fizyczna i zarządzanie szafą serwerową
Automatyczne tworzenie hierarchii fizycznej
Aktualizacja lokalizacji urządzenia w konsoli obudowy
 
 

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Pobieranie i instalowanie OpenManage Enterprise Power Manager

Power Manager 3.0 to wtyczka do oprogramowania OpenManage Enterprise (minimalna wersja 3.9). Aby pobrać i zainstalować lub zaktualizować to rozszerzenie:

Upewnij się, że używane jest oprogramowanie OpenManage Enterprise w wersji 3.9 lub nowszej.
 1. Połączenie z wtyczką Power Manager
  • Repozytorium online: zapewnij łączność programu OpenManage Enterprise z portalem downloads.dell.com
  • Repozytorium offline: Pobierz pliki wtyczki Power Manager i wyodrębnij je do repozytorium offline
 2. Uruchom OpenManage Enterprise
 3. W sekcji Ustawienia aplikacji kliknij opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 4. W sekcji Power Manager kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlona strona Instalacja wtyczki.
 5. Wybierz wersję wtyczki z menu rozwijanego dostępnej wersji programu obsługiwanej przez zainstalowaną wersję OpenManage Enterprise. Sprawdź listę warunków wstępnych.
 6. Kliknij opcję Pobierz wtyczkę. Wtyczka jest pobierana, a stan wtyczki zostanie zaktualizowany na Pobrana na stronie konsoli i dodatki.
 7. Na stronie Szczegóły instalacji kliknij przycisk Zainstaluj wtyczkę.
 8. Zapoznaj się z umową, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.
 9. W oknie potwierdzenia zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o liczbie użytkowników zalogowanych do OpenManage Enterprise, zadaniach w toku i harmonogramie zadań. Aby potwierdzić instalację, wybierz opcję Potwierdzam, że wykonano migawkę urządzenia OpenManage Enterprise przed opcją wykonania operacji wtyczki, a następnie kliknij opcję Potwierdź instalację.
 • Aby natychmiast wyświetlić najnowszą listę urządzeń i grup, które są częścią Power Manager, z uwzględnieniem wszelkich zmian licencji dokonanych na urządzeniach, kliknij opcję Uruchom spis w OpenManage Enterprise, a następnie kliknij opcję Odśwież możliwości programu Power Manager na stronie urządzeń Power Manager.
 • Wyświetl liczbę ogólnych urządzeń zasilania, znajdującą się w sekcji statystyk urządzeń Power Manager na pulpicie OpenManage Enterprise.
Zapewnij dostępność OpenManage Enterprise w wersji 3.9 lub nowszej.
Aby uaktualnić program Power Manager, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom OpenManage Enterprise i kliknij opcję Ustawienia aplikacji > Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona karta Konsola i wtyczki.
 2. W sekcji Power Manager kliknij opcję Aktualizuj dostępne. Zostanie wyświetlona strona Aktualizacja wtyczki.
 3. Aby wyświetlić aktualizacje dla tej wersji, kliknij łącze Informacje dotyczące wydania. Zostanie wyświetlona strona pomocy.
 4. Aby pobrać aktualizację, kliknij przycisk Pobierz wtyczkę. Opcja Włącz wtyczkę podczas aktualizacji jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz wyłączyć uaktualnianie wtyczki, usuń zaznaczenie opcji Włącz wtyczkę podczas aktualizacji. Wtyczka jest pobierana, a stan pobierania jest wyświetlany na zielono.
 5. Aby zaktualizować program Power Manager, kliknij przycisk Aktualizuj wtyczkę.
 6. W oknie Umowa licencyjna użytkownika końcowego sprawdź i kliknij opcję Zaakceptuj.
 7. W oknie potwierdzenia zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o liczbie użytkowników zalogowanych do OpenManage Enterprise, zadaniach w toku i harmonogramie zadań. Aby potwierdzić instalację, wybierz opcję Potwierdzam, że wykonano migawkę urządzenia OpenManage Enterprise przed opcją wykonania operacji wtyczki, a następnie kliknij opcję Potwierdź instalację.
Aby wyświetlić listę urządzeń i grup obsługujących Redfish, kliknij opcję Uruchom spis w OpenManage Enterprise, a następnie kliknij opcję Odśwież możliwości Power Manager na stronie Power Manager.
 

Zasoby dla OpenManage Enterprise Power Manager

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność oprogramowania OpenManage do zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja OpenManage Enterprise Power Manager.

Opracowania

Wykorzystanie węgla w centrum danych


Maj 2022 r.
16-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dotyczące pomiaru wykorzystania węgla w centrum danych w oparciu o energię zużywaną podczas operacji. Pomiar emisji ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju centrum danych.

Przeczytaj opracowanie

Importowanie grup fizycznych i skojarzeń urządzeń z pliku CSV


Październik 2020 r.
13-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie służy do importowania istniejących grup urządzeń do programu OpenManage Enterprise Power Manager jako fizycznych grup do replikowania urządzeń i ich lokalizacji w centrum danych, co prowadzi do skutecznego systemu zarządzania szafą.

Przeczytaj opracowanie

Podręcznik instalacji programu OpenManage Enterprise Power Manager


Wrzesień 2020 r.
34-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dotyczące konfigurowania programu Power Manager po raz pierwszy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat instalowania go na OpenManage Enterprise i konfigurowania programu Power Manager w celu uruchomienia monitorowania i zarządzania zasilaniem w centrum danych.

Przeczytaj opracowanie

Korzystanie z programu OpenManage Enterprise Power Manager dla poboru wstecznego


Wrzesień 2020 r.
17-stronicowe opracowanie
Niniejszy dokument techniczny zawiera informacje o ogólnych wskazówkach, których można przestrzegać przy użyciu wtyczki Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager 1.2 w celu zoptymalizowania wykorzystania obudowy i serwerów Dell EMC, tak aby obniżyć koszty zasilania i zwiększyć wydajność budżetu.

Przeczytaj opracowanie

Ogólne zalecenia dotyczące OpenManage Enterprise Power Manager


Wrzesień 2020 r.
23-stronicowe opracowanie
Niniejszy dokument techniczny zawiera informacje na temat ogólnych wskazówek dotyczących wykorzystania wtyczki OpenManage Enterprise Power Manager.

Przeczytaj opracowanie

Korzystanie z raportów w centrum danych przez Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager


Sierpień 2020 r.
19-stronicowe opracowanie
Niniejszy dokument techniczny zawiera informacje na temat ogólnych wskazówek dotyczących wykorzystania wtyczki OpenManage Enterprise Power Manager.

Przeczytaj opracowanie

Funkcja awaryjnej redukcji zasilania (EPR) z OpenManage Enterprise Power Manager


Sierpień 2020 r.
38-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie efektywnego wykorzystania funkcji awaryjnej redukcji zasilania (EPR) w środowisku centrum danych z OpenManage Enterprise Power Manager.

Przeczytaj opracowanie

Zasady uruchamiane przez statyczne zasilanie i temperaturę z OpenManage Enterprise Power Manager


Sierpień 2020 r.
37-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat efektywnego wykorzystania zasad uruchamianych przez zasilanie i temperaturę w środowisku centrum danych z OpenManage Enterprise Power Manager.

Przeczytaj opracowanie

Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania alertami przy użyciu OpenManage Enterprise Power Manager


Wrzesień 2019 r.
22-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie opisuje proces konfigurowania i przestrzegania kilku sprawdzonych sposobów korzystania z funkcji alertów w programie OpenManage Enterprise Power Manager w wersji 1.0 w celu lepszego zarządzania centrami danych poprzez wykorzystanie możliwości monitorowania energii i zarządzania nią.

Przeczytaj opracowanie

Filmy

Identyfikuj zombie za pomocą programu OpenManage Enterprise Power Manager

 

Identyfikuj serwery, które pobierają dużo energii i przeprowadzają niewiele obliczeń, analizując historię zasilania i metryk obliczeniowych serwera.

Październik 2019 r.

Raportowanie zasilania OpenManage Enterprise z Power Manager

 

Funkcje tworzenia raportów programu OpenManage Enterprise z Power Manager.

Październik 2019 r.

Cause

Dell

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager

Product

OpenManage Power Center, Dell EMC OpenManage Enterprise

Last Published Date

11 Nov 2022

Version

16

Article Type

Solution