Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Återställa datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery

Summary: SupportAssist OS Recovery-miljön består av verktyg för att reparera eller återställa operativsystemet, säkerhetskopiera filer och diagnostisera maskinvaruproblem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Om datorn efter flera försök inte kan starta operativsystemet startas SupportAssist OS Recovery automatiskt. I den här återställningsmiljön kan du diagnostisera maskinvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera filer och återställa datorn till fabriksinställningarna.

Om du inte har SupportAssist installerat på datorn kan du läsa i användarhandboken för SupportAssist OS Recovery för att lära dig hur du installerar den.

Om datorn inte har stöd för SupportAssist OS Recovery kan du hämta operativsystemsåterställningsbilden. Läs om hur du hämtar och använder återställningsbilden för Dell-operativsystemet i Microsoft Windows.

VARNING! Om datorns hårddisk formateras manuellt raderas SupportAssist OS Recovery-miljön.
VARNING! Se till att säkerhetskopiera dina filer och andra personliga data innan du fortsätter med stegen i den här artikeln.

Utföra en återställning av operativsystemet (med säkerhetskopiering av data)

Titta på videon om du vill lära dig hur du säkerhetskopierar data och återställer operativsystemet på din Dell-dator med Hjälp av SupportAssist OS Recovery.

Längd: 01:30
Undertext: Endast på engelska

Cause

SupportAssist OS Recovery ger dig olika alternativ för att återställa datorn beroende på vilket scenario du står inför.

Viktigt! Om återställningsavbildningen på hårddisken är skadad eller borttagen kan datorn inte starta återställningsmiljön. Nyare Dell-datorer har stöd för BIOSConnect, en funktion som gör att du kan återställa återställningsbilden på hårddisken. Mer information om hur du använder BIOSConnect för att återställa SupportAssist OS Recovery-partitionen.

 • SupportAssist OS Recovery Cloud Restore (rekommenderas): Det här alternativet hämtar och installerar den senaste versionen av operativsystemet på Dell-datorn.
  Krav:
  • En aktiv internetanslutning.
  • En USB-enhet med kapacitet på 16 GB.
 • SupportAssist OS Recovery Local Restore: Med det här alternativet återställs datorn från återställningsbilden som är lagrad på datorns hårddisk.
 • Dell BIOS Connect: Med Dell BIOSConnect kan du återställa återställningsbilden på hårddisken om återställningspartitionen är skadad eller borttagen. Mer information om hur du använder BIOSConnect för att återställa SupportAssist OS Recovery-partitionen.

Resolution

Steg 1

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 flera gånger för att öppna menyn för engångsstart. Tillgängliga startalternativ visas i menyn.
  OBS! Om du väntar för länge läses operativsystemet in. Starta om datorn och försök igen.
 3. Välj SupportAssist OS Recovery och tryck sedan på Enter.
  OBS! SupportAssist OS Recovery måste vara aktiverat i system-BIOS.
Menyn för engångsstart med startalternativet SupportAssist OS Recovery
Bild 1: Menyn för engångsstart med startalternativet SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 2

 1. Datorn startar SupportAssist OS Recovery-miljön.
 2. Välj Reset or Restore System (återställ system).
Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery
Bild 2: Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 3

SupportAssist OS Recovery läses in och rekommenderar som standard det bästa återställningsalternativet baserat på datorns status.

Återställ till fabriksinställningarna: Det här alternativet återställer det ursprungliga fabriksinstallerade operativsystemet och programvaran som levererades med datorn. Den lokala återställningsbilden är endast tillgänglig på konsumentplattformar som Alienware-, Inspiron-, Vostro- och XPS-produkter.

Återställ och uppdatera: Det här alternativet använder molnåterställning. Det hämtar och installerar det senaste operativsystemet och kräver en aktiv internetanslutning.

 1. Välj ett återställningsalternativ och klicka på Nästa.
Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery

Bild 3: Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 4

Återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery ger ett alternativ för att säkerhetskopiera filerna.

 1. Om du vill säkerhetskopiera dina data och personliga filer innan du återställer datorn väljer du Ja, säkerhetskopierar mina filer och klickar sedan på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen och slutför säkerhetskopieringen av data.
 2. Om du inte vill säkerhetskopiera dina filer väljer du Nej, säkerhetskopiera inte mina filer och klickar på Nästa.
Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 4: Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 5

 1. Om du väljer att inte utföra en säkerhetskopiering av data visas ett varningsmeddelande som indikerar att återställningsprocessen permanent tar bort alla data och personliga filer. Klicka på JA, FORTSÄTT.
Varning om dataförlust innan datorn återställs i SupportAssist OS Recovery
Bild 5: Varning om dataförlust innan datorn återställs i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 6

 1. Välj en orsak i listrutan för att informera oss om varför du återställer datorn.
 2. Markera rutan för att bekräfta att du är medveten om att återställningsprocessen tar bort alla data och personliga filer.
 3. Klicka på Nästa.
Bekräfta återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 6: Bekräfta återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 7

Återställningsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visar de olika stegen och återstående tid.

Förlopp för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 7: Förloppet för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 8

När återställningsprocessen har slutförts visas ett meddelande om att återställningen har slutförts och du omdirigeras till skärmen för återställningsprocessen.

Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 8: Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 9

 1. skärmen med guiden för återställningsprocessen tar du bort USB-enheten (om återställningsprocessen startades med ett USB-återställningsmedium) och klickar på Starta om.
Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery
Bild 9: Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 10

 1. Datorn startar om flera gånger och startar förstagångsinstallationsproceduren för Windows. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra förstagångsinstallationen.
 2. När du har loggat in på Windows visas SupportAssist Recovery Assistant för att hjälpa dig att installera de senaste Windows- och Dell-uppdateringarna. Dessutom installeras dells fabriksinstallerade programvara och säkerhetskopieringsfilerna återställs om du skapade en programvara med hjälp av säkerhetskopieringsfunktionen för SupportAssist OS Recovery.
SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten
Bild 10: SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten. Avbildning finns endast på engelska.

Additional Information

Mer information om felsökning av SupportAssist OS Recovery finns i användarhandboken för SupportAssist OS Recovery.

Vanliga frågor och svar

Så här aktiverar du SupportAssist OS Recovery i BIOS:

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2 flera gånger för att öppna BIOS-inställningarna.
 3. Gå till SupportAssist System Resolution eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 4. Gå till SupportAssist OS Recovery.
 5. Markera kryssrutan om du vill aktivera SupportAssist OS Recovery eller SupportAssist beroende på DIN BIOS-version.
 6. Spara och avsluta BIOS.
 7. Datorn startas om.

Som standard är datorn konfigurerad att starta SupportAssist OS Recovery efter två misslyckade startförsök i rad. Så här ändrar du inställningen i BIOS:

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2 flera gånger för att öppna BIOS-inställningarna.
 3. Gå till SupportAssist System Resolution eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 4. Gå till SupportAssist OS Recovery eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 5. Under alternativet Dell Auto OS Recovery Threshold väljer du antalet misslyckade startförsök för att automatiskt starta SupportAssist OS Recovery.
 6. Spara och avsluta BIOS.
 7. Datorn startas om.

SupportAssist OS Recovery version 4.0 stöder molnåterställning med hjälp av ett USB-återställningsmedium.

Om du vill återställa din Dell-dator med alternativet SupportAssist OS Recovery Cloud måste du skapa ett USB-återställningsmedium med Dell OS Recovery Tool. Följ stegen nedan för att skapa USB-återställningsmediet.

Steg 1

Hämta och installera det senaste Dell OS Recovery Tool.

 1. Gå till https://www.dell.com/support/osrecovery.
 2. Klicka på Hämta OS Recovery Tool och spara filen på datorn.
 3. Bläddra till den plats där du sparade den nedladdade filen.
 4. Dubbelklicka på den hämtade installationsfilen för Dell OS Recovery Tool.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
Hämtningssida för Dell OS Recovery Tool
Bild 11: Hämtningssida för Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 2

Identifiera Dell-datorn med hjälp av Service Tag-numret eller Express Service-koden i Dell OS Recovery Tool.

OBS! Med Dell OS Recovery Tool kan du hämta antingen Microsoft Windows- eller Ubuntu-återställningsbilden som förinstallerats på Dell-datorn.
 1. Laddar du ner återställningsbilden med samma Dell-dator? Välj This computer (den här datorn).
 2. Använder du en annan fungerande dator? Ange Service Tag-numret eller Express Service-koden för Dell-datorn och klicka på sökikonen (förstoringsglaset).
 3. När du har identifierat Dell-datorn klickar du på Nästa.
OBS! Om Service Tag-numret på din Dell-dator inte känns igen kontaktar du Dells tekniska support.
Identifiera Dell-datorn i Dell OS Recovery Tool
Bild 12: Identifiera Dell-datorn i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 3

VARNING! Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar eventuella viktiga data från USB-flashminnet. Dell OS Recovery Tool formaterar USB-flashenheten och alla data på USB-enheten raderas permanent.
 1. Sätt i ett USB-flashminne med minst 16 GB tillgängligt utrymme.
 2. Välj den isatta enheten i listrutan USB-enhet .
 3. Markera rutan bredvid I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted.
 4. Klicka på Download.
Välj USB-enheten i Dell OS Recovery Tool
Bild 13: Välj USB-enheten i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 4

Dell OS Recovery Tool hämtar de filer som behövs och kopierar dem till USB-enheten.

Nedladdningsstatus i Dell OS Recovery Tool
Bild 14: Nedladdningsstatus i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 5

 1. På skärmen med manualen för återställningsprocessen kopplar du bort USB-enheten.
 2. Klicka på Restart (starta om).
SLN317666_en_US__21I_sa_osrecovery44_18_mr_v1a
Bild 15: Skärmen för återställningsprocess i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 6

Starta från USB-återställningsmediet.

 1. Anslut USB-återställningsmediet till datorn.
 2. Starta eller starta om datorn.
 3. När fönstret med Dells logotyp visas trycker du på F12 flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. I startmenyn väljer du USB-enheten i listan.
 5. Tryck på Enter och för att starta i USB-enheten.
USB-startalternativ på menyn för engångsstart
Bild 16: USB-startalternativ på menyn för engångsstart. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 7

 1. Ett meddelande visas som påminner dig om att återställningsprocessen tar bort alla filer och återställer operativsystemet. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina data innan du påbörjar återställningen.
 2. Starta återställningsprocessen genom att klicka på Got It!.
Meddelande om dataförlust innan SupportAssist OS Recovery öppnas
Bild 17: Meddelande om dataförlust innan SupportAssist OS Recovery öppnas. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 8

Datorn startar SupportAssist OS Recovery-miljön.

 1. Välj Reset or Restore System (återställ system).
Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery-miljö version 4.0
Bild 18: Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery-miljön. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 9

SupportAssist OS Recovery innehåller återställningsalternativen.

 1. Om den lokala återställningsbilden är tillgänglig på datorns hårddisk väljer du Local Restore (lokal återställning).
 2. Om den lokala återställningsbilden inte är tillgänglig väljer du Cloud Restore (molnåterställning).
OBS! Alternativet Molnåterställning hämtar den senaste versionen av operativsystemet som förinstallerats på Dell-datorn.
Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery version 4.0
Bild 19: Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery version 4.0. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 10

 1. Om den lokala återställningsbilden inte identifieras tar SupportAssist OS Recovery dig direkt till molnåterställningsalternativet. Klicka på Restore Now (återställ nu ) för att fortsätta.
Meddelande om att den lokala återställningsavbildningen inte detekteras
Bild 20: Meddelande om att den lokala återställningsavbildningen inte detekteras. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 11

 1. Ett meddelande om dataförlust under återställningsprocessen visas. Klicka på Nästa när du vill fortsätta.
Meddelande om dataförlust under molnåterställningen
Bild 21: Meddelande om dataförlust under molnåterställningen. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 12

 1. Om du vill säkerhetskopiera dina data och personliga filer innan du återställer datorn klickar du på Säkerhetskopiera. Följ anvisningarna på skärmen och slutför säkerhetskopieringen av data.
 2. Om du inte behöver en baksida av dina filer klickar du på Skip (hoppa över).
Alternativ för säkerhetskopiering av data innan du utför en molnåterställning med SupportAssist OS Recovery version 4.0
Bild 22: Alternativ för säkerhetskopiering av data innan du utför en molnåterställning. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 13

 1. Välj en orsak i listrutan för att informera oss om varför du återställer datorn.
 2. Markera rutan för att bekräfta att du är medveten om att återställningsprocessen tar bort alla data och personliga filer.
 3. Klicka på Nästa.
Varning om dataförlust innan datorn återställs med supportassist OS Recovery version 4.0
Bild 23: Bekräfta molnåterställningen. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 14

 1. I sammanfattningsskärmen klickar du på Starta om för att starta om datorn.
Sammanfattningsskärm efter att återställningsprocessen slutförts i SupportAssist OS Recovery version 4.0
Bild 24: Sammanfattningsskärmen när du har slutfört återställningsprocessen. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 15

 1. När datorn har startats om påbörjas installationsguiden för Windows.
 2. Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
Cortana-konfigurationsskärmen under förstagångskonfigurationen av Windows
Bild 25: Cortana-konfigurationsskärmen under förstagångskonfigurationen av Windows. Avbildning finns endast på engelska.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS

Last Published Date

20 Sep 2022

Version

14

Article Type

Solution