Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania OpenManage Essentials

Summary: Oprogramowanie OpenManage Essentials w wersji 2.5 to wydanie końcowe. Oprogramowanie OpenManage Essentials nie będzie obsługiwać obecnych i przyszłych serwerów PowerEdge i nie zostaną dodane żadne dalsze udoskonalenia produktów. Firma Dell EMC zaleca migrację do wersji OpenManage Enterprise w celu zarządzania urządzeniami Dell EMC. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Oprogramowanie OpenManage Essentials w wersji 2.5 to wydanie końcowe. Oprogramowanie OpenManage Essentials nie będzie obsługiwać obecnych i przyszłych serwerów PowerEdge i nie zostaną dodane żadne dalsze udoskonalenia produktów. Firma Dell EMC zaleca migrację do wersji OpenManage Enterprise w celu zarządzania urządzeniami Dell EMC. Narzędzie QuickMigrate ułatwia migrację z oprogramowania OpenManage Essentials do OpenManage Enterprise.
 

OpenManage Enterprise

OpenManage Enterprise to intuicyjna konsola zarządzania infrastrukturą. Została stworzona w celu wyeliminowania złożoności zarządzania infrastrukturą IT. Zapewnia lepsze rezultaty przy mniejszym nakładzie i prostszych procedurach.

OpenManage Enterprise
Kluczowe korzyści oprogramowania OpenManage Enterprise
 • Zmniejsza złożoność dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu zarządzania systemami
 • Kompleksowe zarządzanie cyklem eksploatacji maksymalnie 8000 urządzeń
 • Automatyzacja zadań zarządzania IT, od odkrywania po wycofanie, przy użyciu eleganckich elementów sterujących
 • Pomaga w kompleksowym zabezpieczeniu architektury serwera
Aby uzyskać więcej informacji, pobierz artykuły wsparcia dla oprogramowania OpenManage Enterprise.
 
 

OpenManage Essentials

OpenManage Essentials w wersji 2.5 to ostatnia wersja oprogramowania Dell EMC OpenManage Essentials. Za pomocą kompleksowej konsoli do zarządzania systemami OpenManage Essentials zapewnia centralny punkt dostępu do monitorowania systemów i zarządzania nimi. Umożliwia tym samym administratorowi kompleksowy wgląd w środowisko przedsiębiorstwa.

OpenManage Essentials może zwiększyć czas pracy systemu, ograniczyć powtarzalne zadania i zapobiec zakłóceniom najważniejszych operacji firmy. Narzędzie to jest łatwe w instalacji i zapewnia kompleksowe zarządzanie serwerami modułowym, szafowymi lub wieżowymi PowerEdge firmy Dell. OME umożliwia również zaawansowane monitorowanie stanu infrastruktury, kontrolę i pomoc techniczną pod kątem serwerów, pamięci masowej i sieci firmy Dell EMC oraz sprzętu innych firm.


Program OpenManage Essentials w wersji 2.5 — funkcje i ulepszenia:

 • Obsługa obudowy MX7000 (jako obudowy samodzielnej lub obudowy potencjalnego klienta w grupie MCM)
  • Wykrywanie, inwentaryzacja, monitorowanie i sondowanie stanu
  • Rozpoznawanie alertów i klasyfikacja trapów
  • Aktualizacje systemu
  • Tworzenie i wdrażanie szablonów konfiguracji
  • Zgodność konfiguracji i czynności naprawcze
  • Konfiguracja sieci VLAN na obudowie MX7000
 • Obsługa następujących urządzeń:
  • Najnowsze serwery PowerEdge generacji 14
  • Modułowa obudowa PowerEdge MX7000 i zamknięte serwery kasetowe
  • VxFlex Ready Nodes
 • Śledzenie użycia funkcji w celu sortowania danych najczęściej używanych funkcji w OME, aby ułatwić zrozumienie wzorca użytkowania klientów
 • Usprawnienia:
  • Widok rozszerzony do wyświetlenia podstawowych produktów z katalogu powiązanych z grupami urządzeń niestandardowych
  • Rozszerzona logika dot. aktualizacji za pomocą kontrolera iDRAC w celu odzwierciedlenia poprawnych wymagań ponownego rozruchu w celu zminimalizowania czas przestoju serwerów
  • Problem z niepowodzeniem aktualizacji, jedynie w niektórych przypadkach, ze względu na limit czasu operacji bazy danych został rozwiązany.
Prosty i efektywny
 • Nowoczesny interfejs użytkownika i szybsze działanie
 • Łatwy w instalacji i konserwacji
 • Prosta obsługa i nauka

Zarządzanie podstawowymi elementami sprzętu

 • Wykrywanie, inwentaryzacja i monitorowanie serwerów firmy Dell EMC, pamięci masowej i przełączników sieciowych
 • Aktualizowanie serwerów i obudowy firmy Dell EMC
 • Konfigurowanie serwerów, obudowy i IOA/IOM firmy Dell EMC
 • Raporty dotyczące zasobów (kodu ServiceTag, FRU i gwarancji itp.)

 

Zarządzanie bez użycia agentów

 • Wykrywanie i korelowania kontrolera IDRAC / serwerów i serwerów kasetowych / obudowy
 • Monitorowanie bez użycia agentów na serwerach PowerEdge 12. i 13. generacji
 • Aktualizowanie serwerów PowerEdge generacji 11., 12., 13. i 14.

 

OpenManage Essentials to prosty w użyciu interfejs, który umożliwia monitorowanie poprawności działania urządzeń, aktualizowanie sterowników i oprogramowania wewnętrznego na serwerach itd. Zobacz, jak OME może ułatwić zarządzanie Twoim środowiskiem.

 • Portal — główny pulpit dla wszystkich działań zachodzących w centrum danych.
 • Drzewo urządzeń — podział wg poszczególnych urządzeń, ich stanu oraz zasobów sprzętowych.
 • Alerty — centralne miejsce dla wszystkich alertów SNMP, z możliwością wysyłania wiadomości e-mail, ignorowania i uruchamiania aplikacji.
 • Raport zgodności poprawek/sterowników z przepisami — pulpit umożliwiający kontrolowanie nieaktualnych sterowników i oprogramowania wewnętrznego.
 • Aktualizacja oprogramowania — szybka i łatwa aktualizacja serwerów do zalecanego poziomu lub poziomu wybranego przez użytkownika.
 • Zadania — kompleksowe zadania sterowania zasilaniem, wdrażaniem oprogramowania OMSA oraz własnych zadań i skryptów wiersza poleceń.
 • Raporty — wstępnie zdefiniowane raporty umożliwiające wyświetlanie wszystkich zasobów sprzętowych z systemów. Dodatkowo zgłoszenia gwarancyjne.

Portal programu OpenManage Essentials

Portal OME umożliwia ogląd centrum danych. Wykresy pozwalają administratorowi zrozumieć alerty dotyczące sprzętu, kondycję urządzenia i rodzaje zarządzanych urządzeń. Informacje, które zwykle można było uzyskać za pośrednictwem poruszania się po produkcie, teraz są widoczne po kilku kliknięciach na stronie portalu. Zawartość strony głównej jest przypięta, co umożliwia przenoszenie i zmianę rozmiaru na stronie w celu dostosowania widoku. Dodatkowe raporty można dodać do strony portalu, aby podać dodatkowe informacje widoczne na pierwszy rzut oka.


SLN312494_en_US__4I_OME Reports_01
Rysunek 1: Raporty programu OpenManage Essentials

Krótki przewodnik

Drzewo urządzeń OpenManage Essentials

Drzewo urządzeń umożliwia administratorom wyświetlanie różnych kategorii urządzeń w centrum danych, a także stanu „zbiorczego” kategorii. Klikając węzeł najwyższego poziomu we wszystkich kategoriach (np. serwer, urządzenie sieciowe), spowoduje wyświetlenie kondycji, stanu zasilania i przegląd informacji dotyczących urządzenia. Kliknięcie samego urządzenia spowoduje wyświetlenie informacji o zaawansowanej inwentaryzacji sprzętu, które zostały zebrane wraz z alertami i dziennikami zdarzeń systemu (SEL). Opcje w menu podręcznym umożliwiają szybkie zdalne połączenie, a także uruchomienie menedżerów elementów urządzenia.


SLN312494_en_US__5I_OME Device_02
Rysunek 2: Drzewo urządzeń OpenManage Essentials

Krótki przewodnik

OpenManage Essentials — alerty

Konsola alertów to pełnoekranowa wersja części internetowej alertów na stronie portalu OME. Zapewnia zaawansowane możliwości filtrowania i sortowania i pozwala na analizowanie wiadomości, aby poznać wszystkie szczegóły w alercie SNMP. OME umożliwia konfigurację reguł dotyczących informacji w alertach wiadomości e-mail, a także uruchamianie aplikacji i ignorowanie nieważnych alertów.

Rysunek 3: OpenManage Essentials — alerty

Krótki przewodnik

OpenManage Essentials — raport o zgodności poprawek

Po wykryciu i zinwentaryzowaniu serwerów następuje automatyczne uruchomienie raportu zgodności poprawek pod kątem katalogu oprogramowania w celu pokazania, jakie oprogramowanie wewnętrzne, system BIOS i sterowniki mogą nie być aktualne. Zapoznanie się z tabelą spowoduje wyświetlenie listy serwerów oraz zalecanych aktualizacji.

SLN312494_en_US__6I_OMEpatch_compliance_dv_v1
Rysunek 4: OpenManage Essentials — raport o zgodności poprawek

Krótki przewodnik

Poprawka / aktualizacja oprogramowania OpenManage Essentials

Aktualizacja serwerów dzięki najnowszym sterownikom jest równie prosta co sprawdzenie pakietów aktualizacji serwerów i oprogramowania i kliknięcie „Zastosuj”.

SLN312494_en_US__7I_OME_Patch_Software_Update_dv_v1
Rysunek 5: Poprawka/aktualizacja oprogramowania OpenManage Essentials

Krótki przewodnik

Zadania OpenManage Essentials

OME obejmuje możliwość tworzenia własnych zadań wiersza polecenia dla własnej grupy serwerów.  Może to być skrypt wiersza poleceń, zadania OMRemote/OMConfig, RACADM lub IPMI.  Obejmuje zadania sterowania zasilaniem umożliwiające ponowny rozruch / wyłączenie serwerów, a także zadania wdrażania narzędzia OMSA.

SLN312494_en_US__8IOME_tasks_dv_v1
Rysunek 6: Poprawka / aktualizacja oprogramowania OpenManage Essentials

Krótki przewodnik

Raporty programu OpenManage Essentials

OME zbiera ogromne ilości danych sprzętowych. W sekcji raportów znajdziesz dane o zasobach wszystkich systemów. Możesz również dostosować sposób wyświetlania danych, korzystając z wydajnej funkcji sortowania i filtrowania raportów. OME zawiera również raport gwarancji, dzięki czemu można sprawdzić stan gwarancji serwerów firmy Dell.

SLN312494_en_US__9I_OME_reporting_dv_v1
Rysunek 7.Poprawka / aktualizacja oprogramowania OpenManage Essentials

Krótki przewodnik

Forum dyskusyjne

Pliki do pobrania i dokumentacja

Oprogramowanie OpenManage Essentials nie jest już dostępne do pobrania w witrynie pomocy technicznej Dell. Funkcja inwentarza konsoli OME integruje się z rozwiązaniem Dell Repository Manager, automatycznie ułatwiając tworzenie własnych repozytoriów nowych aktualizacji dla systemów.

Osoby, które nie znają tego produktu, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją produktu lub skorzystania z narzędzia do rozwiązywania problemów lub narzędzia konfiguracji SNMP

Dokumentacja kontrolna

Cause

Dell

Resolution

Dell Technologies 2022

Article Properties


Affected Product

OpenManage Essentials

Last Published Date

13 Sep 2022

Version

13

Article Type

Solution