Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC SupportAssist Enterprise 2.x – Příručka a stažení

Summary: Dell SupportAssist 2.x zavádí automatizovanou podporu proaktivním rozpoznáváním hardwarových a softwarovýchSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell SupportAssist 2.x zavádí automatizovanou podporu proaktivním rozpoznáváním hardwarových a softwarových problémů. Když je rozpoznán problém, aplikace SupportAssist Enterprise vás oznámí ohledně problému a automaticky vytvoří žádost o podporu se společností Dell EMC. Bude také připojen protokol hardwarového serveru nutný pro řešení problémů a efektivní řešení problémů.


Obsah


Co je aplikace SupportAssist Enterprise 2. x?

SupportAssist Enterprise je aplikace, která automatizuje technickou podporu pro vaše servery, úložiště a síťová zařízení Dell. SupportAssist Enterprise sleduje vaše zařízení a proaktivně vyhledává hardwarové problémy, které by se mohly objevit. Když se objeví hardwarový problém, aplikace SupportAssist Enterprise automaticky otevře případ u technické podpory a odešle vám e-mailové oznámení. Aplikace SupportAssist Enterprise automaticky shromažďuje údaje o stavu systému potřebné pro odstraňování problémů a bezpečně je odesílá společnosti Dell. Tyto shromážděné systémové informace pomáhají Technické podpoře společnosti Dell poskytovat rozšířenou, přizpůsobenou a účinnou podporu. Možnosti aplikace SupportAssist Enterprise také zahrnují proaktivní odezvu z oddělení Technické podpory, které vám pomůže problém vyřešit.

Aplikace SupportAssist Enterprise 2. x dokáže sledovat problémy s hardwarem, které mohou nastat v zařízeních spravovaných pomocí adaptéru OpenManage Enterprise nebo OpenManage Essentials.

SupportAssist Enterprise verze 2.X
Aplikace Dell EMC aplikace SupportAssist Enterprise 2. x je podporována na operačních systémech Windows nebo Linux.

SupportAssist Enterprise verze 2.X

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace SupportAssist Enterprise (SAE):

 • Přejděte na adresu Dell.com/support a vyberte svůj model nebo zadejte výrobní číslo.
 • Vyberte položku Ovladače a soubory ke stažení.
 • Klíčové slovo aplikace SupportAssist Enterprise 2. x
 • Stažení aplikace Dell EMC SupportAssist verze Enterprise pro systém Windows nebo Linux

Verze 2 aplikace SupportAssist Enterprise obsahuje následující funkce a možnosti:

 • Podpora pro další modely zařízení a zařízení s novějšími verzemi firmwaru
 • Monitorování celkového stavu konektivity pracoviště a stavu vašich zařízení
 • Schvalování inventáře pracoviště pro ověření stavu vašich zařízení
 • Shromažďování systémových informací a protokolů z virtuálních počítačů
 • Zobrazení informací o položkách Dell EMC z účtu TechDirect vaší společnosti
 • Integrace automatického zasílání náhradních dílů pro vybrané účty TechDirect na globální úrovni a úrovni skupiny zařízení
 • Aktualizace aplikace SupportAssist Enterprise instalací dostupné opravy
 • Rozhraní REST API pro integraci aplikace SupportAssist Enterprise s nástroji a aplikacemi datového centra

Úplný seznam vyřešených problémů naleznete v dokumentaci k verzi aplikace SupportAssist Enterprise 2. x.

Příručky:

Nejnovější dokumentaci naleznete v dokumentaci k verzi aplikace SupportAssist Enterprise 2. x , která obsahuje příručku uživatele, matici podpory a poznámky k vydání.

Komunita

Další pomoc a příležitost k diskusi ohledně aplikaceSupportAssist Enterprise naleznete v komunitních fórech.

Další odkazy:

Videa

Tento seznam videí poskytuje výukové programy, jak využívat funkce aplikace SupportAssist Enterprise.


Jak aplikace Dell EMC SupportAssist Enterprise pracuje?

Když je aplikace SupportAssist Enterprise 2. x nastaveno a zařízení a nakonfigurováno správně. Aplikace SupportAssist Enterprise 2. x obdrží výstrahu vždy, když dojde k hardwarové události na jakémkoli monitorovaném zařízení. Přijaté výstrahy jsou filtrovány podle různých zásad za účelem stanovení, zda je výstraha vhodná pro vytvoření nového případu podpory nebo pro aktualizaci existujícího případu podpory. Všechny vhodné výstrahy jsou bezpečně odeslány na server SupportAssist provozovaným společností Dell pro vytvoření nového případu podpory nebo pro aktualizaci existujícího případu podpory. Jakmile je případ podpory vytvořen nebo aktualizován, shromáždí aplikace SupportAssist Enterprise systémové informace ze zařízení, které výstrahu vygenerovalo, a bezpečně pošle tuto informaci společnosti Dell. Systémové informace používá oddělení Technické podpory k odstraňování problémů a poskytnutí příslušného řešení.

Aplikace SupportAssist Enterprise 2. x dokáže shromažďovat a odesílat systémové informace ze zařízení společnosti Dell. Ve výchozím nastavení aplikace SupportAssist Enterprise automaticky shromažďuje a odesílá systémové informace z vašeho zařízení v pravidelných intervalech a při vytvoření případu. V případě nutnosti můžete shromažďování a nahrávání systémových informací pro společnost Dell spustit také ručně.

Aplikace SupportAssist Enterprise 2. x nevytváří případ podpory pro každou výstrahu, která je přijata ze monitorovaného zařízení. Případ podpory je vytvořen pouze pro zařízení, které má aktivní servisní smlouvu (podpora ProSupport nebo ProSupport Plus), a pokud druh výstrahy a počet výstrah přijatých od zařízení splňuje předem daná kritéria pro vytvoření případu.
Poznámka 2: Pro zpřístupnění funkce automatického vytvoření případu a shromažďování systémových informací aplikace SupportAssist Enterprise je nutné dokončit registraci. Bez registrace lze aplikaci SupportAssist Enterprise používat pouze k ručnímu spuštění shromažďování a odesílání systémových informací společnosti Dell.
Poznámka 3: Shromážděná data jsou bezpečně odeslána na servery společnosti Dell EMC pouze za účelem diagnostiky.

Další informace

Jaké různé verze aplikace SupportAssist existují

Název Účel Výhoda
Dell EMC OpenManage Enterprise aplikace SupportAssist plug-in

Modul plug-in aplikace SupportAssist je navržen tak, aby poskytoval automatizované a proaktivní služby podpory pro datové centrum a poskytl jediné podokno skla pro úplnou správu životního cyklu.

Pro zákazníky se službou OpenManage Enterprise to umožňuje integrovaná aplikace SupportAssist zkušenost a je ideální pro monitorování až 8000 zařízení, včetně serverů, šasi pod jednou konzolou.

 • Vylepšené možnosti podpory
 • Podpora v rámci vašeho datového centra
 • Spravujte všechna zařízení PowerEdge na jednom pracovišti.
Aplikace SupportAssist Enterprise 4. x – virtuální edice SupportAssist Enterprise 4.0 je virtuální verze se zabezpečeným obousměrným připojením mezi vaším prostředím a společností Dell EMC. To je ideální pro monitorování až 4 250 zařízení na jednom místě, včetně datových úložišť, serverů, sítí, rozhraní CI/HCI a ochrany dat.
 • Virtuální zařízení: VMware Hyper-V / ESXi
 • Proaktivní, automatizované zjišťování problémů a vytváření případů a oznamování
 • Prediktivní zjišťování problémů při předcházení poruchám
 • Vzdálené řešení problémů
SupportAssist Enterprise verze 2.X Appliction založený na systému Windows nebo Linux, které vám pomohou zkrátit vaše kroky a čas na řešení, často zjišťují problémy předtím, než se stanou krizovými. Ideální pro prostředí, která sledují až 18 000 zařízení, včetně serverů a úložišť.
 • Upozornění k vydávání problémů
 • Automatické vytváření případů
 • Prediktivní zjišťování problémů při předcházení poruchám
 • Proaktivní kontakt od podpory společnosti Dell EMC
Aplikace SupportAssist Integration in iDRAC Aplikace SupportAssist Integration in iDRAC umožňuje vytvářet aplikace supportassisté kolekce a využívat další funkce aplikace SupportAssist, které sledují systém a datové centrum. iDRAC poskytuje aplikační rozhraní pro shromažďování informací o platformách, které umožňují službám podpory vyřešit problémy s platformou a systémem.

Proč používat aplikace SupportAssist Enterprise 2. x namísto DSET pro shromáždění protokolů?

Aplikace SupportAssist Enterprise 2. x je nástroj pro generování diagnostických problémů se servery Dell EMC. Aplikace SupportAssist Enterprise umožňuje shromažďovat protokoly z místních a vzdálených zařízení. Tyto protokoly lze ručně poslat technické podpoře společnosti Dell EMC. Také pokud je zařízení kryto platnou zárukou a v případě, že byl aplikace SupportAssist Enterprise nakonfigurován. Kolekce se automaticky nahrává na servery Dell a otevře se případ.

Starší zařízení PowerEdge Nepodporovaná systémem SAE, vyřazený Nástroj Dell System e-Support (DSET) 2,2 pro systém Windows a Nástroj Dell System e-Support (DSET) 2,2 for Linux je k dispozici pro systémy až do desáté generace.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

Servers, SupportAssist Enterprise Application 2.x

Product

SupportAssist Enterprise Application

Last Published Date

13 Jul 2021

Version

10

Article Type

Solution